”Forsvaret har en kæmpe plads i mit hjerte, men græsset er faktisk også grønt på den anden side.”

Udgivet d. 26. august 2018 af Velkommen Hjem

Lai Sørensen var ikke en glad mand, da han tog sin afsked fra sit gode job i Forsvaret. Selv om årsagen var den bedst tænkelige, så var han oprigtigt bekymret for, om der ville være en civil arbejdsplads, der kunne bruge ham og hans kompetencer til noget. Bekymringen varede heldigvis ikke ved…

– Jeg har 3 udsendelser bag mig, og jeg føler, at jeg har gjort min pligt for Danmark, men at skulle frasige mig kammeratskabet, min identitet og det eneste, jeg følte, at jeg var rigtig god til i mit liv, vil til dato være en af de sværeste ting, jeg har gjort i mit liv. Det var heller ikke helt uden en klump i halsen, at jeg måtte informere min chef om min beslutning om at opsige min kontrakt, fortæller Lai Sørensen.

Lai

Lai Sørensen har arbejdet i Forsvaret i 12 år. Han startede sin værnepligt i Flyvevåbnet i 2006, fik efterfølgende en kontrakt med Forsvaret og blev ansat ved Aerial Port Service (nu bedre kendt som JMTO). Her var han i 3 år, inklusiv 2 kortere udsendelser til Irak og Afghanistan. I 2009 startede Lai Sørensen på Hærens Reaktions Uddannelse (HRU) ved Gardehusarregimentet i Slagelse. Formålet var en udsendelse til Afghanistan på ISAF 9 i 2010. Vel tilbage i DK overflyttede han til Ingeniørregimentet i Skive, og allerede i 2013 blev han igen udsendt – denne gang som næstkommanderende for en kamp-ingeniørgruppe på ISAF 16.  Det blev hans sidste udsendelse. Hjemme igen blev han optaget på Kaospilot Uddannelsen og gik på længerevarende CU. Han gennemførte uddannelsen og startede igen ved Ingeniørregimentet i juli 2017. Men den 1. februar i år valgte Lai Sørensen så at opsige sin kontrakt med Forsvaret.

– Forsvaret VAR en stor del af mit liv, Forsvaret HAR en kæmpe plads i mit hjerte. Ja, jeg savner mine kollegaer, JA, jeg savner udsendelserne, Ja, jeg savner de utallige øvelser, hvor planen altid, holder indtil øvelsen starter. Men Forsvaret er for mig ikke det endegyldige svar på mit liv, siger Lai Sørensen.

Nye prioriteter ændrede karrieren

Hvorfor vælge at ændre på noget, der er så godt? Ofte skyldes det liv eller død, når beslutninger af denne art træffes. I Lai Sørensens tilfælde handlede det heldigvis om liv – et lille, nyt liv.

 – Jeg er soldat, jeg er en stolt soldat, og jeg vil altid være soldat. Men efter jeg blev far, ændrede mine prioriteter og tanker sig i forhold til min familie. De valg, jeg tog tidligere, var baseret på mine individualistiske behov. Jeg ville arbejde for at gøre verden til et bedre sted, og samtidig var jeg glad for det spændende, tværfaglige samarbejde mellem enheder og lande. Men alt dette ændrede sig, da jeg fik min datter.

Jeg havde lovet mig selv, at når dagen kom, hvor jeg skulle prioritere enten min familie eller mit arbejde, så ville jeg sætte min familie først. Det skyldte jeg dem, for de har altid været der under mine udsendelser, fortæller Lai Sørensen.

Men hva’ så?

Da Lai Sørensen havde afleveret alle sine ting til Forsvaret, og sad i bilen på vej hjem, gik der flere forskellige ting gennem hans hoved.

– Min forestilling om, hvordan det ville være at stoppe i Forsvaret efter 12 år, endte med en hul fornemmelse, hvor jeg følte, at jeg bare var endnu et nummer i rækken. Jeg tænkte – ikke uden humor – at jeg nu bare var et nummer hos Forsvarets Personel Styrelse, som var blevet henkastet til de mørke arkivgange, hvor der på arkivskuffen stod VETERAN med store, fede bogstaver.

– Det andet, som jeg begyndte at frygte meget var, at jeg ikke følte, at jeg havde noget at falde tilbage på. Jeg havde været en god soldat, der var god til at bygge bro, rigge ladninger og køre Piranha, men min tvivl gik på, om der overhovedet var firmaer i Danmark, der kunne drage nytte af disse kompetencer, fortæller Lai Sørensen.

En kamp at få hjælp

Det viste sig desværre også, at det ikke var nogen nem opgave at skaffe et job – selv ikke med hjælp fra Jobcenteret.

– Jeg blev tilknyttet jobcentret, hvor jeg søgte hjælp og støtte til at få udredt mine kompetencer som soldat og som kaospilot. Det var en kamp at få den hjælp, der skulle til. Alene at få dem til at forstå, hvad det var, jeg havde brugt 12 år af mit liv i Forsvaret på. Forsvaret har et indforstået sprog, som civile virksomheder ikke forstår, hvilket gør det mere komplekst og endnu mere frustrerende at skulle sidde og beskrive sig selv, og hvad det er man står for, fortæller Lai Sørensen.

Græsset er faktisk også grønt på den anden side

Hjælpen kom, da Lai Sørensen efter en tid tog kontakt til VELKOMMEN HJEM. Han havde hørt om foreningen fra en tidligere kollega, som var kommet godt videre med hjælp fra foreningen.

– VELKOMMEN HJEM skabte en platform for mig, som jeg kunne stå på, sammen med ligesindede af forskellige rang og fra forskellige værn. Som det første i forløbet deltog jeg i et Kick-off seminar. Det gav mig en masse energi at møde andre, der var i samme situation som mig, men også at møde alle de firmaer, der bakker op omkring os veteraner. De fortalte, hvorfor netop de støtter, og det var en rigtig god følelse at få af vide, at de ressourcer, man har, faktisk er noget værd. Det føltes godt at få anerkendelse fra personer og firmaer, som absolut ikke har noget med Forsvaret at gøre, men bare ønsker at anerkende os for dem vi er, og det vi har gjort, fortæller Lai Sørensen, og fortsætter:

– At have været en del af VELKOMMEN HJEM har givet mig et kæmpe boost i forhold til, at græsset faktisk er grønnere på den anden side af hegnet for mig i den livsfase jeg er i nu.

Før jeg deltog i Kick-off, havde jeg svært ved at sætte ord på, hvad jeg havde rendt rundt og lavet 1/3 af mit liv. Det, at blive sat sammen med andre mennesker, som er i samme båd som en selv, gør at tingene bliver nemmere at klare. Det gav mig modet til at sigte højere og tro meget mere på mig selv.

Mentor finkæmmede og oversatte CV

Som en del af forløbet i VELKOMMEN HJEM bliver veteranen matchet op med sin helt egen mentor, som han kan sparre med og få hjælp fra – blandt andet til oversættelse af veteranens faglige færdigheder, så de bliver begribelige og værdifulde for en civil arbejdsgiver. Lai Sørensen fik Mogens Lindhard, der arbejder som Senior manager i Grundfos, som mentor.

– Igennem mit forløb i VELKOMMEN HJEM har jeg været så privilegeret at få en mentor som Mogens Lindhard. Hans sparring har været uvurderlig for mig, og han har været med til at give mig en meget bredere forståelse af, hvordan den kommercielle del af det civile arbejdsmarked fungerer. Mogens og jeg har brugt en del af vores møder på at finkæmme mit CV, så det ikke længere fyldte 5 sider, men alligevel havde alt den fornødne og “oversatte” information med. Nogle af de kompetencer, jeg har fået oversat, har været svære at få sat ord på. Det er blandt andet kvaliteter som robusthed, omstillingsparathed og analyserende – det er ord, jeg ikke før ville havde associeret mig med i Forsvaret, siger Lai Sørensen.

Mentor Mogens Lindhard mener, at det er en taknemmelig opgave at være mentor for en veteran, fordi veteraner generelt og Lai Sørensens i særdeleshed, har en masse godt at tilbyde erhvervslivet. Det er blot et spørgsmål om at få det præsenteret forståeligt.

– Det, at Lai har været udsendt og er veteran, er i sig selv værd at fremhæve. Soldaterne tilegner sig mange kompetencer i militæret, som kan bruges i erhvervslivet. De lærer at holde ud og ikke give op, selv om noget bliver svært. Desuden handler det i militæret ikke kun om individet, men om, hvordan gruppen/teamet løser opgaven. Det er også en vigtig kompetence for erhvervslivet, siger Mogens Lindhard og fortsætter:

– Lai og jeg har talt en del om, hvordan dette skulle formidles til en potentiel arbejdsgiver, da mange har billedet af, at veteraner kommer hjem med skader og diverse udfordringer. Men virkeligheden er, at langt de fleste kommer hjem med en masse erfaringer og nye kompetencer – som  er vigtige at formidle på den rigtige måde.

Fremtiden tegner godt

Det lykkedes rigtig godt at få formidlet Lai Sørensens kompetencer og kvaliteter på den rigtige måde, for han er nu landet i det grønne græs på den anden side af hegnet.

– Ud fra vores samtaler fik Mogens guidet mig i forhold til, hvordan man præsenterer sig selv og sin historie overfor kommende arbejdsgivere. Forløbet i VELKOMMEN HJEM og Mogens sparring og hjælp har betydet, at jeg i dag er ansat ved Cargo Center Billund i stillingen som Cargo Assistent med fokus på Document Handling, siger en tilfreds Lai Sørensen.

Selv om missionen lykkedes, så fortsætter det gode samarbejde mellem mentor og mentee et stykke tid endnu:

– Lai og jeg har indtil videre besluttet at holde kontakten, og vi vil tage udgangspunkt i nogle konkrete opgaver, som vi vil drøfte på de kommende møder, slutter Mogens Lindhard.


Hvorfor meldte du dig som mentor i VELKOMMEN HJEM?

”Jeg synes veteranerne har gjort en kæmpe indsats for Danmark, og da jeg hørte, at de af forskellige årsager havde svært ved at komme i arbejde, så var det indlysende for mig at blive mentor og støtte op om sagen. For mig er det først og fremmest positivt at kunne hjælpe en veteran i et godt job, men samtidig er det også rigtig givende som mentor at få indblik i den militære verden. Jeg har ikke selv været soldat, så på den måde har jeg også fået et større indblik i den verden. Jeg har også kunne stille alle de dumme spørgsmål om de underlige forkortelser og andre militære termer, som ellers er uforstående personer i civile liv”.

2017 Mogens Lindhard PAS Farve

Mogens Lindhard, Senior manager i Grundfos og mentor i VELKOMMEN HJEM