Det er en game-changer at forstå det civile arbejdsmarked

Udgivet d. 9. juli 2024 af Velkommen Hjem

– Når man har en mentor, så skal man give vedkommende de bedste kort på hånden for, at han/hun kan hjælpe en bedst muligt. Det gør man kun ved at være ærlig og åben, fortæller veteran Adam Meinertz. Han oplevede selv, hvor svært det kan være at bede om hjælp, og hvor stor en forskel, det gør, når man overvinder sig selv og sænker paraderne, da han kom med i et forløb i VELKOMMEN HJEM og fik Martin Betzer fra Falck som mentor. Gennem åbenhed fik han al den indsigt, han havde brug for om erhvervslivets måde at tænke og handle på – og ikke mindst fik han en bedre forståelse af egne kompetencer set med civile øjne. Det ændrede situationen fuldstændig for Adam, der nu har landet i et ønskejob hos Novo Nordisk Engineering (NNE) som Project Facilitator, der valgte  Adam til jobbet, fordi hans militære baggrund vægtede højt.

– Jeg forlod Forsvaret af flere årsager, men primært fordi det i længden var blevet for hårdt for min familie, at jeg var soldat. Jeg var udsendt til Afghanistan to gange, og det sled på dem. Samtidig handlede det også om, at familien altid blev nedprioriteret, hvis Forsvaret ”kaldte” – også til opgaver i Danmark. Jeg var alt for meget væk hjemmefra, og jeg kan huske en gang, hvor min hustru sagde til mig, at hun var gift med mig, men jeg var gift med Forsvaret, fortæller Adam åbent. Han valgte derfor at forlade Forsvaret efter otte år og tre udsendelser. Han tilføjer:

– Vi var enige om at stifte en familie, men vi var ikke to om opgaven. Min hustru bad min om at stoppe som soldat, fordi jeg ikke – i tilstrækkelig grad – var en del af de fælles opgaver på hjemmefronten. Det første år af min ældste søns liv kender jeg ikke, fordi jeg ikke var der. Vi har i dag tre børn.

Ville ”rigtigt” ind i erhvervslivet

Da Adam stoppede i Forsvaret, startede han sit nye civile liv med uddannelsen som Katastrofe- og Risikomanager og blev derefter ansat i en forsvarsforening. 

– Alle mine chefer havde en militær baggrund, så på nogle områder mindede det om Forsvaret. Jeg var meget glad for at være i foreningen, og jeg har lært nogle fantastiske mennesker at kende. På et tidspunkt fik jeg lyst til at komme helt ind på det civile arbejdsmarked, og derfor kontaktede jeg VELKOMMEN HJEM.

Følte sig chanceløs i jobsøgningen

Skiftet fra Forsvarets kendte verden til det civile erhvervsliv, hvor spilleregler, normsæt og sprog er så anderledes, var udfordrende for Adam, og han opsøgte derfor VELKOMMEM HJEM for at få hjælp. 

-Jeg gik først selv i gang med at se på jobopslag, sende CV ud, osv., men jeg vidste ikke helt, hvad jeg lavede. Det var svært at forstå de civile jobopslag, og det var så mange ord, jeg ikke vidste, hvad betød. Det civile arbejdsmarkeds formuleringer af kompetencer er meget kreativ og til tider overkompliceret, og når man tilmed blandede engelske begreber ind i det, så var jeg til tider fuldstændig chanceløs. Jeg ved nu, at engelsk er mange virksomheders sprog, men det vidste jeg ikke dengang, forklarer Adam.

VELKOMMEN HJEM har været en ”game changer” for mig. Uden deres forløb var jeg ikke det sted, jeg er i dag.

Veteran Adam Meinertz

Mentor Martin Betzer & Veteran Adam Meinertz

Svært at blotte sig

Efter kickoff fik Adam fornøjelsen af en af foreningens frivillige og engagerede mentorer, Martin Betzer, der er ambulancedirektør i Falck. Hos ham kunne Adam søge al den viden, sparring og gode råd til jobsøgningen, som han havde brug for. Det, der fyldte mest for Adam, var at få hjælp fra Martin Betzer til at forstå de civile spillereglerne, den særlige karriere-lingo og ikke mindst se egne kompetencer fra erhvervslivets vinkel.

