Mentorordning

De virksomheder, der er medlem af VELKOMMEN HJEM stiller i det omfang, der er ressourcer og personale til det, et antal mentorer til rådighed for de deltagende veteraner. Mentorer og veteraner bliver matchet i forhold til kompetencer og faglig interesse med henblik på at sikre det bedste udbytte for alle parter.

Virksomhederne udpeger selv de medarbejdere, der skal være mentor de veteraner, der deltager i VELKOMMEN HJEMs. Du kan læse mere om ordningen herunder og få inspiration til, hvad der er vigtigt at overveje, inden virksomheden kaster sig ud i mentorordningen.

Til mentorerne

Hvad skal jeg kunne som mentor?

Du skal primært være villig til at bruge dig selv og dit netværk. Det vil sige, at du som mentor skal være åben, lyttende og i stand til at sætte dig ind i mentees situation. Du skal være nysgerrig på deres historie og få den historie og de kompetencer til at passe til en civil hverdag. Derudover skal du være villig til at stille dit netværk til rådighed – både indenfor og uden for organisationen. Det kan være i form af korte møder, der kan afklare og opklare for mentee hvad en virksomhed har af forskellige jobtyper og kompetenceprofiler, men det kan også være som hjælp til at afdække flere brancher end blot din egen. 

Hvad hvis kemien er forkert mellem mentor og mentee?

Når to mennesker mødes er der altid en risiko for, at det ikke fungerer. I VELKOMMEN HJEM gør vi en stor indsats for at finde de rigtige match. Men skulle uheldet være ude, så kontakt virksomhedens lokale ansvarsperson og VELKOMMEN HJEM. Så vil vi sammen med dig sørge for, at I enten får afklaret de problemer, der måtte være mellem mentee og mentor eller finde et nyt match, der passer begge parter bedre.

Podcast

BROBYGNING MELLEM ERHVERVSLIVET OG FORSVARET – OG MENTORING I PERSPEKTIV

I podcasten kan du høre  Helene Djursø leder og medinitiativtager til VELKOMMEN HJEM, fortælle om foreningen og det vigtige arbejde som mentor, samt høre Tove Hejbøl Lindquist fortælle om, hvorfor hun har valgt at bidrage som frivillig mentor.

Link til podcast

Hvad hvis mentee pludselig viser tegn på traumer?

Folk, der ikke tidligere har arbejdet med veteraner, kan sidde med en bekymring for, at vedkommende måske har nogle psykiske udfordringer. Størstedelen af de veteraner, der kommer igennem forløbet, er kommet styrket igennem udsendelsen til en international militær mission. Enkelte har en diagnose, men som det gælder for alle kroniske sygdomme eller handicaps, er det muligt at lære at leve et fuldt liv uden begrænsninger. 

Får jeg noget uddannelse som mentor?

Alle mentorer bliver forberedt på rollen som mentor af VELKOMMEN HJEM. Derudover vil VELKOMMEN HJEM løbende i mentorforløbet følge op, hvordan forløbet mellem mentor og mentee går, samt give mentorerne mulighed for at udveksle viden og erfaringer på tværs.

Overvejelser i virksomheden

Benytter I udelukkende ledere eller kan alle medarbejdere være mentorer? Det er vigtigt, at virksomheden gør sig klart, hvorvidt mentorer skal være ledere eller kan være blandt alle medarbejdere. Man kan se mentorskaber som en del af en udviklingsplan for enten ledere eller talenter. 

Er mentorskaber frivilligt arbejde eller en del af arbejdstiden?

I skal afgøre om I betragter jeres medarbejderes indsats som en frivillig indsats faciliteret af virksomheden, eller om det er en del af deres arbejdsopgaver. Flere virksomheder arbejder med employee volunteering, hvor virksomheden donerer et vist antal timer årligt til frivilligt arbejde. Det kan være en løsning, men der er også virksomheder, som betragter det som væsentligt, at medarbejderne selv investerer tiden for at sikre et rent engagement. 

Hvor forankres projektet?

