Embrace the suck …

Udgivet d. 12. marts 2024 af Velkommen Hjem

Nogle opgaver i Forsvaret indebærer, at man klapper i og fokuserer på den forestående opgave, uanset hvad man i øvrigt mener om den, fortæller veteran Benjamin Alsted Nielsen. Populært sagt lærer man, at “embrace the suck” og bidrage med sit bedste uanset opgaven. Ifølge Benjamin er det en kompetence, som enhver arbejdsgiver vil sætte pris på hos en medarbejder og på samme måde ser mange arbejdsgivere Forsvaret som et kvalitetsstempel på CV’et. Og noget tyder på, at Benjamin er har ret i hvert fald i forhold til, hvordan det er gået ham selv, siden han forlod Forsvaret og kom med i et forløb i VELKOMMEN HJEM. Her fik han hjælp, råd og sparring fra sin mentor Morten Thing-Simonsen til kompetenceafklaring, oversættelse af CV og meget mere. Det har nu ført Benjamin fra at være oversergent i Hæren ind i et civilt job som driftsleder i Universal Flytteforretning. Læs historien om en veteran, der er blevet betydeligt klogere på sig selv, og en mentor, der fokuserede på at finde ind til kernen af sin veterans motivation for et lederjob. 

– Jeg skifter spor, fordi det var på tide at springe ud i noget nyt. Jeg kunne ikke længere mærke gnisten i den retning, jeg var på, derfor vidste jeg, at det var på tide med et sporskifte, forklarer Benjamin om sit valg og han uddyber:  

– Det er vigtigt for mig, at der bliver tilført ilt til det bål, jeg bærer på – og den ilt, jeg havde brug for, kunne jeg mærke befandt sig i det civile. Konkret handler det om, at jeg ikke længere havde et mål, hvor jeg var.

Man motiveres til at flytte egne grænser

Beslutningen om at forlade Forsvaret handler for Benjamin faktisk ikke om Forsvaret, men om hans egen udvikling i forhold til mål og ambitioner, og han har kun godt at sige om sine år i tjenesten.

  – En af de største fordele ved at arbejde i Forsvaret, er at man i høj grad lærer sig selv at kende, og det er en enorm kompetence – at man har indsigt i sit handlemønster, for eksempel når man er stresset. Nogle opgaver indebærer, at man må være modig og springe ud i noget, man aldrig har gjort før. I disse opgaver, store som små, skubber man sine grænser og måske bliver man heraf motiveret og inspireret til at skubbe flere af sine grænser, og hvem ved så hvor dét ender? Netop dette har jeg set ske for flere af mine kammerater, inklusiv hos mig selv. Måske er det netop dét, der har ledt mig til at springe ud i noget helt nyt og prøve mig selv af i det civile. At arbejde for Forsvaret betyder også, at man får lov at se verden. Her lærer man at samarbejde med forskellige nationaliteter og adaptere sig til det miljø, man nu er blevet en del af, forklarer Benjamin, og tilføjer: 

– Nogle opgaver i Forsvaret indebærer også, at man må stoppe med at stille spørgsmål, for sit eget bedste. Så lærer man at klappe i og fokusere på den forestående opgave, som man kan synes om, hvad man vil. Og der lærer man at “embrace the suck” som det populært også bliver kaldt, hvilket indebærer, at man bidrager sit bedste uanset hvad opgaven er – en kompetence enhver arbejdsgiver vil sætte pris på hos en medarbejder. 

Jeg tror, at mange arbejdsgivere ser Forsvaret som et kvalitetsstempel på CV’et.  Metaforisk set, er det lige som at vælge de anerkendte varer i butikkerne – med kvalitetsstempler og nøglemærker. På samme måde kan vi godt lide at ansætte folk med en vis baggrund, og her spiller Forsvaret en stor rolle, fordi virksomhederne har en anelse om, hvad en baggrund fra Forsvaret indbefatter – ligesom nøglemærkerne på vores grøntsager.

Veteran Benjamin Alsted Nielsen

Hvad kan jeg og hvad vil jeg?

