Dyrk dit netværk!

Udgivet d. 19. februar 2021 af Velkommen Hjem

Sådan lyder opfordringen fra Rami Ifaoui til alle veteraner, der er i forløb i foreningen. Selv var han for beskeden i starten til at benytte sig ordentligt af at netværke. Det ærgrer han sig lidt over i dag… Men med hjælp og opbakning fra en af foreningens dygtige og erfarne mentorer, Thomas Krohn, fik Rami efterhånden gang i aftalerne, og det førte direkte til et drømmejob som projektleder på Statens Seruminstitut. Læs historien om nogle af de overvejelser og beslutninger, som Rami – og mange andre veteraner – har i løbet af transitionen. Og hvordan Rami efter 10 år i Forsvaret og 1 udsendelse til Afghanistan er landet godt på civil grund.

– Jeg havde længe gået med tanken om at skulle prøve kræfter med det civile arbejdsmarked, men for mig handlede det om at finde det rigtige tidspunkt samt den rigtige måde at gøre det på. Jeg havde sagt til mig selv, at jeg ikke ville vælge det første og bedste tilbud, der var, da jeg sandsynligvis ville fortryde det inden for kort tid, forklarer Rami om baggrunden til, at han valgte at forlade en ellers god karriere i Forsvaret.
– En anden ting, som også kom til at fylde meget, var behovet for stabilitet, både geografisk set, men også i al almindelighed. Mit tidligere tjenestested har rigtig mange udsendelser, hvorfor der unægtelig ville lande en udsendelse på mit bord, inden for nær fremtid, eller et udlån til en af Forsvarets uddannelsesinstitutioner. Det var ikke helt foreneligt med mit ønske om at stifte familie, så da en familieforøgelse meldte sig, steg mit ønske om et skifte markant. 

Rami Ifaoui, veteran

Der gik rygter om en forening, der kunne hjælpe …

Da først beslutningen om at forlade Forvaret var truffet, gik Rami i gang med at søge ledige civile stillinger. Fuld af mod og håb… i hvert fald til at begynde med.

– Min jobsøgning gik fint i starten, og det lykkedes mig at komme til en samtale ved den første stilling, jeg søgte. Fuld af forhåbning tog jeg til min første jobsamtale, men det lykkedes mig desværre ikke at lande jobbet, og jeg måtte vende tilbage til at skrive ansøgninger og rette CV til, siger Rami og fortsætter:  

– Rygterne om en forening, som hjalp soldater med transitionen, fra Forsvaret til det civile, var begyndt at florere i min omgangskreds, umiddelbart før jeg tog til Afghanistan. Det var dog først under min udsendelse, at jeg for alvor begyndte at kigge på, hvad VELKOMMEN HJEM var og hvad de havde hjulpet en del af mine tidligere kollegaer med. En af mine kollegaer under udsendelsen talte godt om foreningen og opfordrede mig på det kraftigste til at deltage, fordi han selv havde fået meget ud af det. 

Et godt netværk er alfa og omega 

Rami kontaktede VELKOMMEN HJEM og kom med i et forløb, og der var især en ting, der blev tydeligt for ham … og det er betydningen af at have et godt netværk.

– Da jeg deltog i kickoff og senere i netværksmøderne, oplevede jeg, hvor betydningsfuldt et godt netværk er, og det er i bund og grund det, der blev årsag til, at jeg fik min nye stilling, fortæller Rami og fortsætter:

– Fra første jobsamtale til den sidste, der resulterede i mit nye job, gik der ca. 10 måneder. I denne periode var det, at jeg begyndte at anvende mit netværk i langt større grad, samtidig med, at jeg begyndte at sparre med min mentor. I starten var det en smule angstprovokerende at skulle gå til folk, man knapt nok kendte for at høre, om de havde tid og lyst til en kop kaffe, men min oplevelse har hver gang været positiv. Det netværk, som jeg blev introduceret til gennem VELKOMMEN HJEM, er i høj grad årsag til, at det lykkedes mig at få mit nye job. Derfor er min opfordring til alle veteraner, der deltager i et forløb i foreningen, at man skal gøre noget for at udvide og pleje sit netværk. Brug dem, du kender i forvejen til at udvide dit netværk. Deltag i netværksmøder, workshops og andre aktiviteter, hvor der kommer folk som enten er eller har været i samme situation som dig. De forstår, hvad det er, du gennemgår, og kan i mange tilfælde give et godt råd med på vejen eller pege dig i retning af en, som kan. 

Thomas Krohn, mentor

VELKOMMEN HJEM er en slags blåstempling 

Som et fast led i et forløb, bliver veteranen matchet med en mentor. Rami blev matchet med Thomas Krohn, der udover at være engageret mentor i VELKOMMEN HJEM, til daglig arbejder som Senior Compliance Specialist hos Demant. Han har gennem mange år arbejdet som mentor andre steder, og oplever selv, at det er givende at give videre, når man selv har fået nogle års erfaring i erhvervslivet.

– For mig er det helt naturligt at være mentor. Jeg synes, det er en god måde at hjælpe andre videre på. Når man enten har mistet jobbet eller ønsker at lave et karriereskifte, kan det hele godt virke lidt uoverskueligt. Så er det rart, at der er en, som har prøvet det før, som kan give videre af sin erfaring og stille de rigtige spørgsmål. Det kunne jeg godt selv have haft brugt, da jeg skiftede karriere, forklarer Thomas Krohn.

