”Veteraner har en masse at tilbyde – det er den civile verden, der ikke altid forstår deres kompetencer”

Udgivet d. 14. februar 2019 af Velkommen Hjem

Jørn Emil Stochholm Sørensen blev trist, da han læste en artikel om, at soldaterveteraner havde vanskeligt ved at få arbejde i det civile erhvervsliv på grund af manglende civile kompetencer. Han kontaktede VELKOMMEN HJEM og blev mentor – til gavn og glæde for Michael Quist Leuenhagen, der blev første veteran, som den engagerede mentor hjalp videre i civilt job.

– Jeg havde i nogen tid fulgt med i det arbejde som VELKOMMEN HJEM udførte. På et tidspunkt var der en artikel, som handlede om, at veteraner ikke kunne finde arbejde i det civile på grund af manglende kompetencer. Det gjorde mig trist, da jeg mener, at alle veteraner har en masse at tilbyde – det er nok nærmere den civile verden, der ikke forstår deres kompetencer, fortæller Jørn Emil Stochholm Sørensen, der i dag arbejder med rekruttering hos Randsted.

Jørn Emil Stochholm Sørensen har en god forståelse for de kompetencer, man tilegner sig som soldat, fordi han selv har været ansat i Forsvaret og stadig er reserveofficer. Samtidig har han i sin erhvervskarriere været rundt i en del forskellige brancher.

Jørn Emil Stochholm Sørensen, mentor

Udgangspunktet var et flot militært CV

Veteranen der fik glæde af mentorens rådgivning og netværk, var soldaterveteran Michael Quist Leuenhagen. Den tidligere krigsveteran har været udsendt 3 gange og hans karriere i Forsvaret har været bred og alsidig, både hvad angår de uddannelser, han har taget og de job, han har udfyldt

– Jeg har fået mange forskellige uddannelser og haft mange forskellige job – blandt andet sergent, oversergent, forsyningsbefalingsmand, terminalbefalingsmand, artilleriobservatør, sygepasser trin II, kanonkommandør på trukken 105mm haubits, kanonkommandør på selvkørende 155mm haubits, førstehjælpsinstruktør, køreinstruktør hjul og panser, idrætsinstruktør og meget mere, fortællerMichael Quist Leuenhagen.

 Efter mange år i Forsvaret besluttede Michael Quist Leuenhagen at tage en civil uddannelse, og han er i dag cand.scient.san.publ. – dvs. Kandidat i Folkesundhedsvidenskab. Men selv om han havde et flot militært CV og en god civil uddannelse, så var det alligevel ikke helt enkelt at sælge sig selv overfor potentielle civile arbejdsgivere for soldaterveteranen.

Det var en stor omvæltning at skulle forklare en civil arbejdsgiver, at man har rygsækken fuldt af netop de kompetencer, som de efterspørger og mere til, forklarer Michael Quist Leuenhagen.

Derfor tog han kontakt til VELKOMMEN HJEM for at få hjælp til at komme videre og blev her matchet op med mentor Jørn Emil Stochholm Sørensen, efter et kick-off forløb.

Oversættelse med omtanke

En af de vigtigste opgaver for mentor er at hjælpe soldaterveteranen med at oversætte de faglige kvalifikationer, så de giver mening og værdi for en civil arbejdsgiver.

Vi har brugt energi på Michaels CV; på at gøre det klart og forståeligt i en civil kontekst, så man kan forstå præcist, hvad det er han har lavet. Det er en balancegang at gøre et CV “civilt”, men stadig bibeholde marven af, hvilke kompetencer man kommer med. Hvis man bare fylder på med “civile” floskler og hurra-ord, kan man hurtigt komme til at udvande spidskompetencerne fra Forsvaret, forklarer Jørn Emil Stochholm Sørensen, og tilføjer:
Når man, som Michael, har arbejdet med alt fra ERP-systemer til leder af et hospitalselement i en krigszone, skal der en del forklaring til for, at erhvervslivet forstår, hvilke kvalifikationer, det indebærer.

Generelt mere omstillingsparate

Soldater er, som folk er flest, forskellige og har forskellige kompetencer. Men Jørn Emil Stochholm Sørensen oplever, at udover soldaternes individuelle kompetencer, så er der også fællestræk, hvoraf specielt et er værdifuldt i dag i civil sammenhæng.

Et af de fællestræk, som går igen blandt soldaterne i Forsvaret, er deres evne til at tilpasse sig nye omstændigheder og situationer. I en verden af “disruption” og “change management” vil soldater nok havde nemmere ved at tilpasse sig – da de er vant til at skulle omstille sig nye situationer, forklarer han.  

Michael Quist Leuenhagen tilføjer desuden, at arbejdsgiveren får en robust medarbejder, der både er omstillingsparat og desuden kan arbejde under selv det største pres – for intet kan overgå det pres, man oplever i en krigszone.

Alt er godt

Michael Quist Leuenhagen har fundet det helt rigtige civile job som consultent hos EG A/S i Kolding.

Han har fået støtte og hjælp fra VELKOMMEN HJEM og fra sin mentor, men han skal først og fremmest takke sig selv, siger hans mentor.

Michaels ihærdighed og vilje til, at det skulle lykkes at finde det helt rigtige job, er værd at fremhæve. Jeg ved, at der er mange civile jobsøgende, som kunne lære meget af den arbejdsindsats og det engagement, som Michael har lagt for dagen for at finde det helt rigtige job, siger Jørn Emil Stochholm Sørensen.

Men Michael Quist Leuenhagen er også meget taknemmelig for den store indsats, han har oplevet fra mentors side, og tilføjer:

Jeg har fået mere end en mentor! Jeg har også fået et venskab ud af mit samarbejde med min mentor. Jeg har fået hjælp til at gøre mit CV skarpere og oversætte mine kompetencer til civilt sprog. Og han har hjulpet med at finde jobmuligheder, som jeg kunne søge.
Min tid i VELKOMMEN HJEM har i det hele taget givet mig et bedre syn på mine egne kompetencer og samtidig et netværk af andre veteraner at sparre med.
Jeg har fået en indsigt i, hvor mange kompetencer, man faktisk besidder som veteran – og at de er efterspurgte, slutter Michael Quist Leuenhagen.