Benjamin opsøgte VELKOMMEN HJEM og kom med i et forløb for at få hjælp til at forstå jobmarkedet, stillingsopslagene og ikke mindst for at finde ud, hvilken retning, der ville være den rigtige for ham i forhold til de kompetencer, han havde med i rygsækken. Efter de indledende to dages kickoff blev Benjamin matchet med en af foreningens engagerede mentorer, Morten Thing- Simonsen fra Demant.

– Helt konkret har VELKOMMEN HJEM, via mentorforløbet med Morten, bidraget med, at omsætte mine militære kompetencer til civile kompetencer. Og det er jo netop dét, der er så vigtigt, når man kommer fra Forsvaret, at man faktisk har tilegnet sig kompetencer, som er kompatible i det civile. For mig, var det enormt svært at læse stillingsopslag, fordi de stiller høje krav i ”om dig”-sektionen, og så er det nemt at blive slået ud, hvis man ikke ved, hvad man har med sig i rygsækken. Det svarer til at tage på mission med en pakket rygsæk, som din makker har givet dig. I sådan et tilfælde bliver man jo nødt til at åbne rygsækken og finde ud af hvad man har med sig. I mit tilfælde fandt jeg rigtig mange kompetencer i min rygsæk, jeg ikke kendte til før mentorforløbet med Morten, forklarer Benjamin, og tilføjer: 

– VELKOMMEN HJEM har gjort en kæmpe forskel for mig både i forbindelse med kickoff, som er et kæmpe aktiv for enhver soldat, og særligt i mit mentorforløb, hvor jeg har udviklet mig en hel del.

I et mentorforløb indgår man et særligt samarbejde, man selv kan forme hen ad vejen, og jeg tror, at alle soldater, som engagerer sig i processen, vil blive overrasket over, hvor langt man kan nå med lidt hjælp gennem sparring og rådgivning.

Veteran Benjamin Alsted Nielsen

Fuck, hvad har du rodet dig ud i …

Som mentor og mentee kommer man tæt på hinanden igennem alle de mange timers samtaler, der er i løbet af det halve år, som et mentorforløb typisk varer. Undervejs er der mange personlige spørgsmål, der skal besvares og meget sårbarhed kommer frem i dagens lys. Der opbygges tillid og nære relationer og sommetider udvikler mentorskabet sig til et venskab. Som i dette tilfælde med Benjamin og Morten Thing-Simonsen, hvor mentorskabet kun varede nogle måneder:

– Min mentor, er blevet en god kammerat jeg kan tale med om alt, som gennem højt engagement og dedikation i min proces har bevist sit værd – især i forbindelse med rådgivning, sparring og kompetenceafklaring. Da jeg først ringede Morten op, blev vi hurtigt enige om, at det ville være bedst, at jeg kom til København til lidt mad på Østerbro. Vi endte med at snakke i fem timer, og han udfordrede mig på mine idéer og visioner vedrørende mit fremtidige karriereliv, og jeg kan huske jeg gik derfra og tænkte “fuck, hvad har du rodet dig ud i, Benjamin…”. De næste mange møder handlede om kompetenceafklaring og gennemgang af mind-map, stillinger og ansøgninger, siger Benjamin. 

Morten inspirerede mig til at bruge mind-mapping som et redskab til at give mine tanker frit løb, som han kunne coache mig på og det viste sig være et af de bedste redskaber, han har givet mig.

Veteran Benjamin Alsted Nielsen

Mentor Morten Thing-Simonsen & veteran Benjamin Alsted Nielsen

Gør det, der giver mening!

Morten Thing- Simonsen, der er Web Development manager hos Demant, har valgt det frivillige arbejde med at hjælpe veteraner i transition både for at hjælpe, men også fordi det personligt giver mening for ham. 

– Ved at være en del af VELKOMMEN HJEM føler jeg, jeg kan gøre en forskel for andre mennesker. Hvis jeg kan hjælpe et menneske med at komme videre i hans eller hendes liv og karriere, ved at bruge min viden og erfaring, så giver det mening for mig. Med tiden er jeg blevet mere bevidst om, at jeg gerne vil gøre mere af det, der giver mening. Det gør VELKOMMEN HJEM. Jeg synes, det er et fantastisk initiativ, og foreningen lægger mange kræfter i at få vores soldater videre til et job i det civile – det vil jeg gerne støtte op om.

