Fik ny, stor sag at brænde for

Udgivet d. 20. marts 2019 af Velkommen Hjem

Soldaterveteran Jacob Larsen var i tvivl om, hvad han fremover skulle brænde for, da han forlod Forsvaret. Men sammen med mentor Anders Stig Lauritsen fandt de ind til kernen af, hvad der motiverede ham, og derefter hvilke muligheder, han havde i det civile erhvervsliv. Det frugtbare samarbejde med mentor resulterede i, at Jacob i dag har fundet sit drømmejob i HR i Danske Bank koncernen.

Jacob Larsen har, undtaget en enkelt afbrydelse, været i Forsvaret i 11 år. Han startede som værnepligtig i Søværnet i 2002 ved Frømandskorpset, men stoppede umiddelbart efter værnepligten for at blive civil maskinmester og arbejde til søs. Han vendte tilbage til Forsvaret i 2006 og startede på Hærens Sergentskole i Sønderborg, landede derefter hos Ingeniørregimentet i Skive og tog et par år efter på Patruljekurset ved Jægerkorpset. Det han lærte her, fik han god brug for under sin udsendelse i 2011:

– Vi gik et utal af patruljer i greenzone i Helman i Afghanistan. Jeg var udsendt fra Ingeniørregimentet som Panser Ingeniør Gruppefører, og min vigtigste opgave var at lede enheder, som jeg samarbejdede med, sikkert uden om vejsidebomber. Et arbejde mit team og jeg var så gode til, at vi ikke havde nogen ulykker, fortæller Jacob Larsen.

Familieliv og vejsidebomber var svær foreneligt

Efter udsendelsen tog Jacob Larsen på Hærens Officersskole og blev uddannet Linjeofficer. Han stoppede i Forsvaret i 2016 som Delingsfører ved Ingeniørregimentet i Skive. For selv om han var virkelig glad for sit arbejde i Forsvaret, så kunne han ikke få privatliv og arbejdsliv til at harmonere.

– Jeg forlod Forsvaret, fordi jeg på det tidspunkt havde fået både kone og børn og havde svært ved at forlige officerslivet, herunder øvelsesaktiviteter og udsendelser, med det trygge familieliv, jeg gerne ville give mine børn. Desuden var jeg nødt til at pendle på tværs af landet hver dag for at komme på arbejde, og der var ikke udsigt til, at det ville ændre sig fremover, fortæller Jacob Larsen, og forstætter:

– Mit skift fra Forsvaret til civil var svært, fordi jeg på den ene side trivedes i Forsvaret, og egentlig havde mit drømmejob, men mine prioriteter var ændrede. På den anden side vidste jeg heller ikke, hvad jeg så ville arbejde med. Derfor søgte jeg alle job lige fra viceskoleleder til detailhandels-distriktschef. Til sidst var jeg så presset, at jeg bare greb den mulighed, jeg så i, at en virksomhed ville lære mig livet som butikschef og derefter gøre mig til distriktschef. Jeg er vant til, at der skal ydes, før der kan nydes. Jeg gik derfor i gang med at blive butikschef, og fik min egen butik i midten af 2017. Jeg brugte et hårdt år på at vende butikken til en succes, for så desværre at finde ud af, at forfremmelsen til distriktschef havde meget længere udsigter. Jeg stoppede derfor samarbejdet i 2018, fortæller Jacob Larsen.

Jacob Larsen
Hvad skal jeg nu brænde for?

Således på relativt bar bund stod Jacob Larsen tilbage og var i tvivl om, hvad der nu skulle ske, og hvordan han skulle finde et civilt job, der ville motivere ham og give mening. Det skulle under alle omstændigheder være en anden branche – men hvilken?

– Jeg var i tvivl, om jeg kunne få hjælp, da jeg jo havde gennemført mit skift, men bare var landet helt forkert. Det blev dog hurtigt klart, at VELKOMMEN HJEM var meget indstillet på at hjælpe. Jeg fik derfor hurtigt en mentor og kom lidt senere med på ”kick-off” seminaret. Jeg fik først og fremmest hjælp til at finde ud af, hvad jeg nu kunne brænde for på samme måde, som jeg havde brændt for mit arbejde i Forsvaret. Det var noget, jeg nok ikke havde fundet frem til på egen hånd. Det handlede om først at blive klog på, hvad jeg kan, vil og min motivation herfor og dernæst at klarlægge, hvilke muligheder der så er i det civile erhvervsliv. Jeg fik også hjælp til at omskrive mit CV og ansøgning, så begge dele blev mere indbydende og især forståeligt for erhvervslivet, fortæller Jacob Larsen.

Analyse af styrker definerede retningen

Jacob blev fra start matchet med mentor Anders Stig Lauritsen. Anders Stig Lauritsen venter på at starte som revisionspartner hos PwC, så han har nydt at bruge tid på at hjælpe soldaterveteraner fra Forsvaret videre i en civil karriere.

