Hvorfor ansætte en soldaterveteran?

Udgivet d. 4. januar 2019 af Velkommen Hjem

Vi kan ikke sige det ofte nok: Soldaterveteraner er en værdifuld ressource, som danske virksomheder kan få stor gavn og glæde af. En af dem, der kender soldaterveteranerne særdeles godt, er Christian Lindstrøm Lage, der er direktør i PFA og mentor i VELKOMMEN HJEM. Vi har bedt ham om her at fremhæve især 3 gode grunde til at ansætte en soldaterveteran.

– Kandidater fra Forsvaret er lige så forskellige som kandidater fra den civile verden. Derfor findes ikke én opskrift på vandringen fra en Forsvars-karriere til en civil karriere. Fuldstændig ækvivalent findes der store forskelle imellem de kompetencer, der kræves i forskellige job inden for Forsvaret ligesom uden for Forsvaret. Pointen er, at det handler om mennesker, om temperament, om ambition og hvad vi hver især inderst inde brænder for. Det ER individuelt, siger Christian Lindstrøm Lage.

– I mit arbejde som mentor har jeg erfaret, at der til trods for forskelligheder også findes ligheder blandt de aldeles fremragende kandidater, der står og kigger ud mod en civil karriere. Her vil jeg fremhæve de tre værdier, jeg mener, er de mest vitale katalysatorer for succes i det civile og som potentielle arbejdsgivere derude bør være opmærksomme på:

1. gode grund: Professionalisme.

Forsvarets kandidater er professionelle. For mig betyder det at være professionel en høj standard for det arbejde, der udføres. Man kunne fristes til at forveksle det med ord som kompromisløshed eller målrettethed, men det er for mig ikke det samme. De mentees, som jeg har været mentor for, er netop kendetegnet ved professionalisme. Det handler om pålidelighed i opgaveløsning, om niveauet for forberedelse, parathed, ejerskab og engagement. 

2. gode grund: Fairness

Forsvarets kandidater er fair. For mig er det en forudsætning for at opleves fair, at man besidder sociale kompetencer, der giver en fundamentet for at vurdere, hvordan man agerer og positionerer sig overfor andre mennesker. Det kan det være fristende at tro, at ledelse i Forsvaret er den gamle skole som stereotypt karikeret i tegneserien Basserne: Lederne går bagved og driver frem. Nej, de ledere, som jeg har mødt, er dybt reflekterede og bevidste om ledelsesmæssige virkemidler. Kodekset byder på en nærmest broderlig loyalitetsforpligtigelse og loyalitet overfor det talte ord – en aftale er en aftale. Det er fair.

3. gode grund: Ansvarlighed

Forsvarets kandidater er ansvarlige…. overfor medmennesker, kollegaer, kunder og ikke mindst missionen. Efter de mange samtaler med mine mentees, står det mig klart, at noget af det, der kendetegner Forsvarets kandidater, er en særdeles høj grad af ansvarlighed.