Da vejen mellem øst og vest blev for lang, hjalp mentor med at udstikke en ny retning

Udgivet d. 7. maj 2021 af Velkommen Hjem

Da veteran Jacob Metzlaff Jensen tog fat i VELKOMMEN HJEM, var han mentalt langt fra færdig med Forsvaret, men geografien gik ikke længere op. Under sit forløb i foreningen fik Jacob Lars Thylander som mentor – og det ændrede alting. Mentorens kompetente rådgivning med udgangspunkt i mange års erhvervserfaring hjalp Jacob med at få en bedre indsigt i og forståelse for egne kompetencer – og ikke mindst med at skabe retning i jobsøgningen. Og da først kursen var sat, landede Jacob relativt hurtigt drømmejobbet som Supervisor i CPH-security. 

– På det tidspunkt, hvor jeg tager fat i VELKOMMEN HJEM, er jeg langt fra færdig med Forsvaret, men jeg kan ikke længere finde glæden i jobbet med de kompromisser, jeg har ved at arbejde i Vestjylland og bo i København. Jeg er ikke en af dem, der er brændt ud i Forsvaret, faktisk slet ikke. Forsvaret er rigt på muligheder, lige indtil du lægger den geografiske kalke ned over regnestykket, siger veteran Jacob Metzlaff Jensen og forklarer videre: 

– Jeg forsøgte at få en tilværelse til at fungere med et job i Vestjylland og en bopæl i hovedstaden, men på et tidspunkt må jeg erkende, at en af delene skal flyttes tættere på den anden. Jeg havde forsøgt mig som vestjyde, og det fungerede ikke, så det måtte gå den anden vej. Det blev en katalysator. Jeg kunne konstatere, at det jeg brændte for i Forsvaret; personaleledelsen og enhedsuddannelsen, ikke kunne overføres til en løsning på Sjælland, og så voksede interessen for at søge nye og andre græsgange. 

Jacob Metzlaff Jensen, veteran

Cruise control eller eventyr …

En af de ting, der gjorde distancen mellem arbejde og hjem svær at leve med var, at Jacob sidste år blev far til en lille pige. Noget andet var hans ønske om at kunne udvikle sig fagligt. 

– Jeg kunne godt være fortsat på cruise control i 10 år endnu. Men jeg var også ret sikker på, at jeg til den tid, ville være ked af, at jeg ikke havde udforsket mere og været mere risikovillig. Og tidspunktet var nu! Jeg stod ved en skillevej. Jeg havde behov for nye problemstillinger, nye opgaver, nye udfordringer og jeg ville gerne lidt væk fra den stramme kasse-vandrørsmetodik, som Forsvaret i noget grad er gennemsyret af. 

Har ALDRIG fortrudt!

Jacob tog kontakt til VELKOMMEN HJEM og kom med i et forløb, der har til formål at føre veteraner og erhvervsliv tættere på hinanden – blandt andet gennem en mentorordning. 

– Igennem flere kolleger havde jeg hørt rigtig godt om VELKOMMEN HJEM. Jeg kunne se, at der var en helt unik mulighed for både at nå det civile arbejdsmarked, men også lære mig selv og mine muligheder bedre at kende. Jeg skulle lære at skrive ansøgninger og sætte ord på mine evner. Jeg vidste, at jeg kunne en masse ting, men jeg var i tvivl om, hvor jeg skulle kigge hen for at genoplive jobglæden. Det kunne VELKOMMEN HJEM hjælpe mig med. Derfor tilmeldte jeg mig et forløb og kom med på et afbud i sommeren 2020. Og lad mig understrege, det har jeg ALDRIG fortrudt, siger Jacob.

Et er, hvad man er god til. Noget andet er, hvad man er glad for.

Når en veteran kommer med i et forløb i VELKOMMEN HJEM, bliver veteranen ofte efter kickoff matchet med en af foreningens dedikerede mentorer. Jacob blev matchet med den erfarne erhvervsmand og mentor i foreningen, Lars Thylander, bestyrelsesformand i THYLANDER GRUPPEN. Og det match har veteranen været rigtig godt tilfreds med. 

