Mentorer forandrer soldaterveteraners verden

Udgivet d. 14. juni 2017 af Velkommen Hjem

Hvad får travle erhvervsfolk til at bruge tid på at arbejde som mentorer for hjemvendte soldater? Er det ren filantropi, eller er der en belønning? Under alle omstændigheder er deres indsats unik og betyder alverden for de veteraner, der melder sig til Velkommen Hjem.
Jens Peter Udsholt er til daglig rådgivningschef i PFA - og en at mentorerne i VELKOMMEN HJEM

Jens Peter Udsholt er til daglig rådgivningschef i PFA – og en af mentorerne i VELKOMMEN HJEM

Virksomheder, der er medlem af VELKOMMEN HJEM, stiller i det omfang, de har ressourcer og personale, et antal mentorer til rådighed for soldaterveteranerne. Mentorer og veteraner bliver matchet i forhold til kompetencer og faglig interesse, og mentoren skal dels hjælpe med at bygge bro mellem virksomheder og veteran. Og dels med at bygge veteranen op, så han anerkender egne kompetencer. Det er alt sammen en klar fordel for soldaterveteranen, men hvorfor vælger man at blive mentor? At bruge kostbar tid på at hjælpe andre?

KMD er medlem af VELKOMMEN HJEM og underdirektør Per Frey har siden foreningens start fungeret som mentor i foreningen.

– Jeg gik i første omgang ind i arbejdet, fordi jeg havde erfaring som mentor for nye ledere i KMD, og fordi jeg synes, at det kunne være spændende at bruge min erfaring som mentor i forhold til veteranerne. Min personlige holdning er, at vi alle sammen skylder at gøre noget for veteranerne, og det her kunne så være mit beskedne bidrag. Samtidig synes jeg, at Velkommen Hjem er et super godt initiativ, da det involverer en række motiverede virksomheder, der vælger at stille penge, ressourcer og netværk til rådighed for veteranerne. Jeg troede på ideen – og det har jo heldigvis vist sig, at det er et særdeles velfungerende set up, siger Per Frey.

Veteranernes indsats bør anerkendes

Rådgivningschef i PFA Jens Peter Udsholt mener også, at vi alle sammen skylder veteranerne for deres indsats. Derfor var han slet ikke i tvivl om, at han gerne ville være mentor, da han blev spurgt.

– Hvis man kan hjælpe andre, så syntes jeg, at man skal gøre det. Det er ret basic. Og hvis andre kan bruge min indsats til at få mulighed for at nyt spændende arbejde, så giver det meget mening for mig. At min egen arbejdsplads giver denne mulighed er ret cool. På denne måde bidrager PFA meget konkret til samfundet, fortæller Jens Peter Udsholt, og fortsætter:

– Velkommen Hjem er et smukt initiativ, som jeg oplever tilfører værdi for krigsveteranerne. Veteraner, som vi som samfund har meget at takke for. At være en del af et internationalt samfund giver mange fordele og ligeledes også ansvar og pligter. Jeg oplever, at krigsveteranernes helt konkrete indsats ude i verden ikke altid anerkendes. Her kommer Velkommen Hjem-initiativet ind med stor relevans for den enkelte veteran. Det vil jeg gerne støtte op omkring. Jeg er meget positiv overrasket over, hvor godt organiseret Velkommen Hjem er, og syntes det er spændende at være en del af denne vigtige værdikæde. Det er med al respekt, jo en forholdsvis ny organisation, siger Jens Peter Udsholt.

 Mentorer kan også lære noget!

En mentor er pr. definition en erfaren person, der underviser, vejleder og rådgiver et ungt menneske. Men i interaktionen med soldaterveteranen er der også viden at hente for en mentor, fortæller Tove Hejbøl Lindquist, der er Process Excellence Director i Københavns Lufthavn, og mentor i VELKOMMEN HJEM.

– For mig er det en givende måde at investere noget af min tid, og jeg oplever både at kunne gøre gavn for andre, og samtidigt er det også udviklende for mig selv. Jeg oplever, at rollen som mentor styrker mine kommunikative evner, hvor kunsten jo er at kunne bruge og formidle mine egne erfaringer på en måde, så det kan være til gavn for andre. Det giver også mig mulighed for at reflektere over min egen viden og erfaringer, og hvordan disse kan bruges i en helt anden sammenhæng. Det er også en spændende udfordring at være med til at finde ind til andres motivation og ønsker og finde ud af, hvad jeg bedst muligt kan bidrage med for at hjælpe andres udviklingsproces videre, siger Tove Hejbøl Lindquist.

