Er Forsvarets verden og erhvervslivet egentlig så forskellige, når man ser, hvor stor glæde de har af hinanden?

Udgivet d. 23. oktober 2023 af Velkommen Hjem

Det mener veteran Lars Haaber Bruun ikke, og et spørgsmål som ”hvorfor har du valgt at forlade Forsvaret” er ifølge ham forkert, fordi de to verdener er og bør være forenet:

Lige så meget en civil virksomhed nyder godt af at få en omstillingsparat og disciplineret veteran ansat, lige så meget nyder Forsvaret godt af at få f.eks. en civil akademiker ansat, forklarer Lars, der derfor ikke forlader Forsvaret, men derimod søger videre. For at sikre en god overgang videre kontaktede han VELKOMMEN HJEM og fik et fundament at bygge sin videre vej på samt støtte og sparring fra dygtige fagfolk, herunder hans mentor Anders Balslev, Director i PwC. For Lars var det en yderst motiverende og meget inspirerende oplevelse at få en mentor fra øverste hylde i dansk erhvervsliv. Det hele er også endt godt, med et perfekt job til Lars, hvor han kan fortsætte med at bruge sine mangfoldige kompetencer bla. fra Forsvaret. Læs hele historien her. 

Forsvaret er i min optik både en spændende, udfordrende og unik arbejdsplads. Spændende, fordi de opgaver man bliver stillet, kommer med et stort ansvar og tjener et stort formål. Udfordrende, fordi vilkårene og rammerne, der følger opgaven, kan være vanskelige at honorere, men samtidig styrker de én i ens opgaveløsning fremover. Og unik, fordi de erfaringer og kompetencer man tilegner sig i Forsvaret, ikke kan erhverves andre steder, forklarer Lars og fortsætter: 

– Derfor mener jeg også, at det er forkert at anskue det som to opdelte “verdener”, nemlig den “civile og militære verden”, og deraf stille spørgsmålet, hvorfor nogen vælger at “forlade” Forsvaret. Faktum er, at de to verdener er forenet (eller bør være) og nyder godt af hinanden. Det er, at vi fortsat lærer af hinanden, og støtter hinanden de steder, der er behov for det. Så jeg forlader ikke Forsvaret, jeg søger videre. 

Personlighed vægter tungere end faglige kompetencer

Lars har taget flere civile uddannelser – han er blandt andet uddannet Cand.scient. fra Aalborg Universitet – men for ham er det især de erfaringer og personlige kompetencer, som man får i Forsvaret, som unikke.

– Jeg vil vove at påstå, at man ikke kan tilegne sig de samme erfaringer og kompetencer andre steder. Det er især de personlige kompetencer som er unikke, hvor ansatte i Forsvaret opnår en meget høj grad af bl.a. disciplin, omstillingsparathed, loyalitet og robusthed, forklarer han og fortsætter: 

– Blandt soldater eksisterer der en udpræget og indforstået holdning om, at det at give op ikke er en mulighed, men at man i stedet for kontinuerligt søger løsninger. Jeg mener, at det er de personlige kompetencer blandt soldater, som er med til at skabe dette unikke mindset i militære enheder. Så når jeg hører om, at nogle virksomheder kan være tilbageholdende med at ansætte en veteran, fordi vedkommende muligvis mangler nogle faglige kompetencer på sit CV, så gyser det lidt i mig. Det er alt andet lige nemmere at lære en voksen person noget nyt fagligt end at skulle til at ændre på vedkommendes personlighed.

Lars Haaber Bruun, veteran

Det her bliver godt!

Lars kontaktede VELKOMMEN HJEM for at få hjælp til at søge ud i det civile erhvervsliv, og han er imponeret over, hvor meget forløbet kunne bidrage til hans transition fra fuldtids professionel soldat til nu fuldtids professionel medarbejder i Naviar.

– VELKOMMEN HJEM har været en ubeskrivelig stor støtte i transitionen fra min egen forståelse af hvad mit militære kompetence-sæt kan indeholde.  Især de to dages kickoff var en kæmpe øjenåbner for mig. Udover, at jeg blev bevidst om, i hvor høj grad dansk erhvervsliv søger folk med netop vores kompetencer, samt hvilke stillinger lige netop mine kompetencer kan anvendes i, så blev jeg bare fyldt med en masse optimisme, motivation og gåpåmod. Jeg kan huske, at jeg gik derfra og tænkte “det her, det bliver godt!”, siger Lars.

