”Når så mange dygtige og erfarne folk arbejder frivilligt, må det skyldes, at vi er en vigtig ressource…”

Udgivet d. 18. februar 2023 af Velkommen Hjem

Det er den naturlige konklusion for sprogofficer og veteran Maja Pedersen, Hun har netop afsluttet et forløb i VELKOMMEN HJEM med en af foreningens fantastiske mentorer; Trine Øksnebjerg, Management Consultant, PA Consulting Group, der bekræfter, at erhvervslivet har brug for de kvalifikationer, som veteranerne kan tilbyde. Hun fremhæver især evnen til at strukturere, eksekvere og følge op. Sammen med den gensidige respekt for alles indsats – altid med opgaven er i centrum. Og at veteranerne lader ikke alene best-case-scenariet, men også worst-case-scenariet indgå, når de træffes beslutninger, fordi risikostyring altid er en helt integreret del af stort set alt, hvad veteranerne gør. 

Når det alligevel kan være en udfordring for veteraner at komme i spil til civile jobsamtaler, så skyldes det en kombination af erhvervslivets fordomme og veteranernes selvbillede, mener Trine Oksnebjerg. Læs historien om et stærkt samarbejde med fokus på forståelse af andre sprog og kulturer.  

Maja Pedersen havde forladt Forsvaret og var kommet i gang med en civil karriere, da hun valgte at søge hjælp hos VELKOMMEN HJEM.

– Da jeg startede i et forløb, arbejdede jeg ikke i Forsvaret længere, dog stadig inden for samme felt. Men jeg var ikke på rette hylde, og blev ved med at kredse om den samme type job inden for sikkerhed, og jeg kunne mærke en trang til at bruge mine kompetencer inden for en helt ny setting. Jeg sad tilbage med en frygt for at have peaket og følte mig fastlåst og havde svært ved at finde ud af, hvordan jeg skulle gentænke mit arbejdsliv, forklarer Maja.

Jeg syntes, at der er mange fordele ved at uddanne sig og arbejde i Forsvaret. Man får oparbejdet en unik læringskompetence, dvs. evnen til at kunne tilegne sig ny viden, en pragmatisk og seriøs tilgang til at løse en given opgave og en særlig stærk kompetence til at arbejde sammen med andre mennesker på tværs af alder, rang og kultur samt en handlekraft, der gør, at man ikke bliver bange for at træffe beslutninger.

Veteran Maja Pedersen

Sprogofficeren lærte et nyt sprog

I forløbet fandt Maja hurtigt ud af, at hun ikke havde peaket endnu – og at verden egentlig lå åben – men at hendes opgave bestod i at blive skarpere på sine egen forventninger og behov. 

– Jeg lærte et sprog til at sætte min erfaring og kompetencer bedre i spil samtidig med, at jeg fik hjælp til at tydeliggøre, hvad jeg har af forventninger til min arbejdsgiver, hvilken kultur man trives i arbejdsmæssigt, hvordan jeg stiller krav til min arbejdsgiver, og hvordan det hænger sammen med mit værdisæt – altså, hvad kan jeg se mig selv i jobmæssigt, forklarer Maja, der især fremhæver en ting, som afgørende for hende i forløbet; summen af det hele. 

– Jeg lærte en masse af at tale med både erhvervspsykolog, headhuntere og høre alle de inspirerende oplæg fra nogle rigtigt erfarne folk, der kunne tydeliggøre, hvor vigtigt det er, at man kender sine værdier, og som lærte os, hvordan man får sat dem i spil i forhold til ens jobsøgning. Dertil får man jo også tilknyttet en mentor i forløbet, som hjælper en med at operationalisere denne nye viden. Forløbet har desuden givet mig et andet sprog, som jeg har brugt aktivt i jobsamtaler.

Mentor Trine Øksnebjerg & veteran Maja Pedersen

Søgte hen mod noget og ikke væk fra noget

I forløbet blev Maja matchet med en af foreningens stærke mentorer, Trine Oksnebjerg, der er Management Consultant i PA Consulting Group. Hun har selv tidligere arbejdet i Forsvaret, hvilket gav et stærkt udgangspunkt for at vejlede og hjælpe ifølge Maja. 

– Mit forhold til min mentor har været rigtigt godt. Det rigtig gode ved min mentor er, at hun selv har arbejdet i Forsvaret, så hun har kunne relatere sig til nogle af de erfaringer, jeg har med fra Forsvaret. Det syntes jeg har været megagodt, siger Maja og forklarer mere konkret om hjælpen:

-Trine har hjulpet mig konkret med forberedelse til lønforhandling og jobsamtale, og hvordan jeg tacklede to jobtilbud, hvor jeg faktisk havde skrevet under på det ene job, men valgte at gå med det andet i stedet for. Det var – selv om det er utroligt luksus at have to jobtilbud – virkelig nervepirrende for mig, og jeg havde det virkelig dårligt med at skulle ringe til arbejdsgiveren, hvor jeg havde skrevet under på kontrakten, og sige, at jeg ikke startede alligevel, da jeg var blevet headhuntet til en anden stilling. Dér hjalp Trine mig rigtig meget konkret med, hvad jeg kunne sige uden at smække med døren. Hun hjalp mig også med at blive bevidst om, hvad jeg kan lide at lave inden for hvilke rammer, herunder også om jeg søger væk fra noget, eller om jeg faktisk søger hen til noget.

Jeg vil især rose min mentor for tre ting:

  1. At hun stiller sig til rådighed kvit og frit.
  2. At hun er så åben omkring hendes egen rejse/arbejdsliv.
  3. At hun ikke er dømmende. Jeg er et ubeskrevet blad for hende, og hun stillede mig gode åbne og snedige spørgsmål og har ikke haft en forudindtaget holdning til mig. I den forbindelse har hun også været god til at skabe et trygt rum for dialogen.

Veteran Maja Pedersen

Forestillinger om Forsvaret kan være en hæmsko

Trine Oksnebjerg har selv en baggrund i Forsvaret, så hun kender og forstår den store forskel, der er på den verden og den civile. Men hun ved også præcis, hvad det er for mange kompetencer og erfaringer, son man tilegner sig i Forsvaret, og som kan være værdifulde for erhvervslivet.

– Veteraner har evnen til at strukturere, eksekvere og følge op. De har respekt for alles indsats – opgaven er i centrum. De tager ikke bare best-case-scenariet, men lader også worst-case-scenariet indgå, når der træffes beslutninger. Risikostyring er en helt integreret del af stort set alt, hvad de gør, forklarer Trine Oksnebjerg, der mener, at det kan være svært for veteraner at gå fra en militærkarriere til en civil af især to årsager.

– Fokus i Forsvaret er på at løse opgaven bedst muligt og mange kompetencer i Forsvaret er ikke nogen, man nødvendigvis taler eksplicit om. Og da det er en specialopgave, bliver sproget omkring det også anderledes. Men selv om opgaven er anderledes, kan de kompetencer, man opbygger, sagtens være anvendelige i andre sammenhænge. Men når man – som mange af veteranerne – kun har været i Forsvaret i hele sit voksne liv, så kan det være svært både at skulle sætte ord på sine kompetencer og ovenikøbet også forestille sig dem i en anden kontekst end den man har kendt, siger Trine Oksnebjerg. Men der er også en anden side af sagen, mener hun – og den kommer fra den anden side af skrivebordet.

– Der er mange forestillinger om, hvordan det er at være i Forsvaret, hvordan man arbejder, hvordan hierarkiet virker, hvordan der ledes osv. Forestillinger, som man møder under jobsøgning, i medierne, i samtaler med venner og familie og som også bliver en del af ens egen-opfattelse. Som alle andre store virksomheder er Forsvaret imidlertid mange ting, og ting kan være ret forskelligt fra, hvad der kan være opfattelsen i resten af samfundet. 

Jeg har valgt at være mentor, først og fremmest fordi veteranerne alle har gjort noget for vores samfund og dermed også for mig. At være mentor er en mulighed for at støtte op om det og give noget tilbage. Derudover motiveres jeg selv af at se andre udvikle sig og finde deres egen vej videre – i eller uden for Forsvaret.

Mentor Trine Oksnebjerg

Vil ikke bare ”nøjes” med et godt job

Som mentor for Maja Pedersen oplevede Trine Oksnebjerg, at hendes mentee havde mange af de egenskaber, som man får med fra Forsvaret, som i kombination med Majas personlighed gav hende en lang række fordele i forhold til jobsøgningen.

– Maja har mange styrker og gode personlighedstræk – og jeg vil især fremhæve hendes nysgerrighed, åbenhed og evne til refleksion. Maja har en god balance mellem tilbageholdenhed og handlekraft. Hun vil ikke ”nøjes” med et godt job, men ønsker at lave noget, der giver mening – både personligt og fagligt. Maja er både tillidsvækkende og lyttende, hun er rolig og velovervejet – man føler man kan regne med hende. Og så er hun analytisk, ser helheder og giver sin mening til kende, siger Trine Oksnebjerg, der oplever, at hun især har kunnet hjælpe Maja med at blive mere klar omkring, hvad der virker motiverende/demotiverende for hende selv, og dermed hvad hun skal være opmærksom på – ikke bare i forhold til nyt job, men også når hun er i job.

Vi må jo være vigtige …

I dag er Maja fortsat tilknyttet Forsvaret som en del af reserven og civilt arbejder hun som searchkonsulent i Genitor,- det job, som hun blev headhuntet til, da hun netop havde landet et andet job. Hun har fået meget med videre efter sit forløb i VELKOMMEN HJEM – blandt andet en slags tryghed ved hendes nye viden om, at erhvervslivet faktisk godt kan bruge folk som hende. 

– Jeg syntes, at et forløb i VELKOMMEN HJEM hjælper en med at blive klog på sig selv, og hvordan man får italesat og bragt ens rigtige gode erfaringer og kompetencer i spil fra Forsvaret; herunder også, hvad der er vigtigt for en i ens arbejdsliv og hvor man ser sig selv arbejde; man skal jo i lige så høj grad stille krav til ens arbejdsgiver, som de stiller til en. Jeg syntes, at det er så vildt, at så mange dygtige og erfarne folk faktisk vil bruge deres tid frivilligt på at hjælpe veteraner – det må jo betyde, at vi er en vigtig ressource, også på det civile arbejdsmarked, slutter Maja Pedersen.

Den korte soldaterhistorie om veteran Maja Pedersen

  • 2010 Kandidat i Statskundskab
  • 2012 Startede i Forsvaret i 2012 som sprogofficerskadet.
  • 2014 Blev udnævnt og udsendt samme år til Kabul, Afghanistan som sprogofficer/kulturrådgiver/mentor for kvindelige afghanske officerskadetter.
  • 2016 Udsendt igen til Kabul, Afghanistan.
  • 2017 – Efterfølgende fortsatte Maja Pedersen arbejdet i Forsvaret – dog som civil, og hun er fortsat tilknyttet Forsvaret som reserveofficer.