What you see is what you get

Udgivet d. 3. august 2018 af Velkommen Hjem


Ansætter du en veteran fra Forsvaret, får virksomheden en loyal medarbejder, der arbejder dedikeret på at løse opgaverne med stor respekt for sideordnede kolleger, for overordnede og for medarbejdere. Der bliver ikke brugt tid på selvpromovering og politisering. What you see, is what you get, siger mentor, Palle Kjeldsen der i mange år har varetaget forskellige direktør-stillinger i Falck. Læs historien om, hvordan han som mentor i VELKOMMEN HJEM hjalp soldaterveteran Jacob Michaelsen efter 24 års karriere i Forsvaret over i en civil stilling som projektleder i ISS.

Jacob Michaelsen startede sin karriere i Forsvaret tilbage i 1994. Først tog han Officers-uddannelsen og gik derefter videre til Den Kongelige Livgarde for at blive delingsfører. Hans første udsendelse var for Forsvarets Efterretningstjeneste i 2001. Senere blev han meriteret til Officer af linjen og færdiggjorde derefter Kaptajnsuddannelsen på Hærens Officersskole. Nu fulgte en lang række udsendelser, blandt andet til Afghanistan på ISAF 13 og til Mali, som den første dansker. Jacob Michaelsens seneste og sidste udsendelse – også som den første dansker – var til Estland i 2017

2.3b

Manglede tid til at være far

Med så spændende en karriere, og så mange striber på skulderen, kan det måske undre, at man ønsker at forlade Forsvaret. Men det kan være svært at få en militærkarriere med mange udsendelser til at gå op med familieliv og børn.

”Jeg har to mindre børn som i lange og mange perioder ikke har set deres far. Desuden blev jeg skilt i 2016. Det er hårdt ikke at se sine børn og ikke kunne være den forældre, som man har forpligtet sig til. Jeg er glad for nu at kunne være mere sammen med mine børn og have fået hverdagen til at fungere herhjemme i Danmark” fortæller han.

Usikker på overgangen

Der er en verden til forskel på, hvordan man skifter job eller avancerer inden for henholdsvis Forsvaret og i det civile erhvervsliv. Det gør springet fra den ene verden til den anden svær for de fleste. For hvad gør man, når man ikke kender spillereglerne ordentligt, har det ”rigtige” sprog og et stort netværk at trække på.

”Jeg var usikker på, hvordan jeg skulle bære mig af med at finde ind på det civile arbejdsmarked, da jeg ingen erfaring havde med for eksempel at udarbejde et personligt CV eller dyrke netværk med henblik på at komme til “kaffe-møder”, fortæller Jacob Michaelsen.

Jacob Michaelsen hørte om VELKOMMEN HJEM gennem en tidligere kollega, og tog kontakt til foreningen. Her blev han en del af et forløb og blev matchet op med en mentor. I dette tilfælde Palle Kjeldsen, der selv tidligere har været tilknyttet Forsvaret som reserveofficer.


Hvorfor melder man sig under fanerne i VELKOMMEN HJEM som mentor?

1.2.2

”Jeg har igennem en årrække været tilknyttet Forsvaret somreserveofficer, og jeg har i den sammenhæng mødt en lang række dygtige, professionelle mennesker på alle niveauer. Derfor har jeg med glæde kastet mig ind i opgaven som mentor. På den ene side vil jeg naturligvis gerne hjælpe en veteran med at komme videre i en civil karriere. Men jeg gør det også for at yde hjælpen til virksomheder, der har behov for kvalificeret, dedikeret arbejdskraft. Jeg ved af erfaring, at disse virksomheder får en uvurderlig ressource i relation til at nå virksomhedens eller afdelingens mål – og en medarbejder, der i den grad har fokus på at løse opgaven. Virksomhederne er de store vindere ved indsatsen i Velkommen Hjem”

Palle Kjeldsen, mentor i VELKOMMEN HJEM


Et godt CV er afgørende

En af de vigtigste opgaver som mentor var for Palle Kjeldsen at hjælpe Jacob Michaelsen med at omsætte hans mange militære kompetencer til civile termer i forhold til hans CV.

