Sirius-soldat udfordres af etiketten ”krigsveteran”

Udgivet d. 23. oktober 2017 af Velkommen Hjem

Mange veteraner oplever, at de skal kæmpe videre, når de vender hjem efter udstationering. Nu gælder det kampen om at blive taget alvorligt af det civile arbejdsmarked, hvor fordommene kan ramme hårdt. Og de rammer nærmest alle, uanset hvor enestående et karriereforløb soldaterne i øvrigt har haft i Forsvaret. Det kan Mads Wørmer, tidligere leder i Forsvaret og af Sirius-patruljen, og kendt fra TV, tale med om.

Som tidligere soldat arbejder jeg imod et civilt stereotypt billede af mig som person – jeg skal ofte aktivt i hverdagen håndtere dette, fortæller veteran Mads Wørmer.

Det er et problem i hverdagen, men i særdeleshed i forbindelse med, at soldaterne søger job på det civile arbejdsmarked. De mange fordomme, der bliver forbundet med ordet ”krigsveteran”. virker som en stopklods, også selv om de hjemvendte soldate kun er positivt ”mærket” af deres karriere i Forsvaret.

Den oplevelse bekræfter også Christian Lindstrøm Lage, der fungerer som mentor for Mads Wørmer, og til daglig er direktør og Chief Investment Officer i PFA Asset Management.

Betegnelsen ”krigsveteran”er en stigmatiserende og unødvendig italesættelse af et ungt menneske, der egentlig blot skal flytte sig fra A til B”, siger Christian Lindstrøm Lage, der oplever, at Mads Wørmer ”jo bare” er en utrolig dygtig, erfaren og målrettet ung mand.

Fra Sirius-patruljen til Københavns Universitet … og tilbage igen

Soldaten Mads Wørmer begyndte sin miltære karriere med værnepligten, herunder tre måneders ”rekrut-uddannelse” i Gardehusarregimentet i Slagelse. Gennem den resterende del af værnepligten blev han uddannet sergent ved Hærens Militærpoliti og efterfølgende udstationeret som militærpolitisergent til Kosovo.

Efter Kosovo søgte han at opfylde sin ”drengedrøm” om optagelse ved Slædepatruljen Sirius. Mads Wørmer blev udvalgt og gennemførte Sirius Forskole. Han blev derefter udstationeret i 26 måneder ved Slædepatruljen Sirius i Nordøstgrønland. Da Mads Wørmer kom tilbage til Danmark, gennemførte han en civil bacheloruddannelse i Idræt og Sundehed på Syddansk Universitet

Det blev derefter klart for mig, at jeg ikke var færdig med Forsvaret. Jeg søgte derfor stillingen som Leder for Sirius Forskole. Jeg fik den og blev så atter udstationeret i Grønland som Leder af Slædepatruljen Sirius, fortæller Mads Wørmer.

Slædepatruljen Sirius er en specialenhed under Forsvaret, der opererer i Nord og Nordøstgrønland. Formålet er at håndhæve Rigsfællesskabets suverænitet.

Efter endt tjeneste gennemførte jeg anden del af min uddannelse nu på Københavns Universitet og blev færdig som Cand. Scient. i Human Fysiologi. Herefter blev jeg ansat hos Arktisk Kommando i Nuuk, hvor jeg blev en del af staben som Sagsbehandler for Landoperationer, siger Mads Wørmer.

En flot finale1

I sommeren 2015 kom Mads Wørmer i kontakt med foreningen Veterans In Motion, som udspringer af Danmarks Idrætsforbunds soldaterprojekt. Han blev medlem af foreningen og en styregruppe, der havde til formål at planlægge og gennemføre en ekstrem ekspedition til Nordøstgrønland med sårede veteraner. Programmet er blevet kendt som ”Brygmann og Krigsveteranerne”. Efter en vellykket ekspedition i foråret, valgte Mads Wørmer så for alvor at forlade Forsvaret.

– Jeg valgte at sige min stilling op efter mange gode år i Forsvaret, selv om det har været en periode, der har haft afgørende positiv betydning for mit liv og som blandt andet akkumuleret har budt på i alt fem års udstationering. Det var en svær beslutningen for, hvilke veje skulle jeg nu vælge? Lige pludselig stod jeg uden job, hvilket jeg aldrig havde prøvet før. Kombinationen af dette samt erkendelsen af, at jeg ikke skulle være soldat mere, skabte et vakuum, fortæller Mads Wørmer.

Fandt svar i VELKOMMEN HJEM

Mads Wørner oplevede, at den største udfordring i transformationen fra Forsvaret til det civile arbejdsmarked var at få omskrevet sine kompetencer fra et miltært sprog til et sprog, der er alment forståeligt.

Hvordan fik jeg eksempelvis forklaret, hvordan mine kompetencer fra patruljering med hundeslæde, stationstjeneste i Nordøstgrønland eller ledelse i Forsvaret, kunne omsættes til kompetencer som en arbejdsgiver ville værdsætte? En anden udfordring var at finde ud, hvilken ”hylde” jeg passer på. Hvilken branche og hvilket niveau skulle jeg søge? Og hvad har betydning for mig som person?

