Et jobskifte fra Forsvar til civil fører ikke nødvendigvis en identitetskrise med sig

Udgivet d. 27. september 2022 af Velkommen Hjem

Når man lander et civilt job, skal man absorbere en ny kultur og opbygge en ny identitet, som er kompatibel med den fra Forsvaret, som jeg nok aldrig giver afkald på, siger veteran Søren Winkler Schmidt, der helt afklaret med sit tilvalg af en civil karriere. Efter knap ti år i Forsvaret og en udsendelse til Irak er han startet som Training Partner i OFP Strategy & Optimization i Novo Nordisk. Det var ikke et fravalg af Forsvaret, men for ham var det blevet tid at komme videre. Og det er præcis sådan mange andre veteraner har det. Efter at have tjent Forsvaret og Danmark i en årrække, opstår der et naturligt behov for at prøve noget nyt – med afsæt i alle de gode erfaringer og uddannelser, de har fået i Forsvaret. Her kan du læse historien om, hvordan Søren blev guidet videre på civil grund af en fantastisk mentor, Lars Nobert, Novo Nordisk. Som ny mentor i VELKOMMEN HJEM blev han overrasket over, hvor veluddannede veteraner er, og hvor svært det faktisk kan være at komme igennem transitionen.

– Tiden var til, at jeg skulle prøve noget andet. At finde et civilt job har i højere grad handlet om et tilvalg snarere end et fravalg af Forsvaret. Jeg har været stolt af at være soldat, og jeg vil blive ved med at huske tilbage med ydmyghed og stolthed på min tid i Forsvaret. Jeg har altid vidst, at jeg ikke skulle arbejde hos Forsvaret resten af mit liv, og på nuværende tidspunkt har jeg den rigtige følelse af at have tømt det kapitel i mit liv, siger Søren.

Det er et kvantespring at forlade en arbejdsplads, en kultur og nogle kollegaer, som man er glad for, men da beslutningen var taget, var den forbundet med lettelse. Jeg vil fortsat blive drevet af min fortid, men i en ny kontekst, hvor fremtiden i højere grad drager mig.

Veteran Søren Winkler Schmidt

Mentor blev ”en absolut nødvendig ressource”

Søren hørte om VELKOMMEN HJEM gennem kollegaer, der ligesom han selv, havde tanker om at finde et civilt job. Søren kontaktede foreningen og kom med i et forløb, der starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigter og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. For Søren blev kickoff skelsættende.

Søren Winkler Schmidt, veteran

– Kickoff satte for alvor et syvtommer søm i min beslutning, og jeg gik derfra selvsikker i mit valg og med blod på tanden. Yderligere var kickoff lærerigt med mange interessante indlæg, som langsomt åbnede sløret for en anden verden, end den man kommer fra, fortæller Søren. 

Efter kickoff blev Søren matchet med mentor Lars Nobert, der er Corporate Vice President i Novo Nordisk og i de følgende seks måneder guidede og støttede han Søren i transitionen. Noget, som Søren ser som en uundværlig hjælp i forhold til der, hvor han er landet i dag.

– Lars og jeg har haft et rigtig godt samarbejde. Vi startede med at forventningsafstemme forløbet med hinanden. Lars har været en stor hjælp til at skabe en forståelse for erhvervslivet og hele ansøgningsprocessen. Han har været vejleder, sparringspartner og igangsætter ved at tilbyde sit netværk. Lars har været en absolut nødvendig ressource i mit forløb, forklarer Søren.

De fortjener en hånd

Lars Nobert har valgt at være mentor i VELKOMMEN HJEM blandt andet på baggrund af egne gode erfaringer med at få en håndsrækning på et tidspunkt, hvor man har brug for det. Desuden synes han, at veteranerne har fortjent hjælpen.

– Jeg har selv fået en håndsrækning i min karriere – og det vil jeg gerne give andre – specielt nogle jeg synes, har fortjent det. Da jeg læste om formålet med VELKOMMEN HJEM, tænkte jeg, at denne transition kræver noget – det er ikke nødvendigvis en let transition, fortæller Lars Nobert.

For ham har rollen som mentor ikke alene betydet, at han skulle hjælpe og give en masse. Han har selv lært nye ting, som han kan tage med videre.