– Min mentor Martin og jeg mødtes på hans kontor, og vi havde en god kemi med det samme. Vi lavede hurtigt en forventningsafstemning, og derfra var det nemmere at få overblikket over samarbejdet, og dermed også hvordan vi skulle samarbejde. Når man har en mentor, så skal man give vedkommende de bedste kort på hånden for, at han/hun kan hjælpe een bedst muligt. Det gør man kun ved at være ærlig og åben. For mig var det svært at bede om hjælp, fordi man sænker paraderne og blotter sig. Det er ikke noget, jeg gør tit. Martin fik hurtigt skabt en kontakt til mig, hvor jeg blev tillidsfuld i forhold til ham, og hvor det var nemt at tale om de svære ting. Vi fandt derfor hurtigt nogle rammer for samarbejdet, forklarer Adam og fortsætter:

–  En af de ting, der er virkelig godt ved min mentor er, at han altid har en positiv indstilling. Når man står med en svær udfordring, så er det utroligt vigtigt at blive mødt med en positiv indgangsvinkel og en fast tro på, at opgaven nok skal løses. Vi aftalte også, at vi løbende evaluerede mine ansøgninger og de metoder, som vi brugte i min jobsøgning. Det var en rigtig god måde at holde et højt tempo i samarbejdet og min jobsøgning.

En mentor minder lidt om teamstrukturen fra Forsvaret, hvor man altid løste opgaver som et hold. En mentor er som at have en ”buddy”.

Veteran Adam Meinertz

Fik jobbet på grund af sin militære baggrund

Efter at have søgt flere stillinger på egen hånd, så lykkedes det Adam undervejs i forløbet og med uvurderlig hjælp fra Martin Betzer at få justeret sin jobsøgning til det private arbejdsmarked, hvor han både fik konkretiseret sine kompetencer og fik øjnene op for nye muligheder. 

– Det var netop denne kombination i min jobsøgning, som var medvirkende til, at jeg fik et arbejde… i Novo Nordisk Engineering (NNE), hvor jeg som Project Facilitator skal hjælpe ledelseslaget fra Vice President til Project Managerne med opgaver relateret til byggeriet af den nye Novo Nordisk fabrik i Kalundborg, forklarer Adam og tilføjer:

– Det involverer også NNE ansatte og underleverandører i ind- og udland. Det er en helt ny stilling, og derfor er jeg med til selv at forme rammerne for mine arbejdsopgaver. En af de primære grunde til, at jeg fik stillingen, skyldes min militære baggrund, hvor kompetencer inden for overblik, organisering og opgaveløsning fra strategi til praktik i et foranderligt arbejdsmiljø er vægtet højt af min nye arbejdsplads.

Forsvaret var min identitet, og den var svær at slippe. Med en ny forståelse af mig selv og mine kompetencer i en civil sammenhæng er det meget nemmere for mig at indgå i et nyt fællesskab.

Veteran Adam Meinertz

Fælles værdisæt er et godt udgangspunkt

Martin Betzer har valgt at bruge en del af sin tid på at hjælpe veteraner i forløb i VELKOMMEN HJEM godt igennem deres transition fra Forsvaret til det civile. Han arbejder hos Falck, der er en af foreningens meget engagerede medlemsvirksomheder, og som har støttet op om veteranerne gennem foreningen i mange år.

– Det at være mentor for veteraner i VELKOMMEN HJEM bunder både i noget personligt hos mig, men også i den DNA vores virksomhed består af. I Falck arbejder vi efter vores værdier: ”Vi er drevet af omsorg”, ”Vi bygger tillid” og ”Sammen skaber vi mere værdi”. De tre værdier beskriver egentlig grundlæggende ret godt årsagen til, at jeg synes deltagelse i et mentorforløb i VELKOMMEN HJEM er både vigtigt, men også helt naturligt, forklarer Martin Betzer.

Samtidig oplever Martin Betzer, at de ressourcestærke veteraner, der kommer igennem et forløæb i foreningen er mennesker, der har masser af kompetencer, der er brug for i det civile erhvervsliv. 