Et skarpt CV, en stærk pitch og stor rutine i jobsamtaler

Det var særligt de opgaver, som veteranerne skulle arbejde med under kickoff, der for Lars blev afgørende for både kvaliteten af det efterfølgende mentorforløb og jobsøgningen som det hele mundede ud i.

– Igennem opgaverne, der blev stillet under kickoff, blev jeg først og fremmest bevidst om, hvilke kompetencer jeg egentlig har erhvervet mig i Forsvaret, samt hvilke resultater jeg har leveret.Det er to meget essentielle områder, man som en disciplineret og ydmyg soldat nok glemmer lidt at notere sig undervejs i sin militære karriere. Arbejdet med mine kompetencer og resultater viste sig at være godt givet ud, for da jeg startede forløbet op sammen med min mentor Anders, blev der virkelig gået til stålet! Jeg blev udfordret, men på de helt rigtige områder på kort tid. Skønt som jeg troede, at mit CV var perfekt, skulle det laves om adskillige gange. Set i bakspejlet er jeg virkelig glad for alt det arbejde både Anders og jeg lagde i processen, før jeg stod klar med et skarpt CV, en stærk pitch og en indøvet rutine i at gå til jobsamtaler, siger Lars og uddyber: 

– Anders har hjulpet mig med at omsætte mine militære kompetencer til civilt sprogbrug, og i forlængelse heraf hjulpet mig med at opbygge et meget stærkt CV, der tilkendegiver hvem jeg er og hvad jeg kan frem for blot en liste over hvem jeg troede jeg var. For jer er meget mere end soldaten Lars. Derudover har Anders hjulpet mig med at afklare mine værdier og motivation for et kommende arbejde således, at jeg fra start kunne finde den helt rigtige hylde/branche for mig i det civile erhvervsliv. I den forbindelse har Anders klædt mig rigtig godt på til at kunne gå til jobsamtaler, og hvordan jeg fremstår bedst muligt. Anders var samtidig en stor støtte, når det kom til lønforhandling og alt det praktiske vedrørende en stilling. Og ikke at forglemme, så var Anders meget villig og fleksibel i forhold til at åbne sit netværk for mig. Så snart jeg havde behov for at snakke med en kyndig person, så havde Anders straks en kandidat på hånden! 

Det er utroligt givende og opløftende, at man som veteran får tildelt en mentor fra toppen af dansk erhvervsliv og de helt specielle muligheder det giver en. Det arbejde og de kræfter, der ligger i VELKOMMEN HJEM gør et fuldstændig enestående og et ubeskriveligt etisk og moralsk stort stykke arbejde.

Veteran Lars Haaber Bruun

Veteraner fortjener at blive budt velkommen hjem

Anders Balslev, Director hos PwC, har selv en baggrund i Forsvaret og det er en af årsagerne til, at han netop har valgt at være mentor i en forening, der hjælper kompetente veteraner. 

– For mig handler det i høj grad om at kunne give noget tilbage til dem, som har givet noget til alle os i det samlede hele. Jeg kender på egen krop fra mine mange år som professionel soldat, de ofre man bringer, når man er tjenestegørende i enheder, hvor kravet om faglighed og fysisk formåen er ekstremt højt. Jeg synes oprigtigt, at det bør belønnes ved, at man netop får den hjælp og den vejledning, man har behov for, netop for at komme videre i livet og derved få de chancer, som jeg også syntes den enkelte har fortjent, forklarer Anders Balslev, der samtidig også mener, at veteraner kan noget særligt og at erhvervslivet har brug for veteranerne. 

– Som tjenestegørende i Forsvaret tilegner man sig efter min mening en række kompetencer, om er tværgående uanset værn og enheder. Det, at have været soldat gør, efter min mening, at man helt generelt er rigtig god til at indstille sig på målet for opgaven og bruge de grundelementer, der er indlært som standarder til den samlede opgaveløsning. Evner som omstillingsparathed, evnen til aktivt at igangsætte stressforebyggende tiltag, mindsettet om høj uddannelsesparathed for ikke at glemme den altid gode vilje og evne til at rapportere og motivere sine kollegaer og ledere. Tidligere soldater bringer noget ganske særligt med sig. Vi som erhvervsledere har alle brug for denne type, for at sikre harmoni i organisationen såvel som en diversitet i oprindelsen.

