Hvad fanden har du gang i …!

Udgivet d. 12. december 2019 af Velkommen Hjem

Da soldaterveteran Michael Bech Skovgaard stiftede familie, kunne karrieren i Forsvaret ikke hamle op med ønsket om at være mere til stede i hjemmet. Derfor opsøgte han VELKOMMEN HJEM og fik derigennem hjælp til at skifte sit job i Forsvaret ud med … et andet job i Forsvaret. Læs historien om endnu en veteran, der fik den sparring og hjælp fra sin mentor Michael Solvang Erichsen, som lige præcis fik det hele til at falde i hak. 

– Jeg kontaktede VELKOMMEN HJEM på grund af stor ubalance mellem job og familieliv. Jeg havde altid troet, at jeg sagtens ville kunne finde en god balance og i god tid ville kunne planlægge og forberede evt. udsendelser. Men to dage efter, at min datter blev født, fik jeg besked om, at jeg skulle til Irak, og da hun kun var 8 måneder, tog jeg af sted. Selv om det fagligt var en spændende tur, var det forfærdeligt hårdt at rejse langt væk og undvære min lille, nye famille. Allerede i flyverne på vej til Kuwait tænkte jeg; hvad fanden har du gang i – ogbesluttede mig allerede der, at jeg aldrig igen ville rejse fra mine børn, så længe de var små. Da jeg kom hjem igen, søgte jeg over i et nyt job i en anden stab med det håb at rejse- og øvelsesaktiviteterne ville falde lidt, så familien kunne komme i fokus, fortæller Michael Bech Skovgaard. 

Søgte mere ”work-life balance” 

Modsat sit ønske om mere fritid, oplevede Michael Bech Skovgaard i sit nye job i Forsvaret en ambitiøs kultur, hvor det kunne være svært at sige fra i forhold til øvelser, kursuser, seminar, tjenesterejser og lignende.

– Jeg oplevede en kultur, som jeg også har oplevet andre steder, hvor det er svært at sige nej. Både på grund af min egen arbejdsmoral, men også fordi det nogen gang nærmest er gjort til et spørgsmål om din robusthed, hvis du ikke vælger jobbet og opgaverne først, fortæller han og fortsætter: 

– Desuden resulterede det nye Forsvarsforlig for mit vedkommende i en forflyttelse til en ny stilling ved et nyt tjenestested langt væk fra mit netværk. Her forsatte øvelsesaktivitetsniveauet og igen var jeg meget væk fra familien. Jeg havde det enormt svært ved igen ikke kunne være en del af hverdagen derhjemme, og endnu engang at lade min kone stå helt alene med hverdagens mange gøremål og to små børn. Derfor var beslutning om at lave et faseskift og fokusere på familien ikke længere svær for mig, fortæller han. 

Michael Bech Skovgaard, soldaterveteran

Familien først!

På det tidspunkt var Michael Bech Skovgaard fast besluttet på at forlade Forsvaret og få et civilt job. Han startede i forløbet i VELKOMMEN HJEM – og allerede efter de første to dages introduktionskursus, der kaldes kick-off, og de første samtaler med sin mentor, havde han fået prioriteterne på plads. 

– Det vigtigste for mig er min familie. Derudover havde jeg lyst til at efteruddanne mig indenfor ledelse og organisationspsykologi. Så i stedet for udelukkende at gå efter et civilt job, opstillede jeg få ufravigelige krav til min næste stilling – og de var: Fleksible arbejdstider, et minimum af rejseaktivitet, mulighed for efteruddannelse og for at anvende og vedligeholde mine kompetencer, fortæller soldaterveteranen.

