100 % tryg og selvsikker til jobsamtalerne …

Udgivet d. 25. september 2023 af Velkommen Hjem

For veteran Søren Kibsgaard har det været afgørende, at han under sit forløb i VELKOMMEN HJEM fik italesat, oversat og udvalgt de af hans kompetencer fra Forsvaret, som han følte sig 100 % sikker på. Og som han kunne sætte praktiske eksempler på. Han oplevede, at det styrkede hans profil og gav stor ro til at kunne være sig selv under jobsøgningen: ”Det har gjort mig skarp til at formidle mine stærke sider, og de sider, der kræver mere udvikling. Det tror jeg, vækker stor tillid og troværdighed i jobsamtaler at være bevidst om egen person og situation”, siger Søren.

Han fik hjælp, støtte og sparring fra Jan Vesth-Wiersholm der på daværende tidspunkt var ansat i foreningens medlemsvirksomhed Topsoe, og en af foreningens erfarne mentorer. Læs her om det atypiske forløb, hvor Søren startede sit mentorforløb, imens han stadig var under uddannelse på DTU. 

Jeg har altid søgt store udfordringer, og derfor var det naturligt at prøve mine grænser af ved at søge ind til specialstyrkerne under min tid i forsvaret. Efter flere forsøg, hvor jeg selv valgte at stoppe, gik det op for mig, at jeg måske ikke har den rette profil og jeg kunne derfor ikke længere se mig selv i Forsvaret, hvis ikke det skulle være den vej, forklarer Søren, som derfor forlod Forsvaret for ni år siden uden at have en egentlig plan. Han arbejdede i nogle år i forskellige jobs, som han ikke kunne se sig selv i mange år frem og valgte til sidst at søge ind på DTU.

Det gjorde jeg for at finde en mere langsigtet løsning og for at få et mindre fysisk krævende arbejde, da min krop efterhånden har skrabet en del skavanker sammen. Uddannelsen på DTU varede 4½ år, som jeg afsluttede her i foråret, og jeg stod derfor foran en periode med fokus på jobsøgning, fortæller Søren.

Forsvaret et fantastisk sted for en ung mand til at afprøve sig selv. Samarbejde, kommunikation, personlig udvikling og problemløsning er nogle af de kompetencer, der styrkes enormt meget. Der er en stærk ånd imellem soldater – og særligt på missioner finder man måder at løse opgaver på i meget vanskelige situationer, hvor alle er afklaret med at løse opgaverne så effektivt som muligt – uanset vilkårene.

Veteran Søren Kibsgaard

Kom omvendt ind i forløbet

Søren kontaktede VELKOMMEN HJEM og fik en mentor fra foreningen tilknyttet med det samme, selv om det typisk først sker efter kickoff. 

Jeg har deltaget i en omvendt proces, da jeg kun havde få måneder tilbage af min uddannelse og derfor gerne ville lande et job relativt hurtigt. Jeg fik derfor min mentor, inden jeg deltog på kickoff. VELKOMMEN HJEM har taget imod mig med åbne arme, men har samtidig sat nogle krav for deltagelse, som har været med til at sætte forventningerne højt, forklarer Søren og tilføjer:

Fra det første opkald, fra foreningens leder Helene Djursø, har jeg følt mig rigtig godt tilpas i forløbet. Der har hele vejen været en stærk kommunikation fra foreningens side, og det har skubbet mig til at gøre en stor indsats sideløbende med at skulle afslutte uddannelsen.

Veteran Søren Kibsgaard

Veteranerne fortjener hjælp

Søren fik Jan Vesth-Wiersholm som mentor, der fortæller:

VELKOMMEN HJEM tjener et godt formål og det er dejligt at kunne formidle viden, der hjælper og forandrer menneskers liv positivt. Og vores soldater fortjener det, siger Jan Vesth-Wiersholm og fremhæver indtil flere styrker, som han oplever, generelt er kendetegnende for veteraner.

De har disciplin, en stærk can-do attitude og er vant til struktur. De ved, at der er ting, der kan diskuteres, men også, at der er noget, som bare er ”given”… det vil sige; det diskuterer vi ikke, men eksekverer nu, sådan er det bare. Veteraner er generelt også meget vedholdne og gode til at arbejde under pres.

En fysisk og psykisk prøvet veteran

Jan Vesth-Wiersholm har haft flere veteraner igennem forløb i foreningen. Hvert forløb er forskelligt, ligesom hver veteran er noget for sig selv. 