– Jeg har lært meget i forløbet, specielt om en helt anden kultur. Jeg blev overrasket over, hvor meget træning fylder i Forsvaret – men det er jo samtidig positivt, for heldigvis er vi ikke i krig så tit. Og så blev jeg overrasket over, hvor dygtige og hvor mange kompetencer især min mentee har, fortæller Lars Nobert og fortsætter:

– Forsvaret er jo også en hierarkisk organisation med de fordele og ulemper, der er i det. Jeg var overrasket over karrierevejene; at man ikke decideret søger job i Forsvaret. Man skal ikke sælge sig selv på samme måde som i en civil virksomhed, men omvendt, så skal man jo via sin indsats sælge sig selv hver eneste dag.

Mine råd til andre veteraner: Tal mindre om, hvilket regiment du har været i – men tal mere om, hvad løste du? Hvad kan du?

Mentor Lars Nobert, Novo Nordisk.

Lars Nobert, mentor

Åbning af netværk satte skub i processen

Et forløb i VELKOMMEN HJEM er indholdsmæssigt lige så forskelligt og unikt som den mentor og den veteran, der deltager i det. Men der er alligevel nogle emner, som generelt skal vendes og presser sig på i de seks måneder, som mentorforløbet varer. Der er blandt andeet altid brug for hjælp til oversættelse fra de militære termer til den civile lingo, ligesom veteranerne har stor glæde af at få sparring både før og efter jobsamtaler.

– Vi har brugt en del tid på at optimere CV og ansøgning, og på at få konkretiseret min egentlige motivation i forhold til arbejdsområde, fortæller Søren om sit forløb og tilføjer:

– Yderligere har Lars vejledt mig i ansøgningsprocesser, hvor vi har snakket om, hvorledes strukturen og indholdet i jobsamtalerne var; om lønforhandlinger; forventninger til relevante stillinger for at optimere en målrettet ansøgningsproces; organisationsopbygninger; pension osv.

Lars været også været min sparringspartner, hvor vi har haft snakket før hver jobsamtale, jeg har haft, og efter hver samtale for at evaluere. Og så har Lars har åbnet sit netværk for mig, hvilket hjalp til at skubbe mig i gang med processen og hurtigt få indsigt i ledelsesniveauer og forskellige funktioner i erhvervslivet.

Det har på alle måder været en god beslutning at blive en del af VELKOMMEN HJEM. Dette var startskuddet og en følelse af gensidig forpligtigelse til at fortsætte jobjagten trods flere afslag. Det skabte grundlaget, forsynede mig med en mentor og fulgte mig helt i mål.

Veteran Søren Winkler Schmidt

En eventuel identitetskrise kan bare komme an

For Lars Nobert har mentorskabet med Søren været en helt igennem god oplevelse, der har givet ham en stor tilfredshed.

– Det har været enormt behageligt at snakke med Søren. Han er en rigtig god fyr, og jeg håber på, at vi fortsætter kontakten fremadrettet. Søren har lært sine ”selling- points” at kende – og det er jeg stolt af at have været med til. Det er i det hele taget rart at gøre en forskel for andre, så jeg stiller mig gerne til rådighed igen i nyt mentorskab i VELKOMMEN HJEM, forklarer Lars Nobert.

Sørens udbytte af forløbet har helt konkret resulteret i lidt af et drømmejob – som godt nok kræver både en personlig og kulturel omstilling, men som han ser frem til med ro i maven.

– Jeg har landet en stilling som Training Partner i OFP Strategy & Optimization i Novo Nordisk. Jeg har reflekteret en del over identiteten, men jeg er kommet frem til, at den altid vil være i mig. Som tidligere nævnt bærer jeg den med stolthed. Nu handler det om at absorbere en ny kultur og opbygge en ny identitet, som er kompatibel med den fra Forsvaret, som jeg nok aldrig giver afkald på. Måske jeg ubevidst går en identitetskrise i møde, men for nu er jeg rolig omkring det, slutter Søren.

Den korte soldaterhistorie om veteran Søren Winkler Schmidt

  • 2012-2016 Sergentskolen (Sønderborg) og Officersskolen (Frederiksberg)
  • 2016-2018 Delingsfører for værnepligtige (Aalborg), Holdfører på Sergentskolen (Varde) og Delingsfører for forsyningsdeling (Aalborg)
  • 2018-2019 Udsendt Irak, Movement Control, Terminalofficer og delingsfører
  • 2019-2020 Næstkommanderende kompagni/NSE (Vordingborg)
  • 2020-2021 Chef kompagni/NSE (Vordingborg)
  • 2021-2022 Kaptajnuddannelse på Officersskolen (Frederiksberg)
  • 2022 S7 i Stab (Vordingborg)