Veteraner er meget ”salgbare”, når først CV’et er oversat

Udgivet d. 2. december 2023 af Velkommen Hjem

Martin Zunda, der er administrerende direktør i DSB Service & Retail A/S, er også mentor i VELKOMMEN HJEM. Han har netop ført ikke alene en, men hele to veteraner samtidigt godt igennem forløb.

Vi har talt med Martin Zunda om, hvordan man navigerer i at skulle forstå to menneskers udgangspunkter, behov og potentialer i forhold til at levere den rette rådgivning og sparring individuelt. Og vi har talt med de to veteraner, Thorbjørn Holm Smith og Mads Vixø Smith om deres oplevelser af forløbet i forhold til der, hvor de hver især er landet nu. Læs den inspirerende historie om personlig udvikling, savnet efter faste rammer og glæden ved at finde et nyt ståsted på civil grund.

Martin Zunda oplever mentorrollen som givende og derfor er han mentor flere steder. Men han har netop valgt også at ville være mentor for veteranerne, fordi han mener, at veteranerne fortjener at blive budt ordentlig velkommen hjem efter at have kæmpet for vores demokratiske værdier rundt omkring alverdens brændpunkter.

– Som samfund skylder vi veteraner en ekstra håndsrækning som tak for det, de har gjort for vores land. Det, at skifte fra et regime til et andet, er en stor omvæltning, og det er utroligt spændende at følge og støtte den rejse, som de er på til et nyt sted i deres liv, forklarer Martin Zunda, der fremhæver veteranerne som oplagt værdifulde i erhvervslivet. 

– Veteranerne er ofte meget veluddannede og kommer med en god struktur som mange arbejdspladser værdsætter. De er vant til systematisk tænkning og har en god forståelse af dokumentation. Det er også min oplevelse, at de er meget ”salgbare”, når først deres CV er oversat. Dem, jeg har fulgt, er landet i gode jobs eller studier, hvor jeg også kan høre, at de ofte performer godt, når jeg tjekker ind med dem efter hovedforløbet. 

Veteranerne er mere energiske og målrettede end den typiske mentee

Martin Zunda har netop haft to veteraner igennem et forløb samtidigt. Dels Mads Vixø Smith, der har været i Søværnet i 5 år og udsendt 2 gange. Og dels Thorbjørn Holm Schmidt, der har været i Forsvaret i sammenlagt 9 år, udsendt 1 gang og som sluttede sin militære karriere som Premierløjtnant ved Det Jydske Dragonregiment. Og selv om de to veteraner er forskellige, så ser Martin Zunda en lang række fællestræk fra Forsvaret, som har gjort det nemmere for ham at navigere sparringen i forhold til hans mentees udgangspunkt. 

– Jeg er meget imponeret over deres gåpåmod og lyst til at kaste sig over noget nyt. De har været meget lydhøre og gode til at gøre de ting, vi aftalte, hvilket hurtigt har bragt dem fremad på rejsen, siger Martin Zunda, der ser lyst på fremtiden for veteraner, fordi de generelt kan så meget: 

– I min optik har militæret et stærkt fokus på lederskabsudvikling. Veteranerne lærer at lede et team under pres, træffe hurtige beslutninger og uddelegere opgaver effektivt. De er gode til problemløsning. Militæret har lært dem at tænke hurtigt på fødderne og løse komplekse problemer under stressende forhold. Militæret kræver også høj grad af selvdisciplin og ansvar for egne handlinger. Disse træk kan være meget værdifulde i et erhvervsmiljø, hvor ansvarlighed og pålidelighed er nøglefaktorer. De kommer også ofte med internationale erfaringer. De har prøvet at arbejde i internationale miljøer og med forskellige kulturer, hvilket kan være en fordel i en globaliseret verden. Mange militære roller involverer også projektstyring, fra planlægning og implementering til evaluering og rapportering, og der findes snart ikke et job, hvor de kompetencer ikke kommer i spil.

Jeg arbejder også med mentees, som ikke udspringer af VELKOMMEN HJEM. Jeg oplever generelt VELKOMMEN HJEMs mentees som værende mere målrettede og hurtigere til at få tingene gjort, så stor ros for det.

