Dobbelt op på topkvalificeret sparring resulterede i ønskejob

Udgivet d. 16. januar 2024 af Velkommen Hjem

Veteran Kasper Hansen havde været 16 år i Forsvaret og udsendt 3 gange, da han stoppede fra en stilling og en karrierevej, som han ellers var ”enormt glad for og motiveret omkring”. Han kunne ikke forene det, han fandt mest spændende i Forsvaret med sine værdier som familiefar. I et forløb i VELKOMMEN HJEM fik han sparring, gode råd og konkrete værktøjer fra både hans faste mentor i foreningen, Stefan Knapp, Partner i PA Consulting og også fra en af foreningens frivillige, Thomas Hastrup-Leth. På den baggrund lykkedes det Kasper at lande et job hos Novo Nordisk, der gør ham lige så tilfreds og forventningsfuld, som han var omkring det han forlod i Forsvaret. 

– Jeg er enormt stolt af alt det, jeg har oplevet og opnået i Forsvaret. Jeg synes, at Forsvaret har været en fantastisk arbejdsplads. Grunden til, at jeg stopper, findes primært i et værdiskifte efter familiestiftelse. Jeg var blevet optaget og var startet på både Operations- og Føringsuddannelse og Master i Militære Studier, og forestillede mig egentligt at skulle fortsætte i Forsvaret – lige indtil jeg fik børn, fortæller Kasper. 

Klicheen om, at folk fra Forsvaret kan eksekvere og er løsningsorienteret, er for mig hurtigt blevet bekræftet som en bærende enorm værdi.

Veteran Kasper Hansen

Fik forståelse af KAN og hjælp til beslutning om VIL

Da Kasper forlod Forsvaret, var han i tvivl om, hvad hans kompetencer ville kvalificere ham til på civil grund, og hvordan han skulle komme i gang med at søge. Han skulle overvinde sig selv for at bede om hjælp, men kontaktede alligevel VELKOMMEN HJEM, hvor han kom med i et forløb, som blandt andet indebærer op til seks måneders sparring med en af foreningens engagerede mentorer. 

– For mig var det et stort skridt alene at tage beslutningen om at række ud til VELKOMMEN HJEM. Derfra har foreningen bidraget med nogle rigtig gode reflektionsværktøjer, som for mig har haft kæmpe værdi. Hele refleksionen fra, hvad KAN militære Kasper til, hvad VIL civile Kasper har været den største proces for mig. Jeg havde i virkeligheden et meget begrænset indblik i, hvad der reelt var af muligheder og indhold i civile jobs – og om min motivation og ambitioner matchede nogle af de muligheder. Det har VELKOMMEN HJEM og mentorskabet i høj grad hjulpet mig med at afklare, siger Kasper, der til sin store glæde fik mentor Stefan Knapp som sin faste sparringspartner gennem transitionen. 

– Jeg vil rose Stefan for at møde min refleksion med værktøjer, ”udfordringer” til min opfattelse og hjælpe mig med at folde ud og spore mig ind på ”HVAD” jeg egentlig ville. Jeg har helt konkret brugt Stefan til sparring omkring mine refleksioner og har i ham haft en konstruktiv, kritisk ven til at guide min refleksion i en retning, der passer til mine værdier. Stefan åbnede også sit netværk og hjalp mig derigennem med at forberede mig bedst muligt til jobsamtaler, hvilket havde kæmpe værdi for mig, fortæller Kasper.

Da jeg startede min proces i VELKOMMEN HJEM, fik jeg sat retning på min refleksion og kendskab til værdien af netværk og kaffemøder.

Veteran Kasper Hansen

Kasper Hansen, vetaran

Vi skal skabe ro, vished og fremdrift

Stefan Knapp er Partner i PA Consulting og mentor i VELKOMMEN HJEM. Det frivillige arbejde for foreningen valgte han af mange gode grunde – ikke mindst i et håb om, at hjælpe Forsvaret med at tiltrække dygtige folk, når de kan se, at militære kompetencer anerkendes og der er hjælp og støtte at hente fra erhvervslivet, når de står i transitionen. 