– Veteraners militære kompetencer, herunder ledelse, teamwork og kommunikation, er værdifulde for erhvervslivet. Evnen til at tage beslutninger under pres, samarbejde effektivt og kommunikere klart er væsentlige for at navigere i en kompleks og hastigt udviklende verden, og her har veteraner virkelig nogle færdigheder der er brug for, siger Martin Betzer.

Tænk bredere og dybere i søgningen!

Gennem et mentorforløb lærer man mentor og mentee hinanden godt at kende og Martin Betzer fremhæver især tre faglige styrker hos sin mentee.

– Adam er analytisk, meget politisk vidende og strategisk tænkende, forklarer Martin Betzer og fortsætter, at deres samarbejde især har handlet om at åbne muligheder for Adam samt hjælpe ham med at oversætte og se sig selv og sine kompetencer i en civil kontekst. 

– Adam har lært at tænke væsentligt bredere og dybere i sin jobsøgning. Ligeledes har udfordringen af Adams meget militære CV vist sig at fungere, idet de militære forkortelser og erfaringer kunne ’oversættes’ til civilt.

Forståelse gør forskellen

Nu er forløbet godt afsluttet med et ønskejob til Adam, der klart vil anbefale andre veteraner i samme situation som han selv at søge med i et forløb i VELKOMMEN HJEM

– De første to dage af forløbet på kickoff gør en stor forskel, da det (1) giver en struktur og et overblik af din egen kommende indsats, og (2) et fællesskab hvor ideer og erfaringer deles i et fortroligt rum. Kickoff er grundlaget for den enkelte deltagers videre færd i VELKOMMEN HJEM-forløbet. Det er her, at man får en større forståelse af de muligheder, som ens erfaringer og kompetencer fra Forsvaret skaber i det civile arbejdsliv. Når man har den forståelse, så er det meget mere overskueligt at arbejde målrettet for en karriere på det civile arbejdsmarked, slutter Adam.

Den korte soldaterhistorie om veteran Adam Meinertz

2003 – Jeg kom ind som værnepligtig, som det sidste hold, der fik 12 måneders værnepligt og det første hold som skulle gå vagt ved de kongelige slotte med gevær M/95. Jeg havde det meget svært ved at falde til rette under de boglige rammer i gymnasiet, og derfor var det nærliggende for mig at vælge en mere fysisk retning. Da indkaldelsen til værnepligten kom med posten, lå valget lige for. Jeg faldt med det samme til rette under den stramme struktur og med et højt fokus på konstant læring, og jeg genfandt i Forsvaret min nysgerrig i at lære og dygtiggøre mig.

2005 – Jeg blev som yngste mand i kompagniet udsendt med 1/I LG til Kosovo på hold 12. Udsendelsen til Kosovo var en fantastisk oplevelse og her husker jeg særligt, at kammeratskabet blev udviklet. Missionen var meget rolig, og det var en god førstegangsmission, hvor man kunne lære håndværket som soldat bedre at kende. 

2007 – Jeg blev udsendt til Afghanistan på hold 4.

2008 – Blev færdiguddannet som sergent i Sønderborg. 

2010 – Jeg blev igen udsendt til Afghanistan – denne gang på hold 10. 

Missionerne til Afghanistan var to helt anderledes missioner end Kosovo, og de to missioner var også meget forskellige målt over for hinanden. I Afghanistan var alvoren en helt anden end i Kosovo, og det betød også, at der var et helt andet pres på familien derhjemme. I sidste ende blev det for meget for mit bagland, og da jeg en eftermiddag sad i sandet i Afghanistan, ringede jeg hjem til min CU-vejleder og fik arrangeret en ansøgning til uddannelsen som Katastrofe- og Risikomanager. Heldigvis blev jeg optaget på uddannelsen.

2011 – Jeg lagde geværet til fordel for et skolesystem, som jeg aldrig havde troet, at jeg ville blive en del af igen.

2016 – Jeg blev ansat i en forsvarsforening, og alle mine chefer havde en militær baggrund, så på nogle områder mindede det om Forsvaret. Jeg var meget glad for at være i foreningen, og jeg har lært nogle fantastiske mennesker at kende. På et tidspunkt fik jeg lyst til at komme helt ind på det civile arbejdsmarked, og derfor kontaktede jeg VELKOMMEN HJEM.

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.