Soldater forstår at skabe retning under forandring. Derfor har erhvervslivet især brug for veteraner lige nu!

Udgivet d. 14. maj 2020 af Velkommen Hjem

Soldaterne trænes i at håndtere usikkerhed, forandringer og kompleksitet. Og det er netop ord, der karakteriserer den virkelighed, som virksomhederne skal kunne navigere i lige nu. Derfor er der brug for veteraner som Kim Elver Hansen efter 22 års tro tjeneste i forsvaret og 2 udsendelser. Det mener en af VELKOMMEN HJEMs yderst engagerede mentorer, Mogens Lindhard, Head of Global Social Responsibility Grundfos. Læs historien om et stærkt mentorskab, der førte en soldat med tydelige lederevner til jobbet som funktionsleder i Skattestyrelsen midt i en krisetid.

– Forsvaret vil altid være en del af mig og vil være i de ting, jeg gør fremadrettet. Jeg har da også tegnet en reservekontakt som kaptajn af reserven for på den måde at beholde kontakten, men nu det bare på mine præmisser, fortæller Kim Elver Hansen. 

Kim Elver Hansen har således ikke definitivt forladt Forsvaret, men fremover vil han investere sin tid i en civil karriere. Han forklarer springet fra Forsvaret med flere årsager: 

– Under min sidste udsendelse oplevede jeg, hvordan det påvirkede mine børn. Selv i dag, fire år efter, kan jeg mærke, hvordan blot det at tale om den periode bringer triste blikke frem. Man behøver ikke at være udsendt til brændpunkter for at opleve det afsavn, det er at være væk hjemmefra og væk fra sine børn i lang tid. Dette ønsker jeg ikke at opleve igen, forklarer Kim og fortsætter: 

– Samtidig oplevede jeg at have mistet gnisten. Mange af de ting, som jeg før så som noget af det fedeste i verden, fik mig ikke til at føle den samme gejst. Det gik mig på. Det var ligesom om, jeg havde opnået det, jeg ville. De sidste knap to år i Forsvaret var jeg kompagnichef for en meget specialiseret enhed. En rigtig god stilling, som jeg længe havde ønsket mig. Jeg tog også en civil uddannelse ved Business Institute i Aalborg, en eMBA i Leadership Psychology. Mit masterstudie fik min glæde frem igen og dette, sammenholdt med min stilling som kompagnichef, holdt mig i Forsvaret i et par år mere. Men det ændrede ikke grundlæggende ved, at jeg samlet set var kørt lidt træt i det hele. Der var brug for et skift. Det stod klart allerede under mit masterstudie, hvor jeg oplevede glæden ved at drøfte andre problemstillinger end Forsvarets og fandt en stor tilfredsstillelse i at være med i drøftelser af komplekse problemstillinger for civile virksomheder. 

Jeg er meget bevidst om, at græsset ikke nødvendigvis er grønnere på den anden side af hegnet, men jeg har brug for at få nogle nye udfordringer og ikke mindst, at kunne bringe mine nyerhvervede kompetencer fra mit studie i spil. Jeg havde dog svært ved at se, hvor jeg skulle gå hen.

Kim Elver Hansen, soldaterveteran

Afklaring under kickoff 

Kim tog kontakt til VELKOMMEN HJEM og kom med i et forløb. Det starter som regel med to dages kickoff, hvor de nye veteraner møder andre veteraner – både dem, der også skal være med i forløbet og veteraner, der er kommet videre i civilt arbejde – samt en lang række relevante erhvervsfolk, herunder mentorer og andre fra foreningen. 

– Jeg havde hørt om VELKOMMEN HJEM via en kollega. Han talte meget varmt for forløbet og om den støtte og vejledning, der var mulig at få her. Jeg kom med, og oplevede en rigtig god stemning på kickoff, hvor der blev udvist en helt særlig interesse i den enkelte og en vilje til at ville hjælpe os bedst muligt videre. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg ikke var alene med mine tanker og overvejelser.

Særligt de individuelle samtaler under kickoff gjorde mig mere bevidst om mine egne ønsker og behov i forhold til en kommende arbejdsplads, siger Kim. 

En hånd i ryggen 

Kim blev endnu mere afklaret om sin jobretning under samtalerne med sin mentor i VELKOMMEN HJEM, Mogens Lindhard fra Grundfos. Med hans kendskab til de kompetencer, man tilegner sig i Forsvaret og de kompetencer, man efterspørger i erhvervslivet, har Mogens allerede hjulpet 5 andre soldaterveteraner videre i gode, civile jobs. Gennem hele processen var mentor ” en hånd i ryggen og den lille stemme”, der overbevidste veteranen om, at der var en plads til ham derude. 

