Succes opnås gennem teamwork. Det ved veteraner.

Udgivet d. 10. november 2023 af Velkommen Hjem

Det veteraner lærer i Forsvaret, kan være et yderst værdifuldt aktiv på en civil arbejdsplads. Det mener, David Holst Møller, der er partner i Netcompany og mentor i VELKOMMEN HJEM og han nævner veteranernes fokus på at løfte i flok: 

Loyalitet og korpsånd er afgørende for en enheds funktion i militæret. Det er noget, man har lært og forstår som veteran. Præcis det er også afgørende i en virksomhed. Evnen til at arbejde sammen med sine kolleger, motivere dem og nå fælles mål sammen. David Holst Møller har netop afsluttet et mentorforløb med veteran Mikkel Trust, der især handlede om at træffe de rigtige valg og om at sætte ord på sine ønsker og overvejelser. Forløbet har resulteret i, at Mikkel nu er startet i et civilt ønskejob som Incident manager i NNE.

Efter 10 år i Forsvaret og en udsendelse til Bagdad havde veteran Mikkel Trust brug for nye udfordringer og en mere stabil hverdag. Han besluttede derfor at søge ind i det civile erhvervsliv efter et job med plads til udvikling og personlig fremdrift, og hvor arbejdstiderne ville være bedre forenelige med et familieliv.

Jeg er blevet et bedre menneske af min tid i Forsvaret, og jeg har fundet ud af mine styrker og svagheder. Forsvaret er især med til at skabe det fundament, der gør, at man kan præstere selv i de værste situationer.

Veteran Mikkel Trust

Tag imod støtten, der bliver tilbudt

Da Mikkel havde taget beslutningen om at forlade Forsvaret, kontaktede han VELKOMMEN HJEM og kom med i et forløb. Han anbefaler andre veteraner i samme situation at gøre det samme – for hvorfor ikke tage imod den udstrakte hånd, som foreningen tilbyder veteraner, når det kan gøre, så en stor forskel både for selve rejsen fra Forsvaret til civil, og for det endelige resultat.

Her er en forening, hvis eneste formål er at støtte dig i den vej, du ønsker at gå. Her er så mange dedikerede mennesker, der alle ønsker dig det bedste, også selv om de ikke kender dig. Så hvis man er klar til at tage springet, er der ingen grund til ikke at få den støtte, der kan blive tilbudt, siger Mikkel. 

Mikkel Trust, veteran

Svært at slippe trygheden

For Mikkel har hans deltagelse i forløbet betydet, at han har fået en større bevidsthed om egne kvalifikationer og en klar fornemmelse af, at det er okay at bevæge sig ud i det ukendte terræn, som det civile jobmarked er for en, der har tilbragt så mange år i Forsvarets verden. 

VELKOMMEN HJEM har bidraget til at give mig den selvforståelse, som der er behov for, når man skal flytte sig fra en meget stabil position i Forsvaret til at turde tage springet. Jeg tror generelt, at mange i Forsvaret føler sig meget tilfredse i deres trygge rammer, hvilket er helt naturligt. Her bidrager VELKOMMEN HJEM til, at man få selvindsigt i, hvad man egentlig ønsker, og de støtter en hele vejen igennem processen, forklarer Mikkel. 

Et realitetstjek kan være gavnligt

Som en del af forløbet får veteranen en mentor fra det civile erhvervsliv, som kan introducere veteranen til den nye civile verden og støtte og rådgive hele vejen igennem jobsøgningen – lige fra afklaring af jobretning og udformning af CV til træning før jobsamtalerne. Mikkel fik en af foreningens engagerede mentorer, David Holst Møller, partner i Netcompany.

– Mit forhold til David, er rigtig godt, fortæller Mikkel og fortsætter: Han er super og har støttet mig gennem hele processen, og han har virkelig bidraget med meget både konstruktiv feedback og et klap på skulderen. Derudover har han givet mig af sin tid, hvilket jeg er ham meget taknemmelig for. Det havde jeg ikke forventet. Jeg vil især rose ham for at være så hjælpsom og direkte. Jeg havde virkelig brug for at få et realitetstjek engang imellem. Samtidigt med dette, har han også givet meget af sig selv. David har virkelig formået at stille sig selv og virksomheden til rådighed. Især hans evne til at søge ind i, hvad der var vigtigst for mig, og hjælpe mig med at tage de rigtige valg. 

Beundring og respekt for veteranerne

Rollen som mentor for lige præcis veteraner i VELKOMMEN HJEM er nærliggende for David Holst Møller.

