SCRUM Master, PRINCE2 projektleder eller ekspert i at eliminere the 7 wastes of LEAN … Hvad duer en premierløjtnant egentligt til i ”virkeligheden”?

Udgivet d. 12. oktober 2022 af Velkommen Hjem

Veteran Mads Breko Agerschou fandt det intimiderende at skulle argumentere for, hvordan hans kompetencer fra Forsvaret var tilsvarende nogle civile meritter, som han havde meget ringe indsigt i. Der var tydeligvis en verden til forskel på erhvervslivet og Forsvaret, hvor Mads havde tjent i seks år og været udsendt med til Afghanistan. Han valgte derfor at deltage i et forløb i VELKOMMEN Hjem. Her fik han den nødvendige viden og indsigt – og desuden masser af motiverende opbakning – som han havde brug for – blandt andet af mentor Theis Hartvigsen Larsen, Sales Director i Oticon. Den intimiderende fornemmelse blev afløst af mod og lyst til at kaste sig ud i det ukendte terræn. Resultatet er, at Mads netop er startet som Production Supervisor hos Grundfos. Her kan du læse mere om de udfordringer, der blev overvundet og de refleksioner, der førte til drømmejobbet. 

– Beslutningen om at forlade Forsvaret havde været under opsejling noget tid. Jeg holder enormt meget af Forsvaret som arbejdsplads, men med endnu en familieforøgelse, lang pendling og lange arbejdsdage, fandt jeg mig selv i en situation, hvor jeg ikke kunne være en lige så aktiv en del af min families hverdag, som jeg ønskede, fortæller Mads om årsagen til, at han valgte at forlade den arbejdsplads, som han ellers satte meget stor pris på. 

Jobopslag kan være svære at gennemskue

Problemet var, at Mads ikke vidste præcis, hvad han ville. Og når man som militærmand læser en civil ansøgning, kan den være lige så svær at gennemskue, som når menigmand skal forsøge at forstå Forsvarets mange forkortelser. 

– Jeg blev ret hurtigt udfordret på, at jeg havde svært ved at gennemskue, hvilke faktiske jobs, der gemte sig bag de kreative titler og, for mig, en syndflod af nye forkortelser, fortæller Mads, og forklarer videre:

– Jeg havde også vanskeligt ved at gennemskue, hvilke jobs, jeg var kvalificeret til at søge, for hvad duer en premierløjtnant egentligt til ude i ”virkeligheden”. Derfor kontaktede jeg VELKOMMEN HJEM med henblik på at få oversat dels mine kompetencer til et civilt sprog, og dels jobopslagene til et sprog, som jeg kunne forstå. For mig var det enormt grænseoverskridende at kaste mig ud i jobsøgningsprocessen, som samtidig var forbundet med en helt masse usikkerhed og tvivl på egne evner. Jeg er jo hverken SCRUM Master, PRINCE2 projektleder eller ekspert i at eliminere the 7 wastes of LEAN, og fandt det ret intimiderende at skulle søge stillinger, hvor jeg var udfordret på at skulle argumentere for, hvorfor mine kompetencer var tilsvarende nogle civile meritter, som jeg havde meget ringe indsigt i.

Mads Breko Agerschou, veteran

Et velkomment bombardement af viden

Veteraner, der kommer med i et forløb i VELKOMMEN HJEM, starter med to dages kickoff, hvor veteranerne får indsigter og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. For Mads blev de to dage starten på en forrygende forandringsproces.

– VELKOMMEN HJEM har været intet mindre end en game changer for mig i min proces. Først på kickoff, hvor man bliver bombarderet med inspirerende oplæg og samtaler, der på hver sin måde bidrager til, at man efter de to dage er fyldt til bristepunktet med nye indtryk og motiveret til at accelerere jobsøgningsprocessen, fortæller Mads. 

Det forpligter, når man får sin egen mentor

Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer. Mentor vil de næste seks måneder guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen. 

Mads blev matchet med en af foreningens dygtige mentorer, Theis Hartvigsen Larsen, der arbejder som Sales Director i Oticon. Han blev helt afgørende for Mads’ proces.

– Det, der for alvor rykkede for mig, var da jeg blev matchet med min mentor, Theis. Det er på alle måder stort at blive knyttet til en person med en sådan position i erhvervslivet, og som kun har en agenda; at hjælpe en videre. Det forpligter, oplever Mads og fortæller videre om deres fantastiske samarbejde:

– Mit forhold til Theis har fra første møde været uformelt og venskabeligt. Vores møder har været centreret om den sparring, som jeg havde brug for på det givne tidspunkt, men altid med plads til sidespor om børn, rejser eller lignende. Theis har konkret hjulpet mig med at optimere mit CV og oversætte militære til civile kompetencer, med at sparre om ansøgninger til konkrete jobopslag og med prepping til første og anden samtalerunde, herunder løn. 

