Blev reddet fra et forkert valg igennem mentors netværk

Udgivet d. 22. september 2022 af Velkommen Hjem

Mille Borchorst er mentor i VELKOMMEN HJEM ved siden af jobbet som Senior Vice President i Novo Nordisk. Hun har selv en fortid i Forsvaret og har valgt at engagere sig i veteranerne blandt andet som en slags samfunds- og selvhjælp: 

Både i Novo Nordisk og som samfund mangler vi arbejdskraft, så for mig giver det mening at gå sammen om at skabe de bedste muligheder for folk med lysten og viljen. 

Mille Borchorst har netop afsluttet et vellykket forløb med veteranen Anders, der af forskellige årsager ønsker at være anonym. Men Anders vil meget gerne dele, hvordan han blev blæst bagover under forløbet i VELKOMMEN HJEM og fik hjælp til at træffe de rigtige valg på civil grund. Her kan du læse om det skarpe og værdigivende samarbejde.  

Forsvarets uddannelser er fantastiske og der er masser af muligheder for at udvikle sig og avancere i det militære system. Mange soldater taler også om deres soldatertid som nogle af de bedste år i deres liv, og som samtidig har været med til at forme dem som mennesker. Så når en veteran beslutter at forlade Forsvaret, så er det som regel fordi, det er tid at prøve noget andet. Sådan var det også med også med Mille Borchorsts mentee, der efter 10 år i Forsvaret og flere udsendelser med mange gode oplevelser, gode kammeratskaber og fuld fart på, besluttede, at nu var det tid til at finde nye veje. Som han selv siger: 

Jeg havde en fantastisk tid i Forsvaret i en tid, hvor Forsvaret var tungt engageret i Afghanistan og Irak. Da udsendelserne til disse steder stille og roligt ændrede karakter og lakkede mod enden, samt at vennerne i Forsvaret også begyndte at søge væk, var æraen i Forsvaret også en tid, der skulle slutte for mig. Det var på tide, at finde nye udfordringer. Jeg vidste bare ikke, hvor jeg skulle starte. Med mine år i Forsvaret og den daglige trummerum dér, vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle komme videre. Jeg anede ikke, hvor jeg skulle starte. Her kom VELKOMMEN HJEM ind i billedet.

Mille Borchorst, mentor

Kickoff trak tæppet væk …

Anders kom med i et forløb, der starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigter og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. En oplevelse, der trak tæppet væk under ham – på den gode måde.

Jeg stiftede bekendtskab med VELKOMMEN HJEM via nogle venner, der havde deltaget i kickoff. De var blæst helt bagover af de tanker og refleksioner, som kickoff havde sat gang i dem. De var kommet derfra med et håb om og en tillid til, at der var andre muligheder end Forsvaret – og at deres kompetencer FAKTISK var eftertragtede i den ”civile verden” uden for hegnet, fortæller veteranen og fortsætter:

Kun få timer ind i forløbet var tæppet også trukket væk under mig. Tilgangen var meget professionel og de samarbejdspartnere, konsulenter og foredragsholdere, der var på kickoff, var engagerede og tillidsvækkende på en måde, så man fik den klare opfattelse, at den ”civile verden” faktisk kunne bruge vores kompetencer. Min oplevelse var, at vi blev mødt i øjenhøjde af folk, der forstod, hvor vi kom fra, hvad vores udfordringer var og kunne give os de nødvendige værktøjer til at komme videre fra Forsvaret. Han tilføjer:

For mit vedkommende var disse værktøjer små workshops, der tvang mig til at reflektere over værdier, følelser og min fremtid. Jeg blev tvunget til at tage stilling til disse ting. Det var faktisk en ret sårbar situation at skulle tænke over disse ting, for efter adskillige år i Forsvaret, hvor man havde sin tryghed, skulle man nu til at bygge grundstenene til at forlade det trygge og velkendte. Det var også svære tanker at tage stilling til, fordi jeg tidligere ikke skulle tage stilling til disse spørgsmål.

Grundlæggende har mit forløb givet mig indsigt og værktøjer til at lave et springbræt – fra hvor jeg kunne tage afsæt til at komme videre. Tak for hjælpen, VELKOMMEN HJEM.

Mentee hos Mille Borchorst

Blev reddet fra et forkert valg igennem mentors netværk

Efter kickoff blev Anders matchet med mentor Mille Borchorst, der i de følgende seks måneder havde til opgave at guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen. Et match, som han er meget glad for, fordi det både var givende, refleksivt og skarpt.

Mille var et godt match for mig. Mille blev min medspiller, jeg skulle stå til ansvar overfor. Jeg ville ikke miste hendes engagement og hjælpsomhed ved at spilde hendes tid. Hun blev derfor en motivation for at holde skruen i vandet og ikke fjerne fokus fra mit mål: At finde ud af, hvad jeg skulle beskæftige mig med i fremtiden. Mille var meget lyttende og kunne ud af min talestrøm plukke ting, hvor hun fandt sammenhænge, som vi så diskuterede nærmere. Derudover testede hun mig i mine indledningsvise planer og tanker, hvormed hun var med til at konkretisere mine egne ønsker. Mille anvendte også sit netværk, så jeg kom ud at tale med folk i afdelinger, der kunne være interessante for mig. Og der var rigtigt GODT, fordi én af de veje, jeg var interesseret i, IKKE var interessant for mig, da jeg først talte med en medarbejder i afdelingen. Altså blev jeg potentielt reddet fra at tage valg, jeg ville fortryde. Dette var endnu en ting Mille kunne facilitere. Derved kunne Mille både åbne min tanker og refleksioner, samt hjælpe med at konkretisere dem og få dem testet i hendes netværk ved fx virksomhedsbesøg, fortæller Milles Borchorsts mentee og tilføjer om samarbejdet:

Mille var på den fede måde også en kæk mentor; et par gange udtrykte hun ”at det tror jeg ikke på, at du kan” til nogle af mine planer, hvilket blot gav mod på at modbevise hende og fik mig til at arbejde hårdere – og ja, jeg endte med at modbevise hende og ”vinde” vores interne lille konkurrence. 

