Har du slået nogen ihjel?

Udgivet d. 28. juni 2017 af Velkommen Hjem

Anja Jensen, 34 år, var soldat ved logistiktropperne i 11 år, og hun har været udsendt to gange til Kosovo og en gang til Afghanistan. Vel tilbage i Danmark har hun de senere år dels uddannet sig og dels søgt arbejde på det civile arbejdsmarked – og det har været svært. Som tidligere soldat møder man mange fordomme – men især har det overrasket Anja Jensen, hvor ublu og afsporende spørgsmål, man kan blive stillet under jobsamtalerne.

Jeg har undret mig meget over, at der på det civile arbejdsmarked findes regler for, hvad man må spørge kvinder om; om vi vil have børn, er gravide og lignende – men der er ikke en regel om, at man ikke må spørge veteraner om, hvorvidt vi har slået andre mennesker ihjel. Det er grænseoverskridende, og den nysgerrighed får ofte en jobsamtale ud på et sidespor. Det er som om alt er tilladt, og jeg har personligt fundet det svært at holde fokus, når man skal sidde og forklare at ”ja, jeg har været rigtig soldat, men hvad jeg har lavet/oplevet som soldat i missioner er ikke relevant for det her job”, fortæller Anja Jensen.

Anja Jensen AFG
Veluddannet, men ikke efterspurgt
Da Anja Jensen kom hjem fra sin sidste udsendelse til Afghanistan, valgte hun at læse Erhvervsøkonomi på Aalborg universitet. Hun tog en bachelor, sagde op i Forsvaret og flyttede til Irland, hvor hun tog en kandidatuddannelse i Supply Chain Management.

Jeg valgte at forlade forsvaret, fordi jeg ikke kunne se mig selv som værende konstabel resten af livet. Jeg skulle ud og prøve mere og udfordre mig selv yderligere og afprøve de ting, jeg havde lært på universitetet. Da jeg for et år siden blev færdig med min uddannelse, vendte jeg hjem til Danmark. Jeg har siden forsøgt at finde et fast arbejde, men uden held, forklarer Anja Jensen.


Medier gør det svært
En god mediehistorie handler per definition om, at noget ikke er lykkedes eller noget er gået galt. Det gælder typisk også de historier, som bliver bragt i medierne om soldaterveteraner – det er oftest de ulykkelige skæbner, der rapporteres om. Det oplever Anja Jensen er et problem, når hun søger civilt arbejde:

Noget af det mest frustrerende er, at man ofte møder fordomme om, at man må have problemer, når man har været soldat og udsendt. Medierne har haft meget stort fokus på de soldater, der ikke kan fungere civilt, når de kommer hjem. De veteraner skal selvfølgelig have hjælp, men der mangler fokus på, at langt de fleste veteraner ikke kommer hjem med problemer. At der er rigtig mange veteraner, der har meget gode erfaringer fra forsvaret, men som bare ikke ved, hvordan man skal udtrykke dem, fortæller Anja Jensen, og fortsætter;

Jeg har ofte siddet tilbage med tanken og følelsen af, at virksomheden opfatter mig som en ”chance de skal tage”! Og det er hårdt arbejde at skulle overbevise en arbejdsgiver om, at jeg faktisk er en helt normalt civilingeniør med 11 års erfaring, der bare gerne vil skifte arbejdsretning.


Efterlyser større åbenhed
Anja Jensen påpeger, at civile arbejdsgivere i højere grad burde fokusere på de mange værdifulde kompetencer, som uddannelse og erfaring fra Forsvaret giver soldaterne.

Som soldaterveteran og tidligere udsendt ved man præcis, hvordan man arbejder under pres. Veteraner tænker klart og hurtigt, for det er, hvad vi er uddannet til. Vi er omstillingsparate og vant til at skulle finde løsninger her og nu.

Modsat hvad mange tror om soldater, så lærer de fleste danske soldater at tænke selvstændigt og træffe beslutninger, også selv om de ikke får rang af befalingsmand eller officer. Soldater er også gode holdspillere, vi har meget stor forståelse for dynamikken i teams, fortæller hun.

Jeg synes, at industrien/erhvervslivet bør komme ind i kampen, og se længere end det, der bliver skrevet i pressen. De kunne for eksempel bede deres rekrutteringsfirmaer om at være opmærksomme på veteraner, så de ikke bliver sorteret fra med det samme, blot fordi de ikke lever op til tjeklisten. Der er generelt meget stort fokus på, om man har de rigtige papirer, men hvordan vil virksomheder forblive innovative og udviklende, når de ikke tager chancer? Når alt skal følge en rettesnor? Enhver ansættelse er en chance, man tager, så hvorfor ikke tage chancen med individer, der har testet sig selv og deres grænser, og som er kommet stærkere ud på den anden side? spørger Anja Jensen.

