Jeg gør mindst lige så stor forskel for Forsvaret nu, som da jeg var Kaptajnløjtnant i Søværnet.

Udgivet d. 5. april 2024 af Velkommen Hjem

Da veteran Miki Daniel Nielsen besluttede at forlade Forsvaret efter otte års tjeneste og to udsendelser, var det primært af private årsager og ikke direkte på grund af Forsvaret. Derfor glæder det ham også, at han nu har landet et job som Business Development Manager i Terma, hvor han arbejder med Forsvarsrelaterede projekter. At det så ovenikøbet var det allerførste job, han søgte civilt, gør jo bare historien endnu bedre.

– Efter min udnævnelse til Premierløjtnant i Søværnet har jeg brugt hele min tjeneste i den operative tjeneste, hvilket har budt på mange spændende operationer og øvelser. Jeg valgte selv, at min tjeneste skulle foregå i 2. Eskadre, der typisk beskæftiger sig med de internationale operationer og de mere krigsrelaterede opgaver. Det betyder dog mange sejldage og et højt uddannelseskrav, forklarer Miki på spørgsmålet om, hvorfor han har valgt at forlade Forsvaret. 

– Sejldagene var i gennemsnit 180 dage årligt, hertil kom der kursus og uddannelse ved siden af, hvilket medførte, at jeg var væk væsentligt mere end halvdelen af året. Det blev særligt udfordrende, da jeg fik barn nummer to. Jeg havde ikke lyst til at forsætte karrieren i land, da jeg ikke fandt stillingerne attraktive, og jeg ikke kunne forestille mig den videre karriere til søs, med to børn. 

Arbejdet i Forsvaret – og i særdeleshed i Søværnet – byder på stærke relationer og mange spændende oplevelser. Finland, Norge, Sverige, Estland, Letland, Ghana, Portugal, Spanien og Polen er blandt de lokationer, hvor jeg har været med Søværnet. Sammenholdet og følelsen af at arbejde mod et fælles mål er unikt, særligt under skarpere udsendelser

Veteran Miki Daniel Nielsen

Der er en vej – skal bare finde den!

I princippet kunne Miki selv gå i gang med at søge et civilt job, men når man har tilbragt så mange år i Forsvarets verden, der er så anderledes end den civile, så er vejen fyldt med udfordringer.

– Jeg havde ikke skrevet en jobansøgning eller et CV siden mit sidste studiejob under universitet, så jeg var helt ude af trit med det civile erhvervsliv. Det var derfor svært for mig at oversætte mine kompetencer til noget en civil arbejdsgiver ville være i stand til at forstå, forklarer Miki, der kontaktede VELKOMMEN HJEM og som en af de første blandt andre talte med Helene Djursø, der er stifter og leder af foreningen: 

– Efter min første samtale med Helene var jeg fyldt med energi. Jeg var allerede besluttet på, at jeg skulle ud af Forsvaret inden samtalen, jeg kunne bare ikke se min vej. Efter samtalen med Helene var jeg overbevist om, at vi nok skulle finde den, siger Miki.

Søgte første gang – og fik det!

Som alle andre veteraner i forløb, fik også Miki en mentor tilknyttet sit forløb. Det blev Henrik Røboe Dam, director hos Systematic, der skulle være hans sparring, støtte og hjælp gennem mentorskabet.

– Henrik hjalp mig supergodt fra start med mit CV, og vi lavede en aftale om køre mig igennem deres HR- afdeling, så jeg kunne få lidt øvelse og måske blive klogere på mig selv, forklarer Miki, der også undervejs i forløbet møder en anden mentor – nemlig Per Frey, som Miki også rådfører sig med undervejs i forløbet – især omkring de job, han overvejer at søge. Og der går ikke lang tid, før han søger det job, han ønsker sig allermest.

– Kort tid inden i forløbet ser jeg et drømmejob hos Terma A/S. Jeg får skræddersyet mit CV og min ansøgning til jobbeskrivelsen og bliver herefter kaldt til første samtale, så til anden samtale…. det er det første job jeg søger efter min tid i Forsvaret og jeg får det, fortæller Miki.

Miki havde et atypisk hurtigt forløb. Hans gode kvalifikationer og hans evne til at fremhæve relevansen af dem i forhold til stillingen er efter min overbevisning hovedårsagen til, at det hele gik så hurtigt. Alle gode ønsker fra mig til Miki i hans nye karriere.

Mentor Henrik Røboe Dam

Mentor Henrik Røboe Dam

Hjælpen til at formidle gør forskellen

VELKOMMEN HJEM gjorde ifølge Miki selv en kæmpe forskel. Samtalerne med folkene bag foreningen og kickoff gav ham mod, håb og selvtillid. Og hjælpen gennem mentorforløbet – både fra Henrik Røboe Dam og samtalerne med Per Frey – var direkte årsag til, at det gik så hurtigt og så godt. 

– Jeg er nu ansat som Business Development Manager i Terma A/S, hvor jeg arbejder med Forsvarsrelaterede projekter. Jeg gør mindst lige så stor en forskel for Forsvaret nu, som da jeg var Kaptajnløjtnant i Søværnet, forklarer Miki, der anbefaler andre veteraner, der har besluttet at forlade Forsvaret, at søge hjælp i foreningen. Mentorskabet og følelsen af at have nogen, der støtter dig i en usikker tid, er vigtig. Det er den bedste beslutning, jeg har truffet. På trods af, at mine kompetencer og erfaringer var de samme, ville jeg næppe have fået mit nuværende job, da jeg ikke ville have været i stand til at formidle dem, slutter Miki.

Den korte soldaterhistorie om veteran Miki Daniel Nielsen

  • 2012 Jeg aftjente min værnepligt efter gymnasiet. Efterfølgende tog jeg bachelor i Erhvervsøkonomi (HA Almen) på BSS i Århus, velvidende at jeg ville søge ind som officer efterfølgende. Dengang ved ansøgningstidspunktet var det et krav at have en bachelor for at komme ind på officersuddannelsen, hvilket også var min motivation for at gøre min bachelor færdig.
  • 2016 Startede på Officersskolen.
  • 2019 Jeg blev udnævnt premierløjtnant, hvor jeg brugte det første år som Navigationsofficer Vagtchef på broen, efterfølgende var det som taktisk officer i operationsrummet. 
  • 2023 Jeg slutter karrieren som Kaptajnløjtnant, dog med en rådighedskontrakt.

Udsendelser

2022, feb. Min mest indflydelsesrige udsendelse har været Gulf of Guinea, anti-pirateri opgave. Her vendte vi hjem til Østersøen, halvvejs gennem udsendelsen, ved Ruslands invasion af Ukraine.

2022, sept. En anden betydningsfuld opgave var ved Nord Stream-lækagen. Der opstod et intenst arbejdspres i timerne og dagene efter lækagen, hvor de forskellige enheder, instanser og myndigheder skulle koordinere om at løse opgaven. Der er noget særligt over at opleve, hvordan folk tilsidesætter sine egne behov, for at løse en opgave af denne karakter. Søvn bliver skåret ned til et minimum for at kunne få så meget effekt som overhovedet muligt. Det gør det til mere end et arbejde. 

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.