– For det første synes jeg, at formålet er helt fantastisk. De senere år må vi jo konstatere, at det at have dygtige folk i Forsvaret er blevet mere relevant givet tidens uroligheder på globalt plan med krig og ufred som epicenter, forklarer Stefan Knapp og fortsætter: 

– For det andet synes jeg, at det at applicere sin viden, indsigt og erfaring fra et område til et andet, er utroligt værdifuldt. Det er jo præcist det samme, vi forsøger at gøre som rådgivere og konsulenter; at skabe ro, vished, tryghed og fremdrift i eksekveringen af vores kunders ambitioner og planer. Vores veteraner kommer med meget specifik viden og indsigt fra et ’felt’ (udsendelser, militære strategier og taktikker og effektiv krigsførelse) og kan være i tvivl om, hvordan man oversætter det til brugbar indsigt og viden i et helt andet felt, nemlig det danske erhvervsliv. Den oversættelse vil jeg gerne være med til at lave.

Alt er timet og tilrettelagt

Stefan Knapp er generelt imponeret over de militære kompetencer, som veteranerne får med sig fra Forsvaret og i særdeleshed over alt det, hans mentee kan.

– Mine dialoger med især Kasper gør, at jeg ser, at der er nogle helt specifikke militære kompetencer hos veteranerne, der træder frem: Struktur, ledelse og kommunikation. Struktur er en helt integreret del af de udsendelser, som Kasper og hans gode ex-kolleger har været på. Alt er timet og tilrettelagt (som Egon Olsen ville have sagt) – og der er faste procedurer for alle vigtige aktiviteter og opgaver. Det giver ro og alignment. Ledelsesdelen er vigtig i og med, at man arbejder gennem andre i en effektiv ledelseskaskade, forklarer Stefan Knapp og tilføjer: 

– Jeg oplever, at ledelsesgerningen i høj grad er bundet op på det formål, man er ude for – og at det formål gennemsyrer kulturen og den måde, man interagerer på – på tværs af niveauer. Slutteligt er kommunikationen klar, tydelig og transparent – noget som de fleste virksomheder i deres strategieksekvering kan lære meget af. De tre elementer er tæt forbundne og i højsædet i militæret – men bør også være det i enhver virksomhed.

En udviklingsorienteret og konstruktiv mentee

Stefan Knapp fortæller, at Kasper har mange kvalifikationer og styrker har med fra Forsvaret, som han også oplever, at Kasper har bragt i spil i selve mentorforløbet.

– Planlægningsevner, fokus, dedikation, udviklingsorientering og professionalisme. Kasper har fra første møde kommet over bordet som én, der er bevidst om sine evner, og hvad han skal arbejde på at udvikle. Enhver snak med ham har været udviklingsorienteret og konstruktiv, og han har på en professionel og dedikeret måde taget de brugbare dele af samtalerne til sig og brugt dem på en fokuseret og struktureret måde, siger Stefan Knapp, der forklarer, at han også har stræbt efter at give Kasper en klar forståelse for kulturen i erhvervslivet kontra Forsvaret.

– Det har handlet om at vende dynamikken, konteksten og forventningerne til performance og leverance i en virksomhedskontekst holdt op mod de samme elementer i en militær kontekst. Vi har fået testet og efterprøvet nogle af Kaspers perspektiver på ledelse, værdiskabelse, eksekvering og brand i en virksomhedskontekst imod den kultur og forståelse, han har fra sin rolle som veteran, fortæller Stefan Knapp. Han er ikke overrasket over, at Kasper har fået så godt et job hos Novo Nordisk. 

– Jævnfør Kaspers kompetencer, styrker og personlighed kommer det ikke bag på mig, at han har fået en stilling af den kaliber – men det er rart at kunne byde ind med perspektiver og indsigter, der har været med til at give Kasper et endnu bedre fundament for at gå i dialog om den pågældende stilling og tage sin nye arbejdsgiver med storm, slutter mentoren.

