Flyttede om på den anden side af jorden – og mentor fulgte naturligvis med!

Udgivet d. 23. januar 2020 af Velkommen Hjem

Soldaterveteran Jesper Hovkjær Jensen kom med i et forløb i VELKOMMEN HJEM og fik sin egen mentor – men kun 3 uger efter flyttede han til Australien og startede på Sunshine Coast University for at styrke sine engelske kundskaber og lære om tværkulturel ledelse. Men mentor Flemming Schou Breum og hans gode råd fulgte med i form af månedlige møder over Skype. Læs historien om et usædvanligt mentorforløb, der i første omgang resulterede i en praktikplads hos Ørsted.

Jesper Hovkjær Jensen har i længere tid ønsket at forlade Forsvaret, men tøvede med at søge civilt arbejde eller uddannelse, fordi han var bange for at fortryde og usikker på, hvad han faktisk kunne uden uniform på.

– Jeg havde gået med overvejelserne om at forlade Forsvaret i noget tid, men kunne ikke rigtig finde den uddannelse eller det job, som passede til mig. Jeg faldt en dag over uddannelsen som maskinmester, som er en teknisk lederuddannelse og tænkte, at det måske var en uddannelse, som supplerede min erfaring fra Forsvaret godt, men lagde det i første omgang på hylden. Jeg oplevede, at når folk forlod Forsvaret, så var holdningen ofte, at ”nu må vi se, hvor længe der går, før han kommer tilbage”. Jeg tolkede det som om, at de, som forlod Forsvaret, enten ville fortryde deres valg, eller opleve nederlag på den anden side. Det tror jeg, var med til at øge min tvivl og usikkerhed i forhold til at prøve ”verden udenfor”, fortæller Jesper – og fortsætter: 

– I Forsvaret kendte jeg min position, mine kompetencer og jeg havde selvtillid i de opgaver, som jeg skulle løse. Jeg var usikker på, hvad jeg egentlig var god til, når ikke jeg havde min uniform på. Der var dog til sidst flere grunde til, at jeg valgte at søge videre. Jeg følte tit, at jeg havde oplevet det, jeg skulle og savnede udvikling, som jeg ikke kunne få i den stilling, jeg bestred, med de ressourcer, som var til rådighed. Grundet min usikkerhed søgte jeg i efteråret 2016 ind på officersuddannelsen. Da jeg her fik et afslag, gik jeg direkte hjem og ansøgte om at blive optaget på maskinmesteruddannelsen; en uddannelse, jeg afslutter nu til sommer 2020. Der er selvfølgelig ting, jeg savner, når jeg tænker på min tid i Forsvaret, men jeg føler, at jeg nu får mulighed for både at opleve personlig og faglig udvikling, hvor jeg kan bruge alle mine kvalifikationer og kompetencer fra mine 10 år i Forsvaret til noget, som for mig er mere meningsfuldt, forklarer Jesper.  

Flemming Schou Breum, mentor

Foreningens resultater imponerer

Som så mange andre veteraner, der kommer med i et forløb i VELKOMMEN HJEM, så havde også Jesper hørt om foreningens arbejde gennem kolleger.

–  Jeg synes foreningens arbejde lød spændende, og jeg var imponeret over deres resultater. På det tidspunkt var mit næste store skridt at gå fra civil studerende til jobsøgende. Jeg ansøgte foreningen om at komme med i et forløb. Det lykkedes heldigvis, for den hjælp og støtte, jeg har modtaget, har været helt fantastisk. Jeg føler mig meget privilegeret over, at jeg blev valgt og fik det skulderklap som jeg kan godt kan se, måske kun sker en gang i livet. Jeg er i langt højere grad end tidligere klar til at møde den civile verden og bevise for mig selv og andre, hvilke kompetencer og værdier en veteran har med sig, fortæller Jesper.

