5 hurtige med Kim Vestergaard

Udgivet d. 1. april 2024 af Velkommen Hjem

Kim er en dedikeret mentor, der er villig til at sætte sig selv i spil og bruge sit netværk. Han er målrettet, struktureret og proaktiv – og han gør det til en fælles opgave at finde mig et job. 

Anonym mentee

Mentorerne er kernen i VELKOMMEN HJEM. De arbejder frivilligt, gør det fantastisk og forventer ikke andet til gengæld end et seriøst engagement fra de veteraner, som de hjælper med at lande godt på civil grund. Så hvorfor gør de det? 

Vi har spurgt Kim Vestergaard, der er Programdirektør i CBS Executive Fonden. Han har netop afsluttet sin første mentee i VELKOMMEN HJEM. 

1. Hvorfor har du valgt at være mentor i netop VELKOMMEN HJEM?

Min motivation baserer sig på, at jeg selv er veteran og for næsten 20 år siden stod overfor at lave samme skift fra forsvaret til et civilt job. Og i den forbindelse brugte jeg forholdsmæssig meget tid på at blive afklaret i forhold til retning, jobsøgning, jobsamtaler mv. Det var tid og indsats, der kunne have været givet meget bedre ud, hvis jeg selv havde haft en mentor på det tidspunkt. Det havde jeg ikke. Jeg føler derfor en stor forpligtelse til at give mine egne erfaringer og råd videre.

2. Hvilke kompetencer ser du generelt, at veteraner kan bidrage med på det civile arbejdsmarked?

Veteraner er vant til at arbejde i og levere resultater som et team. De er gode til at bevare overblikket, selv i pressede situationer, og sætter en ære i at følge en plan i mål til rette tid og med den bedste kvalitet.

Mange veteraner bringer også en solid ledelseserfaring fra både indland og udland. 

3. Kan du specifikt fremhæve nogle kompetencer hos de veteraner, du har haft gennem forløb? 

Min mentee, havde et tydeligt, dedikeret og konstruktivt mindset i forhold til at finde det rette job. Ligesom han havde viljen, evnen og modet til at byde sig ind til kaffesamtaler hos potentielle virksomheder.

4. På hvilken måde oplever du, at din rådgivning og sparring gør en forskel? 

Mit bidrag til min mentees transition var primært at hjælpe med at prioritere indsatsen i forhold til at fokusere på de mest relevante virksomheder. Desuden har jeg hjulpet med at få justeret CV og ansøgning ud fra eget perspektiv og hvad, der er relevant.

5. Hvad er den bedste oplevelse, du har haft som mentor?

At man efter et kort kaffemøde kan være fuldt synkroniserede og afstemt på, hvad det er for en opgave, man sammen skal løse, herunder målsætningen, aftalegrundlaget mv. 

Det er ganske imponerende.