Network is everything

Udgivet d. 25. september 2019 af Velkommen Hjem

For soldaterveteran Morten Aagaard førte adgangen til forskellige samtaler med relevante personer fra diverse brancher til erkendelser, som hjalp ham med at indsnævre sin jobsøgning. Igennem et stærkt partnerskab med sin mentor Lars Ulslev fra Netcompany – og netværk med andre mentorer fandt han civilt fodfæste og sidder i dag i sit drømmejob som Scrum Master i Nets.

– Min tid i Forsvaret har givet mig ubeskriveligt mange gode oplevelser og læring – og jeg er evigt taknemmelig for at have oplevet det. Forsvaret har dannet rammerne for, at jeg kunne møde så mange enormt dygtige og fine mennesker. De er engagerede og dedikerede, og gør det ekstra, fordi det er det rigtige – også selv om det kræver, at man gør mere end umiddelbart nødvendigt, fortæller soldaterveteran Morten Aagaard.

På trods af begejstringen valgte Morten Aagaard alligevel at forlade sin karriere i Forsvaret efter 13 år, fordi han synes, at det var blevet for vanskeligt at finde en balance mellem privatliv og arbejde. Han ville gerne tilbringe mere tid sammen med sin kæreste og sin kommende datter og i øvrigt se familie og venner oftere end tiden i Forsvaret tillod. Så da en tidligere kollega opfordrede ham til at se nærmere på VELKOMMEN HJEM og høre, hvad de kunne hjælpe ham med, tog han kontakt og kom i et forløb. Det blev starten på en længere erkendelsesproces, der involverede mange relevante rådgivere undervejs.

– VELKOMMEN HJEM skabte den undren, der skulle til for, at jeg kunne komme i gang med processen og rejsen mod det rette job. Den rette virksomhed. Særligt har det været adgangen til de rette mennesker, der har fungeret som katalysator for mere undren, afklaring og det nødvendige, og vanskelige, arbejde med en selv for at finde ud af, hvad man brænder for, og hvad der er ens værdier, og så matche det med den rette funktion og virksomhed. Dette havde svært kunne lade sig gøre uden VELKOMMEN HJEM og dialogen med de dybt engagerede og imødekommende mennesker, man kan møde her, fortæller Morten Aagaard.

Morten Aagaard, soldaterveteran

Skab de rette betingelser og udløs potentialitet!

Morten Aagaard blev matchet med Lars Ulslev Johannesen, der er HR direktør i Netcompany og som mentor i VELKOMMEN HJEM. Lars Ulslev Johannesen er selv tredobbelt ”veteran” og har oplevet grusomheder og solstrålehistorier i nogle af verdens værste brændpunkter. Han kender både den verden, som soldaterveteranerne kommer fra og den, de søger over i – og han har ikke svært ved at få øje på de kvalifikationer, som veteranerne kan bidrage med til de civile erhvervsliv.

– Noget af det, som mange af vores veteraner er trænet til, og efterfølgende har været udsat for at afprøve i skarpe situationer, giver dem en ballast, målorientering og et fokus, som kun få besidder. Veteraner kender betydningen af at forstå og styre fokuseret efter et klart mål, og de vil derfor udfordre positivt, indtil formålet med opgaven er klart. De kender betydningen af god forberedelse, og træner ofte før en vigtig præstation – de kommer altid forberedt. Veteraner kender også betydningen af kammeratskab, tillid og sammenhold, og vil ofte søge at genskabe det i alle tænkelige situationer, de kommer i. For de ved af erfaring, at det ikke kun er teoretiske forudsætninger for god performance, men en ufravigelig betingelse. Herudover er veteraner som oftest pålidelige, loyale og selvstændige mennesker, der i praksis er trænet i at udøve strategisk selvledelse. Skab de rette betingelser og udløs potentialet, forklarer Lars Ulslev (uddrag af bogen ”At navigere i ukendt terræn”).

Tak for det, Lars

Forholdet mellem Lars og hans mentée udvikledes i løbet af processen og for Mortens vedkommende præget af selvransagelse og perspektivering.        

– Mit forhold til min mentor er enormt fint. Lars er virkelig god til at stille de store spørgsmål samt skabe undren og nye perspektiver, der inspirerer. Lars har bragt mange interessante teorier og perspektiver i spil, der har tvunget mig til at forholde mig til, hvad jeg vil, og hvad jeg skulle finde ud af for at skabe fremdrift i processen og komme tættere på slutmålet; at finde det rigtige job. Det kunne være spørgsmål som: Hvad ville jeg arbejde med/hvad ville jeg ikke ville arbejde med? Hvad var centrale temaer for mig i mit arbejde? Hvad ønskede jeg, at min fremtid skulle indeholde og hvor kunne jeg måske finde noget af det? For eksempel vægtning af Alignment – Autonomi og Mastery, for rammer og strategisk vægtning i en virksomhed. Tak for det, Lars, det var enormt inspirerende at tale om og høre din vinkel på, fortæller Morten.