Mads Wørmer tog derfor kontakt til VELKOMMEN HJEM. Foreningen, som er stiftet af en række virksomheder, støtter veteraner i en god og realistisk overgang fra det militære til det civile arbejdsmarked gennem et forløb, der afdækker veteranens kompetencer.

VELKOMMEN HJEM har i særdelshed bidraget til besvarelse af alle mine spørgsmål, fortæller Mads Wørmer.

Især har mentorordningen i VELKOMMEN HJEM været værdifuld for Mads Wørmer. Foreningen sørger for, at mentor og veteran i forløbet bliver matchet i forhold til kompetencer og faglig interesse med henblik på at sikre det bedste udbytte for alle parter.

Allerede under første samtale, som overordnet går ud på at lære hinanden at kende og forventningsafstemme forløbet, stillede min mentor nogle skarpe spørgsmål, der gennem egen refleksion fik afgørende betydning for nogle forestående vigtige valg. Personligt har mentorforløbet haft afgørende betydning for mig. Det er et samarbejde med stort udbytte, specielt fordi det er meget personligt og tillidsfuldt, fordi der fokuseres på den nuværende situation samt udvikling gennem mentorens erfaringer og diverse ”øvelser”, siger Mads Wørmer.

Mentorarbejdet giver mening

Veteranen Mads Wørmer blev matchet op med Christian Lindstrøm Lage, der oplever han, at mentorer er et effektivt redskab for veteraner til at opnå indsigt og selvrefleksion.

Styrken i mentorordningen ligger i mine øjne i, at man fremskynder egen læring ved at læne sig op af erfaring. Mentorer har meget forskellig stil. Nogle er mere coachende, hvor andre er mere direkte med at levere svar og løsninger. Fælles for os alle er, at vi bidrager med erfaring og indsigt. Mit bidrag er hjælpe et dygtigt, arbejdsomt og helstøbt menneske i overgangen fra Forsvar til civil karriere. Det er et meningsfyldt bidrag for mig – selv i en travl hverdag, siger Christian Lindstrøm Lage.

Mennesker er forskellige og derfor er det også meget individuelt, hvor præcis man som mentor kan gøre en forskel med rådgivningen og støtte.

Det stod mig klart fra den første samtale, at Mads ikke havde brug for hjælp til at finde et job. Udfordringen var og er en anden. Mit bidrag til Mads er oversættelsen fra Forsvar til civil karriere. Som kandidat fra Forsvaret har Mads en fantastisk stærk og brugbar ledelseserfaring. Jeg oplever, at Mads er særdeles socialt intelligent. Ikke bare er han stærkt iagttagende, men ligeledes meget lyttende. Reflekterende spørgsmål er mit vigtigste redskab til at få Mads selv til at levere svarene. Med hans erfaringsniveau og refleksionsevne har han de fleste svar selv. Det stod derfor hurtigt klart, at mit bidrag til Mads er at guide ham til, hvordan han får opnået den track record, der er en forudsætning for hans drømmejob på den lange bane, siger Christian Lindstrøm Lage, og fortsætter:

Det er meget positivt at lære Mads at kende. Han har et meget smittende engagement og højt energiniveau. Jeg lærer utroligt meget både som mentor og leder igennem mine samtaler med Mads. Vores erfaringsbaser og faglige kompetencer ligger fjernt, men ledelse og værdier udgør vores fælles sprog.

Godt på vej i en civil karriere

Mads Wørmer har fået flot gang i sin karriere på den civile bane. I dag arbejder han som Associate Manager hos Novo Nordisk. I sit daglige arbejde oplever han selv, at værktøjer, som han har tilegnet sig qua sin militære baggrund, som krigsveteran, kan bruges positivt.

En soldat er meget professionel, fordi konsekvenserne ved en fejltagelse eller forkert beslutning under operativ tjeneste kan få vitale konsekvenser. Denne professionalisme har jeg glæde af i mit nuværende job. Det kommer blandt andet til udtryk i en høj arbejdsmoral og en evne til ikke at lade ”småting” gå en på. En leder i Forsvaret er god til at lede i situationen (føring) og træffe beslutninger – det nyder jeg dagligt gavn af, siger Mads Wørmer.

Selv om Mads Wørmer er godt på vej i sin nye, civile karriere, så fortsætter mentorforløbet efter ønske fra begge parter, omend der nu går lidt længere tid mellem sparringsmøderne.

Indledningsvis har vi aftalt en ramme for den månedlig sparring på et halvt år. Naturligvis står jeg til rådighed mere frekvent end det – alt efter behov. Men den dag enten Mads eller jeg ikke ser mere værdi i samarbejdet stopper vi bare. Samarbejdet er et privilegium for os begge, siger Christian Lindstrøm Lage.