Mentor fik gennemhullet fordomme om hardcore action-mænd af ekstremt dygtig og overraskende beskeden snigskytte

Udgivet d. 6. juni 2023 af Velkommen Hjem

Det er flere år siden, at veteran Daniel Hugo Sørensen forlod sin stilling som blandt andet snigskytte i Forsvaret, men alligevel har han i alle årene stadig følt sig som en soldat blot på civil grund. Det var først, da han kom med i et forløb i VELKOMMEN HJEM og fik Christina Tønnesen, managing partner hos Mensch, som mentor, at hans mentale transition begyndte for alvor. For hun gik til sagens kerne med eksistentielle spørgsmål og udfordrede Hugos syn på sig selv og på verden. 

Selv om jeg til tider kom ud fra vores møder med vejrtrækningsproblemer og tunnelsyn grundet overanstrengelse på øverste etage, vil jeg gerne rose Christina for at være meget direkte i sin approach og for at turde sætte spørgsmålstegn ved min motivation for at gøre og mene ”ting”, siger Hugo, der næsten er færdig med en akademisk uddannelse og nu er der, hvor han endelig tør tro på at lande sit civile drømmejob. 

Læs historien om det respektfulde samarbejde mellem en mentor, der havde ét mål med samtalerne – nemlig at få Hugo til at se sig selv med hendes øjne. Og en veteran, der fik ommøbleret sit mindset, løftet selvtilliden og nu har en realistisk manøvreplan.

– Forsvaret har for mig været kilden til et indholdsrigt liv, fortæller veteran Daniel Hugo Sørensen. Han har kun har godt at sige om sine otte år i Forsvaret, herunder to udsendelser til Afghanistan:

– Jeg har fået uendeligt meget ud af de relationer og arbejdsforhold, jeg har haft, og spørger ofte mig selv om, hvorfor det lige var, at jeg ikke ville det mere. Her må jeg erkende, at Forsvaret for mig desværre ikke er foreneligt med det private liv, jeg samtidigt har lyst til. Men jeg er i dag reservist for fortsat at bidrage til mit nationale og internationale ansvar, fortæller veteranen. 

Startskuddet til en rigtig transition

Hugo har kendt til VELKOMMEN HJEM i mange år, så da han selv følte et behov for hjælp til for alvor at komme videre på civil grund, kontaktede han foreningen og kom med i et forløb. 

– Jeg har i princippet været civil i næsten syv år, men føler alligevel ikke, at jeg er civil endnu. Forklaringen er måske, at jeg på alle måder har været soldat i en civil kontekst, fordi jeg fortsat arbejdede med afsæt i de kompetencer, jeg har med fra Forsvaret på den ene eller anden måde. Blandt andet har jeg brugt min profil som soldat i job film- og i sikkerhedsbranchen. Jeg har også haft mange koordinator/projektleder-roller, men jeg har aldrig haft en decideret civil stilling, der ikke også havde relation til det også at være soldat. Så da jeg kom med i et forløb, føltes det som startskuddet for min ”rigtige” transition til det civile, forklarer Hugo.

Forskellige verdener, men fælles kompetencer 

Veteranerne i VELKOMMEN HJEM får deres egen mentor som hjælp, støtte og sparring igennem forløbet. Hugo fik Christina Tønnesen, managing partner i Mensch, som mentor. Hun er en af foreningens engagerede støtter, der har en stor aktie i, at foreningen kom rigtig godt fra start for snart otte år siden. Hun har ikke tidligere været mentor, men var ikke i tvivl om, at hun ville være mentor for Hugo.

– Mensch har som formål at gøre verden mere menneskelig og i forlængelse heraf tilbød vi i sin tid at hjælpe VELKOMMEN HJEM med at udvikle kommunikationsplatform og visuel identitet for foreningen. Det lå ikke i kortene, at jeg også skulle være mentor, men da jeg blev spurgt og fik tilsendt Hugos profil, sagde jeg JA! helt uden at tøve. Jeg ved intet om Forsvaret. Har aldrig været i militæret og det tætteste jeg har været på uniform, er som pigespejder, fortæller Christina Tønnesen, der også fik tilsendt et brev fra Hugo:

– Hugos brev ramte mig på en helt særlig måde (han er selvfølgelig også finskytte!). Det gennemhullede alle mine fordomme om hardcore action-mænd, og jeg blev nysgerrig på at møde en verden, jeg ikke forstod – og på hvordan man kunne skabe sammenhæng til den verden, jeg kender, fortæller Christina Tønnesen og fortsætter:

– Jeg har arbejdet med kommunikation i 25 år, og krig kunne derfor ikke ligge mig mere fjernt. Jeg tror på dialogen, og den fik jeg med Hugo, hvor jeg møder et af de mest kompetente mennesker i mit liv. Ikke kun til at være finskytte. Men til at være menneske. Hugos personlighed og de kompetencer, som han har fået i Forsvaret, imponerer mig dybt, og det blev hurtigt tydeligt for mig, at forskellen mellem vores verdener er meget lille. Hverdagen, konteksten og alvoren er helt forskellig. Men kompetencerne – evnen til at udtænke en strategi, eksekvere og nå målet er identisk. Forskellen er bare, at Hugo vil være eminent i min verden, og jeg ville ikke overleve i hans.