Er det HR, CSR-afdelingen eller en decentral forankring der er nødvendig? Det er op til den enkelte virksomhed, hvordan man ønsker at forankre et projekt med mentorer. Der er ikke en rigtig eller forkert måde at gøre det på, bare der er en klar forankring og en konkret ansvarsperson, der kan håndtere dialogen med VELKOMMEN HJEM og drive projektet internt.

Udtalelser


– For mig har det at engagere sig i VELKOMMEN HJEM handlet om flere ting. Selvfølgelig vil vi alle gerne hjælpe med at få en soldat videre i sin karriere – specielt set i lyset af, hvad de har ydet for alle os andre. Men for mig har det gået begge veje. Jeg har oplevet at blive enormt inspireret af de veteraner, som jeg har arbejdet med. Jeg har set mennesker, som har så meget at give. Mennesker med kvaliteter, som enhver virksomhed efterspørger. Alle soldater er lige så forskellige som alle os andre. Men visse træk er dog meget gennemgående. En høj grad af loyalitet, en stor disciplin, en stærk samarbejdsvilje og ikke mindst en ordentlighed og moral, som enhver virksomhed har brug for.

Mentor Kenneth Ohlendorff

Processen med Frederik har været meget givende. Noget af det, jeg har tænkt over efter de samtaler, Frederik og jeg har haft, er hvilken tiltrækningskraft Forsvaret har på unge, talentfulde mennesker. Nu handler vores dialog jo ganske vist om, hvordan Frederik kommer godt videre efter tiden i Forsvaret, men det er egentlig ret vildt, hvor mange dygtige mennesker, der findes i det danske forsvar.

Mentor Morten Schultz Fruergaard

Man skal kun blive mentor, hvis man virkelig brænder for det! Man skal beslutte med sig selv: Jeg vil gerne det her, og jeg vil gerne gøre en forskel Og jeg ved godt, at det koster lidt ekstra tid og kræfter i forhold til mit almindelige travle job! Jeg slet ikke i tvivl om, at den investering kommer så rigeligt igen, i den indsigt man får, samtidig med at man hjælper og får udvidet sit netværk. Jeg bliver virkelig glad, når jeg får en melding fra en af mine mentees om, at han har fået et godt job. Og det bliver kun bedre, når jeg så taler med virksomheden som siger, at de er superglade for at min mentee er havnet hos dem.

Mentor Per Frey

– Generelt ser jeg ofte veteraner med stærke ledelsesmæssige kompetencer, som vi vil kunne drage nytte af i mange virksomheder. Udfordringen er oftest at oversætte kompetencerne til en civil kontekst og få overbevist virksomhederne om, at det er bedre at satse på talent end egentlig relevant erhvervserfaring.

Mentor Flemming Jensen

– Falck er meget engageret i Velkommen Hjem. Der er flere aktive mentorer i ledelsen – og det er naturligt, at jeg som HR Direktør for Falck i Danmark også deltager. VELKOMMEN HJEM er et fantastisk initiativ, hvor vi kan være med til at give lidt tilbage for den store indsats tidligere soldater har ydet rundt omkring i verdens brændpunkter, forklarer Mads Juul Jørgensen

Mentor Mads Juul Jørgensen

Jeg har hørt der er langt mellem Forsvaret og det private. men det overrasker mig alligevel hver gang, at der er så langt, når de kommer med så mange stærke kompetencer. I mange sammenhænge svarer det til at veteranerne skal lære et nyt sprog for at kunne formidle, hvad de rent faktisk kan, for, at vi i det private kan forstå det. Til gengæld synes jeg også at det er gået rigtigt hurtigt i vores samtaler at bygge bro og få oversat kompetencerne, og få skabt forståelse for hvor disse også kan bruges.

Mentor Tove Hejbøl Lindquist

Når en soldat har valgt at gå via VELKOMMEN HJEM, så er vedkommende super motiveret, og vi ser det som en form for kvalitetsstempel at både foreningen og en mentor siger god for personen.

Mentor Thomas Krohn, Demant