Åbenhed og ærlighed er vigtigt for, at der kan være ”guf” i samtalerne.

Udgivet d. 19. maj 2022 af Velkommen Hjem

Mentor Mark Luscombe, Country Manager hos SEB, har netop afsluttet et forløb som mentor for Bjørn i VELKOMMEN HJEM. Forløbet resulterede ikke alene i et job til Bjørn, men også i et nyt venskab. For når begge parter går til samtalerne med et åbent og ærligt sind, så bliver sparringen både mere personlig og måske endnu bedre. 

I hvert fald er Bjørn nu i fuld gang med sin civile karriere i et fantastisk job som teamleder hos Novo Nordisk. 

– Jeg forlod Forsvaret, forbi jeg ønskede at udfordre mig selv i en helt anden kontekst, samt skabe en mere stabil hverdag med fokus på familielivet, forklarer veteranen Bjørn, der derfor kontaktede VELKOMMEN HJEM:

– De tilbød lige det, jeg manglede: Vejledning og hjælp til hurtigt og effektivt at komme ud i det civile erhvervsliv. Den store udfordring for mig var tanken om at skulle forlade Forsvaret og de relationer, man havde opbygget gennem årene. Det blev pludselig meget tydeligt, at Forsvaret er mere end bare en arbejdsplads, siger veteranen.

Et trygt rum for læring og fællesskab

VELKOMMEN HJEMs skræddersyede forløb hjælper veteraner styrket og afklaret gennem transitionen og ind i et godt civilt job eller ind på den rette uddannelse. 

Et forløb starter med to intense dages kickoff, hvor de nye deltagere møder erhvervsfolk, mentorer, tidligere deltagere og folkene bag VELKOMMEN HJEM. På kickoff får veteranerne masser af inspiration gennem foredrag og oplæg fra bl.a. erhvervslivets egne folk samt personlig vejledning og sparring. 

– VELKOMMEN HJEM har været en uvurderlig sparringspartner i overgangen fra Forsvaret til det civile. På kickoff blev man fra dag 1 taget utrolig godt imod, og det var helt tydeligt at mærke, at foreningen var kommet for at hjælpe. Jeg blev meget positivt overrasket over, hvor meget fokus der var på den enkeltes erfaring og kompetencer. Selv om der var relativt mange deltagere, blev alle hørt og taget seriøst. Dette skabte hurtigt et fortroligt og trygt rum, som i den grad understøttede læring og en god fællesskabsfølelse, fortæller Bjørn og tilføjer:

– På kickoff fik jeg desuden konkrete værktøjer som CV-skrivning, kendskab til LinkedIn osv. og desuden en dybere forståelse af, hvordan erhvervslivet ser på os som soldater, og hvordan de opbyggede kompetencer, samt erfaring kan bringes i spil i civil kontekst. 

Demokratiets vogtere fortjener en varm velkomst

En afgørende vigtig del af forløbet er den mentor, som veteranen får tilknyttet i op til seks måneder. Mentoren guider, hjælper og støtter veteranen i transitionen. Bjørn blev matchet med Mark Luscombe, der er en af foreningens dygtige mentorer, som dedikeret bruger tid og egne erfaringer til at hjælpe veteranerne. 

Det, at vi lever i et frit demokrati, er ikke en naturgiven rettighed. 

Jeg har enorm stor respekt for vores veteraner, som udfylder en stor og vigtig rolle i at forsvare demokratiet. Det faktum, at vi nu igen har krig i Europa, understreger desværre dette. 

Jeg kan kun opfordre andre virksomheder til at overveje, hvordan vi kan være med til at sikre, at vi tager godt imod og hjælper vores veteraner den dag, de gerne vil over i det civile.

VELKOMMEN HJEM udfylder i den forbindelse en vigtig rolle.

Mentor Mark Luscombe

Man skal være klar til at give noget af sig selv

Et mentorforløb varer op til et halvt år, hvor mentor og mentée selv lægger det antal aftaler i kalenderen, der er brug for. Og i øvrigt holder en løbende kontakt gennem hele forløbet. For Mark Luscombe udviklede samtalerne sig hurtigt til et venskab, for han kunne virkelig godt lide det menneske, han lærte at kende.