VELKOMMEN HJEM skabte fundamentet og selvtilliden til at komme videre fra Forsvaret, men Mille var den faste støtte på vejen mod målet. Tak for hjælpen, Mille.

Mentee hos Mille Borchorst

Militærsprog kan opfattes som bombastisk

Mille Borchorst har valgt at være mentor for blandt andet at hjælpe veteraner med at oversætte deres kompetencer og erfaringer til brug i en civil sammenhæng. 

Forsvaret er en særlig institution med et særligt sprog og omgangstone, som måske kan være lidt svær at forstå i det private erhvervsliv. Fx er ”mandskabsbehandling” ikke et ord, der bliver brugt meget uden for Forsvaret… Det dækker dog bare over ”personalepleje eller medarbejder omsorg”, forklarer Mille Borchorst med et smil.

Det er hendes erfaring, at veteraner er skarpe på processer og samarbejde, men blandt andet sproget kan være en udfordring

Roller og ansvar er meget klart defineret i Forsvaret, som jeg husker det. Teamet er vigtigt i Forsvaret – og det kan jeg genkende i Novo Nordisk. Begge steder betyder kolleger virkelig meget for den enkeltes trivsel og hverdag. Udfordringen for soldaterne, der gerne vil skifte til det private erhvervsliv, kan ligge i sproget, som kan virke lidt bombastisk eller lidt kompromisløst, forklarer Mille Borchorst og tilføjer: 

Der er ingen tvivl om, at soldater er skarpe på processer, og de er fortrolige med at være en del af en stor organisation med forskellige roller. Heri kan der også være en potentiel udfordring, når en soldat møder en civil arbejdsplads: Måske er typen af roller de samme, som han eller hun kender fra Forsvaret, men de udføres forskelligt og måske med en mindre ensartet tilgang. 

Vi skal sikre et godt match mellem person og jobrolle

Mille Borchorst oplever, at hun igennem forløbet først og fremmest har udfyldt mentorrollen ved at være til rådighed.

Processen har været drevet af min mentee, og det har været et godt forløb af flere årsager. Først og fremmest har sparringen været spændende, da jeg har skullet trække både på min egen fortid i Forsvaret og min nutid i Novo Nordisk. Det har også været en god oplevelse at se min mentees styrker og interesse i de roller og i det ansvar, han har haft i sin karriere i Forsvaret. Det er jo det samme, vi efterstræber i det private erhvervsliv: At sikre et godt match mellem person og rolle, som både giver bedste resultat for arbejdsgiveren, og som den enkelte person trives med og motiveres af, fortæller Mille Borchorst, der især hæfter sig ved en oplevelse i forløbet med hendes mentee, som noget særligt:

Ved vores næstsidste samtale havde min mentee sat sig et ret klart mål. Ærligt talt så troede jeg ikke, at han kunne få den nødvendige opbakning fra sin nuværende arbejdsgiver. Han tog min skepsis som en udfordring, at jeg spurgte til, hvad han så som alternativer, hvis han ikke lykkedes. I dag er han præcis der, hvor han stilede efter at være. Så må tiden vise om, om det fører ham til målet, eller om der opstår andre, endnu ukendte muligheder. I hvert fald har han drivet og modet til at kaste sig ud i ukendte farvande og er villig til at arbejde hårdt for at nå sine mål. Dyb respekt for det!

En så stor dansk virksomhed som Novo Nordisk bør og kan deltage i samfundsmæssige udfordringer som fx at hjælpe veteraner med at komme over det bump, det kan være at skifte fra Forsvaret til et job i det private. Det skal dog gøres i samarbejde og som partnerskaber, præcis som her med VELKOMMEN HJEM

Mentor Mille Borchorst

Militære kompetencer + civil uddannelse = spændende fremtid

Mille Borchorsts mentee besluttede sig i forløbet for at starte sin civile karriere med at studere for at lære noget helt nyt, som han selv siger. 

VELKOMMEN HJEM inkl. mentorforløbet har givet mig en indsigt i, at mine kompetencer kunne bruges uden for Forsvaret. Selv om jeg har valgt at studere, så kan min studieretning med mine kompetencer i Forsvaret kombineres og sammen få mig hen, hvor jeg gerne vil i mit arbejdsliv ude i fremtiden, fortæller veteranen og tilføjer: 

Derudover har forløbet givet mig færdigheder til at forstå, hvordan jeg skal udtrykke mine kompetencer i forbindelse med ansøgninger og jobsamtaler. Det har givet mig indsigt i mine værdier. Dette har bl.a. medført, at jeg har været til nogle jobsamtaler, hvor jeg har takket nej til jobtilbuddet fordi jobbet alligevel ikke var noget for mig, slutter den afklarede veteran.