Kick-off seminar førte direkte til et job

Udgivet d. 28. januar 2018 af Velkommen Hjem

Et forløb i VELKOMMEN HJEM starter med et kick-off seminar. Det er første stop på vejen mod en civil karriere. Sådan er det i hvert fald for de fleste soldaterveteraner, men ikke for den tidligere soldat Lau Sunde. Kick-off seminaret førte ham direkte ind i en samtale, der førte til et drømmejob. Læs historien om Lau Sundes overgang fra Forsvaret til Falck.

Pic1

Lau Sunde startede sin tid i Forsvaret som værnepligtig i 2005. Han var 18 år og havde netop fået sin studenterhue, og ville gerne straks efter sin værnepligt i gang med en militær uddannelse. Men han blev rådet til først at få erfaring fra det civile erhvervsliv. Det militære liv trak i Lau og han returnerede derfor til forsvaret på sergentskole i 2007, efterfulgt af officersskole, Teknisk Diplom på HIH og blev leder for et våben- og nødudstyrsværksted i 2011.

Uddannelsen som Teknisk Officer lå lige til højrebenet. Jeg voksede med opgaverne og fik fra første stilling personaleansvar og mulighed for at deltage i store tekniske projekter, siger Lau Sunde.

Lau Sunde var meget tilfreds med sit arbejde i militæret, og tog ikke selv beslutningen om at forlade Forsvaret.

Det var hverken med mine lederes, mine kollegers eller min egen gode vilje, at jeg forlod Forsvaret. Nogle forældede bestemmelser omkring fast brug af medicin, gjorde det ikke muligt for mig at forsætte min karriere på daværende tidspunkt. Disse bestemmelser er dog nu ved at blive gennemgået for at blive mere tidssvarende, fortæller Lau Sunde.

Fokus på ny muligheder

Når man ikke kan fortsætte sin karriere i Forsvaret, må man i gang i det civile. Derfor tog Lau Sunde kontakt til VELKOMMEN HJEM, som hjælper veteraner med at bringe deres militære kompetencer og erfaringer i spil i det civile erhvervsliv. Målet er at støtte veteranen i en god og realistisk overgang fra det militære til det civile arbejdsmarked gennem et forløb, hvor man fokuserer på at afdække veteranens kompetencer og matche dem med en mentor fra en privat virksomhed. Forløbet starter med to dages kick-off, der direkte oversat betyder ”kamp-start”, hvilket for mange veteraner er en meget præcis betegnelse, fordi det kan være meget svært at komme i gang med en civil karriere. På kick-off seminaret fik Lau Sunde vendt op og ned på nogle forestillinger om, hvor han skulle hen karrieremæssigt.

Efter at have deltaget i kick-off med VELKOMMEN HJEM var det som om, at en masse nye muligheder havde præsenteret sig for mig. Efter 10 år i Forsvaret med teknisk fokus gik jeg til seminaret med en forestilling om, at jeg uden tvivl skulle fortsætte i den retning. Dette fik jeg dog hurtigt ændret på ved hjælp af de inspirerende instruktører og veltilrettelagte øvelser, fortæller Lau Sunde.

Under mødet fik jeg fokus på nogle andre værdier og evner end tidligere, hvilket indtil nu har været fantastisk. Usikkerheder blev gjort til skamme og indbildte ulemper blev på kick-off hurtigt vendt til fordele. Ligesom mange af de andre deltagere ved seminaret havde jeg tendens til at negligere de mange gode evner, man hurtigt får på rygraden ved at arbejde mange år i Forsvaret. Disse er jeg nu langt mere bevidst om og kan derved nemmere anvende dem aktivt i hverdagen.

Kamp-start blev starten på et nyt kapitel

Lau Sunde blev på kick-off seminaret præsenteret for en lang række erhvervspersoner fra de medlemsvirksomheder, der deltager i foreningens arbejde. Virksomhederne hjælper aktivt veteranerne med at komme videre, blandt andet ved at stille en mentor til rådighed, som veteranen får råd og støtte fra, ligesom mentor giver veteranen adgang til værdifulde civile kontakter i sit eget netværk. Men så langt fik Lau Sunde ikke brug for foreningens hjælp. Der kom gang i jobsøgningen allerede under de to dages kick-off. Her både hører veteranerne en masse inspirationsoplæg fra medlemsvirksomhederne og får samtidig en lang række individuelle samtaler, som gør det tydeligt, hvad den enkelte vil og kan. En af dem, der tager de indledende samtaler med veteranerne under kick-off er karriererådgiver og stifter af foreningen, Helene Tølbøll Djursø. Det var i samtalen med Lau Sunde, at hun opdagede, at den retning, han egentlig helst ville, ikke var den retning, han havde forfulgt gennem mange år i Forsvaret. Og så gik det hurtigt:

Tilfældigt så jeg, at Falck lige have offentliggjort et job på LinkedIn, som umiddelbart matchede Lau Sunde rigtig godt. Lau´s CV blev sendt til Falck og det førte til, at Lau Sunde allerede der blev inviteret til en jobsamtale på lige fod med de øvrige ansøgere – oven i købet på trods af, at ansøgningsfristen egentlig var overskredet. Han fik jobbet, og nåede derfor aldrig længere i forløbet, fortæller Helene Tølbøll Djursø, og Lau Sunde, der nu er ansat der i stilling som autodisponent hos Falck, supplerer:

På trods af muligheden for at få tilknyttet en mentor efter kick-off, så lykkedes det mig meget hurtigt at sikre mig starten på et nyt kapitel, fordi jeg fik tilbudt et job hos Falck. Faktisk af Heino Svenningsen der i forvejen er mentor i Velkommen Hjem.