– Det har været en stor fornøjelse at lære Bjørn at kende og få udviklet et egentligt venskab med ham. Vi havde undervejs en del møder. I starten var det et spørgsmål om at lære hinanden at kende, få etableret en fælles forståelse omkring åbenhed og fortrolighed, og lægge grundstenene til den tillid, som jeg tror, er helt afgørende for, at et forløb som dette kan blive udbytterigt. Som møderne skred frem, blev samtalerne mere specifikke og i et omfang, hvor vi talte specifikke jobs, og jeg kunne række ud til folk i mit netværk, siger Mark Luscombe og fortsætter:

– Der er en ro og afklarethed omkring Bjørn, som jeg sætter utrolig stor pris på. En person, der i den grad hviler i sig selv – ikke skal bevise noget – men har været oprigtig interesseret i at få den hjælp og sparring, jeg har kunnet tilbyde. Jeg gik selv ind i mentorrollen med en indstilling om at ville ”give af mig selv”. Dette blev gengældt af Bjørn, og jeg tror den åbenhed og ærlighed har været vigtig for, at der kunne være ”guf” i samtalerne.

Fulgte den røde tråd 

Efterhånden som samtalerne med Bjørn skred frem, så tegnede der sig for Mark Luscombe et klart billede af en rød tråd i Bjørns liv, som han kunne bruge i sin sparring.

– Den røde tråd går igen i opvæksten, Bjørns valg af en karriere i Forsvaret og de ting, han godt kan lide at lave og hvor han synes, at han har styrker. Bjørn har været utrolig dygtig til at sætte ord på disse ting, og for mig har det været et vigtigt udgangspunkt for at kunne guide Bjørn i forhold til typer af jobs og virksomheder og i forhold til de ting, han har kunnet fremhæve i sin jobsøgningsproces. 

– Bjørn landede imidlertid hurtigt et fantastisk job hos Novo Nordisk, og selv om jeg føler mit eget bidrag har været beskedent, forstår jeg, at det har været nyttigt for Bjørn at få omsat nogle af de ting, han kan, til roller og virksomheder, hvor hans kompetencer kunne være relevante, fortæller Mark Luscombe.

Som en stor virksomhed i Danmark mener jeg, at vi har et samfundsmæssigt ansvar, 

der går længere end blot at betale skat af vores indtjening.

VELKOMMEN HJEM sætter fokus på at sikre, at vi får gjort bedst muligt brug i det civile erhvervsliv af de gode kompetencer, som veteranerne har. Muligheden for at få nogle af de erfaringer og kompetencer, jeg selv og mine medarbejdere har i brug gennem en mentorordning, synes jeg er en rigtig god måde at tage et ansvar på, hvor vi investerer vores egen og virksomhedens tid i at hjælpe veteraner ind i det civile.

Mentor Mark Luscombe

Mentor får de største anbefalinger

Det er meget individuelt, hvad der i et forløb skaber størst værdi for veteranerne i VELKOMMEN HJEM. For Bjørn var det mentorordningen og Mark Luscombe.

– Mark var fra første møde utrolig opsat på at hjælpe mig godt videre, og hele hans tilgang til mentorordningen passede mig rigtig godt. Det var tydeligt, at Mark havde stor erfaring med at være mentor, og dette skabte nogle trygge rammer, hvor vi sammen kunne tale os ind på muligheder og begrænsninger, siger han uddyber: 

– Mark har konkret hjulpet mig med at finde frem til kernen i, hvad der er vigtigt for mig for at trives i mit arbejdsliv. Derudover åbnede Mark sit netværk op, og tog kontakt til flere personer med henblik på at sætte samtaler op til mig. Det var ikke noget jeg havde regnet med.

Når et mentorskab på den måde er baseret på tillid og åbenhed, så opstår der også en ærlighed, som Bjørn i den grad har sat pris på.

– Mark er en empatisk og inkluderende mentor, der tør udfordre ens vanetænkning, og for mig var det præcis hvad jeg havde brug for. Derudover har Mark en evne til at lytte, og stille de rigtige spørgsmål, der virkelig får sat gang i tankeapparatet. Mark får de største anbefalinger herfra, slutter veteranen.

Den korte soldaterhistorie om veteran Bjørn

2008 Startede i Hæren med henblik på at blive udsendt.

2010 Efter udsendelsen søgte Bjørn over i Søværnet.

2014 Blev uddannet Sergent ved Søværnet.

2018 Gik på CU (civiluddannelse) for at læse en HD på CBS.