Mentor Martin Zunda

De to veteraner Thorbjørn Holm Smith & Mads Vixø Smith med mentor Martin Zunda

De store linjer og en masse småpraktik 

Ikke to mentees er ens, men derfor er behovet for hjælp og sparring ofte ret ens, når den faglige baggrund er fælles. Derfor tog Martin Zundas overordnet sine to mentees igennem samme grundforløb – selvfølgelig med individuelle hensyn og tilpasninger. 

– Når et forløb kører, er det en bred pallette af ting, vi kaster os over og ikke kun snævert på CV. Jeg tror, at kombinationen af det hele giver et godt forløb, siger han og uddyber: 

– På den praktiske side arbejder vi først med afklaring, screening af jobopslag, LinkedIn, ansøgning og CV. Vi øver den gode jobsamtale. De får en masse småpraktik, såsom hvordan er en arbejdsplads, gennemgang af kontrakt, pension mm. Derudover får de også lidt ekstra med, hvor det ellers passer ind. Det kan være alt muligt, men ofte noget om at finde den gode balance imellem arbejdsliv og privatliv. Hvad siger forskningen om et lykkeligt liv etc.

For stor kontrast mellem uniformen og privaten

De to veteraner kommer fra samme baggrund og har fra start været ens på den måde, at de begge skulle finde et nyt ståsted af samme grund. 

For Mads Smith handlede det om, at han oplevede en for stor kontrast mellem uniformen og privaten.

– jeg har valgt at forlade Forsvaret, men det var ikke med ro i kroppen, for det er en arbejdsplads, jeg har haft det rigtig godt med. Søværnet gør rigtig meget godt for en, men jeg er blevet for gammel til næsten 200 dage om året væk fra hjem og familie, siger Mads.

For Thorbjørn Holm Pedersen var det også udfordringerne med at forene familieliv med arbejdet i Forsvaret, der fik ham til at søge over på det civile arbejdsmarked. 

– Jeg tog beslutningen, fordi jeg havde behov for mere fleksibilitet i min hverdag og plads til familien. Jeg har virkelig nydt at være soldat med alt, hvad det indebærer, men jeg kunne ikke længere se mig selv være så meget væk, især efter at være blevet far, siger Thorbjørn.

En form for blindhed som konsekvens af friheden

Begge veteraner kontaktede VELKOMMEN HJEM og for begge blev både de to dages kickoff, og efterfølgende 6 måneder med deres helt egen mentor, afgørende for deres transition. 

For Mads var det første indtryk følelsen af fællesskab og af, at man ikke er den første, der står i samme svære situation. Desuden havde han, midt i forløbet, fået konstateret ADHD, og derfor blev forløbet meget personligt forankret for ham.  

– Jeg mødte en fælles forståelse på kickoff. En forståelse for, at det nødvendigvis ikke var en fed ting at skulle stoppe. Men, at man var i en fælles ånd om Forsvaret, men også med nogle realistiske briller på i forhold til, at det også var ok at anerkende sine egne grænser, forklarer Mads og fortsætter: 

  – Men der var flere ting, som jeg i løbet af processen, fik brug for at tale om. 
Der var strukturtabet. En eller anden form for afmagt kom frem, fordi min “hverdag” var skemalagt førhen. Nu skulle man lige pludselig selv stå i spidsen for det hele.

Jeg tog en beslutning om, at jeg skulle være studerende. Jeg skulle på DTU og jeg skulle være ingeniør. Så tilbage på skolebænken. Alt, hvad der hed struktur, var på mine egne skuldre. Fleksibel og omstillingsparat var nu i mine egne hænder. Og her kom Martin Zunda ind. Jeg havde en masse spørgsmål og undren. Men største problem var en eller anden form for blindhed i forhold til det videre forløb, da det nu kun var mig selv, der kunne styre, hvor jeg var på vej hen. Vi talte om jobsikkerhed og tryghed – for begge dele var væk. Vi fik gode snakke om, hvordan det er at omstille sig til en civil kontekst, og hvordan man kunne nå i mål med diverse mål og målsætninger. Der blev også lavet en realistisk forventningsafstemning. Hvad kan jeg? Hvad kan jeg nå? Det har været en enorm støtte at kunne bruge en mentor i hele den her proces og har virkelig betyder ekstremt meget for mig som person og for den udvikling, jeg har været igennem det sidste år. Det har virkelig gjort, at jeg er landet på begge mine ben og måske aldrig haft det bedre, siger Mads og tilføjer: 

– I dag læser jeg en Diplomingeniør i Elektroteknologi på andet semester og ved siden af har jeg et job som Assistance Koordinator hos Viking Assistance.