Det har overrasket mig, hvor mange kompetencer veteranerne er trænet i, som er 100% identiske med dem, som vi anvender i erhvervslivet. I Forsvaret trænes de mere intensivt og systematisk som en forudsætning for enhver ageren. Men i erhvervslivet går vi måske i nogle tilfælde mindre systematisk og disciplineret til værks.

Mentor Christina Tønnesen

Veteran Daniel Hugo Sørensen & mentor Christina Tønnesen

60 % af alle civile job bliver besat via netværk

Når man er civilt uddannet, arbejder i erhvervslivet og ikke kender Forsvaret indefra, kan det være svært at forstå værdien af soldaternes uddannelser og kompetencer. Derfor kommer det bag på mange, hvor relevante det, man lærer som soldat, også kan være på en civil arbejdsplads.

– I Forsvaret kan konsekvenserne af dårlig kommunikation, mangel på strategi, mangel på teamwork og dårlig ledelse få fatale konsekvenser. Den fokus, respekt og disciplin for præcis det, kan bruges på tværs af alle industrier i erhvervslivet. En veteran fra det danske Forsvar kender værdien af præcis kommunikation, klarhed i teamet, holde sig til det aftalte, følge planen og ikke stoppe før målet er nået, siger Christina Tønnesen, der desuden godt forstår, hvorfor overgangen fra en karriere i Forsvaret til at starte en karriere i erhvervslivet, kan være så stor en udfordring:

Forsvaret er lidt en verden for sig, hvor man ikke naturligt opbygger et netværk med mennesker i erhvervslivet. Derfor starter mange veteraner helt fra scratch og det har selvfølgelig konsekvenser, når knap 60% af alle jobs i Danmark bliver besat via netværk. Derudover er der ikke et tydeligt narrativ omkring danske veteraner og deres kompetencer i erhvervslivet, og derfor tæller det nærmest mere at have været for eksempel et år i Mærsk end otte år i Forsvaret. 

Dygtig, diskret og beskeden på samme tid

Under deres mange samtaler kom Christina Tønnesen tæt ind på livet af Hugo og hun så noget, som Hugo ikke selv kunne se. 

– Hugo har en ekstrem ydmyghed samtidig med, at han vil være den allerbedste, til det han laver. Det er en helt særlig kombination, som gør ham enormt sympatisk. Han er viljestærk, grundig og tager ansvar. Og selv når han er den bedste, så vil han aldrig sige det højt, siger Christina Tønnesen og giver et eksempel:

– Hugo har ved siden af sin karriere i Forsvaret skabt en virksomhed, hvor han som konsulent rådgiver og gennemfører filmproduktioner med kamp- og krigsscener. Vi havde gennem vores samtaler talt om virksomheden, og Hugo skulle som forberedelse til et møde lave en præsentation, som vi sammen gennemgik. Efter få slides var jeg bogstaveligt talt ved at tabe kæben. Ud fra Hugos beskrivelse i vores møder var virksomheden en lille sidegesjæft, men i virkeligheden var Hugo ansvarlig for produktioner til en imponerende række af spillefilm i ind- og udland – for eksempel Tenet. Tænk at være så dygtig, og så diskret og beskeden på samme tid. Det er Hugo. Et af de fineste mennesker jeg har mødt. Helt fra en anden verden. Men mere kvalificeret end de fleste til erhvervslivets verden.  

Christina Tønnesen er derfor heller ikke i tvivl om, at der venter Hugo gode job og oplevelser i erhvervslivet, når han er færdiguddannet.

– Hugo er pt under uddannelse, men jeg er ikke i tvivl om, at Hugos evne til at tænke både strategisk og kreativt bliver enormt værdifuld for ham. Hans fokus, ro og overblik kombineret med en evnen til at se mere kreativt på løsninger og muligheder i et bredere perspektiv, er helt unik, mener Christina Tønnesen og tilføjer: 

– Jeg havde ét mål med vores samtaler, og det var at Hugo kunne se sig selv med mine øjne. Jeg har været imponeret og inspireret af hans faglighed og menneskelighed, og jeg håber, at jeg har evnet at være det spejl, der fik ham til at se, at han vil være en kæmpe gevinst for enhver virksomhed. Det er nemlig sådan ser jeg ham.

