Turde miste fodfæstet – og fandt et job uden for Forsvaret, hvor man også kan gøre en forskel

Udgivet d. 22. december 2020 af Velkommen Hjem

Undervejs i sit forløb i VELKOMMEN HJEM fik veteran Thorstein Østergaard øjnene op for, hvad der faktisk var afgørende for ham i valget af en ny karrierevej. Det var følelsen af at kunne gøre en forskel. Rejsen til erkendelsen var lang, og som han selv siger; ”spændende og udviklende, trods perioder med modgang og frustration”. Med hjælp, sparring og støtte fra en af foreningens dygtige mentorer, Jakob Biering, fandt Thorstein det perfekte job. Efter nogle måneders intensiv jobjagt, starter han nu som tilsynsførende ved Arbejdstilsynet.

Thorstein Østergaard startede som militærpoliti (MP) for snart 14 år siden, og efter nogle gode og spændende år med flere udsendelser til Afghanistan som livvagt og politimentor, besluttede han sig for at gøre brug af sin opsparede civile uddannelse (CU). 

– Jeg brændte stadig for mit arbejde som MP’er og kunne sagtens se mig selv fortsætte i det karrierespor. Jeg besluttede dog alligevel at starte på en bacheloruddannelse i Idræt, som jeg gennemførte på CU. Herefter ophørte min kontrakt, og jeg valgte at læse videre som kandidat i Idrætsteknologi, denne gang som almindelig studerende – dog stadig med en lille kontakt til MP via en reservekontrakt, fortæller Thorstein og fortsætter:

– I forbindelse med min reservetjeneste blev jeg introduceret for VELKOMMEN HJEM af en anden tidligere MP’er. Jeg tog derfor kontakt til foreningen og kom med i et forløb, mens jeg færdiggjorde mit speciale. 

Thorstein Østergaard, veteran

Et højt informationsniveau, opfordring til selvindsigt og masser af god energi 

Et forløb i VELKOMMEN HJEM starter som regel med to dages kickoff. Den oplevelse kom for alvor til at gøre en forskel for Thorstein.

– Det høje informationsniveau, opfordringen til selvindsigt og energien fra deltagere og foredragsholdere er det, jeg husker bedst fra kickoff. Der blev åbnet en helt ny verden for mig under disse to intensive dage, og mulighederne og fordelene i den civile verden begyndte langsomt at manifestere sig for mig, forklarer Thorstein og fortsætter:  

– Modsat mange andre deltagere stod jeg nu som arbejdsløs og vaklede mellem at være motiveret for at finde et civilt job eller at søge tilbage til den sikre havn hos MP. Efterhånden som tiden gik og presset fra arbejdsløshedssystemet steg, gled ulemperne ved soldatervirket i baggrunden. 

En militærbaggrund er et aktiv i jobsøgningen

Under et forløb i VELKOMMEN HJEM bliver veteranerne matchet med en mentor. Thorstein blev sat sammen med en af foreningens dygtige mentorer, Jakob Biering, der til daglig er Administrativ chef hos Arbejdstilsynet. Mødet med Jakob Biering blev udslagsgivende for Thorstein beslutning for fremtiden. 

– Jakob var i perioden med tvivl om, hvad jeg skulle, en god støtte og sparringspartner i forbindelse med at få belyst mine muligheder. Vi drøftede mange forskellige muligheder; selvstændig, det idrætsteknologiske drømmejob, behovet for faste rammer kontra friheden som iværksætter og meget mere. Vi besluttede at gå all in på det civile drømmejob i det næste halve år. Til trods for dette søgte jeg alligevel endnu en stilling i Forsvaret. Efter jobsamtalen var jeg i syv sind! Det føltes som at komme hjem og jeg var straks tryg ved tanken om et arbejde, jeg ville være god til lige fra dag 1. Spørgsmålet om springet til den civile verden nu også var det rigtige for mig, pressede sig på? 