En mentor at spejle sig i

Michael BechSkovgaards mentor blev en af foreningens mange dygtige mentorer – Michael Solvang Erichsen, der arbejder som leder af Development i PFA – og det har Michael Skovgaard været meget glad for:

– Michael Solvang Erichsen er en utrolig god mentor. Han er altid meget grundig, skarp og relevant i forbindelse med feedback på ansøgninger, CV og lignende, men også god til at tjekke ind på det personlige plan. Vi blev hurtigt enige om at være ærlige og åbne overfor hinanden og har derfor begge delt personlige oplevelser og erfaringer, hvilket har været enormt givtigt. Derudover har Michael bragt sit eget netværk i spil og introduceret mig for interessante personer og brancher. Han er altid klar til en snak, også selv om det er sent og til tider lidt tunge sager, der skal drøftes. Michael er særlig god til at fremhæve kernekompetencer på en relevant og personlig måde i forhold til specifikke stillinger, fortæller Michael Bech Skovgaard. 

Også Michael Solvang Erichsen har været glad for forløbet med sin mentée, som han samtidig har lært en masse af, fordi han er ny som mentor i foreningen. Hans valg om at melde sig som mentor bunder i ønsket om at kunne bidrage med sparring og rådgivning sammen med troen på, at hans egen historie som tidligere militærmand, der selv fandt over i det civile erhvervsliv, ville kunne tjene som et spejl for andre i Forsvaret, der står med de samme overvejelser og følelser, som han selv gjorde forud for springet ud af Forsvaret. 

– Jeg oplevede processen meget positivt. Da det var min første mentor-rolle, skulle jeg bruge en del energi på at tænke over, hvorledes jeg skulle gribe den an. Både i forhold til at lære Michael S. at kende, og hvorledes processen kunne udvikle sig derfra. Efter at have mødt Michael S. første gang havde jeg en god fornemmelse af, at kemien var på plads. Jeg valgte derfor fra starten at tale åbent om mine egne overvejelser, følelser og erfaringer, på min vej ud i det civile, og for at vi kunne spejle os i hinandens rejse og skabe grundlag for ærlig og åben dialog i mentor-forløbet, forklarer mentor Michael Solvang Erichsen og fortsætter: 

– Jeg har haft en oplevelse af, at Michael S. har været klar til at dele ud af sine egne overvejelser og tvivl undervejs, og at det har været med til hjælpe Michaels afklaring på vej. 

Michael Solvang Erichsen, mentor

Der er flere ting, som Folk fra Forsvaret er særligt gode til, og som kan have stor værdi for det civile arbejdsmarked. Forsvarets folk er uddannet til at analysere fakta, holde dem op mod hinanden og rationelt træffe en beslutning. Det er en kompetence, der kan anvendes i mange situationer i erhvervslivet. Samtidig er de i stand til følge op på planen under udførelsen og justere i den, omfordele og tilpasse sig. Den evne ligger som en indgroet naturlighed i det militære system. Det hedder ”eksekvering” i det civile. Og ikke mindst er man i den militære verden altid afhængig af andre i forbindelse med planlægning og udførelse af en plan. Det betyder, at man er vant til at koordinere og tilpasse planen sammen med andre. Der er med andre ord en stærk evne til at relationsbygge til egne såvel som udenlandske enheder/personer. Det er en naturlig del af arbejdet at planlægge og udføre og ”Stakeholder-management” er derfor en naturlig kompetence, man tager med sig ud af Forsvaret.

Michael Solvang Erichsen, leder af Development, PFA

Lidt for ambitiøs i jobvalg

De første måneder af mentorforløbet søgte Michael Bech Skovgaard en række stillinger, han fandt spændende, besøgte forskellige virksomheder og drak mange kopper kaffe med en masse relevante og motiverende mennesker. 

– Det var en interessant proces, hvor jeg blev meget bevidst om hvilke brancher og job jeg kunne se mig selv i. Men det blev også klart for mig, at de job jeg fandt interessante, uden tvivl ville kræve en stor arbejdsindsats, lange arbejdsdage og skiftende arbejdsperioder. Spændende og tillokkende stillinger, der sandsynligvis også vil skabe ubalance mellem job og familielivet, fortæller Michael Bech Skovgaard.

Op til sommerferien blev Michael Bech Skovgaard uventet opfordret til at søge en stilling ved Gardehusarregimet. Det er en stilling, som hidtil har været opfattet som en slutstililing for befalingsmænd tæt på pensionsalderen. Michael Skovgaard valgte alligevel at gå til jobsamtalen.

