Jeg har erfaret, at der er langt mellem Forsvaret og civile virksomheder – men det overrasker mig alligevel hver eneste gang, at der er så langt!

Udgivet d. 26. februar 2021 af Velkommen Hjem

Tove Hejbøl Lindquist fra Københavns Lufthavn er en af de mest engagerede mentorer i VELKOMMEN HJEM. Hun har haft otte veteraner under sine kyndige vinger – og har netop afsluttet endnu et mentorforløb med Nicco Claudio Hansen, der har forladt forsvaret efter 10 år samt en udsendelse til Irak. Også det endte godt med et job til Nicco som Projektleder hos Statens Seruminstitut. Selv efter så mange mentorforløb bliver Tove Hejbøl Lindquist stadig overrasket over, hvor svært det er for veteranerne at synliggøre og forklare deres kompetencer overfor civile virksomheder. Udfordringerne ligger på begge sider af hegnet, men med den rette hjælp kan de overkommes. Læs historien om endnu et stærkt parløb, der endte godt. 

Nicco Claudio Hansen valgte at forlade Forsvaret efter 10 år i og en udsendelse til Irak. Han vidste, at han skulle videre, men ikke til hvad, og om han overhovedet ville kunne bruges. 

– Jeg følte, at jeg var nået til et punkt, hvor jeg havde brug for stabilitet i min hverdag. Risikoen for at skulle udsendes igen, eller at skulle sendes til Jylland for at undervise i lange perioder, var helt klart medårsag til min beslutning. Men vigtigst af alt, så havde jeg brug for at se mine kompetencer blive sat i spil i nogle andre rammer. 

Indledningsvis havde jeg dog rigtig svært ved at finde ud af flere ting. Til at starte med vidste jeg slet ikke, hvad der var af muligheder på den anden side af hegnet. Jeg vidste ikke, hvilke af mine kompetencer som kunne være brugbare. Jeg vidste slet ikke, om jeg nogensinde ville kunne komme i betragtning til nogle jobs, når jeg nu ikke havde nogen uddannelse på forhånd, fortæller Nicco.

Nicco Claudio Hansen, veteran

Man skal finde det job, man virkelig gerne vil have

Nicco havde hørt om VELKOMMEN HJEM fra kolleger og tog kontakt til foreningen. 

– Gennem hele forløbet har jeg virkelig fået mange øjenåbninger. Til at starte med troede jeg, at jeg skulle finde et job, hvor der bare var nogen, der ville ansætte mig. Hos VELKOMMEN HJEM gik det op for mig, hvor vigtigt det var, at det var det rigtige job. Lige præcis det job som JEG VILLE HAVE. Ikke bare det job, der var til rådighed. Men et job, hvor jeg selv havde lavet et tilvalg, forklarer Nicco og tilføjer:  

– Derudover har jeg igennem foreningen fået øjnene op for, hvor vigtigt det er at benytte sig af sit netværk, uanset om det handler om at få en fordel til en jobsamtale, eller for at få mere indsigt i en branche, en stilling eller et forretningsområde.

Der er stærkt brug for veteranernes kompetencer i de private virksomheder 

Som et fast led i et forløb, bliver veteranen matchet med en mentor. Nicco blev matchet med Tove Hejbøl Lindquist, der udover at være en forrygende dygtig mentor i VELKOMMEN HJEM, til daglig arbejder som Process Excellence/Data & Digital Director i Københavns Lufthavn. Nicco er hendes 9. mentée, hvilket er mange på kort tid, men det er et helt bevidst tilvalg fra den aktive mentors side. 

– Jeg synes arbejdet i VELKOMMEN HJEM er utroligt vigtigt! Vi har her en gruppe af mennesker, som har utroligt meget at byde på for de private virksomheder – rigtigt mange har virkelig stærke kompetencer inden for projektledelse, udvikling af processer, ledelse, struktur, logistik og stakeholder-management. Og oven i det er rigtig mange af dem drevet af en utrolig stærk teamorientering og finder energi i at lykkedes og skabe resultater sammen med andre. Det er allesammen kompetencer, jeg mener, vi har stærkt brug for i de private virksomheder. Så kan jeg bidrage med noget af min erfaring med at få det til at lykkedes, så giver det rigtigt meget mening for mig at bruge noget af min tid på det, forklarer Tove Hejbøl Lindquist.

Specifikt om forholdet til og samarbejdet med hendes Nicco, siger hun: 

– Nicco har fået rigtigt mange kompetencer gennem militæret, som jeg tænker vil være et stort aktiv i private virksomheder. Han har rigtigt stærke kompetencer indenfor logistik, planlægning og styring samt en virkelig stærk struktur og metodisk tilgang, som gør, at jeg tænker, at han vil have en rigtig god tilgang til at arbejde sig igennem udfordringer, han ikke har mødt før. De største udfordringer er at få beskrevet denne erfaring, så det er klart, at det er generiske kompetencer, som er stærke i mange jobs i det private også, og ikke kun kompetencer, der kan bruges i en militær kontekst.

Tove Hejbøl Lindquist, mentor

En mentor byger broer og perspektiverer

En mentorforløb i VELKOMMEN HJEM forløber typisk over seks måneder, hvor veteran og mentor løbende har samtaler om alt fra fremtidsdrømme, forventninger og udfordringer til oversættelse af kompetencer, formulering af jobansøgninger samt CV og forberedelse til jobsamtaler. Tove Hejbøl Lindquist fortæller, at hun oplever sig selv som både brobygger og oversætter.