I foreningen har man tidligere oplevet, at Falck er en virksomhed, hvor man tør tænke udover stillingsopslagets snævre grænser og tage imod tidligere soldater med åbent sind og en sikker fornemmelse for veteranernes potentialer.

Fuld værktøjskasse og fornemmelsen af tryghed

Et job var ikke det eneste, Lau Sunde fik med hjem fra det relativt korte møde med VELKOMMEN HJEM. En fyldt værktøjskasse og en tryg forvisning om, at der er nogen, der ønsker at hjælpe, er også en del af hans oplevelse.

På kick-off seminaret blev der brugt meget tid på at “oversætte” de militære kompetencer, så værktøjskassen er godt fyldt, og jeg er ikke i tvivl om, at de individuelle værktøjer med tiden nok skal blive brugt, når mulighederne byder sig, fortæller Lau Sunde, og slutter:

At blive en del af VELKOMMEN HJEM betyder, at man bliver en del af et netværk, som rækker en hånd ud og holder fast i en, indtil man selv ønsker at give slip.

Lau Sunde er en blandt mange soldaterveteraner, som de senere år har fået hjælp til at komme videre i en civil karriere med støtte fra VELKOMMEN HJEM. Som inspiration er her et lille udpluk af evalueringer fra andre veteraner, der har deltaget i forløbet:

  • Det har været rigtig godt. Velkommen Hjem teamet består af dygtige og engagerede mennesker. Jeg kunne mærke, at alle faktisk var interesserede i at hjælpe mig videre i det civile.
  • Den mentale synonym ordbog er aktiveret og jeg kan omsætte de overordnede kompetencer til den civile verden. Nu starter rejsen så med at få afdækket hvilke kompetencer jeg egentlig besidder.
  • Fasthold det drive i havde. Det var så smittende og gav energi. Fantastiske mennesker der skabte motivation og vilje samt troen på egne evner. Tak, fordi der er nogen, der fighter den her kamp 🙂
  • Jeg har kun positive ting at sige omkring programmet. Min oplevelse har været at det er udelukkende kompetente mennesker, som har brugt megen tid på at få organiseret dette arrangement. Det er dejligt at deltage i et program, hvor man sammen finder frem til, hvilken måde man bedst kan oversætte dine militære kompetencer til det civile. Endnu en gang, mange tak for et godt program.
  • Uden sammenligning det bedste initiativ som jeg har set i mine 20 år i forsvaret. Særligt set i lyset af at initiativet er privat finansieret og initieret gør det enestående og i øvrigt nemmere at foretage koblingen mellem militært personel (jeg er ved at lære at sige personale) og en civil virksomhed
  • Det er uhyre relevant! Der er så mange veteraner, der har brug for den her uvurderlige hjælp, men som ikke aner, at VELKOMMEN HJEM eksisterer. Jeg er overbevist om, at dette kun er overfladen af det og at efterspørgslen vil stige støt i takt med, at kendskabsgraden til Velkommen Hjem øges rundt omkring i Forsvaret. Dertil tror jeg også på, at efterspørgslen og opbakningen “på den anden side af hegnet” vil blive endnu større, når virksomhederne bliver mere klar over, hvor stort et uudnyttet potentiale der findes i rigtig mange veteraner, som har så meget at byde på.
  • Ekstremt relevant!!! Soldaten/veteranen er som oftest opvokset med en voldsomt ydmyghed da skulderklap og ros ikke ligefremt er noget han vælter sig i. Din præstation skal nærmest være til UG++ osv. for at modtage et lille klap på skulderen og et “godt arbejde”. Han har derfor ofte svært ved at sætte de her “Bull shit” ord, som Christian så fint kalde dem, på sig selv. “Jamen, det var jo bare lige”, “det var min job” eller “jeg løste jo bare opgaven” er ofte vendinger jeg selv har brugt og hørt andre bruge. Det, at få den støtte og hjælp, til at turde være lidt mindre ydmyg og lidt mere selvsikker, fra nogle erhvervsfolk som jer og de gæstetalere, Som I har med har i hvert fald givet mig modet til ikke at være så beskeden og tilbageholdende. Så ja, der er meget relevant og jeg er personligt meget taknemlig for at have været en del af især kick-off dagene.
  • Det er et program som ALLE soldater vil finde relevant i højeste grad.
  • Det eneste negative jeg har og sætte på kick-off seminaret er, at det var alt for hurtigt overstået.