– Efter en kort samtale med den ansættende chef kunne jeg konkludere, at den opfyldte alle mine krav. Efterfølgende har jobbet da også vist sig at være bedre, end forventet. Der er stor fleksibilitet og spændende og varierende arbejdsdage. Jeg har et stort ansvar og medbestemmelse inden for ansvarsområdet samt en særlig god efteruddannelsesaftale. Så udover balance i forhold til familien, har det nye job her betydet, at min arbejdsglæde har indfundet sig igen, fortæller Michael Bech Skovgaard.   

Overraskende omstillingsparathed

Evnen til at fravige den oprindelige plan – som var at finde et civilt arbejde – og omstille sig, er netop en af de kompetencer, som mentor Michael Solvang Erichsen fremhæver hos hans mentée:

– Den militære proces med at lægge en plan i forbindelse med stabsarbejde, hvor man vægter for og imod, overvejer og beslutter, og får lagt en ramme for, hvordan man går til opgaven, syntes jeg var kendetegnende for den tilgang, Michael S. havde i starten af mentor-samarbejdet. Undervejs, i selve udførelsen af planen, ændrede situationen sig, da der opstod nye muligheder i takt med, at Michael S. blev mere afklaret om det nye arbejde skulle være udenfor eller indenfor Forsvaret. Og så justerede han målet og tilpassede sig den nye situation, siger Michael Solvang Erichsen og forklarer:

– Udfordringerne i forhold til at lægge en plan og så justere i denne, når situationen ændrer sig, tænker jeg ligger mest i den usikkerhed, man som person kan opleve undervejs. Man kan nemt stille sig selv spørgsmålet, om man ikke blot skal holde fast i den oprindelige plan i stedet for. Jeg tror, at vi som militært opdragede personer, kan have en tendens til at være meget tro mod den plan, der er lagt, for det har som oftest været ressourcekrævende og med en del indgroede afhængigheder i selve planen. Derfor kan en af udfordringerne, når man søger fra Forsvaret over i det civile, være at gøre op med sit ”militære jeg” og følge sin mavefornemmelse, når man fornemmer, at det giver mening at afvige fra planen. Som Michael S. netop gjorde, siger Michael Solvang Erichsen.

Kom videre gennem motivation og klarsyn 

Forløbet i VELKOMMEN HJEM førte ikke Michael Bech Skovgaard ind i et nyt job i det civile erhvervsliv, som det gør for de fleste. Men det førte ham ind i et bedre job i Forsvaret til hans egen og familiens tilfredshed. 

– Det har gjort en stor forskel at være med i VELKOMMEN HJEM for mig. Forløbet har givet motivation og klarsyn til at fokusere på, hvad der er allermest vigtigt nu, og det har givet retning og inspiration til karriere og drømme på langt sigt. Lige nu har jeg fået genskabt balancen mellem job og hjem samt fået muligheden for at efteruddanne mig indenfor ledelse og organisationspsykologi. Min karriere er her og nu forsat i hæren, men hvis jeg på et tidspunkt i fremtiden ønsker at gå civil, så er skridtet derud ikke længere så stort og uoverskueligt, slutter Michael Bech Skovgaard.  

Den korte historie om Michael Bech Skovgaard

Michael Bech Skovgaard startede i Forsvaret i 1999 og tog i år 2000 en grundlæggende sergentuddannelse ved Sønderbor sergentskole. I 2006 tog han videreuddannelses- trin I for mellemledere på sergentskolen Varde. blev i 2009 uddannet Business- og teamcoach og blev så udsendt første gang i 2010 med KFOR 22 til Kosovo og derefter igen i 2011 til Afghanistan med ISAF 11. Vel hjemme igen benyttede han sin CU og tog han en Akademiuddannelse ved Københavnsuniversitet i 2013. Men det var ikke slut med uddannelser endnu og allerede i 2015 gennemførte Michael Skovgaard videreuddannelsestrin II for mellemleder på sergentskolen Varde. I 2016 blev han udsendt for 3 gang – denne gang til Irak med OIR 4.