Ingen spørgsmål er dumme

Udgivet d. 15. september 2023 af Velkommen Hjem

Et forløb i VELKOMMEN HJEM starter typisk med et kickoff for det nye hold veteraner. Det er to intense dage, hvor veteranerne får viden om erhvervslivet og jobsøgningen samt sparring omkring egne personlige og faglige kompetencer. Her bliver veteranerne klædt på det efterfølgende mentorforløb, og det er mange glade for, for foreningens mentorer er i særklasse blandt de bedste erhvervsfolk, og derfor kan det føles vigtigt for veteranen at have fået en grundlæggende viden på plads inden. Det havde Anders Bang ikke! Han startede sit forløb bagfra – direkte i sit mentorforløb. Og selvfølgelig var der en del, som Anders ikke vidste endnu, eftersom han de sidste 10 år havde haft fokus på sin egen Forsvarskarriere. Men mentor Sten Arendt Stoltze, Senior Vice President i Ørsted, var hurtig til at forsikre Anders om, at det ikke var et problem …. ”og det skabte en ro og tillid, så jeg kunne være ærlig omkring mine bekymringer, og ikke følte, at der var nogle dumme spørgsmål at stille, forklarer Anders. Her kan du læse om det omvendte forløb, som resulterede i præcis det, der var hensigten: Et fantastisk job til Anders som Operationschef i RelyOn Nutec.

– Forsvaret har givet mig rigtig meget. Det har været med til at udvikle mig både som person og som leder. Jeg syntes dog til sidst, at der var for mange gentagelser i mit arbejde og jeg havde derfor et behov for at få testet mine kompetencer af i en civil kontekst, samt i en anden kultur end den jeg havde tilbragt de sidste knap 10 år i, forklarer Anders om årsagen til, at han har valgt at forlade Forsvaret. Men Forsvarsårene har været gode og han har både teoretisk og praktisk lært utroligt meget. 

– Forsvaret giver et godt teoretisk fundament og efterfølgende hurtigt muligheden for at arbejde med teorierne i praksis. Dette betyder, at man i en forholdsvis ung alder kan sammensætte teori og praksis i en større helhed, og derved selv komme frem til egne konklusioner omkring, hvad der fungerer, siger Anders og tilføjer: 

– Forsvaret også god til at lave løbende kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder. Dette gør sig gældende i alt fra uddannelse inden for førstehjælp, tekniske uddannelser på køretøjer til større teoretiske uddannelser som f.eks. den Militære Akademi Uddannelse.

Oplever læringen i Forsvaret i første parket

Da Anders forlod Forsvaret, havde han behov for hurtigst muligt at komme i gang med et forløb i VELKOMMEN HJEM – og han startede derfor direkte i et mentorforløb med en af foreningens rutinerede og engagerede mentorer, Sten Arendt Stoltze, der er Senior Vice President i Ørsted. 

Mentoren har haft flere veteraner gennem forløb – og har selv en søn i Forsvaret – så han ser på nært hold de mange styrker og gode værktøjer, man får gennem Forsvaret. 

– Anders er min fjerde mentee og undervejs i min tid, tilknyttet VELKOMMEN HJEM, har en af mine sønner været gennem værnepligten og har også taget ansættelse i Forsvaret. Han har været på hold 2 i Letland, og jeg kan i første parket følge, hvad Forsvaret har givet ham af gode værktøjer og oplevelser. Og det er til dels noget af det samme, jeg ser hos mentees. Især samarbejdsevner i komplicerede arbejdssituation ser jeg som en åbenlys styrke og kompetence, der kommer med fra Forsvaret. Derudover er der en fokus på at få opgaven løst på en forsvarlig måde, som jeg ser meget anvendelig i erhvervslivet generelt, forklarer Sten Arendt Stoltze.

Forsvaret er jo så åbenlyst en arbejdsplads hvor ikke alle bliver til pensionsalderen og det koblet med, at Forsvaret udfylder en rolle på vegne af os alle, så giver det rigtig god mening for mig at stille op som mentor i VELKOMMEN HJEM.

Mentor Sten Arendt Stoltze

Sparring, fokus og godt humør

Sten Arendt Stoltze oplever, at rollen som mentor generelt primært handler om at give sparring og kunne støtte på en række bestemte områder: 

– Der skal laves en afklaring af mentees evner set i civilt lys. Man skal give sparring på opslåede jobs – hvad gemmer der sig egentlig bag jobannoncen? Der skal gives sparring på ansøgninger, sparring på samtaler og sparring på start i nyt job. Og så endelig kræver det en fælles indsats for at holde fokus og humør i en proces, som uundgåeligt medfører en række afslag og tilbageslag, siger Sten Arendt Stoltze, og fremhæver især tre af Anders helt klare styrker i forhold til jobsøgningen

– Positiv tilgang i alle situationer. Bevidst om egne evner og ambitioner. Og endelig samarbejde i alle situationer.