Thorstein valgte ikke at vende tilbage til Forsvaret. I stedet kastede han sig over arbejdet med at finde det rette civile job i samarbejde med Jakob Biering. Om beslutningen og jobsøgningen forklarer han: 

– I samarbejdet om at finde den rette vej for Thorstein, har vi begge reflekteret over vores egen situation og de muligheder de har givet. Vi drøftede, hvordan hans baggrund var et klart aktiv for hans kommende arbejdsplads – navnlig i forhold til metode, helhedsforståelse og vedholdenheden (som i stor grad kommer fra hans Befalingsmands-baggrund). Vi drøftede også, hvordan den militære feedback kultur og personlige direkte-hed kan være et tveægget sværd – for nogle af dem, som ikke selv har denne kultur under huden.

”Jeg har valgt at være mentor i VELKOMMEN HJEM, fordi det giver mening! For det første fordi jeg selv har stået i situationen med et skifte fra Militær til civil, men sandelig også, fordi jeg forstår, hvor værdifulde de militære kompetencer er for stort set alle organisationer.” – Mentor Jakob Biering

Jakob Biering, mentor

At turde miste fodfæstet en stund …

I VELKOMMEN HJEM bruger man ofte Søren Kirkegaards berømte citat, som motivation for at begive sig ud i ukendt terræn, hvis lysten er til stede. Thorstein turde, og mistede ikke noget – men fandt til gengæld et perfekt job i forhold til hans ambitioner og kompetencer. 

– Undervejs i forløbet åbnede Jakob mine øjne for arbejdsmiljø og sikkerhed, hvor jeg følte, jeg kunne gøre brug af både min militære erfaring samt min akademiske uddannelse. Og det var fremfor alt et job, hvor jeg følte, at jeg kunne gøre en forskel for nogen. Det var præcis denne følelse, der havde drevet mig igennem min tid i Forsvaret, og det blev klart for mig, at dette var vigtigere for mig end f.eks. det “idrætsteknologiske drømmejob”. Efter nogle måneders intensiv jobjagt er jeg nu blevet ansat som tilsynsførende ved arbejdstilsynet – en stilling jeg ikke umiddelbart ville have søgt uden Jakobs input, siger Thorstein. 

Mentors perspektiv ændrede veteranens syn på sig selv

At det i en tid med færre jobmuligheder, lykkedes Thorstein på relativt kort tid at finde det helt perfekte job, tilskriver mentoren primært Thorsteins egen indsats. 

– Thorstein har gjort alt det hårde arbejde selv og har været rigtig god til at se, hvordan hans evner har passet ind. Hvis jeg har bidraget til noget, har det alene været til at udvide Thorsteins spænd af virksomheder og mulige funktioner, han passede i, siger Jakob Biering.

Thorstein er dog samtidig ret sikker på, at både hans forløb i VELKOMMEN HJEM og hans mentor har været med til at gøre jobsøgningen mere præcis, nemmere og hurtigere.

– Jakob fik mig til at reflektere over mange relevante spørgsmål og kunne se mange ligheder mellem mit arbejde som MP og arbejdstilsynet. Igen en sammenhæng jeg ikke umiddelbart selv ville have set inden mit forløb hos VKH. Jobsamtalen gik godt og min kommende chef kunne se et match mellem mine kompetencer og deres behov, præcis som Jakob og jeg havde talt om som forberedelse til jobsamtalen. 

Om jeg havde fået jobbet uden VELKOMMEN HJEM og Jakobs hjælp er svært at sige, men det har helt sikkert hjulpet mig til at reflektere og forberede mig, hvilket måske har givet mig 5% ekstra i forhold til de 200 andre ansøgere til stillingen, siger Thorstein Østergaard og tilføjer til sidst:  

– Jeg går nu og venter på at starte i mit første rigtige arbejde “uden for hegnet” i 13 år. Det har været en spændende og udviklende rejse, jeg klart kan anbefale, trods perioder med modgang og frustration. 

Thorstein Østergaard, veteran

Godt råd fra Jakob Biering til veteraner på jobmarkedet

”Tænk ud af boksen! Du kan meget mere, end du tror.
Se mere på organisationen end på jobbet, du lander
– der er flere perspektiver end du tror.”