– VELKOMMEN HJEM har været en afgørende faktor for mange soldater i bestræbelserne på at finde nye veje i karrieren. Og det netværk, man kobles op på under et forløb, kan ikke undervurderes. For mit eget vedkommende havde jeg i Lars Thylander en fantastisk mentor. Vi fik hurtigt etableret et første møde og derfra har Lars været en fast del af min rejse. Det Lars kan og har været god til, har været at give mig en indsigt i og forståelse for egne kompetencer, og skabe retning. Lars var desuden god til meget tidligt i forløbet at åbne sit netværk for mig, og det gav mig nogle kaffemøder og samtaler, der var med til at forme og nuancere min egen forståelse af, hvad der faktisk gav mig arbejdsglæde. Jeg blev også bevidst om, hvor jeg skulle lægge tyngde i min argumentation omkring egne kompetencer. Men ikke kun, hvad jeg var god til, men også hvad jeg faktisk var glad for og hvad jeg gerne ville arbejde videre med i fremtiden, fortæller Jacob, og tilføjer: 

– Lars har en stor ære i, at min vej ud i det civile blev langt mere klar for mig og det har gjort vejen kortere. Det, at jeg blev bevidst om, hvilken retning jeg skulle gå i, er især noget, jeg kan se, er kommet til udtryk i min evner til at formulere en ansøgning og tilrette mit CV således, at der bliver købt ind på mine kompetencer. Og lige præcis det har været med til at skabe afgørende værdi. For når man er en ud af over 200 ansøgere, er den største udfordring at blive indkaldt til en samtale ved det grønne bord. 

Udover at Lars har udfordret mig og gjort mig skarpere på, hvad jeg gerne vil, har Lars været en utrolig støtte. Jeg vidste, at jeg hele tiden havde en ved min side, der satte tid af og havde lysten til at hjælpe mig med at blive klogere på mig selv og den nye verden, jeg skulle ind i. Jeg har hele tiden vidst, at jeg kunne vende alt med Lars, og jeg havde en sparringspartner, der ligesom jeg selv, ikke ville lægge fingre imellem – og en mand, der ville udfordre mig. Den erfaring Lars har fra erhvervslivet og hans indsigt i mennesker har fået mig til at stille skarpt og gjort mig mere konkret, fortæller Jacob.

”På den måde har Lars Thylander og VELKOMMEN HJEM gjort en civil tilværelse til et tilvalg frem for, at Forsvaret blev et fravalg. Når jeg nu forlader Forsvaret med en anelse vemod, betyder det samtidig, at jeg har beholdt bolden på egen banehalvdel og taget et bevidst og kalkuleret valg. Det tror jeg, er de bedste forudsætninger for en god oplevelse. Havde jeg stået alene med denne proces, kunne jeg risikere, at den var blevet så langtrukken, at jeg var blevet så mør, at mine valg i højere grad havde handlet om at komme væk fra Hæren. Ender man der, er risikoen væsentligt højere for, at man ender et forkert sted og derfor søger tilbage til Forsvaret med en fornemmelse af noget uforløst”. 

Veteran Jacob Metzlaff Jensen.

Ræk ud i netværket – der er altid en, der kan give en relevant anbefaling 

Som beskrevet af Jacob selv, blev han godt klædt på til jobsamtalerne af Lars Thylander, og han var således helt parat, da den store jobåbning kom.

– Når man først er der til den første samtale, er det en game changer. Det er der, hvor man for alvor kan sælge sig selv, det er evnen til at få den fod indenfor, hvor jeg føler, at de samtaler, jeg har haft med Lars, og det netværk, Lars åbnede for mig, har skabt kæmpe værdi. 

Men det specifikke job, jeg har landet, kom af det netværk, der eksisterer rundt om VELKOMMEN HJEM. En helt essentiel del af opskriften for, at jeg lander den specifikke stilling som Supervisor i CPH-Security handler om, at jeg aktivt rakte ud iblandt nogle af de oplægsholdere og mentorer, jeg havde mødt på det kickoff, der startede hele forløbet.

– Som jeg har beskrevet, var den specifikke stilling jeg landede et produkt af det generelle netværk i foreningen, men den måde jeg er blevet klædt på igennem Lars og hans netværk, har været med til at skabe det fundament, der gjorde mig i stand til at lande drømmejobbet da muligheden bød sig, siger Jacob og forsætter: 

– I mit specifikke tilfælde var det Tove Hejbøl Lindquist, PEX/Data & Digital Director i CPH. Hun havde linket til en driftsleder-stilling i CPHs bagageafsnit (BoP) igennem VELKOMMEN HJEMs SoMe. Jeg tog kontakt, og vi havde en god dialog om stillingen, afdelingen og fokuspunkter, som jeg skulle stille skarpt på med de kompetencer, som jeg kunne byde ind med, fortæller Jacob og forklarer videre om ansættelsesforløbet:

– Det skabte en forståelse, der var stærk nok til, at jeg kom til samtale på baggrund af et indledende opkald til jobopslagets kontaktperson. Det blev ikke den specifikke stilling, hvor jeg ellers var med blandt de allersidste kandidater, jeg fik. Men jeg blev anbefalet til den stilling, jeg landede, på baggrund af de samtaler jeg havde med bagagehåndteringen og Tove, der anbefalede mig i security-afdelingen. Derfor kom jeg til en 1. samtale. Det er netværkets fortjeneste og netværkets helt store styrke. Der er altid én med den specifikke viden om en given virksomhed, man kan række ud til. Det er så enormt vigtigt i en tid, hvor rigtig mange mennesker går rundt uden arbejde, der ligesom os har stærke faglige kompetencer og måske også har en erfaringsbase, der tilgodeser de stillinger, vi som soldater byder ind på. Min oplevelse er, at mange virksomheder til sidst ender med at gå med den sikre løsning, der har bevist sig i en lignende virksomhed, og netop derfor er det så hammer vigtigt at bruge netværket omkring VELKOMMEN HJEM. De kan give en anbefaling ind i afdelingen, og man kan få de input, der skal til for, at man er på forkant med udviklingspotentialet eller faldgruber i den virksomhed, man ønsker sig ind i, forklarer Jacob.

