Jeg har lært vigtigheden af at få oversat alle kompetencer, der bliver anvendt under udstationeringer og ikke negligere dem med: ”Det var jo bare mit arbejde”.  

Udgivet d. 5. januar 2023 af Velkommen Hjem

Veteran Michael Nielsen har været udsendt to gange til Afghanistan med alt, hvad det indebærer af uforglemmelige, men også barske oplevelser. Det har givet ham ny viden blandt andet om ham selv og om at samarbejde. Og gennem sit forløb i VELKOMMEN HJEM har han lært, hvor værdifulde kompetencerne fra hans udsendelser er og hvor vigtigt det er, at tydeliggøre dem i en jobsøgning på det civile marked. Michael fik hjælp til oversættelsen og meget andet af mentor Gregers Pedersen, Koncern HR chef i Per Aarsleff A/S, i et samarbejde, som Michael beskriver som ufatteligt godt. Forløbet resulterede i et civilt drømmejob hos Siemens A/S.

– Mine to udsendelser lærte virkelig mig selv at kende på godt og ondt. Det er dem, der definerer mig som den person, jeg er i dag, og noget jeg har lært at være stolt af, fortæller veteran Michael Nielsen. 

Han valgte at forlade Forsvaret efter syv år og to udsendelser, fordi han mente, at nu var det tid at gøre noget andet og tage en civil uddannelse. Han søgte ind på Maskinmesterskolen – og her oplevede han for første gang, hvordan kompetencerne tilegnet under en af hans udsendelser, var en fordel. 

– Mine to udsendelser har kompetencemæssigt været vidt forskellige, idet den første tur var på jorden og den anden var kører på kampvogn. Min første udsendelse gav mig rigtig meget på samarbejdes-delen, og den anden tur var mere over i de tekniske kompetencer, hvilket var en fordel, da jeg søgte arbejde som maskinmester, fortæller Michael. 

 ”Forsvaret giver en masse fordele, som man kan drage nytte af under uddannelse og senere hen i arbejdslivet. En af de største fordele er den disciplin og forståelse for vigtigheden af at følge en opgave til ende. En anden er evnen til at arbejde og kommunikere sammen i mindre teams. Det har for mit vedkommende været en kæmpe fordel, da uddannelser i dag er meget præget af gruppearbejde” 

Veteran Michael Nielsen.

Alt i forløbet gjorde en forskel

Michael var næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, da han kontaktede VELKOMMEN HJEM og kom med i et af foreningens forløb. 

– VELKOMMEN HJEM har været den største hjælp på min rejse fra militæret til en civil karriere og er et forløb, som jeg har anbefalet til alle mine tidligere kollegaer, som opfylder kravene for at søge. VELKOMMEN HJEM er efter min mening den bedste hjælp og støtte, der er for veteraner – uanset om man er konstabel, sergent eller officer. Den hjælp, jeg har fået, har været helt afgørende for, at jeg er startet på min nuværende karriere, fortæller Michael, der har svært ved præcist at sætte en finger på lige den ting, der har gjort den store forskel for ham under forløbet: 

– Det er alt – lige fra hjælp til at omsætte militære kompetencer til civile – til at finde ud af, hvor godt man er stillet som veteran ude på det civile arbejdsmarked. Og så har mentorforløbet med Gregers været det mest afgørende for mit vedkommende.

Michael Nielsen, veteran

Fokus blev låst på selve jobsøgningen

I forløbet fik Michael sin egen mentor – Gregers Pedersen, der er Koncern HR chef i Per Aarsleff – og han fik meget mere end den hjælp, han havde drømt om.

– Mit forhold til Gregers har været ufatteligt godt, og det har været enormt fedt, at vi begge blev hurtigt enige om, hvordan vi skulle sætte forløbet sammen. Jeg var tæt på at være færdig med uddannelsen, da jeg startede på mentorforløbet med Gregers, og det gjorde, at vi lynhurtig blev enige om, at fokus skulle være at finde en arbejdsplads, der matchede mine kompetencer og behov – og knapt så meget et decideret mentor-forløb, siger Michael.

– En af de militære kompetencer, som jeg fik oversat og highlightet, var helt klart evnen til at samarbejde og arbejde i teams, som specielt kommer til udtryk under udstationeringer.

Veteran Michael Nielsen.

– Gregers hjalp mig også ved at udnytte sit eget netværk hos Aarsleff, og forsøgte at få mig ud blandt forskellige virksomheder, hvor der kunne være potentiale for en karriere. Efter flere besøg hos diverse virksomheder, som virkelig var interesseret i at ansætte en veteran, lykkedes det desværre ikke, grundet mangel på projekter, der kunne være relevant for mit vedkommende. Efterfølgende hjalp Gregers mig med at få rettet mit CV og ansøgninger ind, så de spillede 100 %, og han fungerede som sparringspartner i forhold til de spørgsmål, jeg havde til en jobsamtale, der i sidste ende gjorde, at jeg landede mit drømmejob hos Siemens A/S.

