Hvad er vigtigt for dig i forbindelse med dit arbejdsliv?

Udgivet d. 5. november 2020 af Velkommen Hjem

Det simple spørgsmål er også essentielt at stille sig selv, når man forlader Forsvaret for at skabe sig en civil karriere. Veteran Kenneth Nørgaard havde ikke tidligere brugt tid på at overveje netop det spørgsmål, indtil det blev stillet af hans skarpe mentor i VELKOMMEN HJEM, Brian Lyng, Director i KPMG. Svaret på det spørgsmål blev en af de udslagsgivende faktorer i forhold til det job, som han efterfølgende landede som Senior Consultant hos KPMG. 

Kenneth Nørgaard har gennem de sidste 15 år været tilknyttet Forsvaret. I den periode har han været udsendt tre gange, har han lært at tale både pashto og dari – som er de to officielle sprog i Afghanistan – og han har taget en kandidatgrad i Statskundskab. Men så fik han for alvor lyst til at forlade Forsvaret og prøve noget helt andet. 

– Jeg har siden 2006 stort set ikke prøvet andet end Forsvaret, og jeg har derfor haft lyst til at prøve kræfter med noget nyt. Jeg valgte at kontakte VELKOMMEN HJEM, da jeg har flere bekendte, der tidligere har været igennem møllen, så at sige, med stor succes. Desuden kunne jeg spejle mig i mange af de personlige historier, som VELKOMMEN HJEM udgiver som afslutning på mentorforløbet på deres sociale platforme. Jeg var, i tråd med mange af alle dem, der søger hjælp fra foreningen, meget i tvivl om, hvordan jeg skulle bringe mine kompetencer i spil på den anden side af hegnet, og hvordan hele jobsøgningsprocessen udenfor Forsvaret fungerer. Jeg kan blandt andet huske en af de første samtaler, jeg havde med foreningens leder Helene Djursø, hvor hun nævnte, at en meget stor andel af alle jobs bliver besat gennem netværk. Jeg kan huske, at det forvirrede mig lidt, for jeg er jo opfostret i et system, hvor stillinger (helst) skal slås op. Jeg var derfor både udfordret af italesættelsen af mine kompetencer, af jobsøgningsprocessen og sidst, men ikke mindst, hvilken type job, sådan én med mine kompetencer kunne gå efter, fortæller Kenneth. 

Kenneth Nørgaard, veteran

Fordel at møde andre veteraner i samme situation

Kenneth kom med i et af foreningens forløb, som altid starter med to dages kickoff, hvor de nye deltagere møder andre veteraner samt relevante erhvervsfolk, herunder mentorer og andre fra foreningen. 

– VELKOMMEN HJEM har været en stor hjælp for mig. Det har været ekstremt gavnligt fra start. Både det indledende motivations-boost, som jeg fik fra Helene Djursø, der var meget dygtig til at italesætte forløbet og give den nødvendige motivation, når man står midt i et vadested og ønsker at skifte karriere. Og på selve kickoff, som jeg synes, er ekstremt velorganiseret. Det giver en lang række redskaber, som man kan bruge i forbindelse med jobsøgning. Der var mange rigtig gode indlæg og øvelser, som alle var meget værdifulde, men noget af det bedste ved kickoff var at få mulighed for at møde andre i samme position som mig, forklarer Kenneth. 

Blev klogere igennem forløbet

Som et fast led i veteranernes forløb i foreningen bliver de matchet op med en mentor efter faglighed og personlige interesser. Kenneth blev lige fra start matchet med en af foreningens kompetente mentorer, Brian Lyng, der er Director i KPMG.  

Brian Lyng, mentor

– Jeg har været rigtig glad for at have Brian som mentor. Vores mentor/mentee forhold har nok været en anelse atypisk af to årsager. For det første gik det relativt hurtigt med at finde et nyt arbejde. For det andet viste det sig, at der var mulighed for at blive ansat i KPMG, hvor Brian også arbejder. Udover det åbenlyse i at hjælpe mig med at komme i betragtning og blive ansat i en stilling i KPMG, så har Brian især hjulpet mig med at stille mig selv spørgsmålet ‘Hvad er vigtigt for dig i forbindelse med dit arbejdsliv?’. Det kan lyde ret simpelt, men det er et spørgsmål, jeg ikke har brugt særligt lang tid på at overveje, før jeg kom i VELKOMMEN HJEMs forløb og fik Brian som mentor, fortæller Kenneth og tilføjer:

– Brian har været en god støtte igennem hele processen og har altid velvilligt svaret på alle mine spørgsmål – både de gode og de knap så gode. Det var især rart, at jeg i forbindelse med min ansættelsesproces i KPMG stadig kunne sparre med Brian på trods af, at han nu var i en slags dobbeltrolle. 

Ballasten fra udsendelser kan gøre en forskel i ansøgningen

Brian Lyng oplevede også, at forløbet med Kenneth var atypisk – og på flere måder var forskellig fra de erfaringer, han havde fået fra forløbet med sin første mentee. 

