Velkommen hjem, alle I kompetente veteraner

Udgivet d. 23. december 2017 af Velkommen Hjem

Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for det store potentiale, som soldaterveteraner repræsenterer. Vi taler om en hel gruppe af stærke, modige og determinerede mennesker, der via deres militære erfaringer og uddannelser har rigtig meget at byde på – også i en civil erhvervsmæssig sammenhæng. Den opfattelse deler langt de fleste mentorer og erhvervsfolk, der hjælper og støtter de hjemvendte veteraner i overgangen fra militæret til en civil karriere. Ikke desto mindre er overgangen svær. Her fortæller et par af dem om deres oplevelser og tanker i forhold til veteraner. Og til sidst giver de et par velmenende råd med på vejen …

ThomasWoldbye

Thomas Woldbye er adm. dir. Københavns Lufthavne og bestyrelsesformand for Foreningen VELKOMMEN HJEM. Han glæder sig over alle de danske virksomheder, der har opdaget veteranernes store potential, men han ser også gerne kendskabet udbredt yderligere, så endnu flere veteraner kan komme videre. Men ifølge ham kræver det, at veteranerne også bliver bedre til selv at definere deres værdi i forhold til virksomhederne. Veteranerne kommer fra et system med en egen kultur og en særlig tilgang. Når de skal forlade det system for at deltage i det civile system med en anden kultur, en anden sprogbrug og en anden tilgang, så kan det være svært at oversætte det, som man har lært i det ene system til noget, der giver mening og skaber værdi i det andet system, forklarer Thomas Woldbye.

Eksperter på erhvervsliv – ikke krig

Thomas Woldbye mener, at de bedste til at hjælpe veteranerne også er dem, der i sidste ende får glæde af veteranerne – nemlig erhvervslivet selv. Det er blandt andet derfor en forening som VELKOMMEN HJEM fungerer så godt, fordi der bygges bro mellem veteranerne og en mulig erhvervskarriere ved at involvere virksomhederne og dansk erhvervsliv så meget som muligt.

Vi kan hjælpe veteranerne med at blive bedre til at formidle deres evner og erfaringer, for der er et erhvervsliv, der har brug for de kompetencer. Som virksomhed kan vi involvere os i veteranerne og erhvervslivet kan bidrage med noget, som ingen andre kan bidrage med, fordi vi hjælper med det, vi har forstand på – nemlig erhvervsliv. Vi gør os ikke til eksperter på krig, men på erhvervsliv. Det er derfor, at VELKOMMEN HJEM har den succes, vi har; vi taler om det, vi ved noget om. Vi prøver at hjælpe veteranerne med at omsætte det, de kan, og forstå hvad, der skal til. Med andre ord så hjælper vi mennesker til at forstå sig selv i en ny sammenhæng – og til at hjælpe sig selv. Vi sørger for, at de bliver inviteret indenfor, føler sig velkomne i erhvervslivet og får en indføring i, hvad der skal til, og at de får en mentor, der følger dem på vej, siger Thomas Woldbye.

Fik udvidet sin horisont

Claus Rasmussen er VP Global HR i Pandora og fungerer som mentor i foreningen VELKOMMEN HJEM. Han oplever en stor tilfredsstillelse ved at være mentor for veteranerne.

Jeg har fået udvidet min horisont i forhold til at forstå en verden, som jeg havde meget begrænset kendskab til, nemlig den militære. Derudover har jeg haft fornøjelsen af at sparre med og udfordre personer, som ikke kommer fra den verden jeg normalt møder. Det har gjort mig skarpere på mine spørgsmål, men i endnu højere grad har det skærpet min evne i forhold til at lytte og forstå nogle nye sammenhænge, siger Claus Rasmussen.

Nye øjne på egne evner

Portræt billede

Oversættelsen af militære kompetencer og erfaringer til ankerkendte civile kompetencer ser Claus Rasmussen som en af mentorens vigtigste opgaver. I den forbindelse efterlyser han større åbenhed både fra erhvervslivet i forhold til deres syn på kompetencer og fra veteranerne i forhold til deres syn på eget karriereniveau.

Jeg er nok blevet lidt overrasket over de barrierer, som ligger i forhold til at skifte et job fra det militære til det civile; hvor låste vi er i forhold til at se kompetencer på en bestemt måde, og hvordan de kan bruges i andre situationer. Som mentor tror jeg, at jeg tilfører noget i forhold til at oversætte de militære kompetencer til det civile. Samtidig forsøger jeg at skabe en realistisk forventning hos veteranerne om, at selv om man har rang i militæret, er det at starte i det civile lidt som at starte forfra og dermed acceptere, at man ikke nødvendigvis hopper lige ud i et job på tilsvarende niveau, som det man kom fra, fortæller Claus Rasmussen.

Gode råd for fremtiden

Erhvervslivet har brug for det, som veteranerne kan. Og veteranerne har brug for et job i erhvervslivet. I VELKOMMEN HJEM kan veteranerne få al den hjælp og sparring til processen, som der er behov for. Der er mange konkrete ting, som kan og skal gøres, og ifølge mentor Claus Rasmussen vil en holdningsændring på et par områder også kunne gøre overgangen fra militær til civil nemmere.

  1. Tænk bredt

Vores udfordring som mennesker er, at vi har en tendens til at se vores egne kompetencer enormt snævert. Mit første råd er derfor; Tænk dine kompetencer bredt. Har du måske ikke lavet projektledelse og skullet agere i en presset situation, eller hvad med at undervise og instruere? Du har sikkert også nogle kompetencer i at få diverse grupper af mennesker til at fungere som en helhed, både socialt og professionelt. Tænk bredt!

  1. Vær ydmyg

Vær ydmyg og invester i fremtiden. Det kan godt være, at du i Forsvaret er kommet relativt langt op i graderne, men når du ønsker at skifte spor, så skal du nogen gange indstille dig på at tage nogle år ”på gulvet” for derefter at kunne bevæge dig op i graderne i den nye sammenhæng. Det kan altså være nødvendigt at tage et par skridt ned i hierarkiet og så bevise dit værd. Det kan være, at du bliver flyttet internt i organisationen (jeg kender ikke mange virksomheder, der ikke gerne vil forfremme indefra). Alternativt bygger du over år dit CV op til på sigt at kunne bestride en stilling på det ønskede niveau i en anden organisation. Se dit første civile job som en uddannelse og investering i fremtiden.