Foreningen VELKOMMEN HJEM samarbejder med en lang række danske virksomheder og forsvarets faglige organisationer.  Virksomheder og fagforeninger, der interesseret i at vide mere om foreningen, kan henvende sig her.

Herunder ses et udvalg af de militære foreninger, der støtter VELKOMMEN HJEM.

Hovedorganisationen af Officerer

“HOD har fra første færd støttet VELKOMMEN HJEM, fordi det fokuserer på anerkendelsen af den ressourcestærke veteran.

Virksomhederne får at se, at en veteran ikke er et CSR-projekt, men oftest vil tilføre værdi på bundlinjen. HOD’s medlemmer har meget stærke kompetencer som ledere, med en solid teoretiskbaggrund, der er fulgt op af masser af praktisk ledelseserfaring. Det, HOD’s medlemmer mangler i forhold til ansættelse i et civilt job, er at kunne omsætte disse stærke ledelseskompetencer til et civilt sprog”

Niels Tønning, HOD

Centralorganisationen for stampersonel

“CS medlemmer er tit ikke i stand til at gennemskue, hvad veteranernes kompetencer har af værdi udenfor forsvaret. Det er derfor en kæmpe hjælp, at de kan arbejde med deres kompetencer i et professionelt miljø. At de samtidig bliver matchet med en mentor, som sammen med teamet kan åbne netværk, gør, at denne model virker meget anerkendende.

Arbejdsformen er en gave til soldater, hvoraf mange ikke er afklaret til en civil karriere.”

Bjarne A. Kehr, CS

Hovedorganisationen af Personel af Reserven

“Det er meget positivt, at der nu med VELKOMMEN HJEM bliver sat fokus på, at veteraner tillige er en ressourcestærk gruppe – med mangeartede kompetencer, som er særdeles værdifulde også uden for Forsvaret. Reserven er kendetegnet ved at stå med et ben i hver lejr. Det er tydeligt, at der er brug for en langt større forståelse, mellem den militære og civile verden, af, hvad veteranerne kan.

Vi tror på, at det vil blive langt mere almindeligt med en større vekslen mellem en militær og en civil karriere. Projekter, som VELKOMMEN HJEM, er nøglen til det. De fortjener at få et ordentligt velkommen hjem.”

Maria Vang Knudsen, HPRD

Soldaterlegatet – Forsvarets Veterancenter – Interforce