Når man har brugt en del af sit liv i Forsvaret, så kan sproget, omgangstonen, jobsikkerheden, kammeratskabet og en angst for, hvad der er på den ”anden side af hegnet” … afholde veteranerne for at søge job i det civile. Det kan jeg sagtens forstå, men der er masser af dygtige og ambitiøse mennesker i Forsvaret, og det gælder om at få dem til at tro på, at de har noget at tilbyde vores virksomheder.

Mentor Morten Thing-Simonsen

Der skulle tankes op med selvtillid

Udover det gode i gerningen, så oplever Morten Thing-Simonsen jo også, at det har en klar værdi for erhvervslivet at få tilført veteranerne med alle deres kompetencer – og det gælder ikke mindst hans egen sidste mentee.

– Der er mange militære kompetencer, der kan bruges i det civile liv – på det punkt, tror jeg ikke forskellene er så store, som nogen måske tror. Lederegenskaber, struktur, ordentlighed, grundighed, kommunikation og evnen til hurtigt at sætte sig ind i kompliceret stof, avanceret materiel eller systemer for blot at nævne nogle stykker, forklarer Morten Thing-Simonsen og fortsætter: 

– I begyndelsen havde Benjamin svært ved at se, hvad han kunne bidrage med, når han læste stillingsopslag. Det forstår jeg – det er en ny verden for ham, og alle de krav, der bliver oplistet, kan være svært at forholde sig til. I denne fase talte vi meget om, at han kan en masse – det handlede om at få tanket lidt selvtillid. Sammen ”oversatte” vi Benjamins kompetencer fra Forsvaret til det civilt sprog. For eksempel har Benjamin i kraft af sin stilling som oversergent haft ansvar for mange mennesker med forskellige baggrunde og forudsætninger – det har han også i sit nye job. Benjamins evne til hurtigt at kunne sætte sig ind i avanceret stof og videreformidle det, vil også komme ham til gode med alle de nye opgaver, der venter ham. Han hæftede sig meget ved, at nogle veteraner havde lange uddannelser, og han følte, at de kunne meget mere end ham. Her understregede jeg, at de kan noget andet, og at man ikke skal sammenligne sig med andre – man kender ikke deres baggrund og forudsætninger. Benjamin har en god uddannelse som tømrer, og kombineret med sin uddannelse fra Forsvaret, så har han et rigtig godt fundament at bygge videre på.

Benjamin er viljefast, beslutsom, fokuseret, motiveret og arbejdsom. Han er udadvendt, sjov, hyggelig og et menneske med gode værdier.

Mentor Morten Thing-Simonsen

Målet er ”det gode liv”

Hver mentor har sin måde, når det gælder mentoring. Morten Thing-Simonsen havde brug for at forstå Benjamins inderste ønsker og motivation, for at kunne rådgive ham ordentlig – og derfor varede første møde 5 timer.

– Vi brugte meget tid på at finde ud af, hvilket slags job, han gerne ville have. På vores første møde syntes jeg ikke, der var sammenhæng mellem det han sagde, han ville lave, og det jeg kunne mærke, var vigtigt for ham. Mødet varede 5 timer, og det var vigtigt for mig at finde ud af, hvem Benjamin var, og i hvilken retning vi skulle. Det overordnede mål var ”det gode liv”, og så fik vi en lang snak om, hvad det betød for ham. Jeg ved, at han var træt efter vores møde, men jeg sagde til ham, at han skulle tage det stille og roligt, for nu var vi i gang og alle de mange input skulle lige have tid til at bundfælde sig. Inden mødet havde vi lavet en ”VELKOMMEN HJEM-kontrakt”, hvor vi blev enige om at være åbne og ærlige i hele processen – og ærligt, så gik jeg lidt til ham den dag, siger Morten Thing-Simonsen med et smil og forklarer videre: 

– Vi havde også aftalt, at Benjamin skulle begynde på et mind-map, så vi havde noget at tale ud fra til det første møde. Det viste sig at Benjamin havde et brændende ønske om at udvikle medarbejdere og få det bedste frem i dem – at de skulle udnytte deres fulde potentiale. Mennesket Benjamin skulle også kunne se sig selv i jobbet, og det viste det sig, at det ikke er vigtigt, for ham, hvordan andre ser ham. Det var essentielt for mig at finde ud af, om et lederjob i det civile for Benjamin handlede om overflademål, status, og hvordan andre mennesker så ham, eller om det var noget andet, der drev ham. Det var det tydeligvis. Det var stort at komme til den konklusion allerede på første møde.