Fokus skærpes i VELKOMMEN HJEM
Da Anja Jensen havde gået arbejdsløs i 7 måneder og fortsat ikke havde udsigt til et job på det civile arbejdsmarked, tog hun kontakt til VELKOMMEN HJEM, der arbejder for at bygge bro mellem soldaterveteraner og civile arbejdspladser.

Jeg var meget frustreret og havde mistet fokus, men VELKOMMEN HJEM hjalp mig med lige at stoppe op og føle efter, hvad det er jeg brænder for og finde et fokus i min jobsøgning. Jeg har haft meget svært nå igennem til samtaler, fordi jeg enten har for meget eller for lidt erfaring. Og jeg har søgt både graduate stillinger, faste stillinger og vikariater, siger Anja Jensen.

En af de mest fordelagtige ting, soldaterveteranerne lærer i VELKOMMEN HJEM er, at formulere egne kompetencer på en ny måde og ”tale civilt”. I den sammenhæng spiller soldatens mentor en væsentlig rolle. Igennem samtaler hjælper mentoren soldaterveteranen med at fjerne fokus fra det, soldaten kunne som Forsvaret, og i stedet fokusere på det, soldaten faktisk har lavet, og som kan være relevant i en civil jobsammenhæng. Anja Jensen forklarer:

Det er hårdt, at når man sidder til jobsamtaler, så skal man starte med at ”bygge bro” – forstået på den måde, at man bruger meget tid på at forklare, hvad det er, man kan. Selv om jeg har siddet og lagt store budgetter i Forsvaret og kørt store projekter, så sidder man lidt med en følelse af, at det ikke rigtig gælder. Men VELKOMMEN HJEM var lige fra starten en stor hjælp, fordi de fik mig til at forstå mig selv, samt hjalp mig med at oversætte – og sætte ord på – hvilke kompetencer, jeg har med fra min tid som soldat. Der er meget, som ikke kan direkte oversættes til det civile erhvervsliv – for eksempel, at jeg har siddet som ”forvaltningsbefalingsmand” i forsvaret; i det civile hedder det ”økonomisk controller”.


Hård, men retfærdig mentor
For mange soldaterveteraner er mentorerne dem, der gør forskellen, når de deltager i forløbet i VELKOMMEN HJEM. Den oplevelse deler Anja Jensen:

Man bliver mødt af en person, der vil en, og som aktivt arbejder for at hjælpe og støtte en. Min mentor har været specielt god til at forberede mig på jobsamtaler, samt at presse mig til at agerer og tænke anderledes både om mig selv, men også om, hvad det er, jeg kan. Hun har mange gange påpeget, at jeg ”skyder mig selv i foden”, altså taler mig selv ned, i stedet for at holde fokus på det positive. Samtidig har hun også arbejdet meget med, hvad det er, jeg gerne vil, hvad det er, jeg brænder for, og hvor jeg ser mig selv i fremtiden. Hun har været hård, men retfærdig, og det var det, jeg havde brug for, fortæller Anja Jensen.

Jeg har rettet ryggen og er blevet stolt over det, jeg har gjort, og bruger det nu som en kompetence, der er 100% valid i det civile erhvervsliv. VELKOMMEN HJEM har givet mig modet til at gøre op med, hvad jeg ”troede jeg skulle”, og i stedet gå efter det, jeg brænder for. Man kan sige, at forløbet i VELKOMMEN HJEM har givet mig modet til at tage en chance jeg ikke ville have taget før.

Mission completed!
Formålet med et deltage i VELKOMMMEN HJEM er at hjælpe soldaterveteranerne med at få et godt job, de passer til, på det civile arbejdsmarked. Det lykkedes også for Anja Jensen:

Jeg har sagt ja til at tage seks måneder med Læger Uden Grænser i Kabul i Afghanistan. Her skal jeg arbejde med økonomi og forsyning. Det er en god kombination af mine erfaringer fra min fortid i Forsvaret og min kandidat. Det er ikke en fast stilling, men det er noget jeg brænder for, og noget som jeg kan bruge på mit fremtidige CV. Samtidig giver det nye, gode muligheder for at komme ud i det internationale erhvervsliv, hvilket er en stor fremtidsdrøm for mig, fortæller Anja Jensen.

Desværre er Anja stadig jobsøgende, da jobbet med Læger uden Grænser netop I disse dage er blevet udskudt. Det betyder, at Anja meget gerne må kontaktes – både med varige eller midlertidige jobmuligheder.