– Mogens og jeg aftalte meget hurtigt at være helt ærlige overfor hinanden, og jeg har hele vejen igennem følt, at jeg kunne spørge Mogens om alt, ligesom jeg selv har været helt ærlig overfor ham. Tidligt i forløbet hjalp Mogens mig i gang med udarbejdelse og forfinelse af mit CV. Desuden kom jeg via HR i GRUNDFOS igennem en række test, der er magen til dem, jeg ville opleve i min jobjagt. Det brugte vi en del tid på, og vi fandt efter kort tid en opstilling og et indhold, der ikke kun gav mening for mig, men også for de virksomheder, som jeg søgte et job hos, fortæller Kim Elver Hansen og tilføjer:

– Samlet set er der ikke en del af en ansøgnings- og ansættelsesprocessen, hvor jeg ikke har trukket på Mogens’ gode erfaringer. Han har ved hver forespørgsel velvilligt hjulpet mig godt og kompetent videre. Man kan sige, at han har været den hånd i ryggen, der har sikret, at jeg ikke mistede modet, og at jeg hele tiden bevægede mig i den rigtige retning. Jeg vil især rose Mogens for, at han uanset tidspunkt og spørgsmål altid har stillet sig selv og sin erfaring til rådighed. Mogens er nem at holde af og have tiltro til, og jeg har hele vejen igennem følt mig tryg ved hans vejledning. Jeg vil til enhver tid anbefale Mogens som mentor. 

Krisen kan give soldaterne en fordel

Som mentor for Kim oplevede Mogens, at samarbejdet var nemt og Kims kompetencer indlysende nyttige inden for projektledelse og ledelse af specialister. 

– Min mentee, Kim har rang af Kaptajn og har gennem mange år været leder og chef på flere ledelsesniveauer. Forsvaret har en af de bedste lederuddannelser, så Kims praktiske ledelseserfaring kombineret med den nyligt gennemførte ledelsesuddannelse har helt klart været Kims største aktiv i jobsøgningen. Der, hvor jeg oplever, at min rådgivning og sparring gør den største forskel, er ved tilretning af CV, rådgivning om relevante stillinger, sparring på ansøgninger og forberedende samtaler inden samtaler. Kim og jeg har haft flere telefonmøder og Skypemøder, og vi fortsatte bare dette, selv om vi blev mødt med Covid19, fortæller Mogens Lindhard og forklarer yderligere:

– Nu, da jeg været mentor i flere forløb, kan jeg se, at der er mange lighedspunkter mellem soldaterveteranerne. Generelt trænes soldaterne i at håndtere usikkerhed, forandringer og kompleksitet. Dette karakteriserer meget den verden, vi lever i lige nu og er selvfølgelig den virkelighed, som virksomhederne skal kunne navigere i. Derfor er der brug for medarbejdere og ledere, der har kompetencer i den retning og kan håndtere og skabe retning for sig selv, sine kolleger og eventuelle medarbejdere.

Kim har tilegnet sig disse kompetencer og har i ansøgningerne lagt stor vægt på sin motivation for at drive forandringer, udvikling og optimeringer. Det har gjort ham særlig attraktiv til stillinger inden for projektledelse og ledelse af specialister, hvilket også var inden for det område, han fik job, fortæller Mogens Lindhard. 

Mogens Lindhard, mentor

Vær tro mod dig selv!

Kim opstillede sammen med Mogens en række delmål for sin jobsøgningsproces. Det første var at blive kaldt til samtale, og det lykkedes. Men Kim fik ikke jobbet ved første samtale. Det gjorde han til gengæld allerede til anden samtale. Op til denne samtale hjalp mentor med at forberede Kim både til selve samtalen og til lønforhandlingen. Det virkede. Kim fik jobbet som funktionsleder i Skattestyrelsen. 