”Udarbejdelsen af et CV kan jo næsten være religion – og der er ligeså mange meninger om det, som der er personer, der skal læse det. Der er meninger om længde, rækkefølge, indhold osv. osv. Jeg tror, at det er vigtigt, at man får en enkelt kvalificeret person til at rådgive om konceptet – og man så holder fast i det format – naturligvis afstemt efter krav og indhold i de konkrete jobopslag. Både følgebrev og CV skal tænkes igennem i forhold til HVER ENESTE ansøgning” mener Palle  Kjeldsen.

Det er hans oplevelse, at soldaterveteraner har utroligt mange kvaliteter og kompetencer med fra Forsvaret, som vil være af stor værdi i erhvervslivet. Så der er nok at fylde på CV’et.

”Et virke i Forsvaret, herunder ikke mindst opbygningen af kompetencer i forbindelse med udsendelser, øger modstandskraften, giver en højere stresstærskel og øger dermed også overblikket – selv i pressede situationer. Det er en del af de militære kompetencer, at man får en tilvænning til at agere i ukendte omgivelser og træffe beslutninger indenfor begrænsede tidsrammer og med relativt begrænset viden, og ikke mindst i lyset af begrænsede ressourcer. Det giver for de pågældende soldater en selvindsigt og en selvtillid, som kan overføres til hverdagen i erhvervslivet – og ikke mindst i ledelsesopgaver. Virksomheder, der ansætter en tidligere befalingsmand vil få en person, der har en egentlig, formel lederuddannelse og som har praktisk erfaring som leder i de mest vanskelige situationer” fortæller Palle  Kjeldsen og fortsætter:

”Tidligere soldater arbejder desuden med en stor grad af overblik og struktur – og de arbejder indenfor faste rammer med planlægning og gennemførelse af opgaver. Denne struktur og systematiske tilgang til opgaven betyder, at der ikke er noget, der får lov til at passere, hvis det blot er ”godt nok”. Fejl og uhensigtsmæssigheder bliver rettet. Tidligere soldater har også lært, at kommunikation er alfa og omega – og ikke mindst opgaven med at sikre, at information kommer hele vejen ud til det udførende led, så opgaven kan løses i den samlede enhed. Disse kompetencer vil også være stærkt efterspurgte i virksomhederne – på alle niveauer.

Fik endelig mod til at slippe Forsvaret

På baggrund af en god oversættelse af de mange kompetencer og en professionel opsætning af selve CV’et, blev Jacob Michaelsens færdige CV rigtig godt ifølge hans mentor. Det er da også blevet godt modtaget af de relevante kontaktpersoner, som Jacob Michaelsen efterfølgende har haft møder med. Og møder har der heldigvis været mange af, hvoraf et af dem førte til det job, Jacob Michaelsen glæder sig til. Han starter hos ISS den 16. august.

”Jeg har en mentor som har vist stor interesse for og engagement i at hjælpe og støtte mig bedst muligt. Min mentors tyngde og store netværk har givet mig mulighed for at komme i dialog med flere store danske virksomheder. Samtidig har min mentor sørget for at holde mig til ilden og hele tiden skubbe processen fremad” fortæller han.

“VELKOMMEN HJEM har fungeret perfekt som en kobling mellem Forsvaret og det civile. En kobling, hvor jeg har fået de nødvendige værktøjer samt kendskab til hvordan jeg kommer ind på det civile arbejdsmarked. På den måde er VELKOMMEN HJEM i stand til at “walk the talk”. I det hele taget er foreningen meget professionel, og der bruges mange ressourcer samt store kompetencer på at hjælpe os veteraner. Mentordelen var for mig afgørende for, at jeg fik et nyt arbejde, mens forløbet i VELKOMMEN HJEM gav mig det sidste mod til at tro på en civil fremtid” slutter Jacob Michaelsen.

2.2-3

”Jeg har så mange oplevelser med mig fra mine udsendelser. Her er f.eks. et billede fra min udsendelse til Mali i Vest-afrika. Vi overhalede denne “Croc-bike”. Hovedstaden i Mali hedder ”Bamako”, og det betyder på det lokale sprog: “Byen med krokodiller”. Det er dette billede et tydeligt bevis på. Et andet billede vi ikke bringer her, men som sidder på min nethinde, er billedet af en død person, som lå lige uden for mit hotel i Mali en morgen, hvor jeg var på vej til hovedkvarteret. Det billede siger alt om, hvilken tryg hverdag vi har i Danmark” fortæller soldaterveteran Jacob Michaelsen.