En perlerække af netværkssamtaler

Veteraner har sjældent mulighed for at skabe sig et civilt erhvervsnetværk, imens de er i Forsvaret. Men i VELKOMMEN HJEM kan de få adgang til et større netværk og som regel også netværket blandt foreningens medlemsvirksomheder. For Morten blev netop det en vigtig del af hans afklaringsproces.

– Det centrale i VELKOMMEN HJEM har for mig været det netværk, som jeg fik adgang til. Gennem kaffeaftaler og samtaler med en lang række mennesker med forskellige job i diverse brancher blev jeg klogere på mine egne ønsker, og fik samtidig udvidet min terræn-/aktøranalyse. For mig var det at tale med civile erhvervsfolk, at sidde overfor dem, være nysgerrig og lytte aktivt, den rette måde at begynde at forstå det ukendte terræn og finde min vej. For eksempel blev jeg, under min samtale med Michael Myhre Solvang Erichsen, PFA, peget i retning af at arbejde med det agile, derfor læste jeg om Scrum og tog en certificering som Scrum Master. I min samtale med Nicky Thybo, KMD, som også er tidligere deltager i VELKOMMEN HJEM og nu Head of Scrum Masters, blev jeg sporet endnu mere ind på rollen som Scrum Master, og på hvorfor det kunne være en god rolle for mig. Det var i samtalen med hans kollega Mads Silberg, at jeg fik en kaffeaftale i hus med Michael Matzen, NNIT, Sales Executive, som kastede lys over, hvad rollen som management consultant kunne indeholde. Under kick-off i VELKOMMEN HJEM blev jeg opfordret til at tage en snak med Tove Hejbøl Lindquist, CPH Lufthavn, Process Excellence Director. Det bidrog ligeledes med nuancer og afklarede, hvad jeg ville prioritere i mit videre arbejde mod et job i det civile, fortæller Morten Aagaard.

Lars Ulslev, mentor

Afklaring førte til det rette job

I løbet af samtalerne blev Morten mere og mere skarp omkring, hvilken type job, der ville passe godt til hans værdier, kvaliteter og kompetencer. Gennem et nærstudie af en række nøje udvalgte virksomheder, identificerede han Nets som et klart og tydeligt defineret mål. Og så trådte netværket i kraft endnu engang med konkret hjælp.

– Jeg var så heldig at blive sat i kontakt med Bettina Enggaard, Nets, Manager Onboarding DK og NO. Jeg blev mødt af et utroligt professionelt, nærværende og engageret menneske, som stillede frustrerende, men nødvendige spørgsmål, som gav mig meget konkrete og inspirerende opgaver, og som gjorde mig utroligt skarp på, hvad jeg søgte og blev meget bevidst om, hvad jeg skulle vægte i de nye rammer. Eksempelvis: Hvordan skal din chef være? Måske skal din kommende chef kunne udvikle en bestemt type kompetence, som du besidder? Hvilken profil gør bedst det? Eller bringer dine bedste kvaliteter frem i dig i hverdagen?
Rejsen, om man vil, frem til mødet med Bettina Enggaard, og de mange spørgsmål, var for mig en modningsproces, fortæller Morten Aagaard og tilføjer:

– En væsentligt underliggende konstant for mit forløbs succes, har været den løbende dialog, som jeg hele tiden har haft med leder og stifter af VELKOMMEN HJEM, Helene Djursø. Hendes guiden og vejledning kan jeg ikke fremhæve nok. Helenes rådgivning har været bemærkelsesværdig. Hun satte alt i en uvurderlig kontekst og oversatte spidsfindigheder og vilkår, hvilket i den grad gjore mig i stand til at agere langt mere hensigtsmæssigt – og ikke som elefanten i minefeltet.  

I dag arbejder Morten som Scrum Master i Nets, Merchant Services, og det er han utroligt glad for:

– Det er et job med uendeligt mange nuancer og muligheder, i en enormt spændende virksomhed, i en dynamisk branche med utroligt spændene fremtidsperspektiver, slutter Morten Aagaard.

Den korte historie om Morten Aagaard

Morten Aagaard startede som værnepligtig i 2004 hos Gardehusarregimentet i Slagelse, Stabskompagniet/II GHR. Han arbejdede som logistiker i Vordingborg og blev udsendt som Terminal Officer til Kabul, Afghanistan i 2011. Fra 2013 og frem til udgangen af 2018 arbejdede han med Psykologiske Operationer (PSYOPS), som planlægningsofficer ved en udvidet stab, og som leder for det danske PsyOps detachement. Som han opbyggede fra bunden. I 2016 og frem til 2018 havde han ansvaret for at opbygge en ny type enhed i rammen af en underafdeling; Civilt militært samarbejde (CIMIC) og Psykologiske Operationer (PsyOps). Han var således med til at initiere Informationsaktivitet kompagniet (IAKMP).