Veteran – og nyuddannet pilot – landede på begge ben trods coronakrisen

Udgivet d. 3. marts 2021 af Velkommen Hjem

Man fristes til at sige, at mentor kom som sendt fra himlen, men for veteranen Peter Vingtoft må det nærmest have føltes sådan. Han forlod forsvaret da han ville forfølge sin drøm om at uddanne sig til pilot efter 11 år og to udsendelser, men blev færdig som pilot på det værst tænkelige tidspunkt og havde brug for hjælp. Og det fik han gennem VELKOMMEN HJEM af Flemming Jensen, der er tidligere jagerpilot i Flyvevåbnet, kommerciel pilot hos SAS og i dag topchef i DSB. Den særlige kombination af kompetencer blev i den grad til gavn. Med mentors sparring og støtte landede Peter Vingtoft et drømmejob som Servicechef i TDC Net. Her kan du læse historien om det flyvende samarbejde.

DSB er en af de mange medlemsvirksomheder i VELKOMMEN HJEM, der stiller både ressourcer og mentor til rådighed for foreningens veteraner. I DSB’s tilfælde var det her topchefen Flemming Jensen, der meldte sig som mentor. Ovenikøbet for 2. gang. Han prioriterer mentorarbejdet, fordi det for ham giver mening i en større kontekst. 

– Det er vigtigt, at vi som land bidrager til at løse konflikter rundt om i verden, så flere kan få et liv i fred og frihed. DSB er en statsejet virksomhed og derfor har vi naturligt et stort samfundsmæssigt ansvar. Jeg synes, at erhvervslivet har en forpligtelse til at hjælpe vores veteraner videre i og med, at de har bidraget med en vigtig opgave med at værne om de værdier, vi, som et frit demokrati, værner om, siger Flemming Jensen.

Det er samtidig DSB-chefens oplevelse, at danske virksomheder kan få stor glæde af soldaterne på baggrund af de færdigheder, som mange af dem har tilegnet sig i Forsvaret:

– Generelt ser jeg ofte veteraner med stærke ledelsesmæssige kompetencer, som vi vil kunne drage nytte af i mange virksomheder. Udfordringen er oftest at oversætte kompetencerne til en civil kontekst og få overbevist virksomhederne om, at det er bedre at satse på talent end egentlig relevant erhvervserfaring.

Peter Vingtoft, veteran

Drengedrømmen lå i ruiner

Oversættelse af erfaringerne fra Forsvaret til kompetencer er netop en af de vigtige udfordringer, som Flemming Jensen hjælper sine mentées med. I dette tilfælde var det oplagt at bede den ene pilot, Flemming Jensen, om at hjælpe den anden pilot og veteran Peter Vingtoft. For hjælp havde den nyuddannede pilot brug for.

– Da jeg valgte at forlade Forsvaret, var jeg på vej mod slutningen af min karriere i forsvaret. Jeg havde haft en spændende tjeneste og følte, at jeg havde opnået hvad jeg ville, fortæller Peter og forklarer:

– Derfor begyndte jeg at se mig om efter nye, mulige karriereveje, hvilket bl.a. bragte mig omkring forskellige kandidatstudier og tilbage til min drengedrøm om at blive kommerciel pilot. Valget endte med at falde på en civil pilotuddannelse, hvilket jeg startede på i august 2018. Som så mange andre har jeg også måtte lide under COVID-19 pandemien, og derfor var det med blandede følelser, da jeg blev færdig med min uddannelse i sommeren 2020, og kunne konstatere at luftfartsindustrien nærmest lå i ruiner. Dermed så et kommende job på en flyvemaskine ikke ud til at skulle lykkedes. Så jeg var fortvivlet over, hvordan jeg skulle komme videre og finde et job og en karriere, som jeg kort forinden ikke umiddelbart havde forestillet mig. Det var her, VELKOMMEN HJEM kom ind i mit liv. Efter at have fortalt Helene Djursø, min historie, kom jeg ind under foreningens vinger. Det viste sig at være en særdeles god beslutning, hvor jeg har oplevet at blive taget godt imod, og min situation er blevet taget seriøst. Lige fra første møde til kickoff og det efterfølgende match med en mentor, har alt været velstruktureret og har givet rigtig meget mening for mig.

Afsøgte mulighederne for at få fast grund under fødderne

Et mentorforløb i VELKOMMEN HJEM varer typisk seks måneder, hvor veteran og mentor løbende har samtaler om alt fra fremtidsdrømme, forventninger og udfordringer over konkret hjælp til oversættelse af kompetencer, formulering af jobansøgninger samt deling af netværk. Som situationen var havde Peter brug for hjælp til det hele – og heldigvis fungerede samarbedet med Flemming Jensen godt fra første dag.  

– Jeg har et rigtig godt forhold til min mentor, hvor jeg føler, at vi har stor gensidig respekt og ærlige samtaler. Flemming har hjulpet mig rigtig meget, både med CV, jobansøgninger og netværk. Jeg vil fremhæve vores første møder, hvor jeg var meget i vildrede om, hvilken karrierevej jeg skulle vælge, når krystalkuglen ikke viste en fremtid som pilot. Der var Flemming virkelig god til at spørge ind til mine interesser. Det førte til, at jeg var rundt i en del forskellige afdelinger i DSB, for derigennem at få et indblik i deres virke og afklaring på min fremtidige retning, forklarer Peter.

Flemming Jensen, mentor

Når man på den måde står på bar bund i forhold til karriereønsker, så er det en ekstra stor fordel at have en mentor som Flemming Jensen. Som øverste chef og med et stærkt netværk har det været muligt for ham at tilbyde sin mentée at komme rundt i forskellige organisationer og forskellige dele af DSB. 

– På den måde har jeg kunnet hjælpe ham med at blive mere sikker på, i hvilken retning han skulle rette sin jobsøgning. Mit netværk har været en stor hjælp i den sammenhæng, siger Flemming Jensen og tilføjer:

– Det har været meget positivt at følge, hvordan Peter har været særdeles reflekterende undervejs og tydeligt har taget ved lære af de erfaringer, han har gjort sig de gange, han har været på besøg i forskellige organisationer. Han er utrolig god til at gøre, som vi har aftalt, og det er tydeligt, at han er eksekveringsstærk. 

Og det har givet pote at være eksekveringsstærk. Efter mange afslag og mange måneders jobsøgning, har Peter fået fast grund under fødderne. 

– Jeg fik rigtig mange afslag, og blev kun kaldt til samtale få gange. Med VELKOMMEN HJEM og min mentors netværk har jeg kunnet gøre opmærksom på mig selv og ikke ryge i “duer ikk'” ansøgnings-bunken. Det var gennem Flemmings netværk i TDC, at jeg kom i betragtning til en lederstilling. Så jeg er lykkelig over at starte som Servicechef i TDC Net og er ikke i tvivl om, at mit forløb i VELKOMMEN HJEM har været afgørende for, at jeg i dag står med et job, slutter veteranen, der nu både er uddannet pilot, veteran og leder i en stor virksomhed.  

DSB-direktørens gode råd omkring jobsøgning og mentorforløb

Hold fast i møderne med jeres mentor, og selv om det kan være mere vanskeligt at komme på virksomhedsbesøg, så bliv ved med at være nysgerrig på, hvordan en civil organisation fungerer, så I kan få dannet jer et billede af, hvordan jeres kompetencer bedst kan passe ind. Søg råd og sparring i forhold til at få optimeret CV og ansøgning, og brug mentor til at komme i betragtning til ledige jobs.

Flemming Jensen, Adm. direktør i DSB

Den korte soldaterhistorie om veteran Peter Vingtoft

Karrieren i Forsvaret startede lidt tilfældigt i 2007 for Peter Vingtoft, fordi en god kammerat havde talte varmt om at melde sig til frivillig værnepligt i Den Kongelige Livgarde. Han faldt ret hurtigt til i livet som soldat, og meldte sig efter endt værnepligt til udsendelse til Afghanistan. Sideløbende med træningen og uddannelsen til udsendelse, søgte han ind på Hærens Officersskole med start efter udsendelsen. Efter et afkortet forløb på Hærens Sergentskole i Sønderborg, startede Peter Vingtoft i 2011på Officersskolen, og efter 3 lærerige og udfordrende år på skolebænken, vendte han tilbage til Den Kongelige Livgarde. I de godt 4 år som officer ved regimentet virkede han som delingsfører, uddannelsesofficer og efterretningsofficer. Det var også i denne periode at Peter Vingtoft tog afsted på sin anden udsendelse – denne gang til Irak som en del af et træningsbidrag til de irakiske styrker.