Lige fra første dag i forløbet var Jesper topmotiveret og arbejdede benhårdt for at vise, at han var investeringen værd i forhold til det arbejde, som både for VELKOMMEN HJEM og hans mentor, frivilligt skulle bruge på at hjælpe ham videre i civilt arbejde. Om forløbet fortæller han: 

– På kick-off blev jeg meget inspireret af de mange oplæg fra folk fra erhvervslivet, der satte ord på de kvaliteter, som de oplever, at veteraner besidder. Kvaliteter, som jeg godt kunne genkende hos mig selv, men som jeg ikke selv havde overvejet kunne bruges på den måde.  

Den personlige værdi- og kompetenceafklaring på kick-off-dagene, samt senere den utrolige støtte fra min mentor, har rykket mig langt. Jeg er blevet i stand til hurtigt at kunne forklare, hvem jeg er, hvad jeg står for og hvilke kompetencer, jeg besidder, så det netop er tilpasset en civil karriere. 

Langdistance mentoring

På kick-off blev Jesper Hovkjær Jensen matchet op med en af foreningens fantastiske mentorer i forhold til kompetencer og faglige interesser med henblik på at sikre det bedste udbytte for begge parter. Mentor blev Flemming Schou Breum, der er Project Director i Logistics Offshore hos Ørsted.

– Jesper kom med en spændende baggrund, hvor han som soldat har været udsendt som leder i forskellig regi. En af Jespers styrker ligger i hans personlighed og hans fokus på relationer og relationsopbygning. De kompetencer er super vigtige i en omskiftelig, civil verden. Ud over sin militære uddannelse har Jesper de seneste år også læst til maskinmester. Kombinationen af nye tekniske færdigheder og en stærk relations-kompetence er super skarp, fortæller Flemming Schou Breum, og tilføjer om selve mentorforløbet:

– Jesper valgte at tage et semester i Australien for at styrke sine engelske kundskaber. Det viser Jespers store selvindsigt og dedikation til at skifte spor. Modet til at gøre det (og lade kæresten blive i Danmark) viser både mig som mentor, men også fremtidige arbejdsgivere, at Jesper er villig til at ’walk the extra mile’, og den type medarbejdere er guld værd.

For at sikre os, at vi holdt kontakten ved lige, lagde vi Skype-møder i vores kalendere hver måned under hans ophold i Australien. Vi aftalte i hvilken rækkefølge, vi skulle arbejde (CV, ansøgning, stilling screening etc..), så vi begge kunne forberede os til hvert møde. Det gik fint med mail ping-pong imellem møderne og samtalerne fokuseret omkring, hvad der skulle ske i næse fase.

Jesper deler i den grad opfattelsen af, at det fungerede godt med langdistancemøderne og mail-sparring: 

– Til trods for afstanden, så var Flemming hurtig til at hjælpe, når jeg havde spørgsmål eller manglede sparring i processen. Jeg har følt mig super privilegeret over at have Flemming som min mentor. Han har haft høje forventninger til mig lige fra starten, hvilket har været motiverende. Samtidig har han været en utrolig god støtte i hele processen, og han har brugt sin erfaring og sit netværk til at hjælpe mig på vej. Perioden har jo været lidt atypisk, fordi jeg allerede tre uger efter vores første møde, tog fem måneder til Australien. Noget af det, der har været mest udfordrende for mig, og som jeg har haft brug for hjælp til, har været opsætning og formulering af mit CV, samt at skrive den gode ansøgning. Der ligger mange timer bag dette, men det er samtidig også i den proces, jeg har lært mest, fortæller Jesper.

Jesper Hovkjær Jensen, soldaterveteran

Mentée om mentor og vice versa

Det utraditionelle mentorforløb har på alle måder været godt, hvis man spørger Jesper og Flemming. Der er masser af gensidig respekt og især for Jesper en klar opfattelse af, at den hjælp, han har fået, har været i særklasse god og gavnlig.  

