Fik hjælp til at bygge bro fra forsvaret i Tyskland til et liv i Danmark – og arbejder nu selv med at styrke forbindelsen ved Femern Bælt.

Udgivet d. 25. april 2024 af Velkommen Hjem

Mange af de militære færdigheder, som veteraner generelt har med sig fra Forsvaret, bringer stor værdi til virksomhederne, mener Søren Hjorth Lee fra Nigel Wright Group. Han peger især på kompetencer som effektivitet, sammenhængskraft og strategisk tænkning, som er nogle af de færdigheder, han har identificeret hos veteran Axel Fischer, som han netop har været mentor for i VELKOMMEN HJEM. Og det var ikke noget helt almindeligt mentorskab, for Axel skulle både finde fodfæste i det civile erhvervsliv og privat med sin familie i Danmark. Læs historien om, hvordan Axel landede i rigtige job hos Vinci Construction Grand Projects (part i joint venture Femern Link Contractors), der bygger den nye forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

Efter 14 års tjeneste i det tyske Forsvar ønskede Axel Fischer mere fleksibilitet i forhold til job og bopæl. Og eftersom hans hustru er fra Danmark, gav det at forlade militæret, familien mulighed for at flytte fra Tyskland til Danmark med deres to børn. Nu var opgaven så først at få etableret familien på dansk grund og dernæst finde det rigtige civile job.

– Det var en stor udfordring at flytte til et andet land med min familie, finde et nyt hus, bosætte sig med to små børn og så oven i søge job, fortæller Axel. 

Mange tak, Søren!

Axel tog derfor kontakt til VELKOMMEN HJEM og kom med i et forløb, efter at have hørt om foreningen via hans hustru, der er ansat i en af foreningens medlemsvirksomheder. Han sprang kickoff over – om end han intensivt kastede sig ud i at lære det danske sprog, men blev matchet med en af mange dygtige og dedikerede mentorer i VELKOMMEN HJEM, Søren Hjorth Lee, der er Country Director & Nordic Client manager i Nigel Wright Group. Gennem det næste halve år kunne Axel bruge sin mentor til at få sparring, gode råd og støtte fra – og det gjorde han med stor glæde.  

– Jeg er så taknemmelig for, at jeg kom med i det danske VELKOMMEN HJEM- forløb som tysk veteran! Her har jeg fået værdifuld støtte og et fantastisk mentorskab, der har gjort det markant lettere for mig at lande i Danmark og i det helt rigtige job på det danske arbejdsmarked, siger Axel og forklarer: 

– Jeg er utroligt glad for opbakningen fra Søren og fra de andre netværkssamtaler VKH stillede til rådighed! Udover vores personlige møder mødtes vi også online eller talte i telefon under mine jobsøgningsprocesser, både før mine samtaler og under kontraktforhandlinger. Han var altid klar til at hjælpe mig og besvare mine spørgsmål, og det gjorde en meget stor forskel. Mange tak, Søren for al din støtte!

Den støtte, man får gennem det personlige forløb med en mentor, der er veletableret i det civile erhvervsliv, er meget værdifuld. Mentoren forstår de særlige kvalifikationer, man har med fra Forsvaret og ved, hvordan man fremhæver sine styrker i jobsøgningen. 

I VELKOMMEN HJEM får man til med adgang til et stærkt netværk af de største virksomheder i Danmark.

Veteran Axel Fischer

Axel Fischer, veteran

Vigtigt med støtte og motivation i modgang

Søren Hjorth Lee har selv en baggrund i Forsvaret og qua sit nuværende job og mange års erfaring ved han lige præcis, hvor stor en forskel det kan gøre, at få hjælp og støtte, når man er ny inden for det hele, som Axel var. 

– Jeg har valgt at engagere mig som mentor for veteraner i VELKOMMEN HJEM, fordi jeg tror på vigtigheden af at støtte veteraner i deres overgang fra militæret til det civile liv. Som en person med +15 års erfaring inden for search/headhunting/rekruttering, en baggrund som befalingsmand i Den Kongelige Livgarde og kendskab til både det danske og tyske arbejdsmarked, har det været givende for mig at kunne dele erfaring og indsigt om de kulturelle forskelle mellem netop Danmark og Tyskland, især når det kommer til rekrutteringsprocessen (særligt påklædning, lønforhandling og kommunikation/formel/uformel). Denne viden har været til hjælp både på et professionelt plan for min mentee, men også på et personligt plan, da han stod overfor at skulle flytte med sin familie fra Tyskland til Danmark og i hans møde med det danske ”system” – uden noget nævneværdigt netværk i Danmark, forklarer Søren Hjorth Lee og tilføjer: 

– Jeg oplever, at min rådgivning og sparring har gjort en forskel ved at give min mentee en dybere forståelse for det danske jobmarked og hjælpe ham med at oversætte sine militære erfaringer til relevante kompetencer og kvalifikationer i civile jobroller. Gennem vores samtaler har jeg også kunnet tilbyde støtte ved modgang og motivation, hvilket har bidraget til hans selvtillid og tro på egen faglighed.

Der er brug for det, veteranerne kommer med

Mentoren oplever, at folk, der kommer med en baggrund fra Forsvaret, generelt også kommer med styrker, som det civile erhvervsliv i en grad kan bruge mere af.

– Militære kompetencer såsom lederskab, teamwork, disciplin, problemløsning, sætter fællesskabet og holdet før egen vinding samt evnen til at arbejde under pres er alle relevante for erhvervslivet. Disse færdigheder bringer stor værdi til virksomheder, da de bidrager til effektivitet, organisatorisk sammenhængskraft og strategisk tænkning, siger Søren Hjorth Lee, og fremhæver især Axel i denne sammenhæng:

– Hos min mentee vil jeg især fremhæve hans formidlings- og ledelseserfaring, hans evne til at træffe beslutninger, hans analytiske og kendskab til egne styrker såvel som svagheder. 

Søren Hjorth Lee, mentor

Det er givende at være mentor

Mentorrollen er ikke alene en givende rolle. Man får også meget igen på flere planer. 

– Den bedste og mest positive oplevelse for mig har været at se min mentee lykkes og finde en stilling, der passer til hans færdigheder og ambitioner – til gavn for ham selv, men også hele hans familie inklusive hans nyfødte. At være en del af hans rejse fra arbejdsløs tilflytter og familiefar/forsørger til beskæftigelse er bekræftende for mig som mentor. At kunne bruge min erfaring til at hjælpe en familie og støtte min mentee i situationer, der kan være frustrerende, har ligeledes været særligt givende, slutter Søren Hjorth Lee.

Den korte soldaterhistorie om veteran Axel Fischer

– Jeg har tjent 14 år i det tyske Forsvar. Efter uddannelsen på German Air Force Academy fik jeg chancen for at deltage i det franske officerskursus på Ecole Militaire de l’Air i et år. Jeg studerede International Law and Politics på The University of the Federal Armed Forces i München, og derefter tjente jeg som efterretningsofficer, forsker og senest som talsmand ved German Joint Forces Operations Command. I løbet af min militære karriere har jeg deltaget i øvelser i og udsendelser til missioner i hhv. Spanien, Italien, Kina, UAE, Litauen og Afghanistan. 

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.