Bagagen fra Forsvaret har været en stor fordel

Morten Thing-Simonsen har været imponeret af Benjamins tilgang til hans forløb, og han oplever, at Benjamin har kunnet bruge meget af det, han har lært i Forsvaret – ligesom mentor er ret sikker på, at Benjamins erfaringer også har haft betydning for, at benjamin landede netop det civile job.

– Benjamins fokus på at ”løse opgaven” har fra start præget vores samarbejde. Han er ikke en mand, der giver op! Han er vedholdende, har et fokuseret mindset og en positiv tilgang til samarbejdet, samt de opgaver, jeg gav ham, forklarer mentoren og fortsætter: 

– Hans lederuddannelse og ledelse/føring i praksis har helt sikkert spillet ind i forhold til jobsøgningsprocessen, og jeg er også sikker på, at det har været en afgørende faktor for hans ansættelse. Når man skal lede mange mennesker med forskellige baggrunde, så har han helt sikkert haft en fordel, da det lige præcis er, hvad han har gjort med succes.

Benjamin er blevet klogere på sig selv, og har fundet ud af, hvad han vil og dermed også, hvad han ikke vil. Han er blevet god til at forstå stillingsopslag, og skrive en målrettet, motiveret ansøgning. I forløbet har vi også holdt ”forberedende jobsamtaler”, evalueret, rettet til og gjort ham klar til samtale. Det har gjort noget godt for hans selvtillid, og han har været klar til at levere varen, når det gjaldt. Nu ved han, at han er et aktiv for mange virksomheder ”uden for hegnet”.

Mentor Morten Thing-Simonsen

Det slutter med starten på flere gode ting

Nu er forløbet slut, men for mentor og mentee er det starten på et nyt venskab. 

  – Det bedste og mest positive ved forløbet med Benjamin har klart været, at han har fået job så hurtigt, men det er også helt klart at have lært ham at kende. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle få en ny ven, inden vi mødtes, men det har jeg fået, og det er jeg virkelig glad for, slutter Morten Thing-Simonsen.

For Benjamin slutter forløbet desuden også med starten på en karriere i det civile, og han vil derfor anbefale alle andre veteraner, der har forladt Forsvaret, om at bruge BVELKOMMEN HJEM som hjælp, så de også hurtigere kan finde deres vej i det ukendte terræn.

– Jeg er gået fra at være oversergent i hæren til at være driftsleder i Universal Flytteforretning – en spændende virksomhed, hvor jeg vil tilegne mig helt nye redskaber. VELKOMMEN HJEM har gjort en kæmpe forskel for mig, og jeg vil især fremhæve tilbuddet om et mentorforløb, som en helt unik mulighed for os soldater. Det er ikke umuligt at få et godt job uden VELKOMMEN HJEM, men det er i den grad en god mulighed for dem, der ønsker at sikre et godt output således, at chancen for at lande drømmejobbet er højere, slutter Benjamin Alsted Nielsen. 

Den korte soldaterhistorie om veteran Benjamin Alsted Nielsen

  • 2017 Værnepligt, Ingeniørregimentet – Skive
  • 2017 Hærens Sergentskole – Varde
  • 2018 Sergent, Ingeniørregimentet – Skive
  • 2018 Sergent, Den Kongelige Livgarde – Høvelte
  • 2022 Oversergent, Føringsstøtteregimentet – Fredericia
  • 2023 Udsendt til England som næstkommanderende-deling for et hold danske undervisere med opgaven om at uddanne 400 ukrainske soldater.

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.