Kan man blive fartblind i forhold til egne kompetencer?

Udgivet d. 18. januar 2021 af Velkommen Hjem

Hvis du spørger Amanda Drisgaard er svaret ja. Med flere års militære erfaringer i rygsækken – som sprogofficer i arabisk og udsendt til hhv. Andenbugten og to gange til Irak – var det en øjenåbner at komme med i et forløb i VELKOMMEN HJEM. Her fik hun klarhed over sine stærke sider, og dem er der mange af ifølge Amandas mentor, Lene Holling, tidligere HR Udviklingsdirektør i Københavns Lufthavne og netop startet som HR Chef i Verdensnaturfonden. Lene Holling er en af de forrygende mentorer, der hjælper veteraner i VELKOMMEN HJEM. Sidst  har hun hjulpet Amanda med at lande jobbet som projektchef i Børnehjælpsdagen, hvor veteranen for alvor kan få alle sine kompetencer i spil.

Amanda Drisgaard har ikke været fastansat i Forsvaret i klassisk forstand, udover i forbindelse med sine tre udsendelser. Men igennem de sidste 12 år har hun arbejdet on/off med opgaver i Forsvaret, mens hun har taget en civil uddannelse. Og nu var tiden kommet, hvor hun gerne ville finde et fast civilt arbejde, hvor hun kombinerede sine militære erfaringer med sin civile uddannelse. Men hvad kan man egentlig rent fagligt i en civil kontekst? Hvilke erfaringer fremhæves? Og hvilken stilling vil være rigtig at søge? 

– Jeg har stort set al min erhvervserfaring fra Forsvaret, og jeg synes ikke normalt, at jeg mangler ord til at beskrive, hvad det er jeg kan. Men da store dele af min omgangskreds også har en baggrund i Forsvaret, har det nok alligevel haft gjort mig lidt blind for, hvad det er for nogle særlige kompetencer, jeg har med mig – for min omgangskreds har dem jo også. Jeg har simpelthen været en form for fartblind, forklarer hun.  

Amanda Drisgaard, veteran

Kickoff gav jobsøgningen retning og Amanda selvtillid

Amanda tog kontakt til VKH og kom med i et af foreningens forløb. Amanda oplevede, at hun lige fra start fik tydeliggjort, hvad hun kan og i hvilken type job, hun kunne gøre brug af sine komptencer. 

– For mig personligt har VKH hjulpet mig med at blive mere skarp på, hvad det er for nogle kompetencer, jeg særligt har med mig fra Forsvaret. Og  særligt kickoff gjorde mig skarpere på, hvad det er, der virkelig betyder noget for mig, nemlig at gøre en forskel for andre – samtidig med, at jeg bruger mine evner inden for projektledelse og –udvikling, facilitering og undervisning, forklarer Amanda.

Et stærkt CV er et godt udgangspunkt

Amanda blev efterfølgende matchet med mentor Lene Holling, der udover at være mentor i VELKOMMEN HJEM, indtil for nylig var HR Udviklingsdirektør i Københavns Lufthavne og samtidig ansvarlig for CPHs engagement i foreningen. 

– Jeg hjælper blandt andet med at matche mentor og mentees og at sikre, at vi hjælper så mange veteraner som muligt videre i job ved at give dem den sparring og input, de måtte have behov for med afsæt i deres individuelle situation. Personligt vil jeg også gerne bidrage med de kompetencer, jeg har, til det rigtigt flotte stykke arbejde, VKH tilbyder veteranerne. Det gør jeg som mentor og gennem kompetenceafklaringssamtaler med veteraner, fortæller Lene Holling. 

Lene Holling oplever, at der er flere af Amandas militære kompetencer, som i den grad er værd at fremhæve i en jobsøgningsproces.