– Kenneth og jeg startede vores samarbejde allerede inden det officielle kickoff, da Kenneth var ivrig efter at komme i gang. Fra start udtrykte Kenneth interesse i konsulentlivet, og derfor var han ikke bare interessant for mig som mentee, men også som fremtidig kollega. Den baggrund, som Kenneth har, passer rigtig godt ind i det arbejde, vi laver i KPMG med at rådgive virksomheder og offentlige organisationer om økonomistyring, så det var hurtigt klart, at en fremtid hos os kunne være en mulighed, siger Brian og uddyber: 

– Kenneths baggrund som sprogofficer og hans evne til at tale flere lokale stammesprog i Afghanistan og omegn, var ikke noget som direkte kunne anvendes i jobsøgningen. Men hans evne til at lære nyt på meget kort tid, som man gør som sprogofficer, var helt klart relevant og noget Kenneth kunne bruge. Kenneths udsendelse i Afghanistan var ligeledes med nogle opgaver, som ikke direkte kunne henføres til hans ønskede fremtidige rolle, og så alligevel lidt. Evnen til at tænke analytisk, interagere med fremmede samt forstå og afkode en fremmed kultur er alle evner, som en konsulent bruger i sit virke. Sådan er det, tænker jeg, med mange veteraner: Den ballast, man får i udsendelser, kan gøre en forskel i jobsøgningen, hvis bare det italesættes og perspektiveres, så modtageren forstår det. Det er den største udfordring.  

Gode råd om jobsøgning i en corona-tid ifølge mentor Brian Lyng

”Som jobsøgende skal man sørge for, at den ansøgning, man sender, taler direkte ind til det job, man søger. Det skal være meget specifikt, og noget man italesætter i de første linjer. Som modtager af ansøgninger, så får man rigtig mange og fanges man ikke med det samme, så risikerer afsender at blive sorteret fra. Vær meget tydelig omkring, hvorfor din profil passer til dette job. Du må ikke antage, at læseren selv kan tænke sig til det. Ret også dit CV til hver gang, så det fremhæver præcis det, som der søges efter. Kommer du til en samtale, så vær dig selv. Prøv ikke at spille en rolle. Hvis du ikke kan bruges, som du er, så er det ikke den rette stilling for dig. Selv i en øget konkurrence giver det ikke mening at lande et job, som man ikke passer i. Det har hverken veteran eller virksomhed glæde af. Når du fortæller om din baggrund og udsendelse, så husk også ved samtalen at italesætte, hvordan det kan gavne i dit fremtidige virke og hvordan det har været med til at styrke din profil. Det er her, du kan udskille dig fra mange andre i feltet af ansøgere.”

Det endte med en fremtid sammen

For Kenneth Nørgaard har både forløbet i foreningen og mentor Brian Lyng været afgørende for hans valg af sin fremtidige karriere – og det job, som han dygtigt har landet.

– Det har gjort en stor forskel for mig at være en del af VELKOMMEN HJEM. Jeg har fået en masse redskaber, jeg kan tage med mig fremadrettet. Jeg er blevet mere bevist om mine egne værdier i forhold til mit arbejdsliv, og så har jeg naturligvis fået et rigtig spændende job ud af det!

Også mentor Brian Lyng er glad for den, proces han og Kenneth har været igennem. Ikke mindst fordi historien ender med, at de fremover skal arbejde sammen.

– Det har været en ren win-win med Kenneth. Vi er i fællesskab lykkes med at få Kenneth videre i en stilling, som han har ønsket sig, og KPMG har fået en fantastisk dygtig medarbejder. Det bliver forhåbentlig til mange gode år sammen som kollegaer, slutter Brian Lyng.

Kenneth Nørgaard, veteran

Den korte historie om veteran Kenneth Nørgaard

I 2006 trak Kenneth Nørgaard i trøjen i forbindelse med sin værnepligt i den Kgl. Livgarde. Efter endt værnepligt overvejede han seriøst at underskrive en HRU-kontrakt med henblik på udsendelse. Han følte sig dog ikke helt klar til at tage til Afghanistan, og valgte i stedet at forlade Forsvaret og søge civil uddannelse. I 2008 begyndte han at læse Statskundskab. Da han blev bachelor, valgte han at søge tilbage til Forsvaret og begyndte at uddanne sig til Sprogofficer i Pashto i Sønderborg i 2011. I 2013 blev han udnævnt og udsendt for første gang til Afghanistan. Det var en rådgivningsmission, hvor en gruppe danskere blev udsendt i rammen af et amerikansk bidrag, der havde til opgave at rådgive offentlige myndigheder samt private organisationer i Helmand, vedrørende genopbygning af landbrugssektoren. Allerede i 2014 blev han igen udsendt til Kabul, hvor opgaven bestod i at støtte en britisk efterforskningsenhed, der havde til opgave at efterforske trusler mod lokalansat personel og vurdere, om de skulle tilbydes ophold i England. Da Kenneth Nørgaard kom hjem fra sin anden udsendelse, ville han egentlig gerne afsted igen, men på det tidspunkt trak Danmark sig ud af Helmand, og behovet for en sprogofficer i Pashto ikke længere var specielt stort. Kenneth Nørgaard begyndte i stedet på sin kandidatuddannelse i statskundskab, og fastholdt sideløbende sin tilknytning til Forsvaret, hvor han i regi af reserven støttede med uddannelse af det personel der skulle udsendes til Afghanistan. I 2015 åbnede der sig igen en mulighed for udsendelse til Afghanistan, hvis Kenneth Nørgaard ville lære sproget Dari først. Efter et crash-course på 8 måneder var han uddannet i Dari og klar til at blive udsendt til Kabul. Han blev udstationeres på ANAOA og skulle assistere med uddannelsen af afghanske officerer. Han var afsted i næsten 11 måneder. Efter endt mission rejste Kenneth Nørgaard til Australien, hvor han færdiggjorde sin kandidat i statskundskab. I 2018 flyttede han tilbage til Danmark og blev ansat i Forsvarsministeriet, hvor han arbejdede først i Koncernfinans i et år, og derefter i Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI), hvor han har været frem til i dag. Sideløbende med sin ansættelse i FMI påbegyndte Kenneth Nørgaard endnu en uddannelse, HD (R), som han efter planen vil færdiggøre i april 2021.