Det handler ikke om at fjerne folk fra Forsvaret – men om at hjælpe dem, der vil videre

Udgivet d. 7. maj 2024 af Velkommen Hjem

Veteran Tobias Larsen føler, at han har virkelig meget at takke Forsvaret for, både personligt og som befalingsmand. I Forsvaret har han både udviklet sig som menneske, leder og har desuden fået flere grundlæggende værdier med, som han er glad og stolt over. Derfor var det også vigtigt for ham, at VELKOMMEN HJEM helt eksplicit går op i, at de ikke ønsker at fjerne folk fra Forsvaret, men derimod hjælpe dem, når beslutningen er taget og de søger nye græsgange. Tobias fik selv hjælp af VELKOMMEN HJEM og ikke mindst mentor Anne Cort Rasmussen fra Falck, som hjalp ham gennem sparring, gode råd og ved at åbne sit netværk. Resultatet af samarbejdet blev, at Tobias nu arbejder som Team- og Logistikleder hos BAYO’S, og samtidig er gået i gang med at styrke sine ledelsesevner med en akademisk uddannelse.

– Jeg har altid haft det klart for mig, at hvis den indre “gnist” til at gå på arbejde skulle forsvinde, ville det være tid til at søge nye udfordringer. Selv om jeg har haft en stærk tilknytning til Forsvaret og virkelig nydt min tid der og stadig er på reserve- kontrakt, følte jeg behov for forandring i min dagligdag, fortæller Tobias, hvis rejse ud af Forsvaret begyndte med et godt tilbud fra civil side:

– Da en spændende stilling som team- og logistikleder åbnede sig i et lokalt firma på en fantastisk vækstrejse kun 6 km fra min bopæl, kunne jeg simpelthen ikke modstå muligheden. Men jeg har virkelig meget at takke Forsvaret for, både personligt og i min tid som befalingsmand. Jeg skylder Forsvaret utrolig meget, og de har været med til at udvikle mig som person og leder, og jeg har fået mange grundlæggende gode værdier, som jeg er glad og stolt over.

Uddannelse og arbejde i Forsvaret giver en solid platform for personlig vækst, karriereudvikling og er en meningsfuld måde at bidrage til samfundet på. Man lærer virkelig sig selv at kende, specielt i stressede situationer, og det mener jeg er en vigtigt menneskelig kompetence.

Veteran Tobias Larsen

Tobias Larsen, veteran

Støtter op om Forsvaret

Ifølge Tobias Larsen så udgør uddannelse og arbejde i Forsvaret ikke alene en karrierevej – det er i sig selv en rejse fyldt med udfordringer, læring og personlig vækst. Respekten for Forsvaret var også afgørende for Tobias, da han opsøgte VELKOMMEN HJEM for at få hjælp.

– VELKOMMEN HJEM går utrolig meget op i sammen med virksomhederne, at det ikke handler om at fjerne folk fra Forsvaret, men om at hjælpe dem på vej, der søger nye græsgange, hvilket jeg støtter meget op om, siger Tobias.

Erkendte egne aktiver

Tobias kom med i et forløb, der starter med to dages kickoff for det nye hold af veteraner.

– Under kickoff blev mine øjne åbnet for de mange spændende muligheder, der er. Gennem inspirerende foredrag og lærerige samtaler med tidligere soldater, erhvervsfolk og headhuntere blev jeg bevidst om, hvordan mine kompetencer og erfaringer fra Forsvaret kunne overføres og anvendes på en civil arbejdsplads. Disse samtaler, og senere mentorforløbet, hjalp mig med at tydeliggøre, hvordan min baggrund og mine evner kunne være en ressource for en civil virksomhed, fortæller Tobias og uddyber:

– Jeg indså, at min erfaring med ledelse, teamwork, problemløsning under pres, logistik og teknisk kunnen var værdifulde aktiver, som jeg kunne bidrage med i enhver arbejdssituation. Desuden blev jeg bekræftet i, at min evne til at arbejde i et internationalt miljø og min kulturforståelse fra udsendelserne var attraktive kompetencer, der kunne skabe værdi på en arbejdsplads.

Samlet set har VELKOMMEN HJEM ikke alene givet mig indsigt i mine egne styrker og muligheder, men også værktøjer til at formulere og kommunikere min værdi til potentielle arbejdsgivere i det civile.

Veteran Tobias Larsen

Mod til at åbne nye døre

Tobias fik Anne Cort Rasmussen, der er Global HR Business Partner i Falck, som mentor. Falck er en af foreningens medlemsvirksomheder og Anne Cort Rasmussen er en af de dygtige og velvillige mentorer, der stiller op for alene at gøre en forskel for veteranerne, i dette tilfælde Tobias, som til gengæld er meget taknemmelig. 