– Flemming er skarp og formår altid at stille de rigtige spørgsmål og sætte tankerne i gang hos mig. God vejledning for mig er netop et samarbejde, hvor jeg selv løser opgaverne og laver det hårde arbejde, men hvor jeg får hjælp til at tænke i nye baner og ved, at jeg har mulighed for et kritisk blik og ærlige svar, som kan hjælpe mig videre. Det oplever jeg, at vi er lykkedes godt med. Flemming er selv tidligere officer med en udsendelse på bagen, hvilket gør, at han nemt har kunnet stille skarpt ind på, hvad jeg har brug for, og hvordan jeg tænker. Samtidig har han været en utrolig stor inspiration, som tror på, at jeg gennem hårdt arbejde kan nå langt. Flemming har været det afgørende led i processen og har formået at bygge bro mellem soldaterlivet, selve uddannelsen til maskinmester og videre ud i erhvervslivet, siger Jesper Hovkjær Jensen. 

Mentor understreger opfattelsen af det gode forløb: 

– Jesper er en beskeden mand og er har været lidt ukomfortabel med at prale. Det har vi arbejdet en del med! Vi har fundet et godt kompromis hvor Jespers profil er skarp, men stadig så Jesper kan se sig selv. Det sker tit, når man dykker ned i de opgaver, som soldaterne har haft og får snakket om dem, at man kan sige: ”Det vil svare til, at du har arbejdet med risk-management eller controlling”, eller hvad det nu kaldes i det civile. Den samtale er god til at sætte tanker i gang og derigennem få bragt ”skjulte” kompetencer til overfladen, fortæller Flemming Breum Schou.

Målet er at veksle praktikopholdet til et job 

Efter udenlandsopholdet skulle Jesper finde en praktikplads, og da han gerne vil arbejde i vindmøllebranchen, var det oplagt at lede efter praktikpladser i de store virksomheder i Danmark, som arbejder i branchen. Og her kunne Flemming Breum Schou i den grad hjælpe sin mentée.

– Jeg fremsendte Jespers ansøgning og CV til flere i mit netværk og til de af mine kollegaer, som benytter maskinmestre. Til stor tilfredsstillelse lykkedes det Jesper at få en praktikplads her i Ørsted. Jeg hjalp Jesper med kontakten, men resten håndterede han selv, og det er super tilfredsstillende at se Jespers fokus og engagement resultere i et spændende praktikforløb. Nu er det op til Jesper at vise sit værd og se om praktikforløbet kan blive vekslet til et job, siger mentoren.

Det næste halve år skal Jesper Hovkjær Jensen således i praktik hos Ørsted, hvor han er blevet tilknyttet den afdeling, der installerer vindmøllefundamenter offshore. Sideløbende med praktikken skal han skrive sit bachelorprojekt. Og Jesper har helt samme indstilling til praktikforløbet som sin mentor: 

– Efter jeg fik praktikpladsen, skrev Flemming til mig ”Tillykke, nu skal du bare ud og præstere”. Jeg glæder mig meget til at komme i mit første ”rigtige” civile job. Jeg er selvfølgelig spændt, men jeg ser frem til at vise Ørsted, at jeg er præcis den medarbejder, de ikke vidste, at de manglende, slutter Jesper Hovkjær Jensen. 


Den korte historie om soldaterveteran Jesper Hovkjær Jensen

Jesper Hovkjær Jensen startede i militæret i 2007 som håbefuld værnepligtig på Aalborg Kaserner. 10 år senere kørte han ud ad porten for sidste gang med graden som oversergent, en akademiuddannelse i ledelse samt 3 udsendelser i rygsækken. Jesper Hovkjær Jensen har været udsendt to gange som behandler på en ambulance (KFOR 19 og ISAF 9) og en gang som gruppefører for en ambulance gruppe (ISAF 14). Han startede på maskinmesteruddannelsen i 2017 og forventer at afslutte den til sommer.