Behandling af personoplysninger VELKOMMEN HJEM – Samtykkeerklæring

De personoplysninger, som du giver VELKOMMEN HJEM, i forbindelse med din ansøgning om støtte samt deltagelse i forløb, bliver indsamlet og behandlet i vort it-system.

VELKOMMENHJEM indhenter og behandler primært personoplysninger som navn, adresse, personnummer, udsendelser og eventuelt andre oplysninger som for eksempel om dit arbejdsmæssige tilhørsforhold. VELKOMMEN HJEM behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Formål

Dine personoplysninger bruges til at give dig den bedste rådgivning i forbindelse med din deltagelse i Velkommen Hjems koncept (rådgivning og mentorskab) og til at orientere dig om aktuelle job- og kursustilbud fra VELKOMMEN HJEM og de tilknyttede virksomheder.

Videregivelse af personoplysninger

VELKOMMEN HJEM videregiver kun dine personoplysninger, når lovgivningen eller administrationen af din deltagelse kræver dette, herunder for at sikre, at VELKOMMEN HJEM kan løfte opgaver i tilknytning til dit forløb.

VELKOMMEN HJEM kan i visse tilfælde være forpligtet til at videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder såsom SKAT og andre samarbejdspartnere.

Samtykke

Ved din indmeldelse/skriftlige samtykke/ansøgning indhentes dit samtykke til at:

  1. VELKOMMEN HJEM må behandle og videregive personoplysninger som navn, adresse, personnummer og eventuelt andre oplysninger til brug for varetagelsen af din deltagelse i det ansøgte forløb, samt til brug ved fremsendelse af informationer og tilbud i dit forløb.
  2. VELKOMMEN HJEM må videregive personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, ansættelsessted, stilling, CV, specialer og til brug for rådføring ved tilknyttede virksomheder, rådgivere og konsulenter.

Periode for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. VELKOMMEN HJEM sletter automatisk dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af personoplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en præcis tidsramme for, hvornår personoplysninger slettes.

 Sikkerhed

VELKOMMEN HJEM har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende lovgivning.

 Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger VELKOMMEN HJEM behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at personoplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet personoplysninger om dig. Hvis de personoplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til:

VELKOMMEN HJEM

Skovridergårdsvej 8

2830 Virum

E-mail: info@velkommenhjem.net

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Telefon: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk