Intet slår handling!

Udgivet d. 26. oktober 2018 af Velkommen Hjem

Claus Bretton-Meyer, der er administrerende direktør i DBU og samtidig mentor i VELKOMMEN HJEM, oplever, at soldaterveteraner har en lang række kompetencer, der er brug for i det civile erhvervsliv. Han fremhæver især veteranernes evne til at handle.

Læs her, hvad en erfaren leder, der også selv er uddannet i Forsvaret, mener om veteranerne relevans og værdi på det civile arbejdsmarked.

– Der er intet, der slår handling. Det er noget, som alle soldater lærer meget tidligt og som er en kæmpe fordel. Det, at kunne handle på baggrund af en grundig analyse, er en af de kompetencer, som vi bestemt kan bruge i det civile, siger Claus Bretton-Meyer. 

Langt de fleste soldaterveteraner har opbygget en række unikke kompetencer, der er afprøvet i praksis og ofte under ekstreme forhold. I militæret lærer og oplever soldaterne blandt andet, hvor vigtigt det er at kunne tage en beslutning og sætte handling bag – ikke mindst i pressede situationer. Handlekraft er en nødvendig kompetence som udsendt, men den kan også være værdifuld i det civile arbejdsliv.

CBM militær

– Soldaterne har lært at bevare overblikket i situationer, hvor kaos og uro finder sted. Et køligt overblik kombineret med evnen til at handle er en kæmpe styrke. Ikke at lade sig påvirke (for meget) af støj og følelser, fortæller Claus Bretton-Meyer.

Hans oplevelse af soldaterveteranerne i VELKOMMEN HJEM er i det hele taget meget positiv:

– Generelt oplever jeg ekstremt motiverede og velforberedte mennesker, som har et stort ønske om at lytte og lære. Netop det er en drivkraft, som vi også har brug for i erhvervslivet, siger han.

Mentor med militære erfaringer

Claus Bretton-Meyer har selv en militær baggrund. Han oplever, at det, han lærte i Forsvaret, har styrket ham i rollen som leder helt fra starten af karrieren.

– Min uddannelse i Forsvaret har givet mig den helt grundlæggende ledelsesforståelse, og jeg har været så privilegeret at have ansvaret allerede som 19-årig. Det har lagt fundamentet for hele min civile ledelseskarriere. Endvidere har jeg har den fornøjelse at fortsætte min læring i systemet – blandt andet med uddannelse på Forsvarsakademiet, fortæller han,

Hvad kan en oversergent?

Som mentor i VELKOMMEN HJEM bliver man en del af det forløb, som den enkelte veteran skal igennem. Formålet er at hjælpe veteranen bedst muligt fra Forsvaret over i en relevant stilling i det civile erhvervsliv. Vejen fra militær til civil virker måske umiddelbart let for veteraner, der har været i verdens brændpunkter, men det er den langt fra altid. Der er blandt andet brug for friske øjne, når det gælder om at give de kompetencer, som veteranen har tilegnet sig i Forsvaret, værdi i en civil kontekst.

– Helt grundlæggende handler det om at hjælpe med at oversætte de militære kompetencer til noget, som er forståeligt for civile arbejdsgivere. Som alle andre specielkulturer, så har Forsvaret også nogle meget indforståede termer og ikke mindst forkortelser. Det kan være ret svært for en HR-chef at forstå, hvad en oversergent egentlig kan, forklarer Claus Bretton-Meyer.

En opgave for hele samfundet

CBM interforce 2017

De virksomheder, der er medlem af VELKOMMEN HJEM, stiller i det omfang, der er ressourcer og personale til det, et antal mentorer til rådighed for de deltagende veteraner. Mentorer og veteraner bliver matchet i forhold til kompetencer og faglig interesse med henblik på at sikre det bedste udbytte for alle parter. Virksomhederne udpeger selv de medarbejdere, der skal være mentor de veteraner, der deltager i VELKOMMEN HJEM. I DBU’s tilfælde pegede Claus Bretton-Meyer på sig selv.

– Som aktiv Officer af Reserven med tilknytning til Danske Division, som bestyrelsesmedlem af Soldaterlegatet og som ambassadør for Interforce, oplever jeg, at det er helt afgørende at hjælpe og støtte de veteraner som et enigt Folketing har sendt i krig. Dette er en opgave for hele samfundet. Gennem mentorskabet håber jeg på at kunne hjælpe de tidligere soldater videre i en aktiv, civil karriere, siger han.

VELKOMMEN HJEM er en organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv tættere på hinanden – til gavn for veteranerne, virksomhederne og samfundet. Vil du vide mere om mentor-ordningen, og hvad der forventes af en mentor, så læs mere på velkommenhjem.net