Der skal brygges broer

Den uddannelse og erfaring, som soldaterne får i Forsvaret, oplever mentorerne i høj grad matcher kravene fra det civile arbejdsmarked. Udfordringen er dog, at der er tale om to forskellige verdener, men alligevel med masser af sammenhæng, hvor der tales forskellige sprog, og her kommer mentorerne ind i billedet som en slags tolke:

– Det har overrasket mig, at en vigtig opgave som mentor for veteraner er at finde et ”fælles sprog”, og hjælpe med at oversætte kompetencer brugt i forsvaret til, hvad de kan bruges til i det ”civile”. Jeg har mødt nogle soldaterveteraner, som kommer med nogle fantastiske kompetencer, som jeg klart synes vil være et stort plus for rigtigt mange virksomheder. Og selvom jeg synes, at det er meget ”generiske” kompetencer, der er opbygget, kan jeg godt se, at det kræver noget at få disse i spil og også sprogligt få dette omsat til kompetencer uden for forsvaret, fortæller Tove Hejbøl Lindquist.

– Hvis vi kan hjælpe med at bygge den bro, får vi også nogle medarbejdere ind i vores virksomheder, som dels kommer med nogle stærke kompetencer, men også med en anden baggrund, og det tror jeg absolut gør os stærkere, pointerer hun.

Umiddelbart overrasker den sproglige barriere, men Per Frey har nøjagtig samme oplevelse af sin opgave som mentor i den sammenhæng:

– Jeg var ikke forberedt på, at der var så store ”sproglige” og organisatoriske forskelle imellem det civile liv og det liv, som veteranen kommer fra. Når man har erkendt det, og har indset, at en meget væsentlig opgave er ”oversættelse” af sprog og kompetencer til det civile liv, så er man kommet rigtig langt, siger Per Frey.

 Ren win-win situation

Anders Staffe QUOTE

Succeskriteriet for en mentor er, at veteranen ikke alene finder et civilt job, men at det job er præcis det rigtige match. Og det bærer lønnen i sig selv, når det lykkes, fortæller Per Frey

– Jeg har heldigvis oplevet, at de 3 mentees, som jeg har arbejdet med, alle er kommet videre med en civil karriere. For mig personligt har det været en enorm tilfredsstillelse at se, at både den enkelte veteran og de virksomheder, som veteranen nu arbejder i, har fået stor værdi af Velkommen Hjem. Samlet set giver det mig en masse energi at være involveret i foreningen – og det opvejer til fulde den tid, som jeg bruger på at være mentor, siger Per Frey.

Rimer mentorskab på venskab?

Mentorerne tilbyder veteranerne rådgivning, sparring, netværk og hjælper med at sætte jobsamtaler op. Men mentorskabet rækker ofte udover det faglige og normal arbejdstid ifølge Jens Peter Udsholt.

– I denne uge fik jeg en opringning fra en af de veteraner, som jeg taler med. Han var fyldt med glæde over en konkret jobannonce, som han var faldet over. Vi talte kort over dagen om, hvordan han kunne gribe sagen an. Han havde allerede lavet langt det meste på den konkrete ansøgning og manglede en at spille bolden sammen med. Da deadline var ultrakort, ringende vi sammen om aftenen, og han fik skudt ansøgningen afsted. Den energi han kommer med, giver resultat. Det er jeg sikker på! Og det er fedt at være en del af, fortæller Jens Peter Udsholt.

Initiativtager og en af hovedkræfterne i VELKOMMEN HJEM, Helene Djursø, bekræfter, at mentorernes engagementet langt overstiger forventningerne.AF Quote

– Flere veteraner mødes af helt unikke kræfter og et stærkt engagement. Det er alt fra netværk der åbnes, til faglig oversættelse af kompetencer, men også i nogle tilfælde en social tilgang til den enkelte virksomhed. Lige fra invitationer til julefrokost og til DHL-løb. På den måde kommer relationen mellem veteran og mentor så meget mere ind under huden – og jeg ser flere forløb, som jeg er sikker på, munder ud i livslange venskaber, fortæller Helene Djursø.