Det har jeg aldrig prøvet, så det er jeg sikkert god til

Udgivet d. 18. juni 2021 af Velkommen Hjem

Ordene er Pipi Langstrømpes, men bliver brugt af mentor Jonas Mark til at beskrive soldaters tilpasningsevne og ”go-do”- attitude: Man venter ikke på de optimale vilkår for opgaven – man går i opgaveløsning med det, der er for hånden til at løse den, og tilpasser sig så undervejs. Det er en fantastisk evne, men den kan være svært at få ned i et CV og en ansøgning, forklarer Jonas Mark. Han er Head of Security Operations & Development i Københavns Lufthavn og har netop afsluttet et stærkt mentorforløb med veteran Jonas Kellberg. Det førte veteranen direkte i et ønskejob som maskinmester hos CBRE. Her kan du læse historien om en veteran med 13 år i Forsvaret og 3 udsendelser i bagagen og en i særklasse indlevende mentor med egen baggrund i Forsvaret. 

– Da vi mødtes første gang, præsenterede Jonas sig som Soldat med en uddannelse som Maskinmester. Det har vi med inddragelse af mit netværk fået vendt til, at Jonas nu ser sig som Maskinmester med en unik baggrund og robusthed fra sin tid som soldat, fortæller mentor Jonas Mark. 

Da soldaterveteran Jonas Kellberg besluttede sig for at forlade Forsvaret for at starte en civil karriere, kom han med i et forløb i VELKOMMEN HJEM. Formålet er at hjælpe veteraner til en afklaring, med at opbygge netværk og ofte videre i et civilt job eller en uddannelse, der står mål med veteranens ambitioner og kompetencer. Som en fast del af et forløb får veteranen en mentor tilknyttet. Jonas Kellberg fik en mentor, der selv havde været soldat, Jonas Mark, der præcis ved, hvordan det føles at stå mellem to verdener. 

– Jeg ville ønske, at jeg havde haft samme mulighed, da jeg selv ”tog springet” fra Forsvaret ud på den anden side af hegnet. Det var en svær og til tider ensom proces, hvor jeg kunne have haft stor gavn af sparring med en, der selv har taget springet, som kender begge verdener og kan relatere til både faglige og personlige problemstillinger. Jeg husker selv at være blevet tudet ørerne fulde af, at folk fra Forsvaret nærmest kunne vælge job på alle hylder – det var ikke det, jeg oplevede. Det var svært for mig at omsætte alt det, jeg synes, jeg har at byde på til noget, som ”civilisterne” kan forstå. Derudover kan det være en ensom proces. 

Når man har besluttet at forlade Forsvaret, så mister man sit tilhørsforhold til det – og måske mister man endda lidt af sin identitet.

Samtidig har man endnu ikke fundet sit nye landingssted, så man kan godt føle sig lidt tabt mellem to verdener. De erfaringer prøver jeg at bringe i spil – og det er givende for mig på både et personligt og fagligt plan, fortæller mentor Jonas Mark.

Jonas Kellberg, veteran

Den civile jobsøgningsproces er som at lære et nyt sprog

Beskrivelsen af at være tabt mellem to verdener med urealistiske forventninger og uden landings-koordinater genkender veteran Jonas Kellberg.

– Jeg var blevet færdiguddannet maskinmester, da jeg kontaktede VELKOMMEN HJEM. På skolen havde vi nærmest fået at vide, at der var to job pr. mand, når vi var færdige. Virkeligheden for mig var dog en anden. Jeg sendte rigtigt mange ansøgninger, men kom ikke til samtaler. Jeg har flere kammerater, som har været i forløbet hos VELKOMMEN HJEM, og alle talte positivt om oplevelsen. Derfor valgte jeg også at deltage i et forløb, forklarer Jonas Kellberg og fortsætter: 

– Jeg skulle lige lære “formatet” at kende, og hvordan jeg skulle anvende min mentor. Men efter Jonas og jeg kom i gang med processen, var det en stor hjælp. Jonas har selv været soldat og har stået i en situation meget lig den jeg var i: Sende mange ansøgninger uden at få respons. Derfor kunne Jonas byde ind med hans egen erfaring. Desuden har Jonas hjulpet ved at sætte hans eget netværk i spil, givet feedback på CV/ansøgninger og hjulpet mig forberede til samtaler. 

For mig har den civile jobsøgningsproces været som at skulle lære et nyt sprog og det var en stor hjælp at have Jonas til at guide mig. 

Forsvarets stærke kultur og ånd går på tværs af generationer

Mentor Jonas Mark oplevede også meget klart, at han kunne bruge sin egen erfaring og viden fra militæret i sin rådgivning af Jonas Kellberg. Og samtidig gav det ham tryghed at kende sin mentées baggrund i forhold til at give sin ham adgang til sit eget netværk. 