Stefan Knapp, mentor

Fantastisk sparring fra endnu en frivillig 

Igennem VELKOMMEN HJEM og Stefan Knapp mødte Kasper også en af de fantastiske frivillige, der ligesom mentorerne stiller op for foreningen alene for at hjælpe veteranerne. En af dem er Thomas Hastrup-Leth, der er selvstændig og arbejder som Leadership Advisor & Executive Coach. Hans bidrag som sparringspartner fik også betydning for, at Kasper landede jobbet hos Novo Nordisk, ifølge veteranen selv.

– Jeg var i løbet af mentorskabet også så heldig at få kaffemøder med Thomas igennem VELKOMMEN HJEM. Thomas har været en kæmpe ressource i forhold til at være sparringspartner videre i min proces. Han har med hans nysgerrighed på at finde ud af, hvad der driver mig, hjulpet mig enormt meget i min afklaring til valg af vej – og så har Thomas med sin tunge HR-baggrund været en kæmpe hjælp i forbindelse med at forberede mig i hele ansøgnings- og ansættelsesprocessen, forklarer Kasper.

For Thomas Hastrup-Leth var også en fornøjelse at hjælpe Kasper på sidelinien.

  – Jeg har oplevet Kasper som meget åben, nysgerrig og reflekteret i vores samtaler. Det har været en fornøjelse at arbejde med Kasper herunder se ham tage sig tid til at tænke mulighederne igennem og nøje overveje for og imod i forhold til de muligheder, der har været på bordet undervejs. Jeg er overbevist om at Kaspers stærke leder- og personlige kompetencer bliver et stort plus for hans nye medarbejdere, kollegaer og for Novo Nordisk. Jeg ser frem til at følge ham fra sidelinjen i årene der kommer, siger Thomas Hastrup-Leth. 

Netværk er alt!

Selv om man godt ved, at netværk ofte er vejen til det gode job, så kan det være svært at række ud og bede om hjælp. Men i dag er Kasper rigtig glad for, at han overvandt sig selv. 

– Jeg endte ultimativt i en stilling, som indeholder alt det, jeg søgte på baggrund af, at jeg tog fat i mit netværk – hvilket i virkeligheden var det sværeste for mig at gøre. Det er jeg ikke sikker på, at jeg havde fået gjort uden VELKOMMEN HJEM.

I dag er jeg leder for et team af 13 dygtige projektledere i Novo Nordisk. En stilling, der er et supergodt match til både mine kompetencer, min motivation og mine værdier – og overførslen af erfaring fra Forsvaret får jeg både bragt i spil i ledelse og i løsningen af komplekse problemstillinger dagligt. Meget af det jeg har med fra min operative baggrund i Forsvaret, omsætter og udnytter jeg hver dag i min nye stilling. Det er min oplevelse, at en baggrund med operativ føring, problemløsning samt de krav og det pres, vi typisk oplever under vores udsendelser, sætter mig enormt godt i stand til at klare min nye hverdag og skabe succes som leder i en stor civil virksomhed, slutter Kasper.

Den korte soldaterhistorie og veteran Kasper Hansen

  • 2007 Startede i Forsvaret og har siden har siden primært været operativ
  • 2009 Første udsendelse til Helmand, Afghanistan som infanterist. Søgte herefter ind på Officersskolen.
  • 2014 Færdig som officer og startede som opklaringsdelingsfører på Bornholm.
  • 2017 Anden udsendelse til Kabul, Afghanistan med min deling. Blev senere eskadronschef for en opklaringseskadron.
  • 2020 Tredje udsendelse til Kabul, Afghanistan og denne gang med eskadronen.
  • 2022 Havde i flere år også haft stilling ved Center for landmilitære operationer ved Forsvarsakademiet som underviser i landmilitær taktik. Her sluttede Kasper sin militære karriere fra stillingen ved Forsvarsakademiet.

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.