– Jeg føler, at vi brød koden til et nyt job sammen. Det var ikke noget, jeg kunne have gjort alene, siger Kim og uddyber: 

– Jeg har helt klart igennem forløbet fundet frem til, hvad det egentlig er, jeg søger på og af en kommende arbejdsplads.  Det, der glæder mig rigtig meget i dag er, at jeg har været tro overfor, hvem jeg selv er og således ikke har forsøgt at ”sælge” noget, jeg ikke er. Jeg tror, at man i jagten på et nyt job kan se sig forført af jobopslag med flotte titler eller søger et job, fordi der ikke lige er andet at søge. Jeg har da også i forløbet søgt enkelte stillinger, som jeg efterfølgende har fortrudt. Heldigvis blev jeg ikke indkaldt til samtaler på disse stillinger. Derfor er mit bedste råd til andre jobsøgere; at være tro overfor den, du er, dine sande kompetencer og svagheder samt det, du sætter pris på ved en arbejdsplads. Det er lige netop det, som VELKOMMEN HJEM og en mentor kan hjælpe med at afdække og italesætte overfor en ny arbejdsgiver, siger Kim.

25 ansøgninger, 2 samtaler og 1 job

Der havde ikke været noget job, hvis det ikke var for Mogens og VELKOMMEN HJEM, hvis man spørger Kim. Den støtte, hjælp og styrke, som han fik, har været altafgørende. 

– VELKOMMEN HJEM og i særdeleshed Mogens har således hjulpet mig med at blive klogere på mig selv og hvad jeg søger og støttet mig i min rejse. Mogens har været den lille stemme i mit hoved der har sagt, at jeg har så meget at byde ind med, og at der er brug for mig og en plads til mig derude. Og han fik ret. Samlet set tror jeg, at jeg har sendt omkring 25 ansøgninger i forløbet. Heraf er jeg ”kun” blevet indkaldt til samtale på 2 stillinger, hvor jeg fik jobbet til den sidste. Jeg føler derfor, at jeg har været heldig – især at ramme en chef, der havde brug for netop mine kompetencer og som samtidig havde modet til at ansætte mig.

I en tid, hvor jobkøen bliver længere og længere føler jeg mig meget privilegeret over at stå med en ansættelseskontrakt i hånden.

Mit nye job som funktionsleder i Skattestyrelsen betyder nye og spændende udfordringer, men også en mulighed for at bringe mine kompetencer, både fra Forsvaret og min eMBA, i spil og stadig arbejde med den nære ledelse og direkte kontakt med medarbejderne. Jeg glæder mig til at være en del af og bidrage positivt til de store forandringer, som Skattestyrelsen gennemgår i disse år, slutter Kim Elver Hansen.

Mogens Lindhard er om muligt lige så glad for resultatet af deres fælles indsats. 

– Det har været en meget positiv oplevelse at se, hvor intensivt og målrettet Kim har arbejdet med jobsøgningen ved siden af sine mange andre pligter. Det kræver en stor indsats at finde et nyt job og den indsats har Kim leveret, hvilket også har givet ham et rigtig flot resultat i form af et civilt lederjob. Jeg er utrolig stolt over at have været mentor for Kim og have været med i den proces. Stor ros og held og lykke med de nye udfordringer, afslutter mentoren. 

Den korte historie om Kim Elver Hansen

1998 startede Kim Elver Hansen i Forsvaret som værnepligtig ved Sjællandske Livregiment i Slagelse. Han blev hurtigt udtaget til sergentskole og blev sendt på sergentskole i Sønderborg. I 1999 blev han sergent og havde herefter et værnepligtshold på 10 måneder i Slagelse.
Han blev herefter ansat ved Telegrafregimentet, og fik sin første udsendelse i 2001 til Bosnien. Her arbejde han med flystøtte. Efter et par år som sergent søgte mere ansvar og derfor ind på Hærens Officersskole på Frederiksberg slot, hvor han var fra 2003-2006.
Han blev udnævnt til premierløjtnant, og fik tildelt tjenestested i Varde og arbejdede her med uddannelse af værnepligtige samt informationsaktiviteter (Civilt-militært samarbejde og psykologiske operationer).
I samme periode var Kim Elver Hansen også to år på Hærens Kampskole i Oksbøl som kursusleder og lærer på reserveofficersuddannelsen.
I 2012-2013 videreuddannede han sig til kaptajn. Han blev fra august 2015 til februar 2016 igen udsendt – denne gang til Kosovo.
Kim Elver Hansen tog i 2017-2019 en civil uddannelse ved Business Institute i Aalborg, en eMBA i Leadership Psychology. Blev herefter kompagnichef for en specialiseret enhed. I 2020 tegner han en reservekontakt som kaptajn af reserven med Forsvaret og starter sin civile karriere som funktionsleder i Skattestyrelsen.