Attrappen af en 6-bang granat bruges til at chokere modstanderen, inden soldaterne selv entrerer. Det er en gave fra Hugo til Christina Tønnesen, som symbol på, at hun har banet vejen for ham. Den står nu på hendes skrivebord som en daglig reminder om alt det, som hun selv har lært af Hugo.

Forsvarskompetencer har stor værdi på jobbørsen

Også set Hugos perspektiv har det været et perfekt match med Christian Tønnesen som mentor, fordi hun både har hjulpet ham i klassiske forstand med oversættelse af kompetencerne fra Forsvaret, jobsøgning og netværk. Og samtidig har hun givet Hugo troen på sig selv og det han har kan.

– Jeg har fået exceptionel god sparring af min mentor. Christina har sørget for, at jeg har følt mig særdeles tryg i vores samtaler, og at jeg har kunnet dele alle mine tanker med hende – erhvervsmæssigt såvel som privat. Det har haft stor betydning for det output, der kommet ud af samtalerne, siger Hugo og fortsætter:

– Ud over de mere praktiske ting, som at komme med feedback på alle de stillingsopslag, som jeg er kommet vadende ind med, og de møder hun har sat op for mig ude i byen, har hun også hjulpet mig med noget langt mere relevant. Hun har nemlig hjulpet mig til at tro på, at min profil er god nok, at de kompetencer jeg har med fra Forsvaret, og de personlige kompetencer afledt heraf, er langt mere end relevante på den civile jobbørs, end jeg selv havde turde håbe på. Hun har virkelig udfordret min tankevirksomhed på en ovenud positiv måde, når jeg har skulle prøve at definere en højre/venstre begrænsning for, hvilke typer job, der er relevante for mig. Hun har på den måde fået tvunget mig til at sætte ord på, hvad der vigtigt for mig i en arbejdsmæssig kontekst og på, hvad der egentlig motiverer mig, siger Hugo og tilføjer:

– Så selv om jeg til tider er kommet ud fra vores møder med vejrtrækningsproblemer og tunnelsyn grundet overanstrengelse på øverste etage, vil jeg gerne rose hende for netop det. Hun har været direkte i sin approach og har turdet sætte spørgsmålstegn ved min motivation for at gøre og mene ”ting”. Ikke for at være irriterende, snarere tvært i mod for at lære om min måde at tænke på, således, at hun kunne danne grobund for en konstruktiv vejledning og dialog. Jeg føler fortsat, at jeg har en milliard ting, jeg kan lære af hende, og jeg håber, at vi kan genoptage dialogen nu, hvor jeg er ved at være i mål med mine studier.

Min mentor har været en helt essentiel faktor for, hvor jeg er i dag. Hun har været exceptionel dygtig til at tvinge mig til at reflektere over de påstande, jeg ellers bare slyngede ud – for eksempel om, hvad der for mig giver et godt arbejdsliv.

Veteran Daniel Hugo Sørensen

Drøm løs – og før dem ud i livet!

Hugo er snart færdig med sin civile uddannelse, og efter forløbet i VELKOMMEN HJEM tør han nu også drømme om, at han kan lande sit ønskejob.

– Jeg har ikke søgt nogle stillinger endnu, fordi jeg er i gang med den akademiske uddannelse, der forhåbentligt vil kvalificere mig til, at jeg kan søge det, jeg drømmer om. Og at drømme om en specifik stilling er helt klart noget VELKOMMEN HJEM og ikke mindst min mentor, har en stor aktie i. Det havde jeg ikke, inden jeg startede i forløbet – og nu har jeg en nogenlunde realistisk manøvreplan, slutter Hugo.

Den korte soldaterhistorie om veteran Daniel Hugo Sørensen

  • 2008 Jeg startede min værnepligtige periode lige efter, at jeg var blevet 19 år.
  • 2009 Et år senere stod jeg i et missionsområde som udsendt; ISAF hold 8. Det var selvsagt noget af en omvæltning for en ung mand, men for mit vedkommende den bedste omvæltning der kunne ske. Jeg blev med 100 km/t mere ansvarlig, målrettet og det åbnede ultimativt mit generelle syn på verden.
  • 2010 Jeg fortsatte som konstabel, overkonstabel og overkonstabel af guds nåde (af første grad), inden jeg tog på sergentskole.
  • 2012 Jeg blev udsendt igen; ISAF hold 13.
  • 2016 Jeg startede en virksomhed, jeg drev ved siden af min stilling i Forsvaret, der til sidst fyldte mere end soldatervirket, hvorfor jeg sagde min fuldtidsstilling op.
  • Jeg er i dag reservist for fortsat at bidrage til mit nationale og internationale ansvar.