Noget, der især gik op for mig var, at det ikke var formålsløst i virkeligheden … det jeg havde brugt næsten 5 år på i Forsvaret. Det var ikke spild. Der var en masse, der kunne omskrives til civile kompetencer.

 Veteran Mads Vixø Smith

Ærlighed som afsæt for et fantastisk mentorforløb

Thorbjørn havde den samme oplevelse af, at han i VELKOMMEN HJEM fik tryghed både gennem fællesskabet, og fordi der var hjælp at hente og stor tillid til hans evner og kompetencer som yderst værdifulde også på civil grund. Og han fremhæver især Martin Zunda som den, der gjorde den helt store forskel for, hvor Thorbjørn var dengang og hvor han er landet i dag – nemlig i en stilling som Manager for Network Maintenance i CPH Airport.

– Martin Zunda har været helt igennem fantastisk, et godt match fra starten, synes jeg, fortæller Thorbjørn og fortsætter: 

– Da jeg forlod vores første møde, følte jeg virkelig, at jeg havde en, der var på mit hold; en, som kunne fremhæve mine gode sider og samtidig være meget realistisk omkring, hvordan det er at gå til jobsøgning. Martin og jeg aftalte fra starten, at vi skulle være meget ærlige over for hinanden, uanset om det var med motivationen i samarbejdet, eller kritikken af de produkter, der skulle leveres. Det gav et godt afsæt og et fælles sprog. Det ville blive langt, hvis jeg skulle nævne alt det, Martin har hjulpet mig med, for det har spændt lige fra CV og jobsøgning til at håndtere det at være ledig. Det, jeg især gerne vil rose Martin for, er, at han altid var 100 % til stede. Jeg gik altid beriget fra vores sessioner, og jeg oplevede, at Martin altid havde tid. Hvis jeg sendte en SMS til ham kl. 21:00 om aftenen, ringede han mig op 30 minutter senere. Han prioriterede altid hurtigt, at vi kunne snakke om de problemstillinger, der måtte være, og han gik til store og små problemer med god energi. En sand fornøjelse, understreger Thorbjørn.

VELKOMMEN HJEM har været en “god kammerat” på den anden side af hegnet,  Dem, som har forsikret mig om, at det sagtens kan lykkes, og at mine kompetencer godt kan bruges. Tryghed i processen har været det, som jeg har oplevet mest af.

Veteran Thorbjørn Holm Smith

Hurtigere i job, når man har erhvervsmand med på holdet

Nu er begge veteraner kommet godt videre – mere bevidste og med endnu større selvtillid – takket være deres forløb i VELKOMMEN HJEM og Martin Zunda, der formåede at rådgive to veteraner med hver deres personlige udfordringer samtidig. Og ligesom Mads og Thorbjørn står tilbage med en god fornemmelse, så gør mentoren det også.

– Det er et stort spring, de har taget, og der er det rart for dem at vide, at de har en på ”deres” hold, som holder med dem. Kombinationen af min viden og erfaring fra det private erhvervsliv kombineret med deres arbejdsindsats sætter fart på processen for dem og har hjulpet dem til at lande hurtigere, end de ellers ville have gjort, slutter Martin Zunda.

Den korte soldaterhistorie om veteran Mads Smith

  • 2018 Startede i søværnet som konstabel og blev senere som kampinformationsgast på Fregatten IVER HUITFELDT.
  • 2020 Første udsendelse som overkonstabel til Hormuz-strædet på Operation Agenor. 
    Skiftede til HDMS Absalon og blev derefter blev udsendt igen til Afrika.
  • 2022 Færdiguddannet som sergent.

Den korte soldaterhistorie om veteran Thorbjørn Holm S.

  • 2011 Startede som værnepligtig uden tanke på at blive længere end forventet.
  • 2014 Vendte tilbage til Forsvaret med stor glæde og startede på sergentskolen.
  • 2019 Begyndte som Premierløjtnant ved Jydske Dragonregiment.
  • 2022 Udsendt til KFOR – den NATO-ledet international militær-/stabiliseringsstyrke i Kosovo. Da Thorbjørn kom tilbage, begyndte han at uddanne kadetter ved Løjtnantskolen i Slagelse.