Der, hvor udfordringen for veteraner i transition opstår, er i kompetencebeskrivelserne. Hvad er det man som funktionsuddannet soldat, kan bruge sine kompetencer til på den anden side af hegnet, og hvad svarer uddannelser i Forsvaret til, oversat til civilt.

Mentor Anders Balslev

Et godt hoved på brede skuldre

Et godt mentorforløb er mange ting, men der skal være tillid, engagement og motivation til stede – og det oplevede Anders Balslev, at der i høj grad var.

– Lars har et rigtig godt hoved skruet fast på et par brede skuldre. Han formåede gennem vores samtaler at oversætte og reflektere over de elementer, som vi diskuterede igennem forløbet, og herefter effektuere det enten i handling eller på papiret. Lars er et roligt væsen, som er rigtig god til at lytte og oversætte til eget sprog, hvilket kan være en svær øvelse for nogen. Igennem hele processen har vi talt meget om, hvordan man fremstår som den bedste version af sig selv, og hvilke ting Lars vil møde i de situationer, som han står umiddelbart foran, og selvfølgelig i forlængelse heraf, hvad hans reaktioner og svar bør være – ikke, hvad han skal svare, men hvad er det, der i virkeligheden bliver spurgt om. Jeg tror generelt, at Lars har følt sig mere tryg i processen som helhed ved, at vi har kunnet tage en snak om de ting, som han måske har følt var nødvendige at vende, og at intet var for stort eller småt. Lars har selv været utrolig aktiv i sin proces, og har fra start af taget ansvar, hvilket er utroligt vigtigt i en proces som denne. Jeg har stillet mine kompetencer, mit netværk og mine personlige holdninger og synspunkter til rådighed, og vi har talt meget om hans CV, og hvordan man målretter det imod den virksomhed og det job, man søger. Lars blev faktisk tilbudt et job ret tidligt i processen. Vi talte meget om mavefornemmelsen, og hvad der får Lars til at stå op om morgenen, hvilket resulterede i, at Lars valgte at sige “nej tak” til det første og i stedet vente på det bedste. Det kom heldigvis, og hvor kan jeg kun anerkende det at tage ansvar og føring for at give sig selv det bedste udgangspunkt i den situation.

Anders Balslev, mentor

Lederstilling med nye, udviklende udfordringer

Jobbet kom og Lars landede det – og er nu ansat som Manager for Flight Safety hos Naviair, der passer perfekt til hans ambitioner og kompetencer – og som han selv oplever det, som en naturlig forlængelse af hans karriere i Forsvaret.

– Tiden var den rigtige for mig til at søge videre i en spændende stilling ved Naviair, da arbejdet både indebar nye, spændende og udfordrende opgaver, et stort ansvar, samtidig med, at jeg blev chef for nogle dygtige og engagerede specialister. Det er en stilling, som på mange måder minder om min tidligere stilling i Forsvaret, hvorfor jeg kan overføre mange af mine erfaringer og kompetencer derfra til gavn for Naviair. På samme vis kommer jeg som militær leder til at udvikle mig i en ny retning gennem nye udfordringer ved Naviair, og hvem ved måske en dag bliver langhåret griner Lars.

Også mentor Anders Balslev bakker op om, at netop dette job er det helt rigtige for Lars.

– I den proces, som Lars har været igennem, er der i det nye job en lang række fagspecifikke kundskaber, som Lars kan relatere til i forvejen qua hans tidligere virke. Lars har formået at oversætte netop disse specifikke områder til at et sprog, som også kunne forstås af hans nye arbejdsgiver. 
Jeg tror samtidig, at det at kunne holde overblik og agere på input og erfaringer fra tidligere situationer, ligeledes gør Lars til en oplagt kandidat i jobbet, siger Anders Balslev og tilføjer som afslutning: 

– Jeg har været positivt overrasket over Lars og hans gåpåmod; hans vilje til at ville lykkes med at finde et godt job. Det har været motiverende for mig at kunne hjælpe ham. Jeg håber, at han både lander godt i det, men også føler, at det var det rigtige valg. Jeg er meget glad på Lars vegne, og glæder mig til at følge Lars og hans karriere fremadrettet.