Lars Thylander, mentor

Styrkerne er indlysende

Det har fra start til slut været et super positivt forløb med en lykkelig udgang for Jacob Metzlaff Jensen – men det har det også været for hans mentor Lars Thylander.

– Den bedste oplevelse har været selve det personlige møde med Jacob, der er en fantastisk ung mand. Det har været en fornøjelse at lære Jacob at kende, og jeg tror faktisk, at det har beriget mig lige så meget som ham. Selve det at møde et ungt menneske og hjælpe til med guidance videre i karrieren/livet er en meget berigende oplevelse i sig selv, siger Lars Thylander.

Han oplever, at hans rådgivning og sparring især har gjort en forskel for Jacob i forhold til Jacobs CV og selve ansøgningen…

– Men jeg tror måske, at vores lange gåture og drøftelser om både forskellene og lighederne mellem mind-set m.v. i erhvervslivet og militæret har skabt mest værdi, tilføjer Lars Thylander, der kun har godt at sige om sine mentée:

– Hans styrker er indlysende. Man får her en kandidat, der er vant til struktur, præcision, hårdt arbejde og at bevare overblikket under et pres, som vi andre slet ikke kan relatere til. Ulemperne for en veteran som Jacob vil typisk være, at kandidaten ofte skal ud af sin professionelle comfort zone og indstille sig på at rykke et par trin ned i hierarkiet. 

Og selv om forløbet officielt er slut, så fortsætter samtalerne mellem Lars Thylander og Jacob Metzlaff Jensen

– Jeg har fået en fantastisk sparringspartner og ven i Lars, og det er bestemt ikke sidste gang, vi taler sammen. Vi følger op efter min opstart og forhåbentligvis også ud i fremtiden. Jeg har stor respekt for Lars som vejleder, erhvervsmand og menneske. Han har været en enorm inspiration og har en stor del af æren for, at jeg er kommet dertil hvor jeg er nu, slutter Jacob.

Den korte historie om Jacob Metzlaff Jensen

Jacob Metzlaff Jensen er vokset op i en søskendeflok på tre, og han har altid været aktiv og dyrket meget sport. Efter folkeskolen går han i lære først som VVS-mand og derefter som tømrer, men er ikke rigtig tilfreds. En indkaldelse til militæret falder derfor på et tørt sted og allerede fra dag et, oplever han Forsvaret som en tiltalende arbejdsplads. Det er det aktive liv, de mange timer udendørs, sammenholdet og værdisættet, som virker stærkt på Jacob og som er med til at definere ham mange år efterfølgende.

Jacobs karriere i Forsvaret starter i 2005 i Ingeniørregimentet i Skive. Her beslutter han, at han vil være konstabel og udsendes. Efter endt HBU overgår han til en infanterienhed ved Den Kongelige Livgarde og bliver udsendt første gang. Efter endt mission udløber Jacobs kontrakt, og han vælger at tage en HF, fordi det dengang kræves at have en gymnasial uddannelse, hvis man vil gå officersvejen.

I 2009 afslutter Jacob sit uddannelsesforløb og starter jeg op ved Livgarden igen i et kompagni, der skal til Afghanistan. Han kommer her med på sin anden udsendelse og har 6 måneder i patrol base line. En de sidste dage i missionen pådrager Jacob sig en alvorlig knæskade, hvilket får konsekvenser for hans ellers planlagte opstart på Officersskolen.
Men i 2012 er han rask igen og kommer på en aftale om afkortet sergent-uddannelse og forretter efterfølgende 4 måneders tjeneste som befalingsmand ved Livgarden, med henblik på at indtræde på officersskolen i sommeren 2013.
I 2006 bliver Jacob udnævnt og tiltræder Jydske Dragon Regiment i Holstebro efter endt specialiseringskursus. De følgende fire år er Jacob dels HBU-delingsfører, HRU-delingsfører, næstkommanderende i HBU og SRS-delingsfører.
I 2020 bliver han uddannelses- og efterretningsofficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt København.

UDSENDELSER

2006 Irak, OIF Hold 7
2010 Afghanistan, ISAF 10