– Amanda har et rigtigt flot CV, og hun har forstået at skabe en rød tråd igennem sin karriere og uddannelser. Hun har afsæt i sin militære uddannelse, hvor hun har opbygget stærke kompetencer inden for undervisning og formidling, relationsskabelse, projektstyring, analyse og det at arbejde i en politisk kontekst. Kombinerer man disse kompetencer med en akademisk uddannelse, giver det Amanda et stærkt CV. Et CV, som kan give Amanda et job i mange forskellige organisationer, mener Lene Holling og tilføjer: 

– Det har været meget let at være mentor for Amanda, da hun har et fantastisk drive og gå på mod, og så har hun været rigtig hurtig til at koble sig på de ideer og jobretningen, vi sammen har udforsket. Jeg tror, at jeg har været med til at åbne Amandas øjne for, at hun har nogle unikke kompetencer, og så har jeg skubbet lidt til hendes egen selvforståelse og ydmyghed.

Lene Holling, mentor

Fik øjnene op for nye muligheder

Amanda oplever også selv, at forløbet og mentor har hjulpet hende til at se egne kompetencer og muligheder med friske øjne.

– Lene har været virkelig god til at påpege den røde tråd i mit arbejdsliv og min uddannelse, og så er hun kommet med konkrete råd til alternative jobmuligheder for en med min profil – muligheder, jeg ikke selv havde overvejet før. I det hele taget har Lene været utrolig inspirerende og positiv at tale med, hvilket har givet et godt boost og nogle nye inputs. Lene har også været god til at ”gennemskue” mig og finde ind til kernen af mine kompetencer – for eksempel da hun sagde: ”Du er sådan en person, man bare kan give nogle rammer og et overordnet mål, og så har du intet problem med selv at lægge en plan og fylde de rammer ud. Man ved bare, at du rammer rigtigt”.

Gode råd i en tid med øget konkurrence om de ledige job

”Alle veteraner har nogle stærke og unikke kompetencer. Det skal du tro på. Nøglen til et nyt job uden for Forsvaret ligger i høj grad i at tro på sig selv, og prøve at beskrive i en ansøgning, hvad man har af både praktisk og uddannelsesmæssig viden og erfaring. Man skal ikke tage for givet, at alle vi andre ved, hvor mange gode kompetencer veteranerne får med sig fra deres jobs i Forsvaret.”

Lene Holling, mentor

Et meningsfuldt job med alle kompetencer er i spil

Amanda er igennem forløbet nu, men fandt undervejs sit drømmejob med hjælp fra foreningen og Lene Holling. At det er endt godt og med et drømmejob skyldes i høj grad Amandas egen indsats i processen og hendes åbenhed i forhold til rådgivningen. 

– VELKOMMEN HJEM har været et virkeligt godt boost og har særligt åbnet mine øjne for andre typer af stilling end dem, jeg selv tidligere havde hørt om. Desuden gjorde kick-off dagene mig opmærksom på, at det betyder meget for mig, at jeg i mit arbejde kan kombinere udvikling, undervisning/facilitering og det at gøre en forskel. Derfor er det også helt fantastisk, at jeg pr. 1. december 2020 er startet som projektchef i Børnehjælpsdagen, hvor jeg både er med til at udvikle nye projekter, varetage kontakt til stakeholders på mange forskelllige niveauer, kan undervise og facilitere noget af tiden og vigtigst af alt: Jeg kan gøre en forskel for anbragte og tidligere anbragte unge, slutter Amanda Drisgaard.  

Den korte historie om veteran Amanda Drisgaard

Fra 2008-2010 tog Amanda Drisgaard uddannelsen til sprogofficer i arabisk. Hun blev efterfølgende udsendt til Adenbugten (farvandet mellem Yemen i nord og Somalia i syd) i 5 måneder, inden hun overgik til en reservekontrakt og vedblev at udføre en masse arbejde for Forsvaret ved siden af sine universitetsstudier, både som oplægsholder, parlørunderviser, indspiller på diverse tolkeøvelser, og som instruktør og formidler på en hel masse CAC-undervisning (conduct after capture; gidseloverlevelse).
I 2015 afleverede Amanda Drisgaard sit kandidatspeciale. I 2016 blev hun igen udsendt – denne gang til Irak som sprogofficerer. Her var hun næstkommanderende for tolkesektionen på Operation Inherent Resolve (OIR) hold 3.
I 2017 blev hun udsendt igen til Irak som leaveafløser på OIR hold 5.