Mentor-ordningen

De virksomheder, der er medlem af VELKOMMEN HJEM stiller i det omfang, der er ressourcer og personale til det, et antal mentorer til rådighed for de deltagende veteraner. Mentorer og veteraner bliver matchet i forhold til kompetencer og faglig interesse med henblik på at sikre det bedste udbytte for alle parter.

Virksomhederne udpeger selv de medarbejdere, der skal være mentor de veteraner, der deltager i VELKOMMEN HJEMs. Du kan læse mere om ordningen herunder og få inspiration til, hvad der er vigtigt at overveje, inden virksomheden kaster sig ud i mentorordningen.

Til mentorerne

Hvad skal jeg kunne som mentor?

Du skal primært være villig til at bruge dig selv og dit netværk. Det vil sige, at du som mentor skal være åben, lyttende og i stand til at sætte dig ind i mentees situation. Du skal være nysgerrig på deres historie og få den historie og de kompetencer til at passe til en civil hverdag. Derudover skal du være villig til at stille dit netværk til rådighed – både indenfor og uden for organisationen. Det kan være i form af korte møder, der kan afklare og opklare for mentee hvad en virksomhed har af forskellige jobtyper og kompetenceprofiler, men det kan også være som hjælp til at afdække flere brancher end blot din egen. 

Hvad hvis kemien er forkert mellem mentor og mentee?

Når to mennesker mødes er der altid en risiko for, at det ikke fungerer. I VELKOMMEN HJEM gør vi en stor indsats for at finde de rigtige match. Men skulle uheldet være ude, så kontakt virksomhedens lokale ansvarsperson og VELKOMMEN HJEM. Så vil vi sammen med dig sørge for, at I enten får afklaret de problemer, der måtte være mellem mentee og mentor eller finde et nyt match, der passer begge parter bedre.

Hvad hvis mentee pludselig viser tegn på traumer?

Folk, der ikke tidligere har arbejdet med veteraner, kan sidde med en bekymring for, at vedkommende måske har nogle psykiske udfordringer. Størstedelen af de veteraner, der kommer igennem forløbet, er kommet styrket igennem udsendelsen til en international militær mission. Enkelte har en diagnose, men som det gælder for alle kroniske sygdomme eller handicaps, er det muligt at lære at leve et fuldt liv uden begrænsninger. 

Får jeg noget uddannelse som mentor?

Alle mentorer bliver forberedt på rollen som mentor af VELKOMMEN HJEM. Derudover vil VELKOMMEN HJEM løbende i mentorforløbet følge op, hvordan forløbet mellem mentor og mentee går, samt give mentorerne mulighed for at udveksle viden og erfaringer på tværs.

Overvejelser i virksomheden

Benytter I udelukkende ledere eller kan alle medarbejdere være mentorer? Det er vigtigt, at virksomheden gør sig klart, hvorvidt mentorer skal være ledere eller kan være blandt alle medarbejdere. Man kan se mentorskaber som en del af en udviklingsplan for enten ledere eller talenter. 

Er mentorskaber frivilligt arbejde eller en del af arbejdstiden?

I skal afgøre om I betragter jeres medarbejderes indsats som en frivillig indsats faciliteret af virksomheden, eller om det er en del af deres arbejdsopgaver. Flere virksomheder arbejder med employee volunteering, hvor virksomheden donerer et vist antal timer årligt til frivilligt arbejde. Det kan være en løsning, men der er også virksomheder, som betragter det som væsentligt, at medarbejderne selv investerer tiden for at sikre et rent engagement. 

Hvor forankres projektet?

Er det HR, CSR-afdelingen eller en decentral forankring der er nødvendig? Det er op til den enkelte virksomhed, hvordan man ønsker at forankre et projekt med mentorer. Der er ikke en rigtig eller forkert måde at gøre det på, bare der er en klar forankring og en konkret ansvarsperson, der kan håndtere dialogen med VELKOMMEN HJEM og drive projektet internt.