Mest af alt har Theis givet mig ro. For mig har der været en enorm tryghed i at vide, at der altid er en, man kan spørge, såfremt behovet opstår.

Veteran Mads Breko Agerschou

Man skal undersøge nye, mulige retninger 

Theis Hartvigsen Larsen valgte at blive mentor i VELKOMMEN HJEM efter, at foreningen havde holdt et informationsmøde hos Oticon, hvor blandt andet en tidligere soldat fortalte om de udfordringer, der er ved at skifte til en civil karriere. 

– Det blev forklaret, hvordan det kan være svært at oversætte de militære kompetencer til et civilt sprog. På et senere møde fortalte en aktiv mentor om mentorrollen, og om hvordan han oplevede det som meget berigende at kunne hjælpe med sparring og inspiration. På den baggrund, at jeg valgte at gå ind i projektet. Og der har vist sig at være rigtigt, siger Theis Hartvigsen Larsen. 

– Jeg tror, at man som mentor kan bidrage mest ved at stille en hel masse spørgsmål og få kandidaten til at tænke og besvare ting, som de måske ikke selv har overvejet eller er blevet spurgt om før. Det kan også være, at man ser en anden retning for kandidaten, som måske skal undersøges. Det sker jo ofte, at man kan sidde lidt fast, når først man er begyndt at kigge i en bestemt retning. Og så tror jeg, at det giver stor værdi for kandidaten bare det at have en fortrolig person, man kan tale frit med og få ærlig feedback. Man kan øve sig på samtalen og finde ud af, hvordan man bedst fortæller sin egen historie.

Mentor Theis Hartvigsen Larsen

Theis Hartvigsen Larsen, mentor

En jobannonce er ”bare” en ønskeliste

Som mentor er man optaget af at forstå, hvordan man kan hjælpe sin mentee bedst muligt. For Theis Hartvigsen Larsen gik en af overvejelserne på, om den geografiske afstand mellem dem ville få betydning.

– Jeg var i begyndelsen spændt på, hvad jeg kunne bidrage med som mentor. Og særligt efter Mads flyttede til Østjylland, hvor jeg ikke selv har et stort netværk. Men det er gået fint alligevel, da Mads har været usædvanligt motiveret og fast besluttet på at gennemføre denne proces, trods samtidig familieforøgelse, fortæller Theis Hartvigsen Larsen. 

For ham har forløbet med Mads også været personligt givende, og efterfølgende har det givet anledning til refleksioner om, hvad han som mentor kunne have hjulpet endnu bedre med.

– Processen med Mads har været meget givende, og jeg oplevede åbne og konstruktive personlige samtaler. Vi har været igennem forskellige jobopslag og forsøgt at afkode, hvad de mange kreative titler rent faktisk betyder. Hvad er eksempelvis en ”Strategic Account Manager”, hvad indeholder sådan en stilling osv. Vi har også talt om, at en jobannonce ofte indeholder en ønskeliste til kandidaten, men at der nok sjældent er nogen, som opfylde alle ønskerne. Så hvis man kan opfylde det meste, er det bare med at søge, forklarer mentor og tilføjer: 

– Noget af det, jeg har tænkt over efter de samtaler, Mads og jeg har haft, er, at den militære fremstilling fyldte næsten det hele i ansøgning og CV. Det skulle vi have kogt ned. Mads har desuden en masse værdifuld erfaring og uddannelse med fra tiden før Forsvaret. De elementer fik vi trukket frem og så bygget kompetencerne fra Forsvaret ovenpå. På den måde kunne vi fremstille Mads’ lederegenskaber og undervisningskompetencer på en let genkendelig måde.     

Historien behøver ikke slutte her …

Også denne historie om en kompetent veteran og en skarp mentor resulterer i, at soldaten lander godt, ligesom i alle de andre positive historier i VELKOMMEN HJEM. Men hvis det står til Theis Hartvigsen Larsen, så behøver historien ikke slutte her:

– Jeg ønsker Mads al muligt held og lykke, og tror, at han er landet et rigtigt godt sted. Og Mads er altid velkommen til at ringe eller skrive, når han er startet på det nye job, siger mentoren.

På den anden side af bordet sidder en tilfreds mentee, som er blevet ansat i lidt af et ønskejob som Production Supervisor hos Grundfos. 

– Det var på mange måder med stort vemod, at jeg tog afsked med Forsvaret, men jeg glæder mig samtidig enormt meget til at tage hul på det næste kapitel i mit arbejdsliv, slutter Mads Breko Agerschou.