– Jeg synes, at det er vigtigt at hjælpe mennesker, som gerne vil bidrage til samfundet. En af mine gode tidligere kollegaer fortalte mig om VELKOMMEN HJEM, og jeg kan rigtig godt lide konceptet. Samtidig har vi har med en gruppe meget kompetente mennesker at gøre, som jeg personligt føler, at jeg har evnerne til at hjælpe, fortæller Anders Stig Lauritsen.

Som mentor for Jacob Larsen, var det for ham især tydeligt, at veteranen havde nogle oplagte styrker, der skulle fremhæves i en jobsøgningsproces, fordi samme styrker netop er efterspurgt i erhvervslivet.

– Loyalitet og ”purpose” mener jeg er kompetencer, som er stærke hos Jacob, og som erhvervslivet kan bruge lidt mere af. Jacobs evne til at samarbejde under vanskelige forhold, synes jeg også træder kraftigt frem, forklarer Anders Stig Lauritsen – og fortsætter:

– Jacobs udfordring var dels, at han ikke havde et civilt CV, hvorfor det er vanskeligere at dokumentere hans kompetencer og dels, at hans kompetencer ikke er et konkret civilt håndværk, hvorfor Jacobs militære færdigheder skulle analyses og defineres – og endelig omsættes til civile kompetencer.

Selvfølgeligheder i Forsvaret er værdifulde i erhvervslivet

Det var lidt af en øjenåbner for Jacob Larsen, da han i samarbejde med sin mentor, begyndte oversættelsen af de styrker og færdigheder, som han havde lært i årene i Forsvaret.  

– Der er mange af de ting, som vi gør i Forsvaret, og de kompetencer vi bruger, som er en del af kulturen og derfor ikke bliver tillagt nogen særlig værdi. For eksempel at kunne samarbejde med forskellige enheder med anderledes kulturer, det var noget, vi ligesom bare gjorde og lærte at blive gode til efterhånden. Det var aldrig noget, der blev italesat som en vigtig kompetence. Ligesom at kunne kommunikere operativt med indsatte enheder under stort pres blev trænet til hudløshed. Det var heller ikke noget, vi tænkte over som noget særligt. Procesoptimering under operationer var også noget, vi konstant arbejdede med, fordi det betød større sikkerhed og bedre muligheder for at slå fjenden. Det er bare tre af de kompetencer, som jeg igennem samarbejdet med min mentor, Anders, er blevet meget bedre til at tale om og bringe i spil i ansøgninger og jobsamtaler, fortæller Jacob Larsen

Ofte er den største hjælp, at der er en, som lytter

Når færdighederne er oversat til civil, er næste vigtige fase at definere, hvilke job, der er relevante og passer til den enkeltes drømme og ambitioner. Det er et forløb, hvor mentors rolle som lytter og vejleder er afgørende, hvilket også er Jacob Larsens oplevelse:

– Den måde, hvorpå Anders har kunnet lytte til en lang fortælling om, hvordan jeg arbejdede og så stille nogle uddybende spørgsmål, for så at analysere sig frem til mine forskellige kompetencer og motivation, har virkelig flyttet min forståelse. Anders har ærligt udfordret mig på, hvor jeg kan spille mig selv godt, og hvilken branche jeg kunne brænde for og være lige så loyal overfor, som jeg var overfor Forsvaret. Jeg føler virkelig, at vi sammen har fundet frem til den helt rigtige retning for mig, fortæller han.

Det er også mentor Anders Stig Lauritsens oplevelse, at samtalerne med Jacob Larsen, har flyttet Jacob mod større afklaring.

– Jeg oplevede, at det hjalp Jacob at fortælle om sine kompetencer i Forsvaret, og hvad der motiverer ham i forhold til et arbejde. Hans fortælling kunne vi så i fællesskab omsætte til civile kompetencer og baseret herpå identificere mulige job som passede til Jacob. Endelig drøftede vi udformning af ansøgning og hvordan han bedst muligt formidler sine kompetencer til en jobsamtale. Kunsten var at få italesat
og identificeret alle de mange ting Jakob kan og så få sorteret og fokuseret på de kompetencer, hvor Jakob virkeligt har noget at tilbyde erhvervslivet, fortæller Anders Stig Lauritsen.

Anders Stig Lauritzen

Uanset, hvad man kalder det, så har timerne over kaffekopper gjort en markant forskel for Jacob Larsen i forhold til, hvor han er på vej hen i sit arbejdsliv nu.


– Jeg har fået meget større tillid til, at jeg også kan gøre det godt på en arbejdsplads, der er meget anderledes end Forsvaret. Det er blevet muligt for mig at komme til samtaler på job, som jeg er kompetent til og kan blive udfordret i, fordi jeg kan tale det sprog, som erhvervslivet bruger.
Jeg står overfor at skulle starte i et job i HR i Danske Bank koncernen og glæder mig meget til at bringe mine kompetencer i spil og igen arbejde for en større sag, slutter Jacob.