– Jeg har siden min værnepligt haft en passion for Forsvaret, og jeg overvejede selv en militær karriere. Jeg har en beundring og respekt for dem, der vælger en karriere i Forsvaret. Derfor var muligheden for at bidrage i VELKOMMEN HJEM meget tiltalende for mig. Generelt finder jeg mentorarbejdet enormt interessant og givende, og her er der en tydelig god sag, som jeg gerne vil støtte, forklarer David Holst Møller.

David Holst Møller, mentor

Succes opnås gennem teamwork

David Holst Møller oplever, at mange af de militære kompetencer, som veteraner tilegner sig i Forsvaret, er der brug for i erhvervslivet.

– Succes opnås gennem teamwork, ikke gennem individuelle præstationer. Jeg mener, at loyalitet og korpsånd er afgørende for en enheds funktion i militæret. Det er noget, man har lært og forstår som veteran. Præcis det er også afgørende i en virksomhed. Evnen til at arbejde sammen med sine kolleger, motivere dem og nå fælles mål sammen er afgørende. Derudover lærer man i Forsvaret også at holde overblik, især i pressede situationer, man får evnen til at træffe beslutninger og til at tilpasse sine handlinger og planer for at opnå et mål, når virkeligheden afviger fra det planlagte – som den altid gør, siger David Holst Møller, der også i sit mentorforløb med Mikkel fik syn for sagen for endnu en af de kompetencer, som man tilegner sig i Forsvaret:

I en virksomhed er der behov for folk, der løser opgaver og tager ansvar. Jeg er overbevist om, at Mikkel kan gøre dette. Mikkel er ærlig og har den drivkraft og det initiativ, der er nødvendigt.

Sparring, modspil og forberedelse

Der er et mål for enden at alle mentorforløb – men vejen dertil er forskellige hver gang. I forløbet med Mikkel var fokus især på at italesætte hans ønsker og overvejelser.

– Vi har haft et fælles mål, som vi har arbejdet hen imod. Mikkel har i sidste ende klaret det meste selv. Det er Mikkel, der har skrevet ansøgninger, taget personlighedstests og deltaget i samtaler. Jeg har bare forsøgt at give sparring og modspil, fortæller David Holst Møller og fortsætter: 

– Jeg tror, der er stor værdi i at sætte ord på sine ønsker og overvejelser – det har Mikkel kunnet bruge mig til. Jeg har forsøgt at forberede Mikkel på de spørgsmål, han kunne blive stillet i samtaler, som jeg selv ville stille ham i en jobsamtale. Jeg tror, det har givet gode overvejelser og ro både før og under selve jobsamtalerne, og – håber jeg – også bedre svar siger han og tilføjer:

– Men det er helt og aldeles Mikkels sejr og fortjeneste, at han nu har et nyt job. Jeg blev oprigtigt glad, stolt og lettet, mest på Mikkels vegne – men også på mine egne.

Jeg var enormt bevidst om, at jeg med mentorrollen tilbød mig selv til at hjælpe en anden person med at eksekvere på en livsbeslutning. Det fortjener respekt, ordentlighed og ydmyghed, og jeg har med en vis portion ærefrygt påtaget mig denne opgave.

Mentor David Holst Møller

Tak for skubbet i den rigtige retning

Forløbet i VELKOMMEN HJEM har ifølge Mikkel selv, direkte resulteret i, at han nu er starter i det helt rigtige civile job – som Incident manager i NNE.

– Det har gjort meget forskel at deltage i foreningens forløb. Jeg ville ikke være der, hvor jeg er nu, hvis ikke VELKOMMEN HJEM havde skubbet mig i den retning med hjælp fra hele det hold som har støttet, slutter Mikkel.

Den korte soldaterhistorie om veteran Mikkel Trust 

  • 2014 Startede som værnepligtig og to direkte herefter på sergentskole.
  • 2015 Færdig som sergent og startede i Aalborg ved Trænregimentet.
  • 2016 Flyttede til Sjælland og jeg startede i Vordingborg
  • 2017 Tog jeg en civil akademiuddannelse i Ledelse.
  • 2019 Startede på Hærens Officersskole, og kom derfra til Føringsstøtteregimentet som delingsfører i Multi national division nord, og der gik ikke lang tid før, der begyndte stor rejseaktivitet frem og tilbage til divisionens hovedkvarter som lå i Adazi Letland. 2021 Udsendt til Bagdad som sikkerhedsofficer. 

Under udsendelsen blev det klart for Mikkel, at han savnede stabile rammer i sin hverdag. Efter udsendelsen søgte han en stilling om Teamkoordinator i Forsvarets Cyberdivision, hvor han blev indtil, han søgte videre over i det civile erhvervsliv.