Gik efter virksomheder med den rette indstilling til Forsvaret

Udgivet d. 5. maj 2024 af Velkommen Hjem

Med et ønske om at blive ved med at udvikle sig besluttede veteran Sophie Pank Lomborg at starte en civil karriere efter 6 gode år i Operationsstaben. Da hun allerede havde taget en juridisk kandidateksamen før Forsvaret, lå mulighederne jo lige for – men Sophis ønskede ikke at søge alene på den baggrund. Hun gik efter et civilt job, hvor hun også ville kunne anvende sine erfaringer fra Forsvaret, og hvor hun fortsat kunne være noget for Forsvaret. 

I den forbindelse havde hun brug for hjælp til at tænke ud af boksen, og det fik hun i VELKOMMEN HJEM og af en af foreningens mange fantastiske mentorer, Morten Høgh Petersen, der er partner i KPMG. I dag er Sophie landet i PwC i præcis den stilling, hun drømte om – og i en virksomhed, der bakker op om Forsvaret ligesom hun selv. 

Selv om Sophie Pank Lomborg havde taget beslutningen om, at hun ville videre i en civil stilling, ønskede hun ikke at forlade Forsvaret helt …

– I forbindelse med min fratrædelse valgte jeg at få en reserve-kontrakt med Forsvaret. For mig var det vigtigt, at jeg ikke lukkede døren helt i, fortæller Sophie, der herefter kom med i et forløb i VELKOMMEN HJEM.

– Lige fra start gav VELKOMMEN HJEM mig helt klart en forståelse for, at erhvervslivet i høj grad kan bruge den baggrund, man får i Forsvaret. Jeg har jo hele tiden godt været klar over, at jeg ville kunne søge en stilling på baggrund af min juridiske kandidateksamen, men jeg var interesseret i samtidigt at anvende min erfaring fra Forsvaret, og havde derfor brug for hjælp til at tænke ud af boksen.

VELKOMMEN HJEM var med til at gøre mig bevidst om, hvilke værdier jeg ønskede hos en arbejdsplads, og hvordan jeg som medarbejder motiveres.

Veteran Sophie Pank Lomborg

Hurtigt på rette spor

Som alle veteraner i foreningens forløb fik også Sophie sin egen personlige mentor – nemlig Morten Høgh Petersen, som er partner i KPMG og selv har en baggrund som Reserveofficer i Hæren. Det var et perfekt match ifølge Sophie, der oplevede, at mentors kendskab til Forsvaret hurtigt førte hende i den rigtige retning. 

– Morten var meget hurtig til at se værdien af de kompetencer, som jeg har oparbejdet i Forsvaret og var rigtig dygtig til at spore mig ind på, hvor jeg ville passe godt ind. Både i forhold til det jeg kan, og de kompetencer jeg har, men også i forhold til den type af opgaver, som jeg brænder for. Han var derfor rigtig god til at pege mig i en meget specifik retning, som stemmer overens med min måde at arbejde på, og de værdier jeg har. Jeg har en stor passion for Forsvaret, og det var derfor utrolig vigtigt for mig, at jeg ikke bare ”flyttede mig for at flytte mig”, men at jeg også landede et sted, som var det rigtige for mig. Og det hjalp Morten mig med, fortæller Sophie.

Forsvaret er en unik mulighed for at lære at begå sig i internationale miljøer og samarbejde på tværs, ligesom man lærer meget om at arbejde struktureret og processuelt, da det er en forudsætning, når man er i så stor en organisation som Forsvaret.

Veteran Sophie Pank Lomborg

Sophie Pank Lomborg, veteran

Sonderede terrænet først

Efter det første møde med Morten Høgh Petersen brugte Sophie tid på at overveje sit næste skridt og se nærmere på de virksomheder, som Morten havde foreslået. Hun valgte de virksomheder ud, som hun kunne forestille sig at søge arbejde hos, for at undersøge om hun omvendt også var interessant for dem.

– Jeg rakte meget specifikt ud til enkelte virksomheder med henblik på at afklare, hvorvidt mine kompetencer var noget, de kunne bruge og for at få en fornemmelse af virksomheden som arbejdsplads. Det gav pote, og jeg blev tilbudt en stilling hos PwC, hvor jeg nu arbejder som manager i deres afdeling for Risk Assurance og Digital Trust, hvor jeg arbejder med cyber-sikkerhed og IT-teknologi. Udover at være landet i en stilling og en virksomhed, som jeg føler mig rigtig godt hjemme i allerede, så støtter PwC også op om Forsvaret, og bakker mig derfor op i, at jeg fastholder min kontakt til Forsvaret, fortæller Sophie og understreger:

– Jeg er utroligt glad for at være landet i en virksomhed, som også ser vigtigheden og værdien af den opgave, som Forsvaret løser, og derfor ønsker at bidrage. 

VELKOMMEN HJEM har gjort mig klogere på, hvordan jeg kan omsætte de værktøjer, som jeg har lært i Forsvaret til noget, man kan bruge i det civile erhvervsliv.

Veteran Sophie Pank Lomborg

Vi styrker Forsvaret ved at hjælpe veteranerne

Mentor Morten Høgh Petersen har selv en baggrund som Reserveofficer i Hæren og ved, hvor vigtigt det er, at Forsvarets medarbejdere kan få en civil karriere og også der kan få glæde af deres militære kompetencer.

– De kompetencer, som man får med fra Forsvaret er meget relevante – men de skal tilpasses til en anderledes civil kontekst. Hvis vi vil sikre et stærkt Forsvar i Danmark, er der behov for en sammenhængskraft mellem det militære og civile arbejdsmarked, og vi skal sørge for, at der er gode overgange, da flest ofte vil skifte fra en karriere i Forsvaret til det civile og dermed vil det være en naturlig rejse som rigtig mange skal gennemføre, siger Morten Høgh Petersen.

Hvis der ikke er tillid til, at man kan lave et karriereskifte senere i arbejdslivet, er jeg bekymret for, at det vil skade rekrutteringen til Forsvaret. Derfor vil jeg gerne bidrage ved at hjælpe veteraner, der ønsker sparring om jobmuligheder mv.

Mentor Morten Høgh Petersen

Morten Høgh Petersen, mentor

Planer skal ændres i kontakt med virkeligheden

Morten Høgh Petersen mener, at Forsvarets medarbejdere generelt kan bringe værdifulde kompetencer med ind i erhvervslivet – ikke mindst når det gælder forventningsstyring.

– På det personlige plan synes jeg, at Forsvarets medarbejdere har nogle værdier og en moral, der har en meget høj værdi i erhvervslivet. Pålidelighed, ansvar og loyalitet er ekstremt vigtige i erhvervslivet, hvor mange organisationer fungerer bedst ved, at man kan stole på, at medarbejderne løser deres opgaver selvstændigt og på eget initiativ. Og at når opgaverne ikke kan løses, eller vil kræve mere tid, at der sker klare meldinger til foresatte ledere om de udfordringer, der stødes ind i. Særligt har jeg oplevet, at en del nyuddannede civile medarbejdere der ikke har en baggrund fra Forsvaret, kan være tilbageholdende med at melde, når opgaver bliver forsinket; eller planerne ikke lader sig udføre som oprindeligt tiltænkt. Medarbejdere med baggrund i Forsvaret ved, at enhver plan ”skal ændres efter kontakt med virkeligheden (fjenden)”, men mange civile misforstår, at deres chefer vil skælde dem ud, hvis ikke planerne kan gennemføres som planlagt, og undlader dermed at rapportere ærligt og transparent.

Åbne spørgsmål skærpede fokus

Hos Sophie ser han desuden en lang række faglige kompetencer og personlighedstræk, som er en fordel for hende i forhold til at skabe sig en god karriere i en civil virksomhed – de skal blot oversættes i den rette kontekst.

– Sophie er en meget specialiseret medarbejder med en solid uddannelsesbaggrund, men også med en meget specialiseret viden fra Forsvaret og fra internationalt arbejde igennem hendes tid i Forsvaret. De faglige kompetencer er således på et meget højt niveau, men naturligvis ikke direkte overførbare til en civil kontekst, om end Sophie har en meget bred indsigt i Forsvaret, forklarer Morten Høgh Petersen, og forsætter:

– Sophie var meget åben omkring, at hun ikke selv havde et overblik over, hvilke sektorer der kunne være relevante, herunder indenfor rådgivningsbranchen. Jeg har mere en 20 års erfaring fra KPMG og kunne på den baggrund dele mine erfaringer, herunder indenfor rådgivningen af den offentlige sektor, som hun har erfaring med fra Forsvaret. På den måde blev den rolle, jeg tog i forløbet, indledningsvist at stille en række åbne spørgsmål, og komme med en række forslag for at indkredse, hvad Sophie var på udkig efter, og hvad hun nok ikke var så interesseret i. Derigennem kom vi frem til en række mulige virksomheder, hun kunne kontakte. Jeg anbefalede selv, at Sophie skulle søge hos en af vores konkurrenter, da jeg vidste, at de havde en relevant afdeling og styrkeposition, der matchede Sophies kompetencer. Heldigvis viste det sig at være et godt match – og det er der, Sophie er blevet ansat. Jeg ved ikke, om det var mit råd, der blev udslagsgivende for, at Sophie tog samtalen… men jeg er sikker på, at det bliver en succes for begge parter, slutter mentor Morten Høgh Petersen.

Den korte soldaterhistorie om veteran Sophie Pank Lomborg

  • Baggrund – Jeg har en kandidatgrad i jura fra Aarhus Universitet. Under min kandidatuddannelse tog jeg et udvekslingsophold i Israel på The Hebrew University of Jerusalem, hvor jeg havde en del internationale juridiske fag, som omhandlede international humanitær folkeret og menneskeret. De fag fandt jeg virkelig interessante, og valgte derfor at skrive speciale i folkeret, og søgte derfor meget målrettet ind til Forsvaret, da jeg gerne ville omsætte teori til praksis. 
  • 2014 – Jeg startede i Forsvaret som militærjuridisk rådgiver i en nyoprettet stilling hos Hærens Efterretningscenter i Varde. Der startede jeg mine første 4 måneders ansættelse på Hærens Sergentskole, hvor jeg deltog i den grundlæggende sergentuddannelse sammen med sprogofficererne. 
  • 2016 – Jeg blev udsendt med Flyvevåbnet, som en del af deres red card holder team, hvor jeg vurderede det juridiske grundlag for de danske F-16 fly engagementer og indsættelser i Irak og Syrien. 
  • 2017 – Jeg startede i en stilling i Forsvarskommandoens juridiske sektion i Operationsstaben. 

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.