En kæmpe motivation, når mentor er idealet

For Lars har det været ”helt fantastisk og ekstremt givende” at have Anders som mentor, blandt andet fordi Lars ser op til Anders og samtidig har kunnet spejle sig i ham. 

– Som mentee føler man sig virkelig speciel og værdsat, når man får tildelt en dygtig og professionel person, der sidder på så højt niveau i en civil virksomhed – det vidner jo om, hvor betydningsfuldt et arbejde det er at være mentor. Samtidig var det ekstremt motiverende for mig, at jeg kunne spejle mig i Anders, da Anders selv er veteran med flere udsendelser bag sig, og vi derfor besidder mange af de samme værdier og kompetencer. Det, at man som mentee kan identificere sig med det ideal, som man er i gang med at arbejde sig hen imod, er en kæmpe motivationsfaktor! Anders har været en kæmpe hjælp og en kæmpe støtte undervejs i hele mit forløb. Jeg vil især rose Anders for at være disponibel og stå til rådighed så snart jeg havde brug for det. I starten var jeg lidt beskeden og tilbageholdende med at gøre brug af Anders – det fik han dog hurtigt ændret på ved at forklare mig, at jeg skulle kontakte ham bare ved det mindste! Som mentee har det har givet mig en tryghed undervejs i hele forløbet, fortæller Lars og tilføjer til sidst:


– Derudover vil jeg især rose Anders for at være en både anerkendende, coachende, men også en kritisk mentor. Anders så og anerkendte mit potentiale fra start, og undervejs i forløbet har han coachet mig, så jeg udviklede mig i en rigtig retning. Samtidig har han formået at være kritisk, når jeg blev for ydmyg eller beskeden over for mig selv, hvor han flere gange har sagt, at jeg skulle sætte mine forventninger op og “sigte højere”. For mig har vores mentorskab været en kæmpe dannelsesrejse, hvor jeg har lært utrolig meget om mig selv, mine værdier, kvaliteter og kompetencer. Jeg er Anders dybt taknemmelig.

Anders og jeg har et rigtig godt forhold til hinanden, vi kan have samtaler på både professionelt og privat niveau. Som mentee giver det én en tryg og god fornemmelse undervejs i forløbet. Vi har aftalt at spise frokost sammen her i slutningen af oktober 2023, hvor vi vil fejre min nye stilling. Jeg håber, at vi fremover kan holde forbindelsen.

Veteran Lars Haaber Bruun

Den korte soldaterhistorie om veteran Lars Haaber Bruun

  • 2008 Værnepligtig (HBU) og efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU), Trænregimentet. 
  • 2009 Transport- og logistikoperatør, NATO (Kosovo), KFOR hold 21. Transport og logistik af NATO-materiel og -personel. 
  • 2010 Kandidat i idræt (Cand.scient.), Aalborg Universitet.
  • 2015 Idrætslærer, Aalborg Handelsgymnasium (HHX) og Hjørring Private Realskole (HPR).
  • 2015 Coach og personlig træner, Novus Performance (selvstændig).
  • 2016 Talenttræner, Dana Cup Academy.
  • 2018 Hærens Officersskole.
  • 2021 Efterretningsofficer, Hærens Efterretningsregiment.
  • 2021 Efterretningsofficer, NATO (Irak), NMI hold 3 – Overvågning og analyse af trusler i Irak overfor NATO.
  • 2022 Afdelingsleder for specialister.

Privat
– Jeg er født og opvokset i Nordjylland, og tog her bl.a. min HTX, aftjente min værnepligt, havde min første udsendelse, samt uddannede mig på Aalborg Universitet. Senere flyttede jeg til København, hvor jeg videreuddannede mig til officer. Her mødte jeg min kæreste Astrid, der studerede jura på Københavns Universitet. Vi flyttede sammen efter et halvt år og har boet lige siden i København.

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.