Mentor Sten Arendt Stoltze & Veteran Anders Bang

Ingen spørgsmål er dumme

Eftersom Anders ikke var blevet klædt på med viden under kickoff omkring, hvordan det civile erhvervsliv og det civile jobmarked fungerer, så hvilede den opgave denne gang på mentors skuldre …

– Mit forhold til min mentor har været rigtig godt. Vi fik allerede fra start forventningsafstemt omkring forløbet, og hvordan vores samarbejde skulle være.

Fordi jeg var på et ”bagvendt” forløb, efterlod det en større opgave til min mentor, da jeg ikke havde meget af den viden, man får på kickoff. Men han var hurtig til at sige, at dette ikke var et problem, hvilket skabte en ro og tillid der gjorde at jeg kunne være ærlig omkring mine bekymringer, og ikke følte at der var nogle dumme spørgsmål at stille, siger Anders og uddyber videre omkring den hjælp, han har fået fra Sten Arendt Stoltze:

– Min mentor har været rigtig god til at vejlede i alt fra små til store ting. Dette kunne være alt fra at give feedback på en bestemt ansøgning til at vejlede omkring hvilke stillinger, der kunne være relevante på lang sigt, samt eventuel efteruddannelse og hvordan dette ville påvirke en småbørnsfamilie. Ydermere har min mentor været meget fleksibel i forhold til at mødes. Ved det indledende møde aftalte vi en cirka mødefrekvens, men min mentor har været rigtig god til at tilpasse sig, hvor der også har været en del korrespondance over mail, men også ekstra møder når det har været nødvendigt.

Der var et par lejligheder, hvor jeg tænkte, at mentee passede lige ind i et civilt job, og hvor han ikke engang kom til samtale. Så der har været lidt set-backs undervejs, hvor jeg også måtte tænke over, hvordan vi gik til den.

Mentor Sten Arendt Stoltze

Det er detaljerne, der gør forskellen

Da Anders kom med på kickoff senere i sit forløb, fik han opsummeret og præciseret udfordringerne – blandet andet, at formuleringen af kompetencer og detaljerne i jobsøgningen er det, der skal læres for at komme i betragtning på det civile jobmarked. 

– Som veteran har vi rigtig mange gode kompetencer, som der også bliver efterspurgt civilt. Enten er det 1:1 de samme kompetencer, ellers er det kompetencer og erfaringer som minder meget om de civile. Forskellen ligger bare i sproget og formuleringen. Mentorforløbet i VELKOMMEN HJEM har givet megen god sparring og hjælp til at belyse hvad de forskellige civile stillinger indeholder.
Ligeledes har forløbet ved VELKOMMEN HJEM også bidraget med de ”små” detaljer, der er vigtige i en jobsøgning til at skabe den store forskel. Det kan enten være formuleringen i en ansøgning eller CV’et, men også hvordan tilgangen til en jobsøgning kan fungere, slutter Anders.

VELKOMMEN HJEM er et intensivt forløb, der giver specifikke kompetencer og vejledninger ud fra den enkelte veterans situation. Bagefter går det meget nemmere og hurtigere at arbejde målrettet i sin jobsøgning.

Veteran Anders Bang

Den korte soldaterhistorie om veteran Anders bang

  • 2014 Værnepligtig, samt Grundlæggende Sergent Uddannelse ved Hærens Sergentskole
  • 2015 Sergent, Observationsbefalingsmand ved Danske Artileriregiment.
  • 2017 Kadet på Hærens Officersskole.
  • 2018  Premierløjtnant, Observationsofficer ved Danske Artilleriregiment, samt udsendt til Estland på eFP-3.
  • 2021 Næstkommanderende/Batteri ved Danske Artilleriregiment.
  • 2022 Føringskursus på Hærens Officersskole.
  • 2022 Kaptajn, Operationsofficer ved Danske Artilleriregiment.

Privat
Jeg er vokset op i Esbjerg og flyttede efterfølgende til Varde. Ingen fra min familie har været længere tid i Forsvaret end en værnepligt, det lå derfor ikke i kortene at jeg skulle starte i Forsvaret. Men i Varde var en del af min omgangskreds soldater, så jeg blev nysgerrig på, hvad Forsvaret kunne tilbyde. Jeg meldte mig derfor som værnepligtig ved Hærens Efterretningscenter, hvor jeg efterfølgende blev fanget og motiveret af jobbet og valgte derfor at forsætte som soldat.

I dag, 9 år senere, bor jeg forsat i Varde med min kone og to små børn på 0 og 2 år.