”Styrk Forsvaret – hjælp veteranerne videre i civile job!”

Udgivet d. 7. marts 2018 af Velkommen Hjem

CEO i Falck, Jakob Riis, vil bidrage til et stærkere militær ved at gøre overgangen til en civil karriere nemmere for soldaterveteranerne.  Læs her, hvorfor en i forvejen travl mand, prioriterer at engagere sig som mentor i VELKOMMEN HJEM. Og om hans syn på veteranerne som en unik ressource, herunder menteen Nicolai Vestergaard.

Falck-topchefen Jakob Riis: Derfor er veteraners engagement og kompetencer unikke

For Jakob Riis er det vigtigt, at Danmark bidrager med de nødvendige militære styrker til at sikre fred i verdens brændpunkter og også stiller op med ressourcerne til at genopbygge demokratiske samfund i de berørte lande.

“Det vigtige engagement kræver et dansk militær bygget op omkring stærke kompetencer og med en vilje til at yde de personlige bidrag og ofre, som udsendelserne kræver. At vælge en militær karriere bliver mere attraktivt, hvis mulighederne for at tage sine kompetencer og kvaliteter med over i en civil karriere efter endt tjeneste, er til stede for alle. Jeg kan altså give mit lille bidrag til et stærkt militær ved at gøre overgangen til en ny karriere nemmere for min mentee Nicolai og hans kolleger. Det er et personligt valg, og foregår i min fritid. Men jeg ved, at flere kolleger i Falck også er engagerede, og jeg er bekendt med det stigende antal gode historier, hvor Falck er blevet den nye arbejdsplads efter en militær karriere. Vores veteraner er en fantastisk ressource, og der er brug for hver og én” siger Jakob Riis.

20170329_AKJ3938a

Veteran søger civil karriere

Jakob Riis er mentor for soldaterveteranen Nicolai Vestergaard, som startede sin karriere i Forsvaret som militærpolitiassistent i Militærpolitiet, undervejs gjorde han tjeneste ved NATO-hovedkvarteret i Bruxelles:

“Jeg havde fornøjelsen af at arbejde som livvagt ved Militærpolitiet med ansvaret for at varetage sikkerheden om General Knud Bartels, der var Chairman of the NATO Military Committee. Jeg nåede at være med på fire hold, som bød på adskillige rejser til missionsområder samt officielle besøg ved øvrige NATO-medlemslande. I den efterfølgende periode rejste jeg af to omgange til Kabul i Afghanistan for at varetage sikkerheden omkring udenrigsministeriets tværministerielle Task Force” fortæller Nicolai.

Efter 8 gode år i Forsvaret besluttede han at stoppe efter nogle skuffelser og en afbrudt drøm om frømandskorpset og i stedet sigte mod en civil karriere. Men det skulle vise sig at være vanskeligere, end han troede:

“At formulere mit CV og mine ansøgninger i et civilt sprog var for mig meget udfordrende, når jeg ser tilbage. Jeg søgte mine første stillinger med mit eget konstruerede CV, og jeg forstår godt i dag, at jeg aldrig fik et svar retur eller kom til en jobsamtale; jeg havde jo på daværende tidspunkt aldrig søgt et job skriftligt. I dag er mit CV skarpere, og jeg anvender helt andre begreber til at beskrive mine kompetencer” fortæller Nicolai Vestergaard.

Blev fri af begrænsende fordomme

Nicolai Vestergaard fik hjælp til at beskrive sine egne kompetencer i et civilt sprog, da han kort tid efter sin afgang fra militæret, tog kontakt til VELKOMMEN HJEM og meldte sig til førstkommende forløb.

“Jeg deltog i Kick-off i VELKOMMEN HJEM, og der oplevede jeg et dedikeret team, som over to dage formåede at gøre min profil skarpere. Samtidigt motiverede VELKOMMEN HJEM mig til at overgå til en civil karriere med en fordomsfri indstilling. En fordom, som omhandlede behovet for en akademisk uddannelse som værende nødvendig for at have en chance for at træde ind på det civile arbejdsmarked” fortæller soldaterveteranen.

Forløbet førte til job

Efter kick-off fik Nicolai Vestergaard præsenteret Jakob Riis som sin kommende mentor i forløbet. Om starten på deres samarbejde fortæller Jakob Riis:

“Et af de første væsentlige skridt på vejen var at få Nicolai til at forklare mig om sine professionelle og personlige kvaliteter, samt ønsker til sit kommende job, så jeg kunne sætte det i relation til et job i det civile. Mit bidrag var egentlig blot at skabe nogle trygge rammer, så Nicolai kunne pejle sig ind på det rette sprog og fremhæve hans egne specielle kvaliteter” siger Jakob Riis.

Nicolai Vestergaard oplever dog, at han fik ikke alene rammerne, men også helt konkret hjælp og sparring, som i sidste ende har ført ham til en fastansættelse i det civile.

“Igennem hele mentorforløbet har Jakob Riis sparret med mig omkring den tvivl og de frustrationer, der løbende opstod. Jeg har fået professionel vejledning og værktøjer til at oversætte og beskrive mine militærfaglige kompetencer til civile kompetencer. Jeg har især haft et behov for at forstå balancen og prioriteringen af faglige kompetencer kontra sociale- og personlige kompetencer i det civile. Samtidig har jeg fået sparring omkring at målrette min jobsøgning, og jeg er igennem forløbet blevet bevidst om, hvad der er realistisk at sigte efter på det civile arbejdsmarked. For mit vedkommende har det resulteret i, at jeg har nået mit mål om at blive ansat i Copenhagen Malmö Port som Logistik Koordinator – et job, hvor sociale og personlige kompetencer vægtes højt” fortæller Nicolai Vestergaard.

CEO Jakob Riis, Falck Danmark A/S

CEO Jakob Riis, Falck Danmark A/S

Gør en forskel som mentor i VELKOMMEN HJEM

Som mentor giver man en masse – og får en masse tilbage. Samspillet mellem mentor og mentee kan være til stor inspiration og glæde for begge parter, som i tilfældet her med Nicolai Vestergaard og Jakob Riis:

“Det har været meget positivt at møde Nicolai og komme så tæt på hinanden inden for den første times samtale. Det har også været helt særligt at opleve Nicolais målrettede indsats, da han sikrede sig sit job. Og så har det været en personlig motivation at observere Nicolais fremskridt over et ret fokuseret og intenst forløb. At kunne hjælpe med at levere resultater så hurtigt har været en opmuntring i en tid, hvor jeg personligt slås med udfordringer, som kræver noget længere forløb, fortæller Jakob Riis.

Der er mange gode grunde til at blive mentor, og selvom den stigende efterspørgsel på arbejdskraft i Danmark i disse år kan gøre overgangen fra Forsvaret til det civile arbejdsmarked nemmere, så mener Jakob Riis, at behovet for mentorer vil fortsætte. Det glæder i særdeleshed, hvis mentorrollen udspilles i foreningen, som helt konkret får veteranerne videre i gode job.

“Der vil altid være brug for en ’hjælpende hånd’, når det rigtige civile job skal identificeres og ansættelsen sikres. Det er en opgave som i mine øjne bedst løses gennem VELKOMMEN HJEM, siger han.