Veteraner er værdifulde og interessante mennesker

Gregers Pedersen er en af de mange dygtige og engagerede mentorer, der er tilknyttet VELKOMMEN HJEM. Mentorerne gør en verden til forskel for veteraner i foreningens forløb igennem nærværende sparring, gode råd og ofte også ved at åbne deres netværk for veteranen, der naturligt nok ikke selv har mange erhvervsfaglige kontakter endnu.

Gregers Pedersen er Koncern HR chef i Per Aarsleff, der også er en af foreningens medlemsvirksomheder. Men det er ikke alene grunden til, at han har valgt at bruge tid som mentor for veteranerne. 

– Jeg er mentor i VELKOMMEN HJEM primært, fordi vi gerne vil prøve at hjælpe de personer, som har tjent samfundets interesser igennem Forsvarets aktiviteter, videre i en karriere uden for Forsvaret. Og sekundært, fordi der sagtens kan være nogle af disse personer, der vil passe godt ind i vores virksomhed og dermed være en hjælp for os, når vi oplever et presset arbejdsmarked og svære rekrutteringsvilkår. Der er mange militære kompetencer, som er relevante for os – bl.a. evnen til at strukturere opgaver, evnen til at omstille sig, evnen til at lede og motivere medarbejdere, evnen til at få eksekveret på opgaver og meget mere, forklarer Gregers Pedersen og tilføjer: 

– Derudover synes jeg også selv, at jeg kommer i kontakt med nogle interessante personer, der har en spændende baggrund og en stor nysgerrighed på at lære mere om verden uden for Forsvaret.

Jeg oplever, at det for nogle soldater er svært at se, hvordan deres militære færdigheder kan omsættes til erhvervsfaglige kompetencer. Det er nok også svært at omstille sig til et arbejdsliv i en helt anden type organisation, der ofte er ret uformel og som værdsætter en anden adfærd, end de har været vant til.

Mentor Gregers Pedersen

Gregers Pedersen, mentor

En positiv og nem kandidat 

Selv om der er indtil flere positive kvaliteter, som veteraner har til fælles, så er hver enkelt person jo også sin helt egen, og Ifølge Gregers Pedersen er Michael i den grad noget særligt, og mentor vil ikke tage æren for, at Michael er landet så godt civilt. 

– Michael er meget positiv og engageret med masser af optimisme på en behagelig, udadvendt facon. Han var en meget nem kandidat at arbejde med, så han havde helt sikkert også fundet et godt job uden min hjælp. Jeg tror, at opsætningen og justeringen af Michaels CV var den enkeltstående faktor, der betød mest i Michaels jobsøgningsproces, forklarer Gregers Pedersen – og tilføjer til sidst: 

– Jeg er ked af, at det desværre ikke lykkedes os at ansætte Michael i vores virksomhed – men timingen i vores behov var desværre ikke til stede. 

En ekstraordinær mentorindsats

Michael oplever, at Gregers Pedersens engagement i mentorrollen rakte udover det forventelige, og han er meget taknemmelig for den ekstraordinære indsats. 

– Jeg vil virkelig rose Gregers for at tage sig tid til at være mentor og lytte, når jeg ringede, eller vi havde et møde. Jeg vil også rose ham for hans engagement i at ville hjælpe mig og blive ved med at prøve. Efter vores ”mentor-periode” valgte Gregers, at vi stadig skulle holde kontakten, indtil jeg landede et arbejde. Det synes jeg, var vildt fedt gjort af ham!

Efter mit forløb i VELKOMMEN HJEM kan jeg se en masse flere fordele i at være veteran på det civile arbejdsmarked, og omsætte militære kompetencer til noget mere håndgribeligt uden for hegnet.

Veteran Michael Nielsen

En godt fyldt rygsæk til det ukendte terræn 

I dag er Michael landet et for ham perfekt sted på det civile arbejdsmarked som Teknisk konsulent / Salgs- specialist hos Siemens A/S. Han vil klart anbefale et forløb i VELKOMMEN HJEM til de af hans tidligere soldaterkolleger, der har besluttet at forlade Forsvaret.

– Det her er den bedste mulighed, der er for veteraner, som vil skifte til en civil karriere, uanset hvor man er i systemet. Det er en øjenåbner, og man får virkelig fyldt rygsækken op med en masse værktøjer, som hjælper, når man skal gå fra et job i Forsvaret til en civil karriere, slutter Michael.

Den korte soldaterhistorie om veteran Michael Nielsen

  • 2009 Startede som værnepligtig hos ingeniørregimentet på Skive kaserne.
  • 2011 Fortsatte herefter som konstabel, og det førte til en udstationering i Afghanistan på ISAF 11.
  • Godt hjemme igen fik Michael muligheden for at blive kører på ingeniørregimentets minerydningskampvogn, også kaldt for Mirk’en.
  • 2014 Udsendt igen på ISAF 17 som kører.
  • 2015 Gik på CU og tog en HF.
  • 2017 Opsagde sin kontrakt med Forsvaret og startede på Aarhus Maskinmesterskole.
  • 2021 Færdiguddannet maskinmester.

PRIVAT
Michael Nielsen er vokset op i Hedensted, og efter årene i Forsvaret med skiftende bopæl, har han nu slået sig ned i byen igen, hvor han bor i dag med sin datter.

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.