– På trods af, at Jonas og jeg kommer fra to forskellige værn og forskellige baggrunde i Forsvaret, kunne vi kende meget af os selv i hinandens historier, hvilket ret hurtigt gav en meget tillidsfuld og sund relation. Det har bekræftet mig i, at den stærke kultur og ånd, der er i Forsvaret, går på tværs af værn, tid og andre potentielle kløfter. Det gjorde mig helt tryg i at bringe mit eget netværk i spil langt tidligere, end jeg ellers ville for en person, jeg ikke har kendt ret længe. Jeg oplever, at jeg ret hurtigt følte, at jeg kunne stå inde for Jonas, og derfor var helt tryg ved at bringe mit netværk i spil, fortæller mentoren. 

Veteraner har ikke i samme grad brug for spotlight og anerkendelse

Der er mange militære kompetencer, som Jonas Mark synes er værd at fremhæve hos veteranerne – men som netop er udfordrende at oversætte til noget, der giver værdi og mening for en potentiel civil arbejdsgiver i en jobsøgningsproces.

– Den klassiske ”Go-Do” attitude og tilpasningsevne er noget af det, som er en særlig stærk kompetence. Kunsten er dels at få det omsat til noget, som en arbejdsgiver uden kendskab til Forsvaret kan forstå og samtidig gøre det troværdigt. Uden sammenligning i øvrigt kan mange af os med en fortid i Forsvaret hurtigt komme til at lyde næsten helt Pippi Langstrømpe-agtig; ”Det har jeg aldrig prøvet, så det er jeg sikkert god til”. Vores tilpasningsevne og ”Go-Do” attitude har lært os ikke at vente på de optimale vilkår for opgaven, men at gå i opgaveløsning med det vi har for hånden til at løse den og så tilpasse os undervejs. Det kan være svært at få ned i et CV og en ansøgning, forklarer Jonas Mark.

– En anden klassisk ting er, at man i Forsvaret er vant til, at når man har sagt, at man vil foretage et og andet, så gør man det. Alle involverede forventer, at det sker. Derfor er det ikke alle med en baggrund fra Forsvaret, der er vant til at melde tilbage på fuldførelsen af selv de mindste opgaver – for man har jo sagt, at man vil gøre det. Der kan forventningerne godt være en anden på den anden side af hegnet – det har Jonas og jeg arbejdet en del med. Her har vi særligt talt om, at der kan ligge noget gemt i, at man ikke har brug for ”spotlight” og anerkendelse for noget, der ”bare bliver fikset”. Man lader resultaterne tale for sig selv i stedet for selv at fremhæve dem. Denne tilgang kan også udfordre i en jobsøgningsproces, hvor man skal ”sælge sig selv” og dyrke kaffeaftaler. Det er en disciplin, der kræver træning og øvelse akkurat som at lære at gå patrulje eller yde førstehjælp, forklarer Jonas Mark. 

Jonas Mark, mentor

Arbejdsgivere søger ikke soldater – de søger det, soldater kan

Kaffemødedisciplinen er en af de ting, som mentoren har arbejdet med at lære Jonas Kellberg, noget andet har været perspektivet på sig selv. 

– Min rådgivning og sparing har blandt andet kredset om to ting. Den ene har været at skubbe Jonas ud på lidt dybt vand i forhold til at dyrke ”kaffemøde-disciplinen” – også selv om det virker kunstigt og svært. Det kræver forberedelse, træning og øvelse at blive god til og få værdi ud af det. Det andet har været at hjælpe Jonas med at vende sit perspektiv på sig selv. Da vi mødtes første gang præsenterede Jonas sig som Soldat med en uddannelse som Maskinmester. Det har vi med inddragelse af mit netværk fået vendt til, at Jonas nu ser sig som Maskinmester med en unik baggrund og robusthed fra sin tid som soldat. Det kan ligne en lille ændring, men arbejdsgiverne leder først og fremmest efter en Maskinmester og ikke en soldat, siger Jonas Mark

For veteran Jonas Kellberg har det helt konkret gjort en positiv forskel at have haft Jonas Mark som mentor, fordi han nu har fået et godt job som maskinmester. Men hvad siger mentor? Var det indsatsen værd?

– Det har alt i alt været en rigtig positiv oplevelse, der personligt og fagligt har givet mig meget, som jeg tager med videre. Både i relation til VELKOMMEN HJEM, men også i mit daglige job i CPH. Det er virkelig meningsfuldt og enormt givende at få lov at være aktiv som mentor i VELKOMMEN HJEM, slutter Jonas Mark.


Den korte soldaterhistorie om veteran Jonas Kellberg

Jonas Kellberg startede i Forsvaret som 18-årig i 2007, og han fandt hurtigt ud af, at det her var hans drømmejob. Han blev udsendt tre gange til Afghanistan. Herefter blev Jonas korporal og har uddannet stående styrke og HRU inden for blandt andet sanitet. Han startede på uddannelsen til maskinmester i 2017 og forlod Forsvaret i 2020.


Udsendelser:

  • ISAF 6: 2008 fra DAR indgik i PRT (Provincial Reconstruction Team) patrulje 
  • ISAF 10: SAN til knyttet C-coy
  • ISAF 14: SAN til knyttet Viking coy/kampvogne