Når det regner på præsten, drypper det også lidt på degnen

Udgivet d. 25. august 2023 af Velkommen Hjem

Henrik Røboe Dam er Director hos Systematic, tidligere chef i Forsvaret og samtidig mentor i VELKOMMEN HJEM. Mentorrollen giver mange gode oplevelser, men især fremhæver han følelsen, når veteranen ringer og fortæller, at jobbet er landet: 

– Helt ufortjent giver det en følelse af ”mission accomplished”. Det er jo ikke mig, der har gjort det store arbejde, det er den enkelte mentees helt egen fortjeneste, men ”når det regner på præsten, drypper det også lidt på degnen”, siger Henrik Røboe Dam.

Og selv om han er glad på erhvervslivets vegne, hver gang de får tilført endnu en dygtig veteran, så beklager han det også på Forsvarets vegne. Her kan du læse mere om Henrik Røboe Dams tanker i forhold til mentorrollen. 

– Det giver mening for mig at engagere mig som mentor – både på det personlige og faglige plan. Jeg har lært noget nyt de gange, jeg har været mentor. Når jeg så ovenikøbet arbejder i et firma, som støtter helt og fuldt op om virket som mentor, kan jeg tilbyde endnu mere hjælp og rådgivning, siger Henrik Røboe Dam og uddyber: 

– Systematic har rigtig mange ansatte med en baggrund fra Forsvaret, hvilket jo nok også er naturligt for et firma, der blandt andet leverer software til mange landes Forsvar. Mere end 50 lande bruger Systematics produkter i deres Forsvar, så der er rigeligt brug for folk med militær baggrund og erfaring.

Erhvervslivet er heldige

Henrik Røboe Dam har haft to veteraner igennem forløb med den glædelige udgang, at de begge er landet godt i et civilt job. Og det glæder ham for veteranernes, men han ærgrer sig også på Forsvarets vegne over tabet.

– Jeg er både overrasket over og – som tidligere chef i Forsvaret – også ked af, at så velkvalificerede veteraner vælger at forlade Forsvaret, som faktisk har voldsomt brug for, at de bliver. Når det er sagt, er det jo et personligt valg for den enkelte, som jeg som udgangspunkt ikke sætter spørgsmålstegn ved, og virksomhederne er faktisk heldige at få så gode folk, siger han.

Til gengæld undrer det ikke Henrik Røboe Dam, at så veteranerne stort set altid lander i et godt job efter er forløb i VELKOMMEN HJEM, hvor de får hjælp til at synliggøre deres kompetencer. For efter mentorens opfattelse er veteranerne enestående dygtige på mange områder. 

– Generelt har veteraner, der nu arbejder i erhvervslivet, en stor loyalitet over for opgaven, kolleger og firmaet, og det er en af de egenskaber, som kommer af at have gjort tjeneste i Forsvaret, og som jeg finder på mange måder er enestående. Det, at kunne være en del af et team og at kunne facilitere og virke i et samarbejde med andre, er væsentlige personlige egenskaber, som der ofte kigges efter. Dertil kommer selvfølgelig forskellige faglige kompetencer, som folk fra Forsvaret har, og som ofte kan bringes i spil på en eller anden måde, fortæller Henrik Røboe Dam. 

Henrik Røboe Dam, mentor

Fra militært sprog til civil jargon

Når man som mentor selv har haft en karriere i Forsvaret, kommer de store forskel på den civile verden og den militære ikke som nogen overraskelse. Og det kan være en fordel at kende for eksempel sproget på begge sider, når man skal hjælpe en veteran med at oversætte CV’et.

– Forsvaret er jo kendetegnet ved en forholdsvis stringent struktur og rollefordeling, og det kan være svært at skulle finde sig selv til rette i en civil verden, hvor både strukturen og rollerne måske er knap så veldefinerede. Men jeg tror at noget af det, der gør det svært at skifte er, at mange med militær baggrund – jeg selv inklusive – tager det for givet, at alle ved hvad vi taler om, når vi bruger militært præget sprog eller taler militære kompetencer. Der er en tilsvarende civil jargon, og når de to mødes, taler man forbi hinanden, siger Henrik Røboe Dam. 

Henrik forstod betydningen af at oversætte mine militære erfaringer og færdigheder til noget, der ville være meningsfuldt og letforståeligt for civile arbejdsgivere. Henrik hjalp mig med at identificere og fremhæve mine transferbare færdigheder fra Forsvaret, såsom ledelse, problemløsning og teamarbejde. Vi arbejdede sammen om at skabe klare og præcise beskrivelser af mine ansvarsområder og resultater, der var relevante for den civile arbejdsplads, jeg søgte. 

Mentee hos Henrik Røboe Dam

Veteraner er både handlekraftige og målrettede 

Henrik Røboe Dam mener, at de danske veteraner skiller sig ud ved, at de kan tænke og reagere selvstændigt uden, at de taber målet af syne.

– Langt de fleste, jeg har mødt i min tid i Forsvaret er handlekraftige mennesker, der ikke bare sidder og venter på at få at vide, hvad de skal. Så snart opgaven bliver stillet, går de i gang med at finde løsninger og aktioner – hvordan gør vi det her – og det afføder mange drøftelser, men når linjen eller løsningen så er på plads, bliver den fulgt loyalt, men hele tiden med øje for ændringer i situationen, der kan medføre behov for ændringer i løsningen, forklarer han. 

Mission accomplished

Henrik Røboe Dams veteraner er begge landet godt i gode civile stilling. Det er til stor glæde for veteranerne – og selvfølgelig også for en engageret mentor som Henrik Røboe Dam.

– Helt ufortjent giver det en følelse af ”mission accomplished”. Det er jo ikke mig, der har gjort det store arbejde, det er den enkelte mentees helt egen fortjeneste, men ”når det regner på præsten, må det nok godt dryppe lidt på degnen”, slutter Henrik Røboe Dam.

Jeg er dybt taknemmelig for Henriks engagement, dedikation og støtte, som min mentor. Hans ekspertise og indsigt har været uvurderlig.  Henrik har været en utrolig kilde til inspiration og motivation i min personlige udvikling. Hans evne til at lytte, forstå og vejlede mig har været uvurderlig, og jeg er sikker på, at hans hjælp er med til at øge mine chancer for at opnå succes i erhvervslivet. Jeg kan ærligt sige, at jeg ikke ville være, hvor jeg er i dag, uden hans hjælp!

Mentee hos Henrik Røboe Dam