”Når en soldat har valgt at gå via VELKOMMEN HJEM, så er vedkommende super-motiveret, og vi ser det som en form for kvalitetsstempel, at både foreningen og en mentor siger god for personen.”

Mentor Thomas Krohn, Demant

– Som mentor er det et spørgsmål om at give sine erfaringer videre og få soldaten til at tænke i de rigtige baner. Jeg har ikke svarene på alt, så det vigtigste er at stille spørgsmålene, så mentèe selv kan besvare dem. Mentor ved ikke, hvilke job mentée er interesseret i, men man kan prøve at skubbe i forskellige retninger. Få mentée til at undersøge forskellige stillinger og se, hvad der er tiltalende og det modsatte, forklarer Thomas Krohn om mentorrollen, og tilføjer:  

– De største udfordringer er at få oversat erfaring og kompetencer fra militærsprog til civilt sprog. Når man har en logistikofficer, så er det meget det samme som en supply-manager. Og en stor del af officerens job er at sidestille med projektledelse, selvom tingene hedder noget andet. Så det er vigtigt, at CV’et bliver gjort civilt, så det kan læses af firmaerne.

Som mentor for Rami gjorde Thomas Krohn desuden meget klart, at det kræver en stor egen indsats og tålmodighed at lande et civilt job. 

– Som mentor skal man være ærlig. Jeg fortalte Rami, at han skulle ikke forvente, at der skete noget i de første 5-10 ansøgninger og han måske skulle skrive 50, før det job dukkede op. Det er jo en information, som er vigtig for mentée. Ellers kan situationen opstå, at nu har han sendt 3 ansøgninger og forventer at komme til en samtale. Der er hård konkurrence om jobbene og samtidig tager det tid, at få lært at lave en ansøgning, som er god og velskrevet, fortæller Thomas Krohn. 

”Rami har været en mønster-mentee, og vi har haft nogle gode snakke, og han har gjort det vi har aftalt til hvert møde. Arbejdet ligger jo hos mentée, så når en mentée har gjort alt, hvad man har aftalt og mere til, så giver man den også gerne en ekstra skalle, når det brænder på for mentée. Pludselig gik det stærkt for Rami og jeg måtte tage et par møder med ham, med kort varsel, og det gør man gerne, når man har et velfungerende mentor-menéee-forhold.”

Mentor var lige det, der skulle til

Mentor var lige det, der skulle til

For Rami har det også været et mønstersamarbejde. Den sparring og hjælp, som Thomas Krohn har bidraget med, har været afgørende for det sted, hvor Rami står i dag.

– Forholdet til mentor har været rigtig godt. Thomas har været altid været tilgængelig og klar på sparring og rådgivning. Særligt op til jobsamtale og forhandling af kontrakt har Thomas, med kort varsel, været klar med gode pointer, som jeg kunne tage med som forberedelse, siger Rami, og tilføjer:
– Det har været godt med en mentor, som har kunne forholde sig til min specifikke situation og komme med konkret feedback på ansøgning og CV ud fra et objektivt perspektiv. Thomas har altid virket meget rolig og fattet, og det har sandsynligvis været lige det, der skulle til, for at jeg kunne slå koldt vand i blodet og konkretisere min jobsøgen.

Udover den styrke, som man får af at være en del af stærkt mentorskab, så har Rami også fået en klar bevidsthed om, at han fremover skal dyrke sit netværk, fordi det er så afgørende vigtigt, at det er godt, når man går i gang med en civil karriere.

– Den mest værdifulde ting, jeg tager med fra mit forløb i VELKOMMEN HJEM er, hvordan man skal benytte sig af sit netværk. Der findes rigtig mange mennesker med tilknytning til VKH, som ofte giver udtryk for, at de er klar på at dele ud af deres viden og min eneste ærgrelse er, at jeg ikke gjorde tidligere brug af det store netværk, som VKH efterhånden har opbygget. Jeg er stadig meget uerfaren inden for networking, og derfor har jeg i den grad tænkt mig at gøre

brug af de møder, som VELKOMMEN HJEM tilbyder os veteraner en gang i mellem. En eller anden dag, så håber jeg også, at mine erfaringer kan gives videre, således jeg kan hjælpe en tidligere kollega, som står i den situation som jeg også gjorde for kort tid siden, slutter Rami Ifaoui.

Den korte soldaterhistorie om Rami Ifaoui

I 2010 startede Rami Ifaoui som værnepligtig ved Danske Artilleriregiment i Varde. Efter aftjent værnepligt tog han en pause fra Forsvaret og startede studie på Aalborg Universitet. Han kom dog hurtigt til at savne flere ting fra Forsvaret og søgte ind som Officersaspirant i Hæren i 2012. Fra 2012 til 2016 var han på hhv. sergentskolen i 1 år og på officersskolen 2 år. Han færdiggjorde dog ikke officersskolen, men tiltrådte i 2016 Trænregimentet i Vordingborg som befalingsmand.
I 2017 blev Rami Ifaoui udlånt 2 år til Hærens Sergentskole i Varde, hvor han uddannede nye sergenter og kommende officerer. Herefter returnerede han til Trænregimentet i Vordingborg, hvor han skulle tilgå det hold, som efterfølgende skulle udsendes til Afghanistan i sommeren 2019. Efter 7 måneder i Afghanistan, returnerede Rami Ifaoui til Vordingborg, hvor han har været indtil februar i år.