– At være en del af VELKOMMEN HJEM har haft en enorm indflydelse på mig og min karriere. Min mentor, Anne fra Falck, har spillet en afgørende rolle i denne proces. Jeg husker tydeligt vores første møde, hvor jeg blev imponeret over Annes ekspertise og anerkendelse i erhvervslivet. Selv om vores samtaler var få, har de været af stor værdi. Jeg forstod hurtigt hendes input og kunne hurtigt navigere i den retning, hun guidede mig i. Jeg vil faktisk sige, at Anne har været en afgørende faktor for, at jeg nu befinder mig i mit drømmejob. Hendes vurdering af min profil og hendes netværk har åbnet døre for mig, som jeg ellers ikke havde turdet åbne. Også hendes feedback og råd vedrørende omformulering af mit CV og hvordan jeg kunne gøre det mere attraktivt for det civile arbejdsmarked, var uvurderlige. Hendes støtte og vejledning har virkelig været en drivkraft bag min karriereudvikling, og jeg er dybt taknemmelig for hendes indsats, fortæller Tobias.

Jeg er stolt af at være ansat i Falck, som aktivt støtter VELKOMMEN HJEM, dels med sponsorat, men i særdeleshed også med aktive mentorer, der på frivillig basis hjælper som mentorer for vores veteraner.

Mentor Anne Cort Rasmussen

Anne Cort Rasmussen, mentor

Respekt og ydmyghed overfor veteranerne

Anne Cort Rasmussen har valgt at bruge tid på at engagere sig i netop VELKOMMEN HJEM og være mentor for veteraner af respekt for deres indsats for Danmark. 

– Jeg er meget ydmyg omkring vores veteraner og beundrer den indsats, de gør for Danmark. Jeg syntes derfor, at det mindste jeg kan gøre for at støtte op om dem, er at hjælpe/guide vores veteraner videre til, hvordan de kan overføre deres erfaring og kompetencer til en civile karriere, når de måtte efterspørge det, siger Anne Cort Rasmussen.

Ja tak til veteraner i erhvervslivet

Anne Cort Rasmussen mener, at erhvervslivet har brug for de færdigheder, som veteranerne tillærer sig i Forsvaret. 

– Veteraner har evnen til at skabe overblik, styre projekter og sikre struktur og eksekvere på kort tid – og det er bestemt styrker, jeg oplever, at der er stor efterspørgsel efter også i det civile. Jeg oplever også, at veteranerne typisk er dygtige til samarbejde på tværs af kulturer og hierarkier, gode til at lytte og sætte sig ind opgaver med den grundighed, det kræver, siger Anne Cort Rasmussen og tilføjer konkret om Tobias’ styrker:

– Tobias oplever jeg som særligt dygtig og god til at styre projekter af logistisk karakter, desuden er jeg slet ikke i tvivl om, at han er dygtig til samarbejde på alle niveauer og nysgerrig og ambitiøs i forhold til at udvikle sig som menneske og leder.

Det job Tobias nu har fået er supergodt for ham og jeg er sikker på, at han er et stort aktiv i virksomheden.

Der er mange gode oplevelser ved at være mentor, og noget af det bedste er selvfølgelig, når veteranen finder et job – gerne i det civile – som indfrier de ønsker, den pågældende person har.

Mentor Anne Cort Rasmussen

Tør nu forfølge sine karrieremål

Tobias oplever allerede nu, at Anne Cort Rasmussen har ret i, at jobbet er godt, og han er taknemmelig for at have fået hjælp for at nå dertil

– Takket være VELKOMMEN HJEM og Annes støtte har jeg fået det nødvendige skub til at forfølge mine karrieremål. Jeg er nu Team- og Logistikleder hos BAYO’S, hvor jeg er med på en spændende rejse i en dynamisk virksomhed. Samtidig arbejder jeg på at styrke mine ledelsesevner gennem en akademisk uddannelse. Det er en rejse, jeg er dybt engageret i og taknemmelig for at være en del af, slutter Tobias.

Den korte soldaterhistorie om veteran Tobias Larsen

  • 2017 Værnepligt i Varde og derefter Sergentskole.
  • 2018 Færdiguddannet og starter som sergent i Vordingborg.
  • 2020 Udsendt til Afghanistan RS med hold 13.
  • 2021 Udsendt til Afghanistan RS med hold 14.
  • 2022 Udsendt til Mali med hold 1 (TF Takuba).
  • 2022 Forfremmet til oversergent. 
  • 2022-23 Udsendt til NFP hold 2.

Under mine udsendelser spillede logistik en central rolle i mine opgaver. I Afghanistan var jeg involveret i planlægningen og udførslen af tilbagetrækningen efter 20 års krig. I Mali stod jeg for planlægning af deployering og re-deployering af hele det danske bidrag, herunder Jægerkorpset, som jeg havde et tæt samarbejde med. Under min udsendelse til Letland var jeg med til at planlægge den omfattende tilbagetrækning.

Jeg har modtaget flere anerkendelser, herunder coins, skjolde og medaljer fra andre nationer, som anerkendelse for mit arbejde og mine præstationer under mine udsendelser.

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.