Søren har gå-på-mod, er ambitiøs, opmærksom, eftertænksom, lyttende og proaktiv. I tiden i Forsvaret er Søren både fysisk og psykisk blevet prøvet og har lært sig selv godt at kende. Han er disciplineret i forhold til sine måde at arbejde og planlægge på, hvilket jeg har kunnet se i forhold til afslutning af det uddannelsesmæssige og opfølgning på fremtidig jobsituation samtidig, forklarer Jan Vesth-Wiersholm, der tror, at hans rådgivning og sparring har gjort en forskel for Søren på nogle helt konkrete områder: 

Konkret pejling på forskellige jobroller, nye ingeniørfaglige kompetencer og muligheder ved disse, aktivering af LinkedIn-profil og CV-optimering. Vi har haft fokus på differentiering i forhold til det, som Søren har af kompetencer sammenlignet med det, som en typisk nyuddannet ingeniør har, og hvordan det kan være interessant for erhvervslivet og give muligheder, f.eks. inden for noget ledelsesmæssigt, forklarer Jan Vesth-Wiersholm.

Det har været en fornøjelse at opleve Sørens lyst til at få feedback fra flere sider i sit netværk og målrettet omsætte det til noget brugbart. Dette udført struktureret og dedikeret.

Mentor Jan Vesth-Wiersholm

Mentor Jan Vesth-Wiersholm

Et skarpt CV med stor personlighed

For Søren har forløbet med Jan været baseret på tillid og respekt – og ikke mindst har det medvirket til en masse værdifulde overvejelser og indsigter.

Mit forløb med Jan har været kort og godt. Vi mødtes relativt hurtigt efter første samtale hjemme hos ham. Her inviterede han på kaffe og en bid brød, hvor vi i et par timer fik drøftet både hans og min historie. Jeg fik et rigtig godt indtryk af Jan som en troværdig og tillidsfuld person med stor erfaring, som ville mig det bedste, og frem for alt pege mig på rette spor i den retning, der passer til, hvor jeg er i dag, og ikke hvor jeg håber at være om 10 år, fortæller Jan og fortsætter:

Jan har blandt andet været rigtig god til at prikke til min forståelse af de ord, jeg valgte at bruge om mig selv og mine kompetencer. Han har sørget for, at jeg forstod, hvad de i virkeligheden betød og fået dem sat i perspektiv til de stærke og svage sider i min profil. Dermed har Jan været et stort bidrag til, at jeg fik lavet et skarpt CV, som bragte min person frem, og samtidig de vigtigste kompetencer. Han har også hjulpet mig med at få opdateret min LinkedIn-profil og derigennem udvide mit netværk.

Jan er ikke bleg for at skubbe til grænserne og er villig til på en god og behagelig måde at provokere en lille smule for at få refleksionerne i gang. Jan er også en meget imødekommende og varm person, der virkelig lytter.

Veteran Søren Kibsgaard

Jeg har undervejs i min uddannelse været relativt afklaret om retningen på arbejdsmarkedet, men der hvor jeg virkelig har mærket VELKOMMEN HJEMs hjælp er ved, at jeg har fået italesat mine kompetencer. Jeg har fået sat ord på dem og har kunnet bruge ordene i meningsfulde samtaler og komme med eksempler på hver eneste af dem. Det har gjort mig skarp til at formidle mine stærke sider og de sider, der kræver mere udvikling. Jeg tror, at det vækker stor tillid og troværdighed i jobsamtaler at være bevidst om egen person og situation, siger Søren, der landede et job relativt hurtigt efter endt uddannelse.

Jobmæssigt er min uddannelse fra DTU en afgørende faktor for, at jeg i dag sidder som IT-System Manager hos Novo Nordisk. Men det har samtidig været afgørende, at jeg under forløbet har fået italesat de kompetencer, jeg fik i Forsvaret, da det har styrket min profil til ansøgningsprocessen og jobsamtalerne. Derudover, har det også været afgørende for at jeg har fået en indplacering som afspejler den erfaring jeg bringer med mig, som ikke nødvendigvis er teknisk, men i høj grad fokuseret på de menneskelige værdier. I samtalerne har jeg derfor følt en stor ro i at være mig selv og været 100% sikker på de kompetencer, jeg valgte at fremhæve, men også at kunne komme med praktiske eksempler på kompetencerne. Det har Jan og VELKOMMEN HJEM i høj grad hjulpet til, slutter Søren.

Den korte soldaterhistorie om veteran Søren Kibsgaard

  • 2007 Værnepligtig ved Livgarden, Høvelte.
  • 2008 Reaktionsstyrkeuddannelse, Høvelte.
  • 2009 Udsendt til Afghanistan, Helmanprovinsen på ISAF Hold 8 ved MEKINF. Forlod herefter Forsvaret og tog på Aalborg Sportshøjskole for at blive personlig træner.
  • 2012 Ambulancebehandler ved Trænregimentet, Aalborg.
  • 2014 Forlader forsvaret.

Privat
Jeg er født og opvokset på Mors i Nordjylland med mine to brødre og forældre. Her blev jeg frem til gymnasiet til trods for, at hvorefter jeg svor ”aldrig mere at åbne en bog”, da jeg var mere fysisk anlagt og ikke fandt skolen særligt spændende. Det tog 12 år at blive studieklar. I dag bor jeg sammen med min kæreste i København.

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.