VELKOMMEN HJEM har vist mig værdien af netværk

Udgivet d. 15. marts 2017 af Velkommen Hjem

I militæret bruger man ikke netværk på samme måde som på det civile arbejdsmarked. Under forløbet i VELKOMMEN HJEM fandt Allan Borup-Buch for alvor ud af, hvor meget det betyder for ens jobmæssige muligheder, at man har et godt netværk at trække på. Et netværk, som han har fået adgang til via sin mentor.

Allan Borup-Buch er krigsveteran og jobsøgende. Han startede derfor på forløbet hos VELKOMMEN HJEM i efteråret 2016. Han er 31 år, officer fra Hærens Officerskole. og har 12 års erfaring fra Forsvaret, herunder 3 udsendelser til Afghanistan.

Under forløbet har Allan Borup-Buch haft stor glæde af, at VELKOMMEN HJEM har facilliteret rammerne for at få afklaret de militære begreber og omsat dem til civile kompetencer,  at få sparring omkring CV-skrivning, oplysning om anvendelse af netværk og sidst, men ikke mindst den afgørende positive oplevelse at blive parret op med en mentor. I Allan Borup-Buchs tilfælde en mentor fra Pandora.

– Mentorforløbet er efter min mening den vigtigste del af forløbet. Især fordi den indsigt og det netværk, som min mentor har kunnet tilbyde, ville jeg ikke have haft mulighed for at bruge, hvis ikke det havde været for ham. Netværket anvendes flittigt og med et telefonopkald fra min mentor arrangeres møder både eksternt og internt i organisationen, fortæller han.


Fokuseret jobsøgning
Allan Borup-Buch har været glad for årene i Forsvaret, men kunne af familiemæssige årsager ikke fortsætte, og er derfor nødt til at tage det store skift fra militær til civil. Og det troede han egentlig, at han havde helt styr på.

– Før jeg kom med i VELKOMMEN HJEM, var jeg overbevist om, at mit CV og min jobsøgning var lige efter bogen. Men i virkeligheden er det først efter, at jeg kom med i forløbet, at min jobsøgning er blevet fokuseret, fortæller Allan Borup-Buch.

– Udover at give mig adgang til et fantastisk netværk, har min mentor også udfordret mig på blandt andet mine forventninger om international versus national karriere, mit niveau, arbejdsopgaver, antal rejsedage og antal arbejdstimer … alt sammen med henblik på at fokusere min søgning.

Se på kompetencer frem for uddannelse
Som jobsøgende savner Allan Borup-Buch en større grad af mod fra civile virksomheder i forbindelse med nyansættelser. Han efterspørger en større interesse for at prøve noget nyt.

– Den følelse af opbakning og engagement, som jeg oplever i forløbet i VELKOMMEN HJEM, er netop hvad der er behov for fra erhvervslivet, hvis vi veteraner skal komme godt igennem overgangen fra militær til civil. VELKOMMEN HJEM fokuserer på kompetencer frem for uddannelsesbeviser. Der er en tendens til en rigid tankegang i store dele af det civile erhvervsliv om, at man skal have taget en uddannelse på kandidatniveau, før man kan blive taget i betragtning til en ansættelse. Forsvarets ledere kan tilbyde så meget mere end et uddannelsesbevis. Forskellen på den universitetsuddannede og os er, at vi er født i praksisfeltet og opfostret med at træffe beslutninger, forklarer han.

Allan Borup-Buch er ikke i tvivl om, at der er brug for veteraner i det civile erhvervsliv, og selv om han glæder sig over den retning, som hans arbejdsliv har taget i en civil retning, ser han tilbage på årerne i Forsvaret med taknemmelighed.

– Forsvaret har i særdeleshed hjulpet mig i min udvikling i ledelsesgerningen ved blandt andet at forene teori og praksis. Det har givet mig en masse gode erfaringer, at jeg fik tildelt et stort ansvar i en relativ ung alder, hvilket måske ikke havde været muligt på en civil arbejdsplads. Jeg ville ikke være min tid i Forsvaret foruden, siger Allan Borup-Buch.