Det perfekte mentor/mentee-match

Udgivet d. 10. juli 2024 af Velkommen Hjem

Det kan være lidt af en kunst at matche en mentee med den helt rigtige mentor. I VELKOMMEN HJEM går det generelt virkelig godt, som i dette tilfælde, hvor veteran Christoffer Viktor Ottosen i sit forløb i VELKOMMEN HJEM blev matchet med Lars Thylander: Min mentor og jeg er to meget forskellige mennesker. Lars ser muligheder overalt, hvor jeg har det med at gå med livrem og seler. På den måde har Lars’ mentalitet været en nødvendighed for mig, fortæller Christoffer, der nu med mentors hjælp endelig er landet i et job på civil grund, som han er virkelig glad for. Hvor og hvordan kan du læse mere om her.

Jeg forlod allerede Forsvaret sidste år, da jeg fik en lille datter, mens jeg var udsendt til Letland. Derefter gik jagten ind på at finde noget andet, da jeg ikke vil gå glip af et halvt år af min datters opvækst gentagne gange. Men det med at være soldat uden at blive udsendt, lyder bare forkert i mine ører. Så hvis jeg skulle være soldat, skulle jeg være det “rigtigt”. Jeg landede dog ikke på den rigtige hylde ude i det civile, fortæller Christoffer.

Det, man får med i bagagen fra Forsvaret er en gedigen karakterændring. Det være sig både i uddannelses-øjemed, men i særdeleshed i den daglige omgang med fantastiske kollegaer.

Veteran Christoffer Viktor Ottosen

Du er velkommen!

VELKOMMEN HJEM er for alle ressourcestærke veteraner uanset rang og uanset om de netop har taget den store beslutning om transition til et andet arbejdsliv, eller om veteranen først selv har været omkring det civile arbejdsmarked for at prøve at finde fodfæste, uden at det dog rigtigt er lykkes. 

Christoffer er i sidstnævnte kategori, og han blev glædeligt overrasket over, at foreningen tog imod ham med åbne arme og fik ham med i et af deres forløb for veteraner i transition. 

– Selv om et koncept som VELKOMMEN HJEM kan gøre det lidt mere håndgribeligt, hvis man har en uddannelse, som BM’er, officer, mekaniker m.fl., så giver organisationen stadig rigtig meget til ens selvopfattelse som arbejdssøgende uden for hegnet, selv om man befinder sig i konstabelgruppen, forklarer Christoffer, og fortsætter:

– Jeg har ikke fået den åbenlyse vej lagt foran mig, hvor man med lederuddannelse 1:1 kan vælge en tilsvarende lederstilling i det civile, men jeg har fået øjnene op for alle de andre kvaliteter, som vi besidder som veteraner.

VELKOMMEN HJEM har givet mig stor tro på egne evner, Selv om det til tider har været en svær proces.

Veteran Christoffer Viktor Ottosen

Mentors personlighed var stærkt motiverende

Når to mennesker mødes, er der altid en risiko for, at det ikke fungerer. I VELKOMMEN HJEM gøres der en stor indsats for at finde de rigtige match, og i den proces kigger man på alt fra kompetencer og faglige interesser til personlighed med henblik på at sikre det bedste udbytte for alle parter. Det var derfor ikke nogen tilfældighed, at Christoffer blev matchet med en af foreningens garvede mentorer, Lars Thylander, der er Bestyrelsesformand og stifter af Thylander Gruppen.

– Min mentor og jeg er to meget forskellige mennesker. Lars ser muligheder overalt, hvor jeg har det med at gå med livrem og seler. På den måde har Lars’ mentalitet været en nødvendighed for mig, da jeg ellers ikke var kommet så hurtigt ud over kanten, hvis overhovedet. Han har været med til at nedbryde eller helt afkræfte mange af de udfordringer jeg har set ved det her skifte, forklarer Christoffer.

Veteran Christoffer Viktor Ottosen & mentor Lars Thylander

Undervurder aldrig personligheden

Lars Thylander har flere gange været mentor for veteraner i foreningen og han påtager sig arbejdet med stor fornøjelse.

– Jeg engagerer mig ganske enkelt i veteranerne, fordi det er så givende at kunne gøre en positiv forskel i et andet menneskes liv. I dette tilfælde en ressourcestærk, ung mand, der bare skulle guides lidt i forhold til en civil karriere, forklarer Lars Thylander, der ser Christoffer som værende blandt andet det, som mange veteraner er – nemlig et punktlig, pligtopfyldende, velforberedt menneske, som ovenikøbet har en vindende og sympatisk personlig.

– … og det skal man ikke undervurdere, siger Lars Thylander.  

I Forsvaret lærer man de gamle dyder: At være punktlig og velforberedt samt at give og modtage en ordre. Basale klassiske kvaliteter, som er i høj kurs og desværre lidt overset.

Mentor Lars Thylander

God fornemmelse, når det lykkes

Som mentor får man muligheden for at komme tæt på et andet menneske, og det er netop en af de ting, som Lars Thylander har sat rigtig meget pris på i netop dette forløb med Christoffer.

– Efter min opfattelse har vi haft en række gode samtaler på tværs af to generationer og to sæt kompetencer. Og sparringen har bestået i gode råd om løst og fast i forhold til Christoffers spørgsmål og behov, forklarer Lars Thylander og fortæller videre, at det bedste ved forløbet har været at lære Christoffer at kende. 

– Jeg har fået et indblik i et ungt menneskes transformation fra en militær karriere til en fremtid i erhvervslivet. Det bedste var at få positiv feedback fra Christoffer omkring det job, han målrettet gik efter – og landede – og dermed en følelse af at have bidraget til en dygtig ung mands videre vej i karrieren. 

Så kan det næsten kun lykkes

Forløbet endte positivt med et ønskejob til Christoffer i Sitehub som logistikkoordinator. 

– Jeg faldt over Sitehub under de to dages kickoff hos VELKOMMEN HJEM og tog derefter kontakt til virksomheden. Efter en grundig proces tilbød de mig et job, forklarer Christoffer, der varmt anbefaler andre veteraner i transition til at kontakte VELKOMMEN HJEM og komme med i et forløb.

– Alle personer i og omkring VELKOMMEN HJEM er så hjælpende og forstående overfor netop den situation, DU er i. Det kan være grænseoverskridende at tage skridtet ud på den anden side af hegnet, men med VELKOMMEN HJEM i ryggen kan det næsten kun lykkes, slutter Christoffer.

Den korte soldaterhistorie om veteran Christoffer Viktor Ottoson 

  • 2013 Værnepligt i Livgarden. Herefter civil.
  • 2018 HRU, Skive
  • 2019-22 2/I GHR, infanteri i Hæren.
  • 2020 Udsendt til Afghanistan RS hold 12
  • 2022 Udsendt til Letland NFP hold 1

I mine i alt 6 år i Forsvaret nåede jeg at blive overkonstabel af 1. grad, sygehjælper og senere Sanitetsmand

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.