– Vi har mødtes løbende og arbejdet både med, hvilke kompetencer, Nicco har, hvordan de kan bruges i det private, hvilke typer af jobs og områder, der kunne være interessante at undersøge, hvor der kunne være et match. Og så har vi arbejdet med formulering af kompetencer, så det er klart, at de er relevante i det private – samt med beskrivelser i ansøgninger og CV, forklarer Tove Hejbøl Lindquist og tilføjer:

– Jeg oplever vi, som mentorer, specielt kan bidrage med dels at folde veteranernes kompetencer ud, og give dem nogle andre perspektiver på, hvor disse styrker kunne sættes i spil i det private, og dels hjælpe som ”brobygger” og oversætter til, hvordan disse kompetencer omtales i det private.

Jeg har hørt der er langt mellem Forsvaret og det private, men det overrasker mig alligevel hver gang, at der er så langt, når de kommer med så mange stærke kompetencer. I mange sammenhænge svarer det til, at veteranerne skal lære et nyt sprog for at kunne formidle, hvad de rent faktisk kan, for, at vi i det private kan forstå det. Til gengæld synes jeg også, at det er gået rigtigt hurtigt i vores samtaler at bygge bro og få oversat kompetencerne, og få skabt forståelse for hvor disse også kan bruges.

4 gode råd om jobsøgning i en tid med øget konkurrence

  • Bliv rigtigt skarp på dine kompetencer, og ikke mindst på, hvordan du kan formidle det til os i det private, så vi klart forstår, hvad du kommer med. Få hjælp til det fra nogle ”udefra”, hvis du vil vide, om du rammer plet.
  • Lad dig ikke afskrække af, at der står en ønsket baggrund som f.eks. ingeniør eller cand.merc. i et stillingsopslag, hvor du synes at have kompetencerne – ring og få en god snak om, hvad du kommer med, og find ud af, om det alligevel kunne være relevant, at du søger.
  • Brug dit (eller andres) netværk til at undersøge muligheder, jobområder, virksomheder m.m. Det kan give rigtig meget inspiration til at finde den rigtige vej videre. Få nogle praktisk input. Hvis vi f.eks. i det private taler om driftsledelse, så kom ud og tal med én i det private, som har sådan et job – det giver så mange aha-oplevelser, når det er det, der ligger i jobbet, og det du kan; ”det kan jeg også/det har jeg også gjort, men bare ikke talt omtalt på den måde.”
  • Drop ydmyghed. Tro på, at der er mange kompetencer i rygsækken, og de bare skal kunne italesættes. De kan sagtens bruges i anden kontekst, du skal bare lige finde ud af hvordan.

Stærke faglige kompetencer og et fantastisk menneske 

Partnerskabet mellem Nicco Cladio Hansen og Tove Hejbøl Lindquist været stærkt hele vejen igennem, og det er stor sympati og mange roser begge veje. 

– Det har været en fantastisk oplevelse at arbejde sammen med Nicco, fortæller Tove Hejbøl Lindquist og forstsætter:  

– Han er gået til opgaven med stor energi, åbenhed og nysgerrighed til, hvad der kunne være af relevante muligheder. Men han har også været enormt reflekteret omkring, hvad der har føltes som den rette vej videre for ham, når vi har vendt forskellige områder. Og så har slutresultatet været fantastisk, for han stod pludselig med to drømmemuligheder, og sparringen blev derfor mere på, hvad der kunne indgå i overvejelserne om det ene eller det andet. Det har det været fantastisk at lære Nicco at kende – ud over virkeligt stærke faglige kompetencer, er han jo et fantastisk menneske, jeg tænker vil være et stort aktiv for mange virksomheder, siger Tove Hejbøl Lindquist.

Om samarbejdet med mentor fortæller Nicco:

– Jeg følte fra første gang jeg mødte Tove, at hun VIRKELIG lyttede til mig, og at vi var et virkelig godt match. Det gjorde, at jeg helt fra start har følt, at jeg kunne være tryg. Tove har været vildt dygtig til at forklare mig om forskellige arbejdsområder, som jeg aldrig havde hørt om. Ydermere har Tove igennem hele vores forløb ALTID stillet sig selv til rådighed. Jeg har altid følt, at Tove har villet give sig tid til at lytte til mine bekymringer, frustrationer og ikke mindst glæder. Jeg håber, at alle som skal igennem et forløb hos VELKOMMEN HJEM, får en mentor som Tove, siger Nicco og slutter: 

– Jeg har fået øjnene op for en masse ting, som før ville have kunnet bekymre mig. Jeg havde slet ikke indsigt nok til at vide hvad der var af muligheder for mig, da jeg startede. Nu er jeg slet ikke i tvivl om at jeg i mit kommende job, nok skal komme til at klare det virkelig godt, samtidig med at jeg skal lære en masse nyt. Jeg er ikke længere i tvivl om at jeg i fremtiden nok skal få flere muligheder for at få nye fede jobs og nye fede muligheder for at udvikle mig.

Den korte soldaterhistorie om Nicco Claudio Hansen

Nicco Claudio Hansen har været ansat i Forsvaret siden 2011. De første 5 år som sergent ved Ingeniørtropperne i Skive. I 2015 blev han udnævnt til Oversergent. I 2016 blev han sendt til Uganda og Kenya for at afholde instruktørkurser for de afrikanske instruktører. I 2017 blev han udsendt til Irak, og var overordnet ansvarlig for at Ingeniørtroppernes undervisning til de Irakiske styrker blev afholdt samt optimeret.
Godt tilbage i Danmark tog Nicco Claudio Hansen til Trænregimentet i Vordingborg, hvor han primært